Website van Cees Hagenbeek
Gerrit Janssoone
Gerrit Janssoone,
, beleend 1349 met land te Naalwijk en het huis Hontshol.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert     


Jan
Jan .

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     


Annitgen Lenertsdr Cool
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Annitgen Lenertsdr (Annitgen Leendertsdr) Cool, geb. circa 1590, ovl. Delfgauw op 13 feb 1655 (15 apr 1655).

tr.
met

Jan Cornelisz van Clapwijck, zn. van Cornelis Dircxz (bouwman in Clapwijck onder Pijnacker) en Maritgen Jans, geb. Pijnacker in 1585, gezworene van Abtsregt, bouwman in het zuideinde van Delfgauw, ovl. Delfgauw in jun 1666, tr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1610 Delfgauw †1687  77Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 149)
2.Notariele akte Delft (Notar 006), Gemeentearchief Delft, Not. Archief, Inventarisnr.: 2036, testament, Andries Pietersz Schieveen, Delft, 1666 (25 166)


Jan Cornelisz van Clapwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan Cornelisz van Clapwijck, geb. Pijnacker in 1585, gezworene van Abtsregt, bouwman in het zuideinde van Delfgauw, ovl. Delfgauw in jun 1666.

tr. (1)
met

Annitgen Lenertsdr (Annitgen Leendertsdr) Cool, dr. van Lenert Pietersz Coolen (kerkmeester en schepen in Overschie) en Neeltge Pietersdr, geb. circa 1590, ovl. Delfgauw op 13 feb 1655 (15 apr 1655).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1610 Delfgauw †1687  77

tr. (2)

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 009), Gemeentearchief Delft, Not. Archief Delft, Inventarisnr.: 1542, testament, Delft, 1614 (19 jul 1614 akte 44)


Pieter van Gaalen
Pieter van Gaalen, geb. 's-Gravenzande op 14 apr 1737.

tr. (1) Monster op 14 feb 1762
met

Josijntje Westmase, dr. van Gerrit Andriesz Westmase en Geertje Cornelisdr de Bruijn, ged. Monster op 9 aug 1739, begr. aldaar op 7 dec 1773.

tr. (2) op 3 dec 1775
met

Maria van der Hoeven, ged. 's-Gravenzande op 2 mrt 1753, ovl. Monster op 3 jan 1842.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 98)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel IX), Deel IX (blz. 186)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 258)


Gerrit Teunisz van der Kruk
Gerrit Teunisz van der Kruk.

tr.
met

Grietje Leendertsdr van der Arent.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1712 Wateringen bij Rijswijk †1788 Zandambacht 75


Lenert Gerritsz van der Houve
in
Genealogie van Jan Jacobs van der Velde(n).

Lenert Gerritsz van der Houve1,2, geb. tussen 1526 en 1528, gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, ovl. tussen 25 sep 1608 en 26 okt 1608 .

tr.
met

Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk, geb. Klapwijk, ambacht Pijnacker tussen 1536 en 1537, ovl. tussen 2 okt 1610 en 16 jan 1611 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje  1660 Delft (Nieuwe Kerk)  Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 44)


Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk
Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk, geb. Klapwijk, ambacht Pijnacker tussen 1536 en 1537, ovl. tussen 2 okt 1610 en 16 jan 1611 .

tr.
met

Lenert Gerritsz van der Houve1,2, geb. tussen 1526 en 1528, gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, ovl. tussen 25 sep 1608 en 26 okt 1608 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje  1660 Delft (Nieuwe Kerk)  Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 44)


Adriaen Dircxsz van den Vogelensanck
Adriaen Dircxsz van den Vogelensanck.

tr.
met

Grietje Lenarts van der Houve, dr. van Lenert Gerritsz van der Houve (gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 29 jan 1660, tr. (1) met Blasius Pietersz Dijkshoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Trijntje de Rook (Verspeck)
Trijntje de Rook (Verspeck).

tr.
met

Fop Leendertsz van Dijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1605  †1683 Ackersdijk 78


Severt Crijnen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Severt Crijnen, ovl. circa 1625.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 312)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 334)


Philip IJsbrands Heemskerck
Philip IJsbrands Heemskerck, ovl. Hondsholredijk op 29 sep 1633, begr. op 2 okt 1633,
, 17 sept. 1613 Ploentgen Philipsdr. van Philips IJsbrants Heemskerck in vrindengraf, 3.10.-
2 Oct. 1633 Philips IJsbrantsz. Heemskerck onder zerk van Maertgen Pietersdr, 4.-.- (zijn moeder).

