Genealogische website van Cees Hagenbeek
Dirck Dircksz Calckoven
Dirck Dircksz Calckoven.

tr. Oudshoorn op 28 jan 1685
met

Marijtje Sijmens, tr. (2) met Dirck Sijmensz Schenckevelt. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1686 Oudshoorn    


Marijtje Sijmens
Marijtje Sijmens.

tr. (1) Oudshoorn op 28 jan 1685
met

Dirck Dircksz Calckoven.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1686 Oudshoorn    

tr. (2)
met

Dirck Sijmensz Schenckevelt


Jacob Robertsz Labberton
Jacob Robertsz Labberton, ged. Schoonhoven op 19 okt 1656, begr. Schoonhoven op 13 mrt 1738,
, betaalde in 1724 aan impost op zout, zeep, etc. voor 1/1 schepel zout: 1-17-12 en voor 1/8 kannetje zeep 1-15-9.

otr. Schoonhoven op 7 mei 1683
met

Lysbeth Jacobs.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Japik~1689 Schoonhoven    


Lysbeth Jacobs
Lysbeth Jacobs.

otr. Schoonhoven op 7 mei 1683
met

Jacob Robertsz Labberton, zn. van Robert Pietersz Labberton en Cornelia Bastiaans de Vos, ged. Schoonhoven op 19 okt 1656, begr. Schoonhoven op 13 mrt 1738,
, betaalde in 1724 aan impost op zout, zeep, etc. voor 1/1 schepel zout: 1-17-12 en voor 1/8 kannetje zeep 1-15-9.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Japik~1689 Schoonhoven    


Robert Pietersz Labberton
Robert Pietersz Labberton.

tr. Schoonhoven op 22 feb 1654
met

Cornelia Bastiaans de Vos.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1656 Schoonhoven 1738 Schoonhoven 81


Cornelia Bastiaans de Vos
Cornelia Bastiaans de Vos.

tr. Schoonhoven op 22 feb 1654
met

Robert Pietersz Labberton.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1656 Schoonhoven 1738 Schoonhoven 81


Arie Goijerds Galecop
Arie Goijerds (Aart) Galecop.

tr. Jutphaas Nedereijnt van Jutphaes op 9 nov 16971
met

Willempje Maartens de Jong, geb. Jutphaas in Nedereind.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje~1697 Jutphaas    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek (D 463), Utrechts Arch., DTB Jutphaas, FS film: 121537, Rooms Katholiek, Jutphaas, van 1694 tot 1811 (9 nov 1697 blz. 87)


Willempje Maartens de Jong
Willempje Maartens de Jong, geb. Jutphaas in Nedereind.

tr. Jutphaas Nedereijnt van Jutphaes op 9 nov 16971
met

Arie Goijerds (Aart) Galecop, zn. van Goijert Hermansz Galecop.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje~1697 Jutphaas    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek (D 463), Utrechts Arch., DTB Jutphaas, FS film: 121537, Rooms Katholiek, Jutphaas, van 1694 tot 1811 (9 nov 1697 blz. 87)


Mouring Jansz van Swieten
Mouring Jansz van Swieten.

tr.
met

Maritgen Maartens van Leeuwen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1650 Alphen a/d Rijn    


Claes Cornelisz Keth
Claes Cornelisz Keth, geb. Koudekerk circa 1570, ovl. circa 1631.

tr.
met

Marijtgen Cornelis, ovl. voor 1631.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1606 Koudekerk    Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
3.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)


Marijtgen Cornelis
Marijtgen Cornelis, ovl. voor 1631.

tr.
met

Claes Cornelisz Keth, zn. van Cornelis Willemsz Keth (schout te Koudekerk van 1589-1599) en Beatrix Gerritsdr, geb. Koudekerk circa 1570, ovl. circa 1631.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1606 Koudekerk    


Beatrix Claesdr Keth
Beatrix Claesdr Keth, geb. Koudekerk circa 1606.

tr. Voorschoten op 5 feb 1634
met

Cornelis Huijbertsz van Swieten, geb. Alphen a/d Rijn


Cornelis Huijbertsz van Swieten
Cornelis Huijbertsz van Swieten, geb. Alphen a/d Rijn.

tr. Voorschoten op 5 feb 1634
met

Beatrix Claesdr Keth, dr. van Claes Cornelisz Keth en Marijtgen Cornelis, geb. Koudekerk circa 1606


Cornelis Mouritz van Swieten
Cornelis Mouritz van Swieten, ged. Alphen a/d Rijn op 30 sep 1650.

