Genealogische website van Cees Hagenbeek
Elisabeth Hugendr
Elisabeth Hugendr, ovl. na 17 apr 1543.

tr. voor 4 okt 1536
met

Dirck Aertsz Obijn, zn. van Aert Dircksz Obijn, geb. circa 1502, ovl. kort voor 8 jan 1560,
, Dirck Aertsz. Obijn, geb. ca. 1502, schepen (1532-1543, 1545/'46), vroedschap (1539/'40, 1546/'47, 1551/'52), burgemeester van Montfoort (1530/'31, 1533/'34, 1537/'38, 1557/'58), kerkmeester (1555/'56) en gasthuismeester (1557/'58), beleend met de helft van 12 morgen land in de Polre aan de Linschoten 7 mei 1528, beleend met een viertel land in Tinoudewater 16 okt. 1527, beleend met 4 morgen land te Blokland 4 okt. 153615, | voor 2 nov. 1559, tr. Elisabeth Hugendr, f tussen 29 nov. 1569 en 1 febr. 1576. Dat Dirck Aertsz. Obijn omstreeks 1502 moet zijn geboren, blijkt uit het feit dat bij de belening van het viertel land in Tinoudewater zijn voogd Jan Dirksz. van Soest, schout van Woerden, voor hem optreedt; op 21 oktober 1529 neemt hij zelf het leen in ontvangst. Mogelijk is Dirck toch ouder: in 1512/'13 is Dirck Aertsz. Obijn burgemeester van Montfoort, of het hier om dezelfde Dirck gaat, is niet duidelijk. De belening in Blokland op 4 oktober 1536 geschiedt na overdracht door Gerard udolfsz, bevestigd door Machteld Willemsdr. van Rijneveld, met de aantekening dat dit leen zal komen op Jan, Dirk's zoon, met lijftocht van Elisabeth Hugendr, Dirk's vrouw. Het leen blijkt overigens in 1560 over te gaan op zoon Aert in plaats van op Jan. 29 november 1569: Jan Dircx Obijn compareert te Linschoten voor schout Cornelis Willemsz. van Hoevesteijn en de schepenen Jan Hendriksz. Bosch en Andries Jansz. Koorn. Hierbij draagt hij 3 morgen "vrij eijgen lants gelegen inden hoege polre naist de Hairdijck" te Linschoten over aan "Elijsabeth zalijge Dirck Aerts Obijn's weduwe", zijn moeder16. Dirck en zijn vrouw worden nog genoemd op 1 februari 1576 wanneer er een geschil is tussen Marrichgen Herman Ariszn en de kinderen van Henrickgen Obijn. Voor de kinderen treedt op zekere Moorings (dat is: hun oom Gijsbert Hendricksz. Moring). Hem wordt vergund "copie oft extract vuijt het mommaell van za. Lijsbeth DirckAertsz. Obijn's weduwe, omme daerop te seggen binnen den tijt van acht dagen op peijne dat schepenen recht doen sullen op de overgeleverde scriftuere"17. 6 december 1578: de erven van DirckAertsz. Obijn en Elizabeth zijn huisvrouw verkopen aan Jan Sweersz. van Blocklandt en Gerrit Henricksz. Spijcker, als voogden van de weeskinderen van Willem en Cornelis Ariaensz. broeders te Utrecht, het eigendom van 5k> morgen en 75 schaft op Linschoten, in een weer van 9 morgen, gemeen met 3 morgen, twee hond en 25 schaft van de Heilige Geest te Montfoort. De erfgenamen waar het om gaat zijn: Gijsbert Moring Henrickx als vader en voogd, en Aert Dircksz. Obijn als oudste oom van Mechtelt, Dirckgien en Gerrighen Gijsbertsdochters Morings, verwekt bij Marrichgen Dirck Aertszndr. Obijn. Voorts: Hector Cornelisz. Cobijn voor zichzelf en als oom en voogd van de onmondige kinderen van Huijch Cornelisz. Cobijn, met name Alijdt en Cornelia Huijghensdochters, en Jan Cornelisz. van Hoojf die gehuwd is met Marrichgen Cornelisdr. Cobijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick  1576   


Aert Dircksz Obijn
Aert Dircksz Obijn,
, werd op 16-10-1527 beleend met een viertal land in Tinoudewater en droeg dit leen meteen over aan zijn zoon Dirck.


Frans van Breemen
Frans van Breemen, ged. Loosduinen op 13 mrt 1713, ovl. op 14 aug 1767.


