Genealogische website van Cees Hagenbeek
Leendert Cleijweght
Leendert Cleijweght, geb. circa 1610, ovl. in 1670.


Neeltje Cleijweght
Neeltje Cleijweght, geb. circa 1611, ovl. Kethel op 3 jan 1680.


Haesge Cleijweght
Haesge Cleijweght, geb. circa 1613, ovl. na 1651.


Maertjen Sieren Cleijweght
Maertjen Sieren Cleijweght, geb. circa 1616.


Claes Sieren Cleijweght
Claes Sieren Cleijweght, geb. circa 1618, ovl. voor 1674.


Arij Cleijweght
Arij Cleijweght, geb. circa 1620, ovl. tussen 6 jan 1693 en 19 apr 1701 .


Annetje Cleijweght
Annetje Cleijweght, geb. circa 1621, ovl. Wateringen bij Rijswijk op 19 dec 1699.


Pieter Cleijweght
Pieter Cleijweght, geb. circa 1622, ovl. Delft op 1 apr 1685, begr. Delft op 5 apr 1685.


Trijntie Dircxsdr
Trijntie Dircxsdr, geb. Kralingen.

tr. Overschie attestatie gegeven om te trouwen van Cralingen op 22 jan 1634
met

Gerrit Dircksz Kleyweg, ovl. voor 19 nov 1661,
, zij hertrouwt in 1664 als weduwe van Gerrit Dircksz. met Jan Cornelis Stolcxman. Bij de huwelijksinschrijving staat in het trouwboek van Capelle vermeld dat zij weduwe is van Gerrit Dircksz. Vermoedelijk was Gerrit haar eerste man, want er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij nog eerder gehuwd is geweest. Gerrit was nog in leven op 8-3-1654 als hij zeven hont slachtturflant koopt in de polder van Zestienhoven van Lodewijck Jacobsz. Molijn.
1 Gerrit overleed voor 22-2-1661 op welke datum Annetge Claesdr, weduwe van Gerrit Dircx, die aan de Cleywech, onder Schiebroek, gewoond heeft, en Claes Pietersz, man van Maertgen Gerrits, erfgenamen van voornoemde Gerrit Dircx, Hartman de Custer, notaris en procureur, machtigen om hun zaken te behartigen tegen Pieter Drijffan, pachter van de impost op boter.
2 Op 19-5-1662 verkopen zijn weduwe en kinderen het in 1654 gekochte stuk land aan Cornelis Jansz. Coole.
3 Vermoedelijk zijn deze kinderen uit een eerder huwelijk van Gerrit. Deze kinderen zijn: Dirck Gerritsz. die 19-5-1662 al meerderjarig is, Arij, Aeltien en Maerten die door hun voogden vertegenwoordigd worden en Marijtie Gerrits die dan met Sijmon Jansz. den Bleijcker is gehuwd en een jaar ervoor met Claes Pieters. Annetje Claes (van der Burgh) is nog in leven op 11-10-1676. De kinderen van Gerrit Dircksz. nemen later de naam Kleijwegt aan, gezien de acte van 1661 ontleend aan hun hun woonplaats. Dirck Gerritsz. huwt Maartien Hubrechts Post (voor 1661), Arij Gerritsz. (Kleiweg in 1690) tr. Overschie
1-1-1668 Jannetie Ariens van Schie, Aeltie Gerrits (de Kleiwegt) tr. Overschie 12-2-1668 Arent Huibregse Post en Maerten Gerritse Kleijwegt tr. Overschie 27-10-1675 Cornelia Arens van Schie. Aangezien Annetie Claes door geen van de kinderen wordt vernoemd en dat ze slechts één keer doopgetuige is op 11-10-1676 bij de zoon Gerrit van Maerten Gerritse wijst er ook op dat ze stiefmoeder is van de kinderen Kleijwegt. Gezien de vernoemingen van hun kinderen is hun moeder een Trijntje. In Overschie huwen 22-1-1634 Gerrit Dirxe van Schiebroek met Trijntgen Dircx van Kralingen, waarmee de stamouders van het geslacht Kleijwegt gevonden zijn, tr. (1) met Leentge Jansdr. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) met Annetgen Claes van der Burgh. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij*1637 Beukelsdijk †1727 Cool 90
Maarten     
Dirck*1635  †1682  47
Aeltie*1644  †1722 Overschie 78
Trijntie  †1677   


Leentge Jansdr
Leentge Jansdr.

