Genealogische website van Cees Hagenbeek
Grietje Jansdr van der Ende
Grietje Jansdr van der Ende, geb. Pijnacker.

tr. Berkel en Rodenrijs op 26 feb 1680
met

Cornelis Cornelisz Vermeer, zn. van Cornelis Pouwelsz Vermeer en Claesje Cornelisdr Buytenwegh, ged. Zoetermeer-Zegwaard op 12 mei 1630, bouwman in Catwijck onder Pijnacker, heilige geestmeester in Pijnacker, tr. (1) met Adriaentgen Bruijnen Valckenburgh. Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder


Trijntgen Bruijns Valckenburgh
Trijntgen Bruijns Valckenburgh, ged. Delft op 27 nov 1630 (getuigen: Cornelis Claesz, Jan Cornelisz, Geertgen Jacobs en Diwertgen Cornelis).Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 53)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 52)


Aryaentge Vranckendr Noordermaes
Aryaentge Vranckendr Noordermaes (Wiemans)1 Noremans, geb. 't Woud, ovl. op 27 sep 1652.

otr. Delft op 8 apr 1634
met

Bruijn Cornelisz Valckenburgh2, zn. van Cornelis Meesz Valckenburgh (landbouwer te Delfgauw) en Lijsbet Bruijnen van der Mosch, geb. circa 1603,
, landbouwer te Delfgauw, later te Den Hoorn en na 1650 te De Lier, tr. (1) met Maritgen Claes Langelaen2. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1644 Delft    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 52)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 53)


Cornelis Pouwelsz Vermeer
Cornelis Pouwelsz Vermeer, geb. Bleiswijk circa 1592, ovl. voor 2 apr 1669,
, welgeboren man van Delfland, wonende te Klapwijk, later te Catwijk onder Pijnacker, ambachtsbewaarder, gezworene en achtman van Pijnacker, bezitter van land in de Overbuurt van Bleiswijk. Op 11-5-1639 compareert Jan Gerritsz van den Broeck wonende te 's Gravenhage, oom en bloedvoogd van vaderszijde en in deze vervangende en hem sterk makende voor Cornelis Crijnen Coen, wonende tot Cralingen, oom en bloedvoogd van moederszijde over de nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden tot Rijswijk, item Bartholomeeus Jacobsz van den Broeck en Jacob Jacobsz van den Broeck, meerderjarige mitsgaders Gerrit Jacobsz van den Broekck en Jan Antonisz Hoijel als getrouwd hebbende Maritgen Jacobsdr van den Broeck minderjarige kinderen en erfgenamen van voorziene Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr, en zij compareren bekenden volgens zekere beschreven verkoopvoorwaarden d.d. 13-4-1639 in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman, een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker.
Op 11-5-1639 compareert Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman en bekende uit koop van een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker schuldig te wezen aan de vier nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden zijnde tot Rijswijk de som van 666 Carolusgulden [ONA Pijnacker, inv 19, fol 99+100v]
28-11-1642 Cornelis Pouwelsz Vermeer belender van een stuk grond gelegen in Catwijck onder Pijnacker [ONA Pijnacker, inv 19, fol 178]
Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v].

tr. voor 1617
met

Claesje Cornelisdr Buytenwegh, dr. van Cornelis Pietersz Buytenwegh (gezworene van Berkel 1600) en Ariaentgen Pouwelsdr, ged. Berkel op 23 jun 1591, ovl. voor 2 apr 1669.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1630 Zoetermeer-Zegwaard    


Claesje Cornelisdr Buytenwegh
Claesje Cornelisdr Buytenwegh, ged. Berkel op 23 jun 1591, ovl. voor 2 apr 1669.