tr.
met

Neeltje Pieters Dijkshoorn, dr. van Pieter Cornelisz op Dijkshoorn en Apolonia Arentsdochter Pols,
,
woonde "in de Lyre" op  3 Mrt 1591, uit onderstaande acten blijkt, dat de naam Neeltje Pieters correct is, maar dat de naam Rodenburg achter haar patronyme foutief is. De onder als haar moeder genoemde Apolonia Arents is inderdaad juist, maar haar vader was haar moeders eerste man, Pieter Cornelis op “Dijkshoom” Pieter Cornelis Rodenburg had bij zijn overlijden alleen twee zoons: Cornelis en Pieter. Zie hiervoor R.A. De Lier 2, f. 23v, d.d. 16-41621. Cornelis was een zoon uit Pieters huwelijk met Apolonia Arents, Pieter uit het tweede huwelijk van zijn vader (op 3 mrt. 1591 te De Lier gesloten met Neelken Pieters, wede. v. Huijbrecht (Janss). Cornelis Pieters Rodenburg compareerde op 27 mei 1632 als oom van Pieter Phillips Heemskerck bij het maken van diens huwelijkse voorwaarden. Zie hiervoor Not. Arch. Vlaardingen 2
Voor het oomschap van Cornelis is geen andere mogelijkheid dan broer van Pieter -Philips-Heemskercks moeder. Neeltje Pieters. Daar Neeltje geen dochter is gebleken te zijn van Pieter Cornelis Rodenburg kan zij niet anders zijn. dan een dochter van haar moeders eerste man, de eveneens Pieter hetende Pieter Cornelis “op Dijkshoorn”.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 81)
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 231)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Neeltje Pieters Dijkshoorn
Neeltje Pieters Dijkshoorn,
,
woonde "in de Lyre" op  3 Mrt 1591, uit onderstaande acten blijkt, dat de naam Neeltje Pieters correct is, maar dat de naam Rodenburg achter haar patronyme foutief is. De onder als haar moeder genoemde Apolonia Arents is inderdaad juist, maar haar vader was haar moeders eerste man, Pieter Cornelis op “Dijkshoom” Pieter Cornelis Rodenburg had bij zijn overlijden alleen twee zoons: Cornelis en Pieter. Zie hiervoor R.A. De Lier 2, f. 23v, d.d. 16-41621. Cornelis was een zoon uit Pieters huwelijk met Apolonia Arents, Pieter uit het tweede huwelijk van zijn vader (op 3 mrt. 1591 te De Lier gesloten met Neelken Pieters, wede. v. Huijbrecht (Janss). Cornelis Pieters Rodenburg compareerde op 27 mei 1632 als oom van Pieter Phillips Heemskerck bij het maken van diens huwelijkse voorwaarden. Zie hiervoor Not. Arch. Vlaardingen 2
Voor het oomschap van Cornelis is geen andere mogelijkheid dan broer van Pieter -Philips-Heemskercks moeder. Neeltje Pieters. Daar Neeltje geen dochter is gebleken te zijn van Pieter Cornelis Rodenburg kan zij niet anders zijn. dan een dochter van haar moeders eerste man, de eveneens Pieter hetende Pieter Cornelis “op Dijkshoorn”.

tr.
met

Philip IJsbrands Heemskerck, zn. van IJsbrand Philipsz Heemskerck en Maritgen Pieters Cap, ovl. Hondsholredijk op 29 sep 1633, begr. op 2 okt 1633,
, 17 sept. 1613 Ploentgen Philipsdr. van Philips IJsbrants Heemskerck in vrindengraf, 3.10.-
2 Oct. 1633 Philips IJsbrantsz. Heemskerck onder zerk van Maertgen Pietersdr, 4.-.- (zijn moeder).

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 81)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Willem van den Bergh
Willem graaf van den Bergh1, geb. 's-Heerenbergh op 24 dec 1537, graaf van kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg, ovl. Ulft op 6 nov 1586.

tr.
met

Maria van Nassau-Dillenburg1,2, dr. van Willem de Rijke graaf van Nassau-Dillenburg-Vianden-Diez (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Diez) en Juliana gravin van Stolberg-Wernigerode, geb. Dillenburg [Duitsland] op 10 jan 1538, ovl. Mookerheide op 18 mei 1599.

Bronnen:
1.Genealogie van Nassau (B 150), ir B.T. Wilschut, Uitgeverij Kronieken, 978-90-8860-0005-0, Amsterdam, 2009 (blz. 69)
2.Genealogie van Nassau (B 150), ir B.T. Wilschut, Uitgeverij Kronieken, 978-90-8860-0005-0, Amsterdam, 2009 (blz. 50)

