Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jolante de Aragón
Jolante de Aragón, geb. in 1236, ovl. tussen 1300 en 1301.

tr.
met

Koning Alfons de Castilla y Leon, zn. van Fernando III Rey de León y Castilla en Elisabeth (Beatrix die Junge ) von Schwaben, geb. Toledo op 23 nov 1221, ovl. Sevilla [Spanje] op 4 apr 1284,
, Alfonso X, el Sabio, 1252 Rey de Castilla, Leon, Galicia, Toledo, Badajoz, Cordoba, Murcia, Jaen y Sevilla, 1.4.1257-1272 römischer König, 1275 Resignation, tr. (2) met Major Guillen de Guzman Señora de Alcazer Viana y Azañon. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sancho IV*1258  †1295  36


Major Guillen de Guzman Señora de Alcazer Viana y Azañon
Major Guillen de Guzman Señora de Alcazer Viana y Azañon.

tr.
met

Koning Alfons de Castilla y Leon, zn. van Fernando III Rey de León y Castilla en Elisabeth (Beatrix die Junge ) von Schwaben, geb. Toledo op 23 nov 1221, ovl. Sevilla [Spanje] op 4 apr 1284,
, Alfonso X, el Sabio, 1252 Rey de Castilla, Leon, Galicia, Toledo, Badajoz, Cordoba, Murcia, Jaen y Sevilla, 1.4.1257-1272 römischer König, 1275 Resignation, tr. (1) met Jolante de Aragón. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1242  †1303 Alcobaco [Portugal] 61


Walter van Doornick
Walter (Wouter) van Doornick, burggraaf van Nijmegen, borgman van Cleve 1352, ridder 1368, ovl. in 1401,
, volgens de aanteekeningen van Van Spaen en Wagner had
Wolter van Doornick, borgman van Cleve 1352, ridder 1368, dood 1401, uit zijn eerste huwelijk met een vóór 1352 overleden vrouw een zoon Johan den olden, knape in 1368. Hij hertrouwde ca. 1352 met Geertruid van der Borg, die nog in 1401 voorkomt, bij wie hij 3 kinderen had: Mechteld, gehuwd met Hendrik van Apeltern, ridder, Johan den jongen, knape 1368, ridder 1397, dood 1401 en Geertruid, de vrouw van heer Johan van Bylandt. Deze opstelling wordt bewezen door een acte van 23 April 1368 in het Staatsarchief te Düsseldorf, waarin Wouter van Daernic, ridder, aan zijn zoon uit 1e huwelijk Jan van Doornick den ouden eenige goederen te Lent en Doornick overgeeft, alsmede de helft van het goed te Doornenburg, dat behoord had aan wijlen Dederic van Doernick (den boven in 1320 vermelden broeder van den jongen Willem van D.), en dat door vnd. Jan van D. den ouden en diens broeder Jan van D. den jongen gezamenlijk gekocht was. Daarmede zou dan Jan sr. voldaan zijn van zijn vaderlijk versterf en van de nalatenschap van zijn moeder, en geen aanspraak maken op het erfdeel van de levende of nog te verwachten kinderen van zijn vader bij vrouwe Geertruyd. Als getuigen traden hierbij op: heer Diederiek van Apeltern de oude hun oom, heer Willem van Gent hun zwager en hun neven heer Diederic van Apeltern de jonge, heer Rutger van den Boetzelaer, heer Diederik van Monumenten en Wolter van Woesic, knape.

tr. circa 1352
met

Gertrud van den Berg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrud  †1404   


Gertrud van den Berg
Gertrud van den Berg.

tr. circa 1352
met

Walter (Wouter) van Doornick, zn. van Johan van Doornick (burggraaf van Nijmegen) en Jutte , burggraaf van Nijmegen, borgman van Cleve 1352, ridder 1368, ovl. in 1401,
, volgens de aanteekeningen van Van Spaen en Wagner had
Wolter van Doornick, borgman van Cleve 1352, ridder 1368, dood 1401, uit zijn eerste huwelijk met een vóór 1352 overleden vrouw een zoon Johan den olden, knape in 1368. Hij hertrouwde ca. 1352 met Geertruid van der Borg, die nog in 1401 voorkomt, bij wie hij 3 kinderen had: Mechteld, gehuwd met Hendrik van Apeltern, ridder, Johan den jongen, knape 1368, ridder 1397, dood 1401 en Geertruid, de vrouw van heer Johan van Bylandt. Deze opstelling wordt bewezen door een acte van 23 April 1368 in het Staatsarchief te Düsseldorf, waarin Wouter van Daernic, ridder, aan zijn zoon uit 1e huwelijk Jan van Doornick den ouden eenige goederen te Lent en Doornick overgeeft, alsmede de helft van het goed te Doornenburg, dat behoord had aan wijlen Dederic van Doernick (den boven in 1320 vermelden broeder van den jongen Willem van D.), en dat door vnd. Jan van D. den ouden en diens broeder Jan van D. den jongen gezamenlijk gekocht was. Daarmede zou dan Jan sr. voldaan zijn van zijn vaderlijk versterf en van de nalatenschap van zijn moeder, en geen aanspraak maken op het erfdeel van de levende of nog te verwachten kinderen van zijn vader bij vrouwe Geertruyd. Als getuigen traden hierbij op: heer Diederiek van Apeltern de oude hun oom, heer Willem van Gent hun zwager en hun neven heer Diederic van Apeltern de jonge, heer Rutger van den Boetzelaer, heer Diederik van Monumenten en Wolter van Woesic, knape.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrud  †1404   


