Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Herpertsz
Cornelis Herpertsz (Harpetsz)1,2, waard in Bleskensgraaf, ovl. in 1616,
, Nr. 404 folio 93v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. waard in de Blessgengraeff voor zichzelf als koper van part van de eigendom van dezelve huizing en als man en voogd van Lijsbeth Huijbrechtsdr. zijn huisvrouw, lijftochteresse van dezelve huizing, eiser en arrestant contra Gerrit Dircxz, Pieter Pietersz. Poot, Huijbrecht Huijbrechtsz. gearresteerden om eis te doen van seperatie van dezelve huizing, mitsgaders barg en schuur. De eiser komt van de kooppenningen toe van het huis in kwestie. Cornelis Jacobsz. is de koper van het part.
Nr. 405 folio 94 d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz, Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. van Adrichem bode van Vlaardingerambacht eisers contra Heijnrick Jacobsz. waard in de Valck te Vlaardingen, gearresteerde als man en voogd van Neeltgen Pietersdr. zuster van de eisers, om te verantwoorden part van een huis en erf
in het dorp Kethel genaamd Blessgengraeff, voor welk part hij zich zal gereed maken te onderhouden dagdicht en muurvast en een barg te repareren. Welk voorsz. part is overgenomen
door Neeltgen Pietersdr. de zuster van de eisers en Gerrit Dircxz.en Huijbrecht Huijbrechtsz. van Adrichem voorn. en hebben het weder overgenomen van Pieter Pietersz. Poot voorn. Geconditioneerd wordt dat hun moeder Lijsbeth Huijbrechtsdr. haar leven lang in het huis zal mogen blijven wonen zonder het huis te verkopen.

tr. voor 1589
met

Lijsbeth Huibrechtsdr van Adrichem1,2 vermoedelijk, dr. van Huijbrecht van Adrichem en Machteld Doensdr van Diepenburgh, geb. Vlaardingen circa 1555, waardinne in Bleskensgraaf te Kethel, ovl. Kethel kort voor 18 feb 1622, tr. (1) met Dirk Peurman. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) met Pieter Pietersz Poot1,2,, 2 jun 1611 Nr. 405 folio 94. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Huibrecht Vincentsz van Adrichem1. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 193)
2.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), GA Schiedam, Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Kethel, van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (2 jun 1611)


Dirk Peurman
Dirk Peurman.

tr. voor 1573, uit het vierde huwelijk: 2 kinderen
met

Lijsbeth Huibrechtsdr van Adrichem1,2 vermoedelijk, dr. van Huijbrecht van Adrichem en Machteld Doensdr van Diepenburgh, geb. Vlaardingen circa 1555, waardinne in Bleskensgraaf te Kethel, ovl. Kethel kort voor 18 feb 1622, tr. (2) met Pieter Pietersz Poot1,2,, 2 jun 1611 Nr. 405 folio 94. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Huibrecht Vincentsz van Adrichem1. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Cornelis Herpertsz1,2. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1585  1652  67
Maertge*1587     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 193)
2.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), GA Schiedam, Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Kethel, van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (2 jun 1611)


Huijbrecht van Adrichem
Huijbrecht van Adrichem vermoedelijke achternaam, geb. 's-Gravenzande circa 1510,
, op een andere website, zonder bronnen, heet zijn vrouw Maartje Cornelis van der Pot 1530 tot 16-1-1562, waarmee hij in 1545 getrouwd zou zijn.

tr. circa 1545
met

Machteld Doensdr van Diepenburgh1, dr. van Doe Doenensz van Diepenburgh en Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande, geb. vermoedelijk de Lier circa 1505, ovl. de Lier op 16 jan 1562, tr. (2) met Huijbrecht Claesz van der Velden. Uit dit huwelijk een kind.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1555 Vlaardingen 1622 Kethel 67
Sijmon*1551 Vlaardingen 1580  29
Pieter*1549 Vlaardingen    
NN     
Annetge*1560  1658  98Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Sijmon Huijbrechtsz van Adrichem
Sijmon Huijbrechtsz van Adrichem, geb. Vlaardingen circa 1551, ovl. op 24 jul 1580.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Pieter Huijbrechtsz Poot
Pieter Huijbrechtsz Poot, ged. Kethel op 21 dec 1642, ovl. Schipluiden op 18 jan 1672.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 531)


Cornelis Cornelisz Verhouck
Cornelis Cornelisz Verhouck1,2, geb. voor 1560, bouwman Vlaardinger-ambacht, ovl. Kethel tussen 1593 en 1600.

tr.
met

Diewertgen Cornelisdr, geb. voor 1560, ovl. Kethel na aug 1615.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntje*1580  1641  61Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (1608)


Diewertgen Cornelisdr
Diewertgen Cornelisdr, geb. voor 1560, ovl. Kethel na aug 1615.

tr.
met

Cornelis Cornelisz Verhouck1,2, geb. voor 1560, bouwman Vlaardinger-ambacht, ovl. Kethel tussen 1593 en 1600.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntje*1580  1641  61Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (1608)


