Genealogische website van Cees Hagenbeek
Dirck van den Berch
Dirck van den Berch, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 jan 1657 (getuige: zijn grootmoeder Maertgen Joosten).Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel VI), 2004 (blz. 53)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 53)
3.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (19 jan 1652 blz. 262)
4.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (22 nov 1673 blz. 38)
5.K.O. register AA Leiden (T 130), RA Leiden, DTB Leiden, AA 25, NH, Leiden, 1692 (6 sep 1692 blz. 169)


Neeltje Dircks Batelaen
Neeltje Dircks Batelaen, ovl. voor 20 sep 1638,
, Blijkt uit Hoofdgeld Hazerswoude 1622, Claes Fransz (B) ende Neeltgen Dircxdr met Frans, Dirck, Aeffgen ende Willem heure kinders - 6 hoofden.

tr. circa 1620
met

Claes Fransz van Poelgeest, geb. circa 1610, ovl. Hazerswoude, begr. Hazerswoude op 1 mei 1666,
, fol. 408. 20-9-1638. Claes Franszn. van Poelgeest wedr Neeltje Dircksdr. ter eenre onleesbaar van de Geneuchten als voogd over het enig nagelaten weeskind van Neeltje Dircksdr. ter andere. De vader behoudt alle goederen. Het kind Willem is nu 17 jr en de vader zal het opvoeden tot zijn 17e jr en nu uitreiken 250 KG en nog eens 250 KG bij zijn 24e jaar, tezamen 500 KG met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 42 hond land, belend O de Westzijde, W en N Roel Dirckszn. en Z Bouwen Symonszn.
fol. 128v. 19-2-1646.
Willem Claeszn. van Poelgeest bejaarde zoon van Claes Franszn. van Poelgeest bij Neeltgen Dircksdr. heeft alles van zijn moederlijk erfdeel ontvangen.
1706 146 Willem Claesz Poelgeest te Hazerswoude overleden. Erven Claes Willemsz van Poelgeest te Leiden 1/3; Neeltje Willems van Poelgeest 1/3; Gerrit van der Laen 1/9; Ary Fransz van Poelgeest 1/9 en Claes Fransz van Poelgeest 1/9.
Op 26-4-1624 Sijmon Claes Pier Neef
Bron protocollen Hazerswoude 1619-1625, inventarisnummer 23, bladzijde 595v, datum 26-04-1624
inhoud Sijmon Claes Pier Neef, wonende te Rijswijk, verkoopt aan Corstiaen Jansz Hasius een schuldbrief d.d. 26-11-1623 ten laste van Claes Fransz van Poelgeest als principael en Adriaen Jansz Koij en Luijt Corsz als borgen, pro resto groot 690 gulden. Koopsom 405 gulden 16 stuivers.
Kocht met zijn broer Cornelis een huis met erf gelegen Buitenweg in het Westeinde van Joris Adriaensz 4 mrt. 1652. voor 850 gulden kochten zij 18 hond slagturfland met een schuur gelegen Buitenweg 2 juli 1655, tr. (2) met Leentgen Huijbertsdr van Bleijswijck. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1621  1690 Hazerswoude 69
Barbara*1635     


Grietje Claes van Poelgeest
Grietje Claes van Poelgeest, geb. Hazerswoude na 20 sep 1638, begr. Hazerswoude op 30 apr 1708,
, Willem Claesz van Poelgeest en Frans Claesz van Poelgeest en Govert Jansz van Schenckevelt als testamentaire voogd over Grietje Claesdr van Poelgeest, alsnog minderjarig, kinderen van Claes Fransz van Poelgeest, overleden te Hazerswoude, verkopen aan Jacob Ingen Geerloff 3 hond 50 roeden land bekwaam om te worden verveend gelegen Buitenweg, belend ten oosten Claes Alewijnsz, ten zuiden Jacob Crijnenz, ten westen Pieter Pietersz Appelman en ten noorden Jan Cornelisz Ouwelant. Koopsom 563 gulden.