tr. circa 1632
met

Gerrit Dircksz Kleyweg, ovl. voor 19 nov 1661,
, zij hertrouwt in 1664 als weduwe van Gerrit Dircksz. met Jan Cornelis Stolcxman. Bij de huwelijksinschrijving staat in het trouwboek van Capelle vermeld dat zij weduwe is van Gerrit Dircksz. Vermoedelijk was Gerrit haar eerste man, want er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij nog eerder gehuwd is geweest. Gerrit was nog in leven op 8-3-1654 als hij zeven hont slachtturflant koopt in de polder van Zestienhoven van Lodewijck Jacobsz. Molijn.
1 Gerrit overleed voor 22-2-1661 op welke datum Annetge Claesdr, weduwe van Gerrit Dircx, die aan de Cleywech, onder Schiebroek, gewoond heeft, en Claes Pietersz, man van Maertgen Gerrits, erfgenamen van voornoemde Gerrit Dircx, Hartman de Custer, notaris en procureur, machtigen om hun zaken te behartigen tegen Pieter Drijffan, pachter van de impost op boter.
2 Op 19-5-1662 verkopen zijn weduwe en kinderen het in 1654 gekochte stuk land aan Cornelis Jansz. Coole.
3 Vermoedelijk zijn deze kinderen uit een eerder huwelijk van Gerrit. Deze kinderen zijn: Dirck Gerritsz. die 19-5-1662 al meerderjarig is, Arij, Aeltien en Maerten die door hun voogden vertegenwoordigd worden en Marijtie Gerrits die dan met Sijmon Jansz. den Bleijcker is gehuwd en een jaar ervoor met Claes Pieters. Annetje Claes (van der Burgh) is nog in leven op 11-10-1676. De kinderen van Gerrit Dircksz. nemen later de naam Kleijwegt aan, gezien de acte van 1661 ontleend aan hun hun woonplaats. Dirck Gerritsz. huwt Maartien Hubrechts Post (voor 1661), Arij Gerritsz. (Kleiweg in 1690) tr. Overschie
1-1-1668 Jannetie Ariens van Schie, Aeltie Gerrits (de Kleiwegt) tr. Overschie 12-2-1668 Arent Huibregse Post en Maerten Gerritse Kleijwegt tr. Overschie 27-10-1675 Cornelia Arens van Schie. Aangezien Annetie Claes door geen van de kinderen wordt vernoemd en dat ze slechts één keer doopgetuige is op 11-10-1676 bij de zoon Gerrit van Maerten Gerritse wijst er ook op dat ze stiefmoeder is van de kinderen Kleijwegt. Gezien de vernoemingen van hun kinderen is hun moeder een Trijntje. In Overschie huwen 22-1-1634 Gerrit Dirxe van Schiebroek met Trijntgen Dircx van Kralingen, waarmee de stamouders van het geslacht Kleijwegt gevonden zijn, tr. (2) met Trijntie Dircxsdr. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (3) met Annetgen Claes van der Burgh. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertie     


Maertie Kleyweg
Maertie Kleyweg.


Annetgen Claes van der Burgh
Annetgen Claes van der Burgh, ovl. na 1676.

tr. (1) circa 1652
met

Gerrit Dircksz Kleyweg, ovl. voor 19 nov 1661,
, zij hertrouwt in 1664 als weduwe van Gerrit Dircksz. met Jan Cornelis Stolcxman. Bij de huwelijksinschrijving staat in het trouwboek van Capelle vermeld dat zij weduwe is van Gerrit Dircksz. Vermoedelijk was Gerrit haar eerste man, want er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij nog eerder gehuwd is geweest. Gerrit was nog in leven op 8-3-1654 als hij zeven hont slachtturflant koopt in de polder van Zestienhoven van Lodewijck Jacobsz. Molijn.
1 Gerrit overleed voor 22-2-1661 op welke datum Annetge Claesdr, weduwe van Gerrit Dircx, die aan de Cleywech, onder Schiebroek, gewoond heeft, en Claes Pietersz, man van Maertgen Gerrits, erfgenamen van voornoemde Gerrit Dircx, Hartman de Custer, notaris en procureur, machtigen om hun zaken te behartigen tegen Pieter Drijffan, pachter van de impost op boter.
2 Op 19-5-1662 verkopen zijn weduwe en kinderen het in 1654 gekochte stuk land aan Cornelis Jansz. Coole.
3 Vermoedelijk zijn deze kinderen uit een eerder huwelijk van Gerrit. Deze kinderen zijn: Dirck Gerritsz. die 19-5-1662 al meerderjarig is, Arij, Aeltien en Maerten die door hun voogden vertegenwoordigd worden en Marijtie Gerrits die dan met Sijmon Jansz. den Bleijcker is gehuwd en een jaar ervoor met Claes Pieters. Annetje Claes (van der Burgh) is nog in leven op 11-10-1676. De kinderen van Gerrit Dircksz. nemen later de naam Kleijwegt aan, gezien de acte van 1661 ontleend aan hun hun woonplaats. Dirck Gerritsz. huwt Maartien Hubrechts Post (voor 1661), Arij Gerritsz. (Kleiweg in 1690) tr. Overschie
1-1-1668 Jannetie Ariens van Schie, Aeltie Gerrits (de Kleiwegt) tr. Overschie 12-2-1668 Arent Huibregse Post en Maerten Gerritse Kleijwegt tr. Overschie 27-10-1675 Cornelia Arens van Schie. Aangezien Annetie Claes door geen van de kinderen wordt vernoemd en dat ze slechts één keer doopgetuige is op 11-10-1676 bij de zoon Gerrit van Maerten Gerritse wijst er ook op dat ze stiefmoeder is van de kinderen Kleijwegt. Gezien de vernoemingen van hun kinderen is hun moeder een Trijntje. In Overschie huwen 22-1-1634 Gerrit Dirxe van Schiebroek met Trijntgen Dircx van Kralingen, waarmee de stamouders van het geslacht Kleijwegt gevonden zijn, tr. (1) met Leentge Jansdr. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) met Trijntie Dircxsdr. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