tr. Alphen a/d Rijn op 11 aug 1680
met

Lijsbet Cornelis Vermij.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje~1686 Alphen a/d Rijn    


Willem Jans Vermij
Willem Jans Vermij,
, Protocollen Oudshoorn 1671-1679 inventarisnummer 8 bladzijde 227v datum 24-11-1678 inhoud Willem Jansz Vels, getrouwd met Neeltje Willemsz Vaendrager, is schuldig aan Willem Jansz Vermij, getrouwd met Annetje Dircxsz Vaendrager, 200 gulden vanwege het niet voldoen van de helft van een obligatie door Willem Gerritsz Vaendrager ten behoeve van Annetje Dircx voornoemd. Gesteld onderpand: 4 morgen land in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, strekkende van het zuideinde van het gasthuisland tot aan de oostzijde van het land van Nicolaes Walckier, belend ten oosten Walckier voornoemd en ten westen Jan Gijsbertsz Outshoorn.
20-01-1719 inhoud Dirk Willemsz Vermij, Jan Willemsz Vermij, Willem Sijmonsz Coleijn met procuratie van Cornelis Willemsz Vermij, procuratie van 29-11-1718, Grietje Willemsdr Vermij, meerderjarige dochter, geassisteert door Dirk Dirksz Kalkoven de jonge en Simon Dirksz Reijnsburger, gehuwd met Lijsbet Willemsdr Vermij, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansz Vermij, overleden in de Ridderbuurt. Deling der erfenis. Dirk Willemsz Vermij ontvangt 9 morgen 1 hond land in de Steekterpolder te Alphen, belend ten oosten Abraham de Pape, ten westen Huijgh den Harder als bruiker, ten zuiden de Toegang en ten noorden de Hoge Rijndijk; nog 4 hond land in de Rijneveldsepolder onder Alphen, samen met 4 hond van de heer De Pape in leen gehouden van de Staten van Holland en West-Friesland, jongste leenbrief van 06-02-1691, belend ten oosten en zuiden de Rijneveldse kade, ten westen de kinderen van Arij Jansz Capel en ten noorden de Toegangskade; nog 1 morgen 4 hond land in de Rietveldse polder onder Alphen, belend ten oosten de kinderen van Pieter Pietersz van Staveren, ten westen Cornelis van Leeuwen, ten zuiden de Nieuwe dijk en ten noorden Jan Reijniersz Swanenbeek. Jan Willemsz Vermij ontvangt de helft in een huis, erf, berg en schuur met het bijbehorende land in de Grote polder, groot 1 morgen 575 roeden, belend ten oosten het volgende perceel, ten westen Dirk de Raat, ten zuiden Willem Klaasz Reijnsburger en ten noorden de Oudshoornse dijk; nog twee partijen weiland in de Grote polder, samen groot 6 morgen, belend ten oosten de weduwe van Willem Jansz Cappiteijn, ten westen het vorige perceel en Willem Klaasz Reijnsburger, ten zuiden Jan Sijmonsz Vermij en Simon Jansz Vermij en ten noorden de Oudshoornse dijk, de andere helft is voor broer Cornelis Willemsz Vermij; nog twee partijen hooiland, samen groot 5 morgen 4 hond, belend ten oosten de Aar, ten westen de Zegersloot, ten zuiden hijzelf en ten noorden Simon Dirksz Reijnsburger; nog 3 morgen 2 hond hooiland, liggend alsvoren, belend ten oosten de Aar, ten westen de Zegersloot, ten zuiden Reijer Sijmonsz Beuskum en Pieter Pietersz Swanenbeek en ten noorden hijzelf; Willem Sijmonsz Coleijn met procuratie van Cornelis Willemsz Vermij ontvangt de helft in een huis, erf, berg en schuur met het bijbehorende land in de Grote polder, groot 1 morgen, 575 roeden, belend ten oosten het volgende perceel, ten westen Dirk de Raat, ten zuiden Willem Klaasz Reijnsburger en ten noorden de Oudshoornse dijk; nog twee partijen weiland in de Grote polder, samen groot 6 morgen, belend ten oosten de weduwe van Willem Jansz Cappiteijn, ten westen het vorige perceel en Willem Klaasz Reijnsburger, ten zuiden Jan Sijmonsz Vermij en Simon Jansz Vermij en ten noorden de Oudshoornse dijk, de andere helft is voor broer Jan Willemsz Vermij; nog 2 hond 50 roeden veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Jacob Klaasz Weselenburgh, ten westen en noorden Klaas Jansz Cappiteijn en ten zuiden Dirk Dirksz Outshoorn. Grietje Willems Vermij ontvangt 2 morgen 2 hond hooiland in de Kleine polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot aan Mouringh Jansz Lindenburgh, belend ten westen Dirk Dirksz Kalkoven de oude en Willem Jansz Maas en ten oosten Mouringh Jansz Lindenburgh. Simon Dirksz Reijnsburger, gehuwd met Lijsbeth Willemsd Vermij, ontvangt 3 morgen 5 hond hooi- en weiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Sijmonsz Schenkevelt, Simon Jansz Vermij en Arij Willemsz Broekhuijsen, ten westen Jacob Klaasz Weselenburgh, ten zuiden de kinderen van Aart Cornelisz Vermij en ten noorden de weduwe van Jacob Jacobsz Ram; nog 3 morgen 5 hond weiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis van Oosten en Josina Spruijt, weduwe van Abraham Bus, ten westen de Zegersloot, ten zuiden Jan Willemsz Vermij en ten noorden Dirk Sijmonsz Reijnsburger; nog 1 morgen 5 hond 75 roeden hooiland in de Grote polder, belend ten oosten de Aar, ten westen hijzelf, ten zuiden Jan Willemss Vermij en ten noorden Cornelis van Oosten en Josina Spruijt, weduwe van Abraham Bus; nog 1 morgen veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Maarten Jacobsz Ram, ten westen Simon Piitersz Vonk, ten zuiden Dirk Dirksz Outshoorn en ten noorden Jacob Jacobsz Schenkevelt; nog een hond veenland of water in de Gote polder, belend ten oosten Simon Pietersz Vonk, ten westen Willem Klaasz Reijnsburger, ten zuiden Dirk Jansz van der Wilk en ten noorden Jan Sijmonsz Reijnsburger. Gemeenschappelijk bleef een huis, erf, berg en schuur met bijbehorend land en water in de Grote polder, groot 6 morgen 2 hond 50 roeden, strekkende van de Oudshoornse dijk tot de Duikerwetering en Jacob Jansz Schenkevelt, belend ten oosten Dirk Jansz van der Wilk, Willem Klaasz Reijnsburger en Jan Sijmonsz Reijnsburger en ten westen de weduwe van Pieter Dirksz van Heijningen, Dirk Jansz Lelijvelt en Klaas Jansz Cappiteijn, onder bepaalde condities ten behoeve van Jan als Cornelis eerder zou overlijden.