tr. Moerkapelle op 3 nov 1675
met

Jacob Jans Kas


Joost Jorisz van Dipten
Joost Jorisz van Dipten, begr. Hazerswoude op 1 mei 1666,
, Jonge Leendert Leendertsz van Tol
bron protocollen Hazerswoude 1659-1662, inventarisnummer 31, bladzijde 29, datum 15-05-1659.
Jonge Leendert Leendertsz van Tol, Joost Jorisz van Dipten, gehuwd met Trijntje Leendertsdr van Tol, elk voor zichzelf en tezamen vervangende Claertje en Neeltje Leendertsdr van Tol,mede-erfgenamen van Leendert Leendertsz van Tol, verkopen aan Cornelis Leendertsz van Tol, hun mede-erfgenaam, 4/5 deel van een partij veenland of water gelegen Bovenweg, groot 2 hond, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Baesgen, ten westen en noorden Jacob Jansz Kuijer en ten zuiden Dirck Amen. Voldaan met een schuldbrief van 140 gulden.
Vervolg a folio 29v. 15-05-1659. Bovengenoemde schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen zijn jonge Leendert Leendertsz van Tol en Joost Jorisz van Dipten.

tr.
met

Trijntje Leenderts van Tol, dr. van Leendert Leendrtz van Tol en Machteld Cornelisdr, begr. Hazerswoude op 16 jun 1683.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertie Hazerswoude †1701   
Machtel     
Abraham     


Trijntje Leenderts van Tol
Trijntje Leenderts van Tol, begr. Hazerswoude op 16 jun 1683.

tr.
met

Joost Jorisz van Dipten, zn. van Joris Adriaensz van Dipten, begr. Hazerswoude op 1 mei 1666,
, Jonge Leendert Leendertsz van Tol
bron protocollen Hazerswoude 1659-1662, inventarisnummer 31, bladzijde 29, datum 15-05-1659.
Jonge Leendert Leendertsz van Tol, Joost Jorisz van Dipten, gehuwd met Trijntje Leendertsdr van Tol, elk voor zichzelf en tezamen vervangende Claertje en Neeltje Leendertsdr van Tol,mede-erfgenamen van Leendert Leendertsz van Tol, verkopen aan Cornelis Leendertsz van Tol, hun mede-erfgenaam, 4/5 deel van een partij veenland of water gelegen Bovenweg, groot 2 hond, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Baesgen, ten westen en noorden Jacob Jansz Kuijer en ten zuiden Dirck Amen. Voldaan met een schuldbrief van 140 gulden.
Vervolg a folio 29v. 15-05-1659. Bovengenoemde schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen zijn jonge Leendert Leendertsz van Tol en Joost Jorisz van Dipten.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertie Hazerswoude †1701   
Machtel     
Abraham     


Jan Willemsz van Borsselen
Jan Willemsz van Borsselen, van Borselen, geb. circa 1585, ovl. Oegstgeest op 4 jul 1634.

tr.
met

Willempje Jansdr Verschou, geb. Oegstgeest circa 1595.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas~1621 Schipluiden †1678 Valkenburg 57Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
2.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
3.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Cunegonde van der Leck
Cunegonde van der Leck, erfdochter van der Leck.

tr.
met

Gerrit van Theylingen, zn. van Doede van Voorhout alias Foranholte, ovl. in 1143,
, Gerard de Teylinc, wordt in 1143 in een acte genoemd. De acte betreft de inwijding van de kerk te Egmond door de Utrechtse Bisschop Hardbertus. Dat gebeurt in aanwezigheid van glorioso comite Theoderico de Hollant, una cum nobilissima conjuge sua Sophia, et domino Cuonrado de Merche (helaas is de kopie niet helemaal duidelijk en staat er mogelijk Merehe) et viris clarissimis Gerhardo de Teilinc, Berewoldo ejusdem ecclesie advoacato, Arnoldo Spicar, Alwino castellano de Leithen aliis plurimis utriusque sexus nobilibus et liberis et ministerialibus, tam nostris quam comitis et infinita multitudine plebis. Naast een aantal geestelijken getuigen de laici: Theodericus de Altena. Godefridus de Harnesberg. Harbernus de Liethen. Albero. Gerhardus frater ejus. Ekbertus de Amestenle. Adalbertus telonearius et quos supra memoravimus. Hieraan valt bijvoorbeeld op, dat Gerhard de Teilinc dus als eerste wordt genoemd van 4 viri clarissimi.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugo*1125  †1172  47


Jacob van der Does
Jacob van der Does, ovl. na 1167.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips I*1175 Voorschoten †1225  50Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 242)


Dirk Splinter van Bosinchem
Dirk Splinter van Bosinchem.