Grietje van Breemen
Grietje van Breemen, ged. Loosduinen op 17 1715, ovl. Loosduinen op 25 mrt 1788.

tr.
met

Johannes Nederhouw


Hendrick Janssen de Beus
Hendrick Janssen de Beus1.

tr.
met

Grietje Oort Gijsen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1700 Arnhem 1777 Montfoort 77
Aleijda*1697     Bronnen:
1.Burgerboek Arnhem (A 162), Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, Inventarisnr.: 1224, burgerverklaring, Arnhem, van 1680 tot 1737 (12 mei 1703)


Grietje Oort Gijsen
Grietje Oort Gijsen.

tr.
met

Hendrick Janssen de Beus1.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1700 Arnhem 1777 Montfoort 77
Aleijda*1697     Bronnen:
1.Burgerboek Arnhem (A 162), Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, Inventarisnr.: 1224, burgerverklaring, Arnhem, van 1680 tot 1737 (12 mei 1703)


Aleijda de Beus
Aleijda de Beus, geb. circa 1697.Bronnen:
1.Burgerboek Arnhem (A 162), Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, Inventarisnr.: 1224, burgerverklaring, Arnhem, van 1680 tot 1737 (12 mei 1703)


Hillebrandus van Schaardenburg
Hillebrandus van Schaardenburg (Schaerdenbergh, Schaerdenburgh), ged. Kockengen op 4 dec 1746, bierbrouwer, ovl. Kockengen op 21 dec 1811,
, Dorpskerk van Kockengen
De kerk van Kockengen is duidelijk een oud gebouw. Het stichtingsjaar is niet bekend. Er zijn tot dusver uit de 13de eeuw geen oorkonden bekend waarin de parochie van Kockengen wordt genoemd. Vermoedelijk is de parochie Kockengen pas meer dan een eeuw na het voltooien van de grote ontginning van de veenwildernissen tot stand gekomen door samenvoeging van delen van enkele oudere parochies.
De herenbanken aan de noord- en de zuidwand (ook wel schepenbanken genoemd, omdat eertijds de plaatselijke bestuurders - de schepenen - er gewoonlijk zaten) hebben panelen met voor- en achterschot omlijst in Lodewijk-stijl en consoles onder de kap met rococo-achtige krullen. Op de kap van de bank aan de noordwand zijn twee wapenschilden te zien; het wapen met kruis is van de familie Donselaer, dat met de leeuw van de familie Van Schaerdenburg; bovenop de wapens een kroon, aan weerszijden sierlijke acanthusranken met twee duiven. In de kap staan de letters H B. Op de kap van de bank aan de zuidwand is een blauw wapenschild met zes Andreaskruisen (wapen van Kockengen) te zien; in de kap de letters Y B. Bijna alle dorpskerken van vr 1795 hadden een schepenbank.

tr. Kockengen op 21 apr 1776
met

Jantje de Wit, dr. van Jan Theunisz de Witt en Gijsbertje Pieterse den Dubbelde, ged. Kamerik op 25 sep 1754.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1779 Kockengen 1842 Kockengen 62


Jantje de Wit
Jantje de Wit, ged. Kamerik op 25 sep 1754.

tr. Kockengen op 21 apr 1776
met

Hillebrandus van Schaardenburg (Schaerdenbergh, Schaerdenburgh), zn. van Jan Wouters van Schaardenburg (brouwer, schepen/buurmeester) en Dirkje Jacobs van Eijk, ged. Kockengen op 4 dec 1746, bierbrouwer, ovl. Kockengen op 21 dec 1811,
, Dorpskerk van Kockengen
De kerk van Kockengen is duidelijk een oud gebouw. Het stichtingsjaar is niet bekend. Er zijn tot dusver uit de 13de eeuw geen oorkonden bekend waarin de parochie van Kockengen wordt genoemd. Vermoedelijk is de parochie Kockengen pas meer dan een eeuw na het voltooien van de grote ontginning van de veenwildernissen tot stand gekomen door samenvoeging van delen van enkele oudere parochies.
De herenbanken aan de noord- en de zuidwand (ook wel schepenbanken genoemd, omdat eertijds de plaatselijke bestuurders - de schepenen - er gewoonlijk zaten) hebben panelen met voor- en achterschot omlijst in Lodewijk-stijl en consoles onder de kap met rococo-achtige krullen. Op de kap van de bank aan de noordwand zijn twee wapenschilden te zien; het wapen met kruis is van de familie Donselaer, dat met de leeuw van de familie Van Schaerdenburg; bovenop de wapens een kroon, aan weerszijden sierlijke acanthusranken met twee duiven. In de kap staan de letters H B. Op de kap van de bank aan de zuidwand is een blauw wapenschild met zes Andreaskruisen (wapen van Kockengen) te zien; in de kap de letters Y B. Bijna alle dorpskerken van vr 1795 hadden een schepenbank.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1779 Kockengen 1842 Kockengen 62