otr. Oudshoorn op 28 mrt 1677
met

Annetje Dircks Vaandrager (Vaendrager), dr. van Dirk Gerritsz Vaandrager en Lijsbeth Cornelis.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1682 Oudshoorn 1725  43
Lijsbet~1687 Oudshoorn 1726 Oudshoorn 38


Annetje Dircks Vaandrager
Annetje Dircks Vaandrager (Vaendrager).

otr. Oudshoorn op 28 mrt 1677
met

Willem Jans Vermij, zn. van Jan Gerritsz Vermij en Grietje Jacobs Tibbe,
, Protocollen Oudshoorn 1671-1679 inventarisnummer 8 bladzijde 227v datum 24-11-1678 inhoud Willem Jansz Vels, getrouwd met Neeltje Willemsz Vaendrager, is schuldig aan Willem Jansz Vermij, getrouwd met Annetje Dircxsz Vaendrager, 200 gulden vanwege het niet voldoen van de helft van een obligatie door Willem Gerritsz Vaendrager ten behoeve van Annetje Dircx voornoemd. Gesteld onderpand: 4 morgen land in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, strekkende van het zuideinde van het gasthuisland tot aan de oostzijde van het land van Nicolaes Walckier, belend ten oosten Walckier voornoemd en ten westen Jan Gijsbertsz Outshoorn.
20-01-1719 inhoud Dirk Willemsz Vermij, Jan Willemsz Vermij, Willem Sijmonsz Coleijn met procuratie van Cornelis Willemsz Vermij, procuratie van 29-11-1718, Grietje Willemsdr Vermij, meerderjarige dochter, geassisteert door Dirk Dirksz Kalkoven de jonge en Simon Dirksz Reijnsburger, gehuwd met Lijsbet Willemsdr Vermij, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansz Vermij, overleden in de Ridderbuurt. Deling der erfenis. Dirk Willemsz Vermij ontvangt 9 morgen 1 hond land in de Steekterpolder te Alphen, belend ten oosten Abraham de Pape, ten westen Huijgh den Harder als bruiker, ten zuiden de Toegang en ten noorden de Hoge Rijndijk; nog 4 hond land in de Rijneveldsepolder onder Alphen, samen met 4 hond van de heer De Pape in leen gehouden van de Staten van Holland en West-Friesland, jongste leenbrief van 06-02-1691, belend ten oosten en zuiden de Rijneveldse kade, ten westen de kinderen van Arij Jansz Capel en ten noorden de Toegangskade; nog 1 morgen 4 hond land in de Rietveldse polder onder Alphen, belend ten oosten de kinderen van Pieter Pietersz van Staveren, ten westen Cornelis van Leeuwen, ten zuiden de Nieuwe dijk en ten noorden Jan Reijniersz Swanenbeek. Jan Willemsz Vermij ontvangt de helft in een huis, erf, berg en schuur met het bijbehorende land in de Grote polder, groot 1 morgen 575 roeden, belend ten oosten het volgende perceel, ten westen Dirk de Raat, ten zuiden Willem Klaasz Reijnsburger en ten noorden de Oudshoornse dijk; nog twee partijen weiland in de Grote polder, samen groot 6 morgen, belend ten oosten de weduwe van Willem Jansz Cappiteijn, ten westen het vorige perceel en Willem Klaasz Reijnsburger, ten zuiden Jan Sijmonsz Vermij en Simon Jansz Vermij en ten noorden de Oudshoornse dijk, de andere helft is voor broer Cornelis Willemsz Vermij; nog twee partijen hooiland, samen groot 5 morgen 4 hond, belend ten oosten de Aar, ten westen de Zegersloot, ten zuiden hijzelf en ten noorden Simon Dirksz Reijnsburger; nog 3 morgen 2 hond hooiland, liggend alsvoren, belend