Alard van Bosinchem
Alard van Bosinchem, ovl. voor 28 aug 1306,
, Vermeld 1280-1298, behoorde tot de Stichtse edelen die op 25-10-1294 Floris V graaf van Holland en op 24-6-1298 Jan I graaf van Holland hun steun toezegden.

tr.
met

Gloria van Everdingen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven  †1312   


Gloria van Everdingen
Gloria van Everdingen.

tr.
met

Alard van Bosinchem, zn. van Ridder Steven van Bosinchem en Ava van Zulen, ovl. voor 28 aug 1306,
, Vermeld 1280-1298, behoorde tot de Stichtse edelen die op 25-10-1294 Floris V graaf van Holland en op 24-6-1298 Jan I graaf van Holland hun steun toezegden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven  †1312   


Steven van de Wale
Steven van de Wale, ovl. tussen 30 mei 1312 en 23 jun 1314 ,
, Verkocht op 21-12-1306 te Vuscoep (Schalkwijk) ½ hoeve lands en gaf 4-5-1308 te Jutfaas een vierendeel land in leen.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elsabe     


Elsabe van de Wale
Elsabe (Elzabee) van de Wale.

tr. (1) in 1314
met

Hugo Botter van Loenersloot, zn. van Gijsbrecht Dirksz van Loenersloot (vermeld 1285-1294) en dochter van Hugo Botter van de Lede,
, Ridder 23-6-1314 en vermeld tot 1328.

tr. (2)
met

Egbert ten Damme,
, Vermeld 14-5-1346


Hugo Botter van Loenersloot
Hugo Botter van Loenersloot,
, Ridder 23-6-1314 en vermeld tot 1328.

tr. in 1314
met

Elsabe (Elzabee) van de Wale, dr. van Steven van de Wale, tr. (2) met Egbert ten Damme. Uit dit huwelijk geen kinderen


Egbert ten Damme
Egbert ten Damme,
, Vermeld 14-5-1346.

tr.
met

Elsabe (Elzabee) van de Wale, dr. van Steven van de Wale, tr. (1) met Hugo Botter van Loenersloot, zn. van Gijsbrecht Dirksz van Loenersloot (vermeld 1285-1294) en dochter van Hugo Botter van de Lede. Uit dit huwelijk geen kinderen


Jutte van Loenersloot
Jutte van Loenersloot.

tr. voor 1308
met

Gijsbert Ruys van Linschoten


Gijsbert Ruys van Linschoten
Gijsbert Ruys van Linschoten.

tr. voor 1308
met

Jutte van Loenersloot, dr. van Gijsbrecht Dirksz van Loenersloot (vermeld 1285-1294) en dochter van Hugo Botter van de Lede


Dirk van Loenersloot
heer Dirk van Loenersloot ridder,
, 'Civis traiectensis' ofwel burger van Utrecht. Heer Dirk heeft twee zonen Dirk en Jan die in 1312 expliciet heer Splinters zonen worden genoemd.
Een zoon van Jan is een Dirk die in 1333-1346 een Amstels leen houdt te Ankeveen. Hij wordt in 1346 zelfs Dirk Janszoon genoemd, dus zonder zijn familienaam.
Verder wordt van heer Dirks zonen niet veel meer vernomen. Mogelijk is een derde zoon nog Hendrik van Loenersloot, deken van Sint Jan (1317-1352). Deze zegelt Loenersloot met een barensteel; hij is dus uit een jongere tak.


Jan van Gent
 
Jan van Gent, geb. Leiden op 17 dec 1909, typograaf/boekdrukker, ovl. Kappl [Oostenrijk] op 4 jul 1983, begr. Leiden Rhijnhof op 12 jul 1983.

tr.
met

Ida van der Meij, dr. van Henk (Hendrik) van der Meij (veehouder) en Mien (Jacomina) van Weeren, geb. Zoeterwoude op 31 jan 1910, ovl. Leiderdorp op 10 mei 1977.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mieke*1944 Leiden    
Ria     


Jacomina Irene van Gent
Mieke (Jacomina Irene) van Gent, geb. Leiden op 27 aug 1944.

 
 

tr. in 1966
met

Paul Etienne van der Steen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frank*1968     
Ellen~1970