Johan van Lankerak
Johan van Lankerak.

tr.
met

Jutta de Cocq van Opijnen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1417   


Jutta de Cocq van Opijnen
Jutta de Cocq van Opijnen.

tr.
met

Johan van Lankerak.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1417   


Willem van Doornick
Willem Doornenburg van Doornick, ovl. Tiel in 1361.

tr. (1)
met

Elisabeth van Appeltern.

tr. (2) in 1353
met

Sophia van Buren, ovl. in 1385


Jutta Pieck
Jutta Pieck, Vrouwe van Gameren.

tr, kregen 11 kinderen
met

Otto van Haeften van Renoy, zn. van Ridder Otto van Haeften en Herwijnen (ridder, raad, schepen van de Hoge Bank van Tuil 1400, dijkgraaf van de Tielerwaard 1413) en Adelise van Herwijnen, geb. Tuil in 1421, ovl. na 24 dec 1473,
, Otto van Haeften bij -deylinge tegen sijnen broeder Arnt ontfengt een hofstat, geheiten Rodenborch, met een stuck lants daerbij gelegen, onde die thiende van den alingen leengoede, geheiten die Nes tsamen gelegen in den kerspel van Tuyl, voortan ten besunderen leen, tot Zutphenschen rechten, 7 Aprilis 1530.
Otto van Haeften ontfengt dat huys tot Renoy, begrepen 7 hont met den cingel ende 19 mergen, daerto gehorende, die daeromme liggen, an d'een sijde naest gelant Otto van Haeften heer Otten soon, heer Johan van Haeften ende Johan van Beesde, an d'ander tgemeyn dorp van Renoy; item noch 13 mergen, daerto gehorende over den nyen grave, an d'averste sijde naest gelant Ggsbert Piex erfgenamen ende an de nederste sjjde Johan van Beest ende Derck Storm; item noch 2 mergen op den Corten Wegh; item noch en hofstat met 5 hont ende dat veer met der hofstat ende sijnen opslach, allet tot Zutphenschen rechten, anno 1447.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Allard*1440 Ophemert †1494  54
Adriana     
Lijsbeth*1454     


Diederika/Theodora van Immerseel
Diederika/Theodora van Immerseel.

tr.
met

Johan van Haeften (heer van Haeften Jan de Koc), zn. van Walraven van Haeften (heer van Haeften, Herwijnen, Hellu en (causa uxoris) Varick) en Henrica van Varick (vrouwe van Varick), ovl. voor 1494,
, Johan van Haeften, erve sijnes vaders Walravens, 28 Julii 1481. Zijn moeder, Henrick van Varick, behoudt de tucht (Leenakte).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1555   
Walraven     


Ruprecht van Regensburg
Ruprecht (Ruotpert, Rutpert) burggraaf van Regensburg, graaf in 990,
, Frau: Liutana?

tr.
met

NN 2 von Schweinfurt, dr. van Hendrik graaf van Schweinfurt (graaf van Schweinfurt) en Gerberga gravin van Kitzinggau.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heinrich I  †1083   


NN 2 von Schweinfurt
NN 2 von Schweinfurt.

tr.
met

Ruprecht (Ruotpert, Rutpert) burggraaf van Regensburg, graaf in 990,
, Frau: Liutana?

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heinrich I  †1083   


Adolf II von Deutz ?
Adolf II von Deutz ?, ovl. na 1041.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman IV  †1100   


Fergus of Dalriada
Fergus of Dalriada.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fergusiana     


Aodh I Finn
Aodh I Finn (Aed Find), geb. voor 730, koning der Schotten, ovl. in 778.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eochaidh IV  †781   


Eochaidh II ou Alba
Eochaidh II ou Alba, ovl. in 698,
, Rianamhail.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aodh I*730  †778  48


Domhangart ou Alba ?
Domhangart (Domongart, Breac) ou Alba ?, ovl. in 673.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eochaidh II  †698   


Domhnall I ou Alba
Domhnall I ou Alba, ovl. in 642.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Domhangart  †673   


Eochaidh I ou Alba
Eochaidh I (Buidhe, Eochu Buide) ou Alba, ovl. in 629.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Domhnall I  †642   


Aodhan ou Alba
Aodhan ou Alba (of Dalraida? Aedan), ovl. in 606.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eochaidh I  †629   


Gabhran ou Alba
Gabhran ou Alba (of Dalraida ?), ovl. in 560.

tr.
met

Lleian .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aodhan  †606