ten oosten de Aar, ten westen de Zegersloot, ten zuiden Reijer Sijmonsz Beuskum en Pieter Pietersz Swanenbeek en ten noorden hijzelf; Willem Sijmonsz Coleijn met procuratie van Cornelis Willemsz Vermij ontvangt de helft in een huis, erf, berg en schuur met het bijbehorende land in de Grote polder, groot 1 morgen, 575 roeden, belend ten oosten het volgende perceel, ten westen Dirk de Raat, ten zuiden Willem Klaasz Reijnsburger en ten noorden de Oudshoornse dijk; nog twee partijen weiland in de Grote polder, samen groot 6 morgen, belend ten oosten de weduwe van Willem Jansz Cappiteijn, ten westen het vorige perceel en Willem Klaasz Reijnsburger, ten zuiden Jan Sijmonsz Vermij en Simon Jansz Vermij en ten noorden de Oudshoornse dijk, de andere helft is voor broer Jan Willemsz Vermij; nog 2 hond 50 roeden veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Jacob Klaasz Weselenburgh, ten westen en noorden Klaas Jansz Cappiteijn en ten zuiden Dirk Dirksz Outshoorn. Grietje Willems Vermij ontvangt 2 morgen 2 hond hooiland in de Kleine polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot aan Mouringh Jansz Lindenburgh, belend ten westen Dirk Dirksz Kalkoven de oude en Willem Jansz Maas en ten oosten Mouringh Jansz Lindenburgh. Simon Dirksz Reijnsburger, gehuwd met Lijsbeth Willemsd Vermij, ontvangt 3 morgen 5 hond hooi- en weiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Sijmonsz Schenkevelt, Simon Jansz Vermij en Arij Willemsz Broekhuijsen, ten westen Jacob Klaasz Weselenburgh, ten zuiden de kinderen van Aart Cornelisz Vermij en ten noorden de weduwe van Jacob Jacobsz Ram; nog 3 morgen 5 hond weiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis van Oosten en Josina Spruijt, weduwe van Abraham Bus, ten westen de Zegersloot, ten zuiden Jan Willemsz Vermij en ten noorden Dirk Sijmonsz Reijnsburger; nog 1 morgen 5 hond 75 roeden hooiland in de Grote polder, belend ten oosten de Aar, ten westen hijzelf, ten zuiden Jan Willemss Vermij en ten noorden Cornelis van Oosten en Josina Spruijt, weduwe van Abraham Bus; nog 1 morgen veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Maarten Jacobsz Ram, ten westen Simon Piitersz Vonk, ten zuiden Dirk Dirksz Outshoorn en ten noorden Jacob Jacobsz Schenkevelt; nog een hond veenland of water in de Gote polder, belend ten oosten Simon Pietersz Vonk, ten westen Willem Klaasz Reijnsburger, ten zuiden Dirk Jansz van der Wilk en ten noorden Jan Sijmonsz Reijnsburger. Gemeenschappelijk bleef een huis, erf, berg en schuur met bijbehorend land en water in de Grote polder, groot 6 morgen 2 hond 50 roeden, strekkende van de Oudshoornse dijk tot de Duikerwetering en Jacob Jansz Schenkevelt, belend ten oosten Dirk Jansz van der Wilk, Willem Klaasz Reijnsburger en Jan Sijmonsz Reijnsburger en ten westen de weduwe van Pieter Dirksz van Heijningen, Dirk Jansz Lelijvelt en Klaas Jansz Cappiteijn, onder bepaalde condities ten behoeve van Jan als Cornelis eerder zou overlijden.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1682 Oudshoorn 1725  43
Lijsbet~1687 Oudshoorn 1726 Oudshoorn 38