Lijsbeth Pietersdr Poot
Lijsbeth Pietersdr Poot, geb. Spaland circa 1605.

tr. Schiedam op 15 jun 1635
met

Willem Cornelisz Bijl, zn. van Cornelis Willemsz Bijl (schout van Kethel) en Neeltje Dammas.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)


Willem Cornelisz Bijl
Willem Cornelisz Bijl.

tr. Schiedam op 15 jun 1635
met

Lijsbeth Pietersdr Poot, dr. van Pieter Pietersz Poot en Martijntje Cornelisdr Verhouck, geb. Spaland circa 1605


Cornelis Pietersz Poot
Cornelis Pietersz Poot, geb. Spaland in 1606, bouwman Korte buurt te Maasland, ovl. voor 7 mei 1653.

tr. (1)
met

Jopjen Jopjensdr.

tr. (2)
met

Arjaantje Andriesdr Cleywegh.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)


Jopjen Jopjensdr
Jopjen Jopjensdr.

tr.
met

Cornelis Pietersz Poot, zn. van Pieter Pietersz Poot en Martijntje Cornelisdr Verhouck, geb. Spaland in 1606, bouwman Korte buurt te Maasland, ovl. voor 7 mei 1653, tr. (2) met Arjaantje Andriesdr Cleywegh. Uit dit huwelijk geen kinderen


Arjaantje Andriesdr Cleywegh
Arjaantje Andriesdr Cleywegh.

tr.
met

Cornelis Pietersz Poot, zn. van Pieter Pietersz Poot en Martijntje Cornelisdr Verhouck, geb. Spaland in 1606, bouwman Korte buurt te Maasland, ovl. voor 7 mei 1653, tr. (1) met Jopjen Jopjensdr. Uit dit huwelijk geen kinderen


Neeltgen Pietersdr Poot
Neeltgen Pietersdr Poot, geb. Kethel en Spaland in 1615, begr. Vlaardinger-Ambacht in jan 1671.

tr. Vlaardinger-Ambacht op 8 nov 1642
met

Leendert Jacobsz Rodenburch, zn. van Jacob Leendersz Rodenburg (molenaar en bouwman in Monster) en Marijntgen Willemsdr Waermont, geb. circa 1611.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1643  1725  82Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)


Leendert Jacobsz Rodenburch
Leendert Jacobsz Rodenburch, geb. circa 1611.

tr. Vlaardinger-Ambacht op 8 nov 1642
met

Neeltgen Pietersdr Poot, dr. van Pieter Pietersz Poot en Martijntje Cornelisdr Verhouck, geb. Kethel en Spaland in 1615, begr. Vlaardinger-Ambacht in jan 1671.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1643  1725  82


Dieuwertje Pietersdr Poot
Dieuwertje Pietersdr Poot, geb. Kethel en Spaland in 1616, ovl. Schipluiden tussen 22 nov 1674 en 20 sep 1682 .

otr. Vlaardinger-Ambacht op 12 nov 1644, tr. Kethel op 4 dec 1614
met

Joris Cornelisz Suyderent (Zuiderend).

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)


Joris Cornelisz Suyderent (Zuiderend)
Joris Cornelisz Suyderent (Zuiderend).

otr. Vlaardinger-Ambacht op 12 nov 1644, tr. Kethel op 4 dec 1614
met

Dieuwertje Pietersdr Poot, dr. van Pieter Pietersz Poot en Martijntje Cornelisdr Verhouck, geb. Kethel en Spaland in 1616, ovl. Schipluiden tussen 22 nov 1674 en 20 sep 1682 


Annitgen Pietersdr Poot
Annitgen Pietersdr Poot, geb. Spaland circa 1618.Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)


Dirck Pietersz Poot
Dirck Pietersz Poot, geb. Spaland circa 1618, bouwman te Kethel, begr. Vlaardingen op 13 apr 1682.

tr. Delft (Abtswoude) op 27 aug 1647, kerk.huw. Delft (Abtswoude) op 10 aug 1647, uit dit huwelijk: 2 kinderen
met

Maartje (Maritgen) Jacobsdr.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)


Maritgen Jacobsdr
Maartje (Maritgen) Jacobsdr.

tr. Delft (Abtswoude) op 27 aug 1647, kerk.huw. Delft (Abtswoude) op 10 aug 1647, uit dit huwelijk: 2 kinderen
met

Dirck Pietersz Poot, zn. van Pieter Pietersz Poot en Martijntje Cornelisdr Verhouck, geb. Spaland circa 1618, bouwman te Kethel, begr. Vlaardingen op 13 apr 1682


Symon Pietersz Poot
Symon Pietersz Poot, geb. Spaland circa 1620, bouwman te Schipluiden, ovl. Schipluiden na 1680.Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel (ORA 042), GA Schiedam, Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Inventarisnr.: 177, beheer nalatenschap Sijmon Cornelisz, Kethel, van 1604 tot 1612 (van 1604 tot 1605)