GensDataPro persoonskaarten 23080-23099
Grietje Jansdr van der Ende

Grietje Jansdr van der Ende, geb. te Pijnacker.

tr. (Cornelis ongeveer 49 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs op 26 feb 1680
met

Cornelis Cornelisz Vermeer, zn. van Cornelis Pouwelsz Vermeer en Claesje Cornelisdr Buytenwegh, ged. te Zoetermeer-Zegwaard op 12 mei 1630, bouwman in Catwijck onder Pijnacker, heilige geestmeester in Pijnacker, tr. (1) met Adriaentgen Bruijnen Valckenburgh


Trijntgen Bruijns Valckenburgh

Trijntgen Bruijns Valckenburgh, ged. te Delft op 27 nov 1630 (getuigen: Cornelis Claesz, Jan Cornelisz, Geertgen Jacobs en Diwertgen Cornelis).Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Type: boek, Titel: Kwartierstaten boek II, Schrijver: Genealogische Vereniging Prometheus, Plaats: Delft, Uitgegeven: 1992 (blz. 53)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Type: boek, Titel: Kwartierstaten boek II, Schrijver: Genealogische Vereniging Prometheus, Plaats: Delft, Uitgegeven: 1992 (blz. 52)


Aryaentge Vranckendr Noordermaes

Aryaentge Vranckendr Noordermaes1 Noremans, geb. te 't Woud, ovl. op 27 sep 1652.

otr. (Bruijn ongeveer 31 jaar oud) te Delft op 8 apr 1634
met

Bruijn Cornelisz Valckenburgh2, zn. van Cornelis Meesz Valckenburgh (landbouwer te Delfgauw) en Lijsbet Bruijnen van der Mosch, geb. circa 1603, tr. (1) met Maritgen Claes Langelaen2.
landbouwer te Delfgauw, later te Den Hoorn en na 1650 te De Lier.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1644 Delft    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Type: boek, Titel: Kwartierstaten boek II, Schrijver: Genealogische Vereniging Prometheus, Plaats: Delft, Uitgegeven: 1992 (blz. 52)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Type: boek, Titel: Kwartierstaten boek II, Schrijver: Genealogische Vereniging Prometheus, Plaats: Delft, Uitgegeven: 1992 (blz. 53)


Cornelis Pouwelsz Vermeer

Cornelis Pouwelsz Vermeer, geb. te Bleiswijk circa 1592, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 2 apr 1669.

tr. (beiden hoogstens 25 jaar oud) voor 1617
met

Claesje Cornelisdr Buytenwegh, dr. van Cornelis Pietersz Buytenwegh (gezworene van Berkel 1600) en Ariaentgen Pouwelsdr, ged. te Berkel op 23 jun 1591, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 2 apr 1669.
welgeboren man van Delfland, wonende te Klapwijk, later te Catwijk onder Pijnacker, ambachtsbewaarder, gezworene en achtman van Pijnacker, bezitter van land in de Overbuurt van Bleiswijk. Op 11-5-1639 compareert Jan Gerritsz van den Broeck wonende te 's Gravenhage, oom en bloedvoogd van vaderszijde en in deze vervangende en hem sterk makende voor Cornelis Crijnen Coen, wonende tot Cralingen, oom en bloedvoogd van moederszijde over de nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden tot Rijswijk, item Bartholomeeus Jacobsz van den Broeck en Jacob Jacobsz van den Broeck, meerderjarige mitsgaders Gerrit Jacobsz van den Broekck en Jan Antonisz Hoijel als getrouwd hebbende Maritgen Jacobsdr van den Broeck minderjarige kinderen en erfgenamen van voorziene Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr, en zij compareren bekenden volgens zekere beschreven verkoopvoorwaarden d.d. 13-4-1639 in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman, een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker.
Op 11-5-1639 compareert Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman en bekende uit koop van een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker schuldig te wezen aan de vier nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden zijnde tot Rijswijk de som van 666 Carolusgulden [ONA Pijnacker, inv 19, fol 99+100v].
28-11-1642 Cornelis Pouwelsz Vermeer belender van een stuk grond gelegen in Catwijck onder Pijnacker [ONA Pijnacker, inv 19, fol 178].
Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1630 Zoetermeer-Zegwaard    


Claesje Cornelisdr Buytenwegh

Claesje Cornelisdr Buytenwegh, ged. te Berkel op 23 jun 1591, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 2 apr 1669.

tr. (beiden hoogstens 25 jaar oud) voor 1617
met

Cornelis Pouwelsz Vermeer, zn. van Pouwel Fransz van der Meer en Maritgen Cornelisdr, geb. te Bleiswijk circa 1592, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 2 apr 1669.
welgeboren man van Delfland, wonende te Klapwijk, later te Catwijk onder Pijnacker, ambachtsbewaarder, gezworene en achtman van Pijnacker, bezitter van land in de Overbuurt van Bleiswijk. Op 11-5-1639 compareert Jan Gerritsz van den Broeck wonende te 's Gravenhage, oom en bloedvoogd van vaderszijde en in deze vervangende en hem sterk makende voor Cornelis Crijnen Coen, wonende tot Cralingen, oom en bloedvoogd van moederszijde over de nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden tot Rijswijk, item Bartholomeeus Jacobsz van den Broeck en Jacob Jacobsz van den Broeck, meerderjarige mitsgaders Gerrit Jacobsz van den Broekck en Jan Antonisz Hoijel als getrouwd hebbende Maritgen Jacobsdr van den Broeck minderjarige kinderen en erfgenamen van voorziene Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr, en zij compareren bekenden volgens zekere beschreven verkoopvoorwaarden d.d. 13-4-1639 in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman, een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker.
Op 11-5-1639 compareert Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman en bekende uit koop van een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker schuldig te wezen aan de vier nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden zijnde tot Rijswijk de som van 666 Carolusgulden [ONA Pijnacker, inv 19, fol 99+100v].
28-11-1642 Cornelis Pouwelsz Vermeer belender van een stuk grond gelegen in Catwijck onder Pijnacker [ONA Pijnacker, inv 19, fol 178].
Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1630 Zoetermeer-Zegwaard    


Cornelis Pietersz Buytenwegh

Cornelis Pietersz Buytenwegh, gezworene van Berkel 1600.

tr.
met

Ariaentgen Pouwelsdr.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claesje~1591 Berkel 1669  77


Ariaentgen Pouwelsdr

Ariaentgen Pouwelsdr.

tr.
met

Cornelis Pietersz Buytenwegh, gezworene van Berkel 1600.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claesje~1591 Berkel 1669  77


Claesgen Philipsdr van Adrichem

Claesgen Philipsdr van Adrichem.

tr.
met

Jeroen Heijnricxsz van der Mij.
Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v]


Jeroen Heijnricxsz van der Mij

Jeroen Heijnricxsz van der Mij.

tr.
met

Claesgen Philipsdr van Adrichem, dr. van Philip Claesz van Adrichem en Maritgen Claesdr.
Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v]


Pouwel Fransz van der Meer

Pouwel Fransz van der Meer, geb. circa 1563, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1623.

tr. (ongeveer 22 jaar oud) circa 1585
met

Maritgen Cornelisdr, dr. van Cornelis Goossens, ovl. voor 1623.
Eigenaar van een stuk land in de polder van de Clapmolen te Bleiswijk.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1592 Bleiswijk 1669  77


Maritgen Cornelisdr

Maritgen Cornelisdr, ovl. voor 1623.

tr. (Pouwel ongeveer 22 jaar oud) circa 1585
met

Pouwel Fransz van der Meer, zn. van Frans Pieters van der Meer (ambachtsbewaarder te Zevenhuizen) en Ariaentge Claesdr, geb. circa 1563, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1623.
Eigenaar van een stuk land in de polder van de Clapmolen te Bleiswijk.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1592 Bleiswijk 1669  77


Cornelis Goossens

Cornelis Goossens.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen  1623   


Frans Pieters van der Meer

Frans Pieters van der Meer, geb. circa 1533, ambachtsbewaarder te Zevenhuizen, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 1594.

tr.
met

Ariaentge Claesdr, ovl. circa 1580.
Woont in Bleiswijk.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pouwel*1563  1623  60


Ariaentge Claesdr

Ariaentge Claesdr, ovl. circa 1580.

tr.
met

Frans Pieters van der Meer, zn. van Pieter Pietersz van der Meer, geb. circa 1533, ambachtsbewaarder te Zevenhuizen, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 1594.
Woont in Bleiswijk.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pouwel*1563  1623  60


Dirk Jansz Vermeer

Dirk Jansz Vermeer, geb. circa 1544, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 1636.

tr.
met

Appolonia Ariensdr.
Ambachtsbode, schotvanger en secretaris van Zevenhuizen, subst.schout, collecteur lastgeld van Rijnland


Appolonia Ariensdr

Appolonia Ariensdr.

tr.
met

Dirk Jansz Vermeer, zn. van Jan Dircksz Vermeer, geb. circa 1544, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 1636.
Ambachtsbode, schotvanger en secretaris van Zevenhuizen, subst.schout, collecteur lastgeld van Rijnland


Pieter Pietersz van der Meer

Pieter Pietersz van der Meer, geb. circa 1508.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1533  1594  61


Pieter Dircksz van der Meer

Pieter Dircksz van der Meer, geb. circa 1487.

Gegoed in de Swanlaspolder te Zevenhuizen.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1508     


Dirck Adriaensz van der Meer

Dirck Adriaensz van der Meer, geb. circa 1457.

Gezworene en ambachtsbewaarder te Zevenhuizen.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1487     
Jan     


Jan Dircksz Vermeer

Jan Dircksz Vermeer.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1544  1636  92