tr. (2) in 1664
met

Jan Cornelis Stolcxman


Dirck Kleyweg
Dirck Kleyweg, geb. circa 1635, ovl. voor 1682.


Aeltie van de Kleywegt
Aeltie van de Kleywegt, geb. circa 1644, ovl. Overschie op 14 jun 1722.


Trijntie Gerritsdr
Trijntie Gerritsdr, ovl. na 30 mei 1677.


Cornelis Kleijweg
Cornelis (Knelis) Kleijweg, geb. Overschie op 29 jan 1690, ovl. Beukelsdijk op 30 nov 1764.

otr. Overschie op 9 mrt 1719, tr. Overschie op 26 mrt 1719
met

Marijtje Huijge Koppers, dr. van Huijg Jacobs Koppert (Coppert) (bouwman) en Neeltje Poot, geb. Kethel en Spaland op 21 aug 1689, ovl. Rotterdam op 26 apr 1747.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1722 Overschie 1791 Vlaardingen 68
Huig~1722 Overschie †1781 Rotterdam 58
Jacob~1724 Overschie †1775 Cool 51Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Marijtje Huijge Koppers
Marijtje Huijge Koppers, geb. Kethel en Spaland op 21 aug 1689, ovl. Rotterdam op 26 apr 1747.

otr. Overschie op 9 mrt 1719, tr. Overschie op 26 mrt 1719
met

Cornelis (Knelis) Kleijweg, zn. van Arij Gerritsz Kleijweg (bouwman, gaarder) en Jannetje Ariensdr van Schie, geb. Overschie op 29 jan 1690, ovl. Beukelsdijk op 30 nov 1764.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1722 Overschie 1791 Vlaardingen 68
Huig~1722 Overschie †1781 Rotterdam 58
Jacob~1724 Overschie †1775 Cool 51


Huijg Jacobs Koppert (Coppert)
Huijg Jacobs Koppert (Coppert), geb. Maasland circa 1650, bouwman, begr. Kethel en Spaland op 14 jun 1698.

tr. Kethel op 6 apr 1684
met

Neeltje Poot, dr. van Huibrecht Pietersz Poot (bouwman aan de Groeneweg te Kethel) en Neeltje Harmansdr Koeckoeck, ged. Kethel op 22 sep 1647, geboortegetuige van haar kleinzoon Arij Kleijwegh op 16 aug 1722, ovl. na 1700.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje*1689 Kethel en Spaland †1747 Rotterdam 57Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Neeltje Poot
Neeltje Poot, ged. Kethel op 22 sep 1647, geboortegetuige van haar kleinzoon Arij Kleijwegh op 16 aug 1722, ovl. na 1700.

tr. Kethel op 6 apr 1684
met

Huijg Jacobs Koppert (Coppert), zn. van Jacob Huigen Coppert en Maertje Gerritz van Dijk (bouwneringdoende), geb. Maasland circa 1650, bouwman, begr. Kethel en Spaland op 14 jun 1698.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje*1689 Kethel en Spaland †1747 Rotterdam 57Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 531)


Huig Kleijweg
Huig Kleijweg, ged. Overschie op 16 aug 1722, watermolenaar, melkverkoper, ovl. Rotterdam op 29 jan 1781, begr. Rotterdam op 30 jan 1781.