tr. voor 1617
met

Cornelis Pouwelsz Vermeer, zn. van Pouwel Fransz van der Meer en Maritgen Cornelisdr, geb. Bleiswijk circa 1592, ovl. voor 2 apr 1669,
, welgeboren man van Delfland, wonende te Klapwijk, later te Catwijk onder Pijnacker, ambachtsbewaarder, gezworene en achtman van Pijnacker, bezitter van land in de Overbuurt van Bleiswijk. Op 11-5-1639 compareert Jan Gerritsz van den Broeck wonende te 's Gravenhage, oom en bloedvoogd van vaderszijde en in deze vervangende en hem sterk makende voor Cornelis Crijnen Coen, wonende tot Cralingen, oom en bloedvoogd van moederszijde over de nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden tot Rijswijk, item Bartholomeeus Jacobsz van den Broeck en Jacob Jacobsz van den Broeck, meerderjarige mitsgaders Gerrit Jacobsz van den Broekck en Jan Antonisz Hoijel als getrouwd hebbende Maritgen Jacobsdr van den Broeck minderjarige kinderen en erfgenamen van voorziene Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr, en zij compareren bekenden volgens zekere beschreven verkoopvoorwaarden d.d. 13-4-1639 in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman, een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker.
Op 11-5-1639 compareert Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman en bekende uit koop van een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker schuldig te wezen aan de vier nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden zijnde tot Rijswijk de som van 666 Carolusgulden [ONA Pijnacker, inv 19, fol 99+100v]
28-11-1642 Cornelis Pouwelsz Vermeer belender van een stuk grond gelegen in Catwijck onder Pijnacker [ONA Pijnacker, inv 19, fol 178]
Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1630 Zoetermeer-Zegwaard    


Cornelis Pietersz Buytenwegh
Cornelis Pietersz Buytenwegh, gezworene van Berkel 1600.

tr.
met

Ariaentgen Pouwelsdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claesje~1591 Berkel 1669  77


Ariaentgen Pouwelsdr
Ariaentgen Pouwelsdr.

tr.
met

Cornelis Pietersz Buytenwegh, gezworene van Berkel 1600.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claesje~1591 Berkel 1669  77


Claesgen Philipsdr van Adrichem
Claesgen Philipsdr van Adrichem,
, Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v].

tr.
met

Jeroen Heijnricxsz van der Mij


Jeroen Heijnricxsz van der Mij
Jeroen Heijnricxsz van der Mij.

tr.
met

Claesgen Philipsdr van Adrichem, dr. van Philip Claesz van Adrichem en Maritgen Claesdr,
, Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v]


Pouwel Fransz van der Meer
Pouwel Fransz van der Meer, geb. circa 1563, ovl. voor 1623,
, Eigenaar van een stuk land in de polder van de Clapmolen te Bleiswijk.

tr. circa 1585
met

Maritgen Cornelisdr, dr. van Cornelis Goossens, ovl. voor 1623.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1592 Bleiswijk 1669  77


Maritgen Cornelisdr
Maritgen Cornelisdr, ovl. voor 1623.

tr. circa 1585
met

Pouwel Fransz van der Meer, zn. van Frans Pieters van der Meer (ambachtsbewaarder te Zevenhuizen) en Ariaentge Claesdr, geb. circa 1563, ovl. voor 1623,
, Eigenaar van een stuk land in de polder van de Clapmolen te Bleiswijk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1592 Bleiswijk 1669  77


Cornelis Goossens
Cornelis Goossens.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen  1623   


Frans Pieters van der Meer
Frans Pieters van der Meer, geb. circa 1533, ambachtsbewaarder te Zevenhuizen, ovl. voor 1594,
, Woont in Bleiswijk.

tr.
met

Ariaentge Claesdr, ovl. circa 1580.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pouwel*1563  1623  60


Ariaentge Claesdr
Ariaentge Claesdr, ovl. circa 1580.

tr.
met

Frans Pieters van der Meer, zn. van Pieter Pietersz van der Meer, geb. circa 1533, ambachtsbewaarder te Zevenhuizen, ovl. voor 1594,
, Woont in Bleiswijk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pouwel*1563  1623  60


Dirk Jansz Vermeer
Dirk Jansz Vermeer, geb. circa 1544, ovl. in 1636,
, Ambachtsbode, schotvanger en secretaris van Zevenhuizen, subst.schout, collecteur lastgeld van Rijnland.

tr.
met

Appolonia Ariensdr


Appolonia Ariensdr
Appolonia Ariensdr.

tr.
met

Dirk Jansz Vermeer, zn. van Jan Dircksz Vermeer, geb. circa 1544, ovl. in 1636,
, Ambachtsbode, schotvanger en secretaris van Zevenhuizen, subst.schout, collecteur lastgeld van Rijnland


Pieter Pietersz van der Meer
Pieter Pietersz van der Meer, geb. circa 1508.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1533  1594  61


Pieter Dircksz van der Meer
Pieter Dircksz van der Meer, geb. circa 1487,
, Gegoed in de Swanlaspolder te Zevenhuizen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1508     


Dirck Adriaensz van der Meer
Dirck Adriaensz van der Meer, geb. circa 1457,
, Gezworene en ambachtsbewaarder te Zevenhuizen.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1487     
Jan     


Jan Dircksz Vermeer
Jan Dircksz Vermeer.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1544  1636  92