Maria van Reigersbergh
 
Maria van Reigersbergh, geb. Veere op 7 okt 1589, ovl. Den Haag op 19 apr 1653, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 25 apr 1653,
, In een der huizen aan de kade, die langs de smalle en ondiepe binnenhaven loopt, heeft in het eerste kwart der zeventiende eeuw Adriaen Valerius gewoond, de auteur van den Nederlandtschen Gedenck-clanck. Hij was, in welk jaar is niet bekend, waarschijnlijk te Middelburg geboren, waar zijn vermoedelijke vader François Valéry of Valerius in 1569 het poorterschap had verkregen. De familie was van Fransche afkomst. François Valéry schijnt in de een of andere militaire functie werkzaam te zijn geweest, althans tijdens het beleg van Middelburg in 1572. Tien jaar later was hij klerk bij de kolonels en kapiteins der schutterij, weer tien jaar later notaris. Maar bovendien was hij muzikaal; toen in 1575, na het ontzet van Middelburg, de Westmonsterkerk op de Groote Markt voor afbraak werd verkocht, werd Valerius voor £24,- eigenaar van het kleine orgel uit deze kerk. Daar heeft de jonge Adriaen dus misschien de beginselen der muziek op geleerd.
Ook wat de keuze van een loopbaan betreft, trad Adriaen in het voetspoor van zijn vader.
Omstreeks 1592 werd Adriaen Valerius klerk bij Pieter van Reigersbergh, equipage- en ammunitie-meester van Zeeland en burgemeester van zijn woonplaats Veere.
Maria van Reigersbergh werd 7 Oct. 1589 geboren te Veere, waarheen hare moeder tijdelijk teruggekeerd was, daar het huisgezin van burgemeester  Pieter (van) Reigersbergh in de dagen der Leycestersche woelingen naar Boulogne uitgeweken was, zoodat Maria daar hare kindsheid doorbracht. Den 2 Juli 1608 huwde zij te Vere met Hugo de Groot, bevrijdde hem 22 Maart 1621 uit zijne staatsgevangenis, werd 28 Aug. 1645 zijne wed, en overl. in Den Haag, 19 April 1653, als lidmaat der Engelsche kerk.
Als schrijfster is zij meer bekend geworden door de zorgen van Mr. H. Vollenhoven en Dr. G.D.J. Schotel; de Brieven van Maria van Reigersbergh, Middelb. 1837, verschenen met eene biografische inleiding en een even belangrijk naamregister.

tr. Veere op 2 jul 1608
met

mr dr Hugo de Groot, zn. van mr Johan Hugensz Cornets de Groot en Aeltgen Borren van Overschie, geb. Delft op 10 apr 1583, advocaat, Vestigt zich als advocaat Den Haag in 1600, Benoemd tot advocaat-fiscaal, openbaar aanklager in 1607, Pensionaris van Rotterdam en gaat naar Londen als woordvoerder van de Staten in 1613,
Gevangengezet op slot Loevestein in 1618,
Na de dood van Oldenbarnevelt (onthoofding) wordt hij op Loevestein gevangen gezet. Hij gaat zich, als Europees humanist, meer richten op de internationale orde van zijn tijd.
Na ontsnapping woont de Groot (Grotius) in Parijs van 1621 tot 1631, De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) verschijnt in 1625, Tijdelijk terug in de Republiek maar daarna naar Hamburg van 1632 tot 1634, Zweeds ambassadeur te Parijs in 1634, Streven naar oecumenische eenheid van 1634 tot 1645, Neemt ontslag in Zweden, leidt schipbreuk en sterft in Rostock in 1645, ovl. Rostock op 28 aug 1645, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 3 okt 1645.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1615 Rotterdam †1678 Boekenrode bij Haarlem 63


Pieter Jansz van Reigersbergh
Pieter Jansz van Reigersbergh, geb. in 1547, burgemeester van Veere, ovl. Veere op 5 jun 1602.

tr.
met

Maria Claesdr Nicolai, geb. Bergen op Zoom, ovl. in 1643.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1589 Veere †1653 Den Haag 63
N     


Jan Meijnderse Verboom
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Jan Jacobs.van der Velden

Jan Meijnderse Verboom.

tr.
met

Willemijntje Jans Kuijn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barber~1711 Schiedam †1746  35


Willemijntje Jans Kuijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Jan Jacobs.van der Velden

Willemijntje Jans Kuijn.

tr.
met

Jan Meijnderse Verboom.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barber~1711 Schiedam †1746  35


Willem Gerrit Smitt
ds Willem Gerrit Smitt, geb. Zwolle op 7 jun 1842, G, predikant te den Haag, ovl. Den Haag op 2 aug 1912.

tr. Den Haag op 6 sep 1865
met

Maria Sillevis, dr. van Pieter Sillevis en Hendrika Elisabeth Klijweg, geb. Den Haag op 21 mei 1844, ovl. aldaar op 4 aug 1929.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus*1867 Den Haag †1918 Rotterdam 50


Maria Sillevis
Maria Sillevis, geb. Den Haag op 21 mei 1844, ovl. aldaar op 4 aug 1929.

tr. Den Haag op 6 sep 1865
met

ds Willem Gerrit Smitt, zn. van ds Wolter Wagter Smitt (koopman te Zwolle) en Lamberta Lindeboom (winkelierster te Zwolle), geb. Zwolle op 7 jun 1842, G, predikant te den Haag, ovl. Den Haag op 2 aug 1912.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus*1867 Den Haag †1918 Rotterdam 50