Teunis Ariz Bos
Teunis Ariz Ariensz Bos, ged. Werkhoven op 27 jun 1762.

otr. IJsselstein op 23 apr 1785, tr. IJsselstein op 8 mei 1785
met

Grietje Bosch, dr. van Jan Teunsz Bosch en Merrigje Janse Bosch, geb. IJsselstein, ged. IJsselstein op 25 aug 1765 (getuige: Merrigje Bosch), doopgetuige van haar nicht Aletta Bos IJsselstein op 27 okt 1784, doopgetuige van haar nicht Margrieta Bos IJsselstein op 27 okt 1784.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruy~1790 IJsselstein    
Johanna~1786 IJsselstein    


Grietje Bosch
Grietje Bosch, geb. IJsselstein, ged. IJsselstein op 25 aug 1765 (getuige: Merrigje Bosch), doopgetuige van haar nicht Aletta Bos IJsselstein op 27 okt 1784, doopgetuige van haar nicht Margrieta Bos IJsselstein op 27 okt 1784.

otr. IJsselstein op 23 apr 1785, tr. IJsselstein op 8 mei 1785
met

Teunis Ariz Ariensz Bos, zn. van Arien Teunisz Bos en Johanna van Dijk, ged. Werkhoven op 27 jun 1762.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruy~1790 IJsselstein    
Johanna~1786 IJsselstein    


Jan Wouters van Schaardenburg
Jan Wouters van Schaardenburg (Schaerdenbergh), ged. Ingen op 11 jul 1707, brouwer, schepen/buurmeester, ovl. in 1769.

tr. Lienden op 31 okt 1734
met

Dirkje Jacobs van Eijk, geb. voor 1717, ovl. na 1772, tr. (2) met Johan Diederik Teeckman a Hoornbeek. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hillebrandus~1746 Kockengen 1811 Kockengen 65


Dirkje Jacobs van Eijk
Dirkje Jacobs van Eijk, geb. voor 1717, ovl. na 1772.

tr. (1) Lienden op 31 okt 1734
met

Jan Wouters van Schaardenburg (Schaerdenbergh), zn. van Wouter Brands van Schaardenburg en Gerritje van Eijck, ged. Ingen op 11 jul 1707, brouwer, schepen/buurmeester, ovl. in 1769.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hillebrandus~1746 Kockengen 1811 Kockengen 65

tr. (2)
met

Johan Diederik Teeckman a Hoornbeek


Johan Diederik Teeckman a Hoornbeek
Johan Diederik Teeckman a Hoornbeek.

tr.
met

Dirkje Jacobs van Eijk, geb. voor 1717, ovl. na 1772, tr. (1) met Jan Wouters van Schaardenburg. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Wouter Brands van Schaardenburg
Wouter Brands van Schaardenburg, geb. circa 1660.

tr.
met

Gerritje van Eijck, dr. van Jan van Eijck en Geertje Jans, ged. Ingen op 1 jan 1667.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1707 Ingen 1769  61


Gerritje van Eijck
Gerritje van Eijck, ged. Ingen op 1 jan 1667.

tr.
met

Wouter Brands van Schaardenburg, geb. circa 1660.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1707 Ingen 1769  61


Jan van Eijck
Jan van Eijck, geb. circa 1640.

tr.
met

Geertje Jans.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerritje~1667 Ingen    


Geertje Jans
Geertje Jans.

tr.
met

Jan van Eijck, geb. circa 1640.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerritje~1667 Ingen    


Arien Teunisz Bos
Arien Teunisz Bos, geb. IJsselstein.

tr. Werkhoven op 26 apr 1761
met

Johanna van Dijk.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teunis~1762 Werkhoven    
Jan~1764 Werkhoven    


Johanna van Dijk
Johanna van Dijk.

tr. Werkhoven op 26 apr 1761
met

Arien Teunisz Bos, geb. IJsselstein.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teunis~1762 Werkhoven    
Jan~1764 Werkhoven