Lijsbet Willems Vermij
Lijsbet Willems Vermij, ged. Oudshoorn op 5 okt 1687 (getuige: Lijsbet Cornelis), begr. Oudshoorn op 25 mrt 1726.


Dirk Gerritsz Vaandrager
Dirk Gerritsz Vaandrager.

tr.
met

Lijsbeth Cornelis.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje     


Lijsbeth Cornelis
Lijsbeth Cornelis.

tr.
met

Dirk Gerritsz Vaandrager.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje     


Jan Gerritsz Vermij
Jan Gerritsz Vermij,
, 11-05-1649 Oudshoorn : Jan Gerritsz van der Mij, wonende te Oudshoorn, man en voogd van Grietgen Jacobsdr Tibbe, mede-erfgenaam van haar vader Jacob Pouwelsz Tibbe met toestemming van Matheusz Jacobsz Tibbe als oudste zoon, wonende te Alphen, verkoopt aan Cornelis de Vlamingh van Outshoorn, ridder, ambachtsheer van Outshoorn, Gnephoek, etc, hoofdofficier der stad Amsterdam, zekere tienden in Oudshoorn, gekomen van die van Duijvenvoorde, te leen gehouden van het huis van Naaldwijk, liggende bij de Heimanswetering, strekkende uit de Rijn tot het Woudambacht, belend tegenwoordig ten oosten het huisweer van Beatricx van Heussen, weduwe van Jacob van der Meij en haar moeder Geertruijt van Berckenroode en ten westen Mouring Eijmbertsz.
protocollen Alphen 1695-1700 inventarisnummer 26 bladzijde 187 datum 22-04-1672 inhoud Matheus Jacobsz Tibbe, Cornelis Jacobsz Tibbe, Aaltgen Jacobsdr Tibbe, weduwe van Dirck Cornelisz Mantgen, Jan Gerritsz Vermij, als vader en voogd over Dirk en Willem Jansz Vermij, geboren uit Grietgen Jacobsdr Tibbe, en Geertgen Jacobsdr Tibbe, weduwe van Cornelis Willemsz Immerseel, allen erfgenamen van Jacob Jacobsz Tibbe, overleden te Alphen. Deling der nalatenschap. Matheus Jacobsz Tibbe behoudt 1 morgen 387 1/2 roeden, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Geertge Jacobsdr Tibbe, belend ten oosten de heer Stompwijk c.s, ten westen Cornelis Jacobsz Tibbe met zijn deel. Cornelis Jacobsz Tibbe komt toe, een perceel, groot als het vorige, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van de erfgenamen van Gerrit Cornelisz Gros, belend ten oosten Matheus Jacobsz Tibbe, ten westen de kinderen van Dirk Willemsz Vermij. De verdere erfgenamen ontvangen geld en obligaties.
protocollen Oudshoorn 1649-1657 inventarisnummer 5 bladzijde 238v datum 15-03-1665 inhoud Pieter Jansz Lindenburch, wonende aan de Aardijk in Aarlanderveen, verkoopt aan zijn zwager Jan Gerritsz Vermij, ambachtsbewaarder van Oudshoorn en Gnephoek, 2 morgen hooiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Jansz Outshoorn, ten zuiden de Oudshoornse weg en ten westen en noorden Michiel Sijmonsz. Dit land is de verkoper ten deel gevallen uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder Maritjen Claesdr. Koopsom 1.600 gulden.

tr.
met

Grietje Jacobs Tibbe, dr. van Jacob Pouwelsz Tibbe.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem