Genealogische website van Cees Hagenbeek
Hillegonda Herweijer
Hillegonda Herweijer, ged. Oud Beijerland op 7 dec 1695.

tr. in 1719
met

Adrianus Arijensz van den Honaart, zn. van Arij Gerritsz van den Honert en Annetje Cornelisdr Rooster, geb. Strijen in 1693, begr. Oud Beijerland op 15 jan 1768, tr. (1) met Jannetje Abrahamsdr Operel, dr. van Abraham Pietersz Oprel en Maria Hendriks Pervaas. Uit dit huwelijk een dochter


Arij Gerritsz van den Honert
Arij Gerritsz van den Honert.

tr.
met

Annetje Cornelisdr Rooster.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1693 Strijen 1768 Oud Beijerland 75


Annetje Cornelisdr Rooster
Annetje Cornelisdr Rooster.

tr.
met

Arij Gerritsz van den Honert, zn. van Gerrit Hendricksz Honaert alias Weeda en Elisabeth Pieters Spruijt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1693 Strijen 1768 Oud Beijerland 75


Abraham Pietersz Oprel
Abraham Pietersz Oprel, geb. Piershil in 1663, ovl. Zuid Beijerland op 14 mrt 1723.

tr. Zuid Beijerland op 13 nov 1694
met

Maria Hendriks Pervaas, dr. van Hendrik Jansz Pervaas en Jannetje Jansdr Meinderts, geb. Zuid Beijerland circa 1670, ovl. Zuid Beijerland op 14 dec 1721.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1701 Nieuw Beijerland    


Maria Hendriks Pervaas
Maria Hendriks Pervaas, geb. Zuid Beijerland circa 1670, ovl. Zuid Beijerland op 14 dec 1721.

tr. Zuid Beijerland op 13 nov 1694
met

Abraham Pietersz Oprel, zn. van Pieter Jacobsz Oprel (schepen van Piershil, bouwman te Piershil) en Abra Abrahamsdr Stelboer, geb. Piershil in 1663, ovl. Zuid Beijerland op 14 mrt 1723.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1701 Nieuw Beijerland    


Hendrik Jansz Pervaas
Hendrik Jansz Pervaas, geb. circa 1650, ovl. Zuid Beijerland op 24 nov 1712.

tr. Zuid Beijerland in 1669
met

Jannetje Jansdr Meinderts, geb. Zuid Beijerland circa 1650.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1670 Zuid Beijerland 1721 Zuid Beijerland 51


Jannetje Jansdr Meinderts
Jannetje Jansdr Meinderts, geb. Zuid Beijerland circa 1650.

tr. Zuid Beijerland in 1669
met

Hendrik Jansz Pervaas, geb. circa 1650, ovl. Zuid Beijerland op 24 nov 1712.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1670 Zuid Beijerland 1721 Zuid Beijerland 51


Pieter Jacobsz Oprel
Pieter Jacobsz Oprel, geb. Spijkenisse in 1637, schepen van Piershil, bouwman te Piershil, ovl. Piershil op 17 sep 1684,
, Pieter Jacobsz. Oprel "halfkapitalist" schepen te Piershil ( 1675-1680,1682-1684) overleden te Piershil voor ( 17.09)1684. Huwt 2e maal Cornelia Cornelis voor 1680. Huwt 19-07-1656 Maertgen Pieters Proeye, laatst wed. van Aryen Claesz Oprel, geass. met Tonis Pietersz Proeye als haar gecoren voogd in deze, en Jacob Pietersz Proeye, Claes Jacobsz Oprel en Pieter Arensz Sneep als getr. geweest met Nyngetgen Jacobsdr en Pieter Jacobsz Oprel, zijnde een minderjarige zoon van za. Jacob Claesz Oprel, die mede geass. is met voors. Tonis Pietersz Proeye als zijn oom en voogd, hebben verkocht en transporteren aan Aeltgen Gillisdr, Ariaentje Gillisdr en Maertgen Gillisdr, won. aan de Spijkenissenhouck 5 gem. 164 r. weiland aan de Meeldijk in Brabant, get. nr. 88, belend: o. voors. Meeldijk, z. Pieter (..?) van Valckesteyn, w. mede voors. Valckesteyn en de Bronckhorsten, n. Lijsbeth Aryen Couckendorp, voor 2000 pond contant. 19-06-1659 Maertgen Pietersdr Proye, laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Bouwen Dircksz als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel voor zichzelf en vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel, allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal, in zijn leven subst. dijkgraaf van de Uitslag van Putten, hebben verkocht en transporteren aan voors. Jacob Pietersz Proye de vier vijfdeparten in de helft van 1 gem. 189 r. weiland aan de Meeldijk in Brabant, get. nr. 69, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: o. de Meeldijk, z. en w. Dirck Dircksz Vogelaer en n. de Brabantse dijk, nog de vier vijfdeparten in de helft van 2 gem. 5 r. land aan dezelfde dijk, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: n.w. de Brabantse dijk, n.o. Pieter Apersz, z.o. Gabriel Coolen en z.w. Pieter Heyndricksz van der Wacht, samen voor 580 pond contant.

tr. op 28 jul 1658
met

Abra Abrahamsdr Stelboer, geb. Nieuw Beijerland circa 1638, ovl. Piershil in 1677.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1663 Piershil 1723 Zuid Beijerland 60


Abra Abrahamsdr Stelboer
Abra Abrahamsdr Stelboer, geb. Nieuw Beijerland circa 1638, ovl. Piershil in 1677.

tr. op 28 jul 1658
met

Pieter Jacobsz Oprel, zn. van Jacob Claesz Oprel en Eurmgen Pietersdr Proye, geb. Spijkenisse in 1637, schepen van Piershil, bouwman te Piershil, ovl. Piershil op 17 sep 1684,
, Pieter Jacobsz. Oprel "halfkapitalist" schepen te Piershil ( 1675-1680,1682-1684) overleden te Piershil voor ( 17.09)1684. Huwt 2e maal Cornelia Cornelis voor 1680. Huwt 19-07-1656 Maertgen Pieters Proeye, laatst wed. van Aryen Claesz Oprel, geass. met Tonis Pietersz Proeye als haar gecoren voogd in deze, en Jacob Pietersz Proeye, Claes Jacobsz Oprel en Pieter Arensz Sneep als getr. geweest met Nyngetgen Jacobsdr en Pieter Jacobsz Oprel, zijnde een minderjarige zoon van za. Jacob Claesz Oprel, die mede geass. is met voors. Tonis Pietersz Proeye als zijn oom en voogd, hebben verkocht en transporteren aan Aeltgen Gillisdr, Ariaentje Gillisdr en Maertgen Gillisdr, won. aan de Spijkenissenhouck 5 gem. 164 r. weiland aan de Meeldijk in Brabant, get. nr. 88, belend: o. voors. Meeldijk, z. Pieter (..?) van Valckesteyn, w. mede voors. Valckesteyn en de Bronckhorsten, n. Lijsbeth Aryen Couckendorp, voor 2000 pond contant. 19-06-1659 Maertgen Pietersdr Proye, laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Bouwen Dircksz als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel voor zichzelf en vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel, allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal, in zijn leven subst. dijkgraaf van de Uitslag van Putten, hebben verkocht en transporteren aan voors. Jacob Pietersz Proye de vier vijfdeparten in de helft van 1 gem. 189 r. weiland aan de Meeldijk in Brabant, get. nr. 69, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: o. de Meeldijk, z. en w. Dirck Dircksz Vogelaer en n. de Brabantse dijk, nog de vier vijfdeparten in de helft van 2 gem. 5 r. land aan dezelfde dijk, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: n.w. de Brabantse dijk, n.o. Pieter Apersz, z.o. Gabriel Coolen en z.w. Pieter Heyndricksz van der Wacht, samen voor 580 pond contant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1663 Piershil 1723 Zuid Beijerland 60


Jacob Claesz Oprel
Jacob Claesz Oprel, geb. Spijkenisse circa 1570, ovl. Hekelingen in apr 1654,
, Op 01-01-1651 akte 17 testament van Jacob Claas van beroep bouwman en zijn vrouw Maertgens Jansdr echtelieden wonende onder Hekelingen. Hij heeft voorkinderen geprocreerd bij Eurmpgen Pietersdochter bron not archief Oud Beijerland 528 ONA Oud-Beijerland, inv. nr. 528, f. 17)
01-01-1651. Jacob Claesz. Oprel, bouman, en Maertgen Jansd. "echte man ende wijff," wonend onder Hekelingen, beiden gezond, testeren voor notaris Cristiaen van Vliet en verklaren "eerstel. dat sij compten gesamentl. d'een d'ander den langstlevende van hen beijde (die Godt de Heer alleen bekent is) geinstitueert ende besproken te hebben, het usufructum ende vrucht gebruijck van sekere weijde gelegen onder Spijckenisse aende bredewech soo inden eijgendom als bruijckwaer vandien" en dat gedurende het leven van de langstlevende of tot diens volgende huwelijk. In dat laatste geval zal de langstlevende met de erfgenamen van de eerstoverledene eigendom en bruikwaar vande weide "paerten ende delen." Volgen bepalingen over enig roerend goed. Jacob Claesz. kan Maertgen Jansd. "niet vorder benefitieren als met een recht kintsgedeelte" i.v.m. de rechten van zijn voorkinderen "geprocreert bij" Eurmpgen Pietersdr. Indien hij als eerste overlijdt zullen die kinderen 400 gld. ontvangen en met zijn andere kinderen overgaan tot scheiding en deling van zijn na te laten goederen. Getuigen: Maerten Balen en IJsaacq Balen.
Signeerd 1625 te Hekelingen een pachtovereenkomst.
Jannetje Pieters wed.van Jan Joriszn. verkoopt aan Jacob Claaszn. een huis een schuur en een duifhuis bij de Hekelingsedijk aan het grote gat met 228 r eigen land en 10g bruikland (1625) zijn broers Pieter Claaszn & Arie Claaszn. en Daam Claaszn staan te borg Hekelingen voor Jacob r.a. Hekelingen 970 huis en erf van Jacob Claaszn. te Hekelingen Vermeld aan de Hekelingsedijk 1627 in 1628 vermeld met bruikland aan de Cruisweg eigenaar van een huis,schuur,en duifhuis bij de Hekelingsedijk te Hekelingen(1625)
30-05-1654 Maertgen Jansdr, wed. van Jacob Claesz Oprel, geass. met Tonis Pietersz Proye als haar gecoren voogd in deze, en Claes Jacobsz Oprel en Jan Pietersz als getr. met Maertgen Jacobsdr, en Pieter Daeme voor hemzelf en voor Heerman Thijsz, schout van Biert, beiden als voogden van de minderjarige kinderen van voors. Jacob Claesz Oprel, hebben verkocht en transporteren aan Adryaen Claesz Goutswaert, won. in Hekelingen, 2 gem. 32 r. weiland aan de Brede weg in Brabant gemeen met het weeshuis in Den Haag in een stuk van 4 gem. 265 r, get. nr. 43, het hele stuk belend: o. de Brede weg, z. Philp Philpsz Vermaet en de Bronckhorsten, w. Jan Cornelisz van der Sluys en n. Margerieta van Valckensteyn met Pieter en Willem (D..?), voor 976 pond 10 sch. contant.
Akte van verkoop van zaken na het overlijden van Jacob Claesse Oprel (gedateerd 1 mei ) 1653 Iedere koper moet 2 borgen opgeven die met hun hele hebben en houden borg staan.
6 gulden = 1 pond Vlaams Er wordt verkocht een huis en schuur aan de Hekelingsedijk, + onroerende goederen
Het vee zal worden verkocht op de Zuidlandse markt op . 1653 Iedere koper moet 2 borgen opgeven die met hun hele hebben en houden borg staan. 6 gulden = 1 pond Vlaams Er wordt verkocht een huis en schuur aan de Hekelingsedijk, + onroerende goederen
14 gemeten Bruyckland in de polder Brabant/Klein Hekelingen, waarover de pacht nog over 1652 moet worden betaald Het koren staande op 7 gemeten + . roeden teellant in pacht Idem 3 gemeten teeland - hiervoor moeten de kosten over 1653 en 1654 nog worden betaald (Aert Pieterse - landmeter)1100 pond 5 gemeten weiland Brede Wech - later verkocht Zwarte merrie + veulen 72 pond Bruine merrie26 pond Bruine ruin92 pond 2-jarige merrie102 pond Rode koe66(?) pond 15 schellingen Koe15 pond 10 sch Koe72 pond Koe53 pond 15 sch Koe54 pond vaars34 pond 10 sch vaars20 pond 5 sch hockeling23 pond stier hockeling18 pond hockeling13 pond 10 sch hockeling 6 pond 10 sch kalf 7 pond 10 sch kalf 8 pond kalf 6 pond inventaris 1. rommel 8 pond 1 bed met hoofdpeluw 6 pond 10 sch 1 bed 7 pond 1 bed 6 pond 10 sch 2 hoofdkussens 3 pond 3 sch 2 kussens 2 pond 12 sch 2 kussens 22 sch 1 deken 3 pond 7 sch 1 deken 2 pond 6 sch 1 deken 2 pond 14 sch 1 deken 28 sch 1 ketel 10 pond 5 sch 1 ketel 3 pond 12 sch 1 ketel 3 pond 4 sch 1 ketel 2 pond 3 sch 1ketel 29 sch 1ketel 2 pond 6 sch 1 ketel 32 sch 1 koperen kan 4 pond 3 sch 1 kan 4 pond 1 koperen bekken 3 pond 13 sch 1 koperen pot 2 pond 6 sch 1 kandelaar 2 pond 1 vijzel ? 1 schuimspaan e.a. zaken aan Nyngetgen Jacobs 30 sch 1 kandelaar e.a. Maertge Jacobs 27 sch 1 blaker 12 sch 1 vuurpan 2 pond 4 sch 1 pot en tang 39 sch 2 schotels 2 pond 2 tinnen schotels 28 sch 2 tinnen schotels (Nyngetgen Jacobs) 2 pond 4 sch 2 tinnen schotels naar bode 2 pond 5 sch 2 tinnen schotels (Nyngetgen Jacobs 30 sch 2 tinnen schotels (Maertge Jacobs) 25 sch 2 tinnen schotels 17 sch 2 tinnen schotels 20 sch 2 schotels 16 sch 2 tinnen schotels 20 sch 2 schotels 13 sch 1 waterpot 28 sch 1 deel tin 33 sch 1 deel tin 13 sch 2 kannen 14 sch 2 kannen 15 sch 1 karnton ? (karen.) pond 13 sch 1 ton 2 emmers 1 emmer 1 ton 1 deel goed 1 deel goed 1 deel rommel 2 kaasvaten 1 deel rommel 1 deel rommel 1 luiermand 1 tobbe 1 tobbe 1 tafel e.a. 1 deel rommel 1 ton e.a. 1 vlierkuip/vleyerkuip? 2 melktessen 1 tafel 1 achtendeel verkocht aan Pieter Daemisz 2 zeven 1 wan 1 hengel 1 hengel 1 hengel 1 pot en 1 pan 1 pot e.a. 1 deel goed 1 wiel 1 wafelwijzer 1 bank 1 bank 1 deel schotels 1 deel schotels 3 zakken 3 zakken 3 zakken 3 zakken 1 treeft treeft 1 deel potten 1 deel goed 1 deel goed 1 deel goed 2 banken 2 kazen 2 kazen 2 kazen 2 kazen 2 kazen 2 kazen 1 korf 1 hekelkorf 1 troor? 1 haardijzer 1 kast 1 deel viswant verkocht aan de schout van Biert - Heerman Thijsse 1 deel goed - Nyngetgen Jacobs 1 kist 1 deel ijzerwerk 1 troor 1 bank 1 rijkussen 1 deel rommel 2 stoelen 1 schepnet met fuik 2 stoelen - Nyngetgen Jacobs 1 paar stoelen 1 deel vlechtstoelen 1 deel stoelen 1 deel rommel verkocht aan de schoute van Biert 1 deel rommel 1 por.. 1 hoop mest verkocht aan Leendert Oprel 1 hoop mest 1 deel rommel 2 kussens.

tr. voor 1610
met

Eurmgen Pietersdr Proye, geb. Spijkenisse circa 1592.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1637 Spijkenisse 1684 Piershil 47


Eurmgen Pietersdr Proye
Eurmgen Pietersdr Proye, geb. Spijkenisse circa 1592.

tr. voor 1610
met

Jacob Claesz Oprel, zn. van Claes Ariensz Oprel en Lijsbeth Pietersdr Proije, geb. Spijkenisse circa 1570, ovl. Hekelingen in apr 1654,
, Op 01-01-1651 akte 17 testament van Jacob Claas van beroep bouwman en zijn vrouw Maertgens Jansdr echtelieden wonende onder Hekelingen. Hij heeft voorkinderen geprocreerd bij Eurmpgen Pietersdochter bron not archief Oud Beijerland 528 ONA Oud-Beijerland, inv. nr. 528, f. 17)
01-01-1651. Jacob Claesz. Oprel, bouman, en Maertgen Jansd. "echte man ende wijff," wonend onder Hekelingen, beiden gezond, testeren voor notaris Cristiaen van Vliet en verklaren "eerstel. dat sij compten gesamentl. d'een d'ander den langstlevende van hen beijde (die Godt de Heer alleen bekent is) geinstitueert ende besproken te hebben, het usufructum ende vrucht gebruijck van sekere weijde gelegen onder Spijckenisse aende bredewech soo inden eijgendom als bruijckwaer vandien" en dat gedurende het leven van de langstlevende of tot diens volgende huwelijk. In dat laatste geval zal de langstlevende met de erfgenamen van de eerstoverledene eigendom en bruikwaar vande weide "paerten ende delen." Volgen bepalingen over enig roerend goed. Jacob Claesz. kan Maertgen Jansd. "niet vorder benefitieren als met een recht kintsgedeelte" i.v.m. de rechten van zijn voorkinderen "geprocreert bij" Eurmpgen Pietersdr. Indien hij als eerste overlijdt zullen die kinderen 400 gld. ontvangen en met zijn andere kinderen overgaan tot scheiding en deling van zijn na te laten goederen. Getuigen: Maerten Balen en IJsaacq Balen.
Signeerd 1625 te Hekelingen een pachtovereenkomst.
Jannetje Pieters wed.van Jan Joriszn. verkoopt aan Jacob Claaszn. een huis een schuur en een duifhuis bij de Hekelingsedijk aan het grote gat met 228 r eigen land en 10g bruikland (1625) zijn broers Pieter Claaszn & Arie Claaszn. en Daam Claaszn staan te borg Hekelingen voor Jacob r.a. Hekelingen 970 huis en erf van Jacob Claaszn. te Hekelingen Vermeld aan de Hekelingsedijk 1627 in 1628 vermeld met bruikland aan de Cruisweg eigenaar van een huis,schuur,en duifhuis bij de Hekelingsedijk te Hekelingen(1625)
30-05-1654 Maertgen Jansdr, wed. van Jacob Claesz Oprel, geass. met Tonis Pietersz Proye als haar gecoren voogd in deze, en Claes Jacobsz Oprel en Jan Pietersz als getr. met Maertgen Jacobsdr, en Pieter Daeme voor hemzelf en voor Heerman Thijsz, schout van Biert, beiden als voogden van de minderjarige kinderen van voors. Jacob Claesz Oprel, hebben verkocht en transporteren aan Adryaen Claesz Goutswaert, won. in Hekelingen, 2 gem. 32 r. weiland aan de Brede weg in Brabant gemeen met het weeshuis in Den Haag in een stuk van 4 gem. 265 r, get. nr. 43, het hele stuk belend: o. de Brede weg, z. Philp Philpsz Vermaet en de Bronckhorsten, w. Jan Cornelisz van der Sluys en n. Margerieta van Valckensteyn met Pieter en Willem (D..?), voor 976 pond 10 sch. contant.
Akte van verkoop van zaken na het overlijden van Jacob Claesse Oprel (gedateerd 1 mei ) 1653 Iedere koper moet 2 borgen opgeven die met hun hele hebben en houden borg staan.
6 gulden = 1 pond Vlaams Er wordt verkocht een huis en schuur aan de Hekelingsedijk, + onroerende goederen
Het vee zal worden verkocht op de Zuidlandse markt op . 1653 Iedere koper moet 2 borgen opgeven die met hun hele hebben en houden borg staan. 6 gulden = 1 pond Vlaams Er wordt verkocht een huis en schuur aan de Hekelingsedijk, + onroerende goederen
14 gemeten Bruyckland in de polder Brabant/Klein Hekelingen, waarover de pacht nog over 1652 moet worden betaald Het koren staande op 7 gemeten + . roeden teellant in pacht Idem 3 gemeten teeland - hiervoor moeten de kosten over 1653 en 1654 nog worden betaald (Aert Pieterse - landmeter)1100 pond 5 gemeten weiland Brede Wech - later verkocht Zwarte merrie + veulen 72 pond Bruine merrie26 pond Bruine ruin92 pond 2-jarige merrie102 pond Rode koe66(?) pond 15 schellingen Koe15 pond 10 sch Koe72 pond Koe53 pond 15 sch Koe54 pond vaars34 pond 10 sch vaars20 pond 5 sch hockeling23 pond stier hockeling18 pond hockeling13 pond 10 sch hockeling 6 pond 10 sch kalf 7 pond 10 sch kalf 8 pond kalf 6 pond inventaris 1. rommel 8 pond 1 bed met hoofdpeluw 6 pond 10 sch 1 bed 7 pond 1 bed 6 pond 10 sch 2 hoofdkussens 3 pond 3 sch 2 kussens 2 pond 12 sch 2 kussens 22 sch 1 deken 3 pond 7 sch 1 deken 2 pond 6 sch 1 deken 2 pond 14 sch 1 deken 28 sch 1 ketel 10 pond 5 sch 1 ketel 3 pond 12 sch 1 ketel 3 pond 4 sch 1 ketel 2 pond 3 sch 1ketel 29 sch 1ketel 2 pond 6 sch 1 ketel 32 sch 1 koperen kan 4 pond 3 sch 1 kan 4 pond 1 koperen bekken 3 pond 13 sch 1 koperen pot 2 pond 6 sch 1 kandelaar 2 pond 1 vijzel ? 1 schuimspaan e.a. zaken aan Nyngetgen Jacobs 30 sch 1 kandelaar e.a. Maertge Jacobs 27 sch 1 blaker 12 sch 1 vuurpan 2 pond 4 sch 1 pot en tang 39 sch 2 schotels 2 pond 2 tinnen schotels 28 sch 2 tinnen schotels (Nyngetgen Jacobs) 2 pond 4 sch 2 tinnen schotels naar bode 2 pond 5 sch 2 tinnen schotels (Nyngetgen Jacobs 30 sch 2 tinnen schotels (Maertge Jacobs) 25 sch 2 tinnen schotels 17 sch 2 tinnen schotels 20 sch 2 schotels 16 sch 2 tinnen schotels 20 sch 2 schotels 13 sch 1 waterpot 28 sch 1 deel tin 33 sch 1 deel tin 13 sch 2 kannen 14 sch 2 kannen 15 sch 1 karnton ? (karen.) pond 13 sch 1 ton 2 emmers 1 emmer 1 ton 1 deel goed 1 deel goed 1 deel rommel 2 kaasvaten 1 deel rommel 1 deel rommel 1 luiermand 1 tobbe 1 tobbe 1 tafel e.a. 1 deel rommel 1 ton e.a. 1 vlierkuip/vleyerkuip? 2 melktessen 1 tafel 1 achtendeel verkocht aan Pieter Daemisz 2 zeven 1 wan 1 hengel 1 hengel 1 hengel 1 pot en 1 pan 1 pot e.a. 1 deel goed 1 wiel 1 wafelwijzer 1 bank 1 bank 1 deel schotels 1 deel schotels 3 zakken 3 zakken 3 zakken 3 zakken 1 treeft treeft 1 deel potten 1 deel goed 1 deel goed 1 deel goed 2 banken 2 kazen 2 kazen 2 kazen 2 kazen 2 kazen 2 kazen 1 korf 1 hekelkorf 1 troor? 1 haardijzer 1 kast 1 deel viswant verkocht aan de schout van Biert - Heerman Thijsse 1 deel goed - Nyngetgen Jacobs 1 kist 1 deel ijzerwerk 1 troor 1 bank 1 rijkussen 1 deel rommel 2 stoelen 1 schepnet met fuik 2 stoelen - Nyngetgen Jacobs 1 paar stoelen 1 deel vlechtstoelen 1 deel stoelen 1 deel rommel verkocht aan de schoute van Biert 1 deel rommel 1 por.. 1 hoop mest verkocht aan Leendert Oprel 1 hoop mest 1 deel rommel 2 kussens.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1637 Spijkenisse 1684 Piershil 47


Claes Ariensz Oprel
Claes Ariensz Oprel, geb. circa 1550, ovl. Spijkenisse op 13 jan 1626,
, 24-04-1631 Gerecht van Spijkenisse verzoekt omslag van 6 stuivers op het gemet tot herbestrating van de Brabantse zeedijk van het huis van wijlen Arie Claasz Oprel tot dat vfan Ariaantje Gerritse akkoord requestboek Ring van Putten. Hij bezit : A een perceel land groot 2G 237 Roe Gelegen in de polder van Spijkenisse B " " " 1G 202 " " " C " " " 2G 188 " " " " D " " " 5G 140 " " " Polder Braband. E " " " 4G 265 " " " " " F " " " 3G 14 " " " " " G " " " 3G 51 " " " " " F " boomgaardje 52 " " bij het dorp Spijkenisse bron H van Putten NR 29 schepenen te Spijkenisse 12.08.1610 in geschil tussen Cornelis Jacobsz. Groen Schout van Spijkenisse en Brabant en Willem Jan van der Meulen als gemachtigde van de schepenen enerzijds en Adriaan Dirksz Visser en Cleas Ariens Oprel namens de aanwonende aan de Zeedijk anderszijds bepalen dijkgraaf ect. dat laatstgenoemde partij wel degelijk verplicht is de op de dijk aangebrachte bestrating te onderhouden waar die grenst aan hun erven. Requestboek Ring van Putten te Spijkenisse "op het operelle"=opgang. van de Puttense ringdijk, schepenen van Spijkenisse, Waarsman van de Vier Ambachten van Putten(1609) te Geervliet genoemd als voogd over Pieter Jacob Teuniszn. 1607 te Geervliet genoemd als borg voor Teunis Jacobs te Spijkenisse 1607 bron; R.A Geervliet 45 1615/1621 Betaelt- voor zijnen dienst ende aanwijzinge van de landen in Brabant aen de landmeter gedaen volgens de notitie van den zelven landmeter mitsgaders bij twee ordonantien ende quittantien,t'samen bedragende xx111 1b.x11 sch bron R v Putten nr. 30 04-08-1618 comp Johan de Jonge als Procur(eur) van Claes Adriaens Oprel, won in Spijkenisse bron; Hof van Holland nr. 1710 27-07-1607 Teunis Jacobsz, jongeman wonende te Spijkenisse, met Claas Ariens Oprel en Lambrecht Ariens, beiden mede aldaar als borgen, verzekert t.b.v. Arie Meesz te Dordrecht een losrente van f 25 per jaar op zijn 6 G in de Indercamp (belend n. de Weg Regtuijt, o. Maarten Jansz, z. de Dankertseweg, w. Jan Claasz). details.. 198 27-12-1607 Jacob Sentsz wonende aan de Haertel onder Spijkenisse verzekert t.b.v. Claas Ariens Oprel als voogd over Pieter Jacob Teuniszz, een schuld van f 65 op 3 G onder Geervliet (belend ?). details.. Datum?? Pieter Willemsz verbindt hiertoe 11 lijnen weiland in Klein-Hekelingen, belend: o. de zeedijk, z. Frans van Bodeghem, w. de Meeldijk, n. Jacob Corvincxsz voorn, nog 8 lijnen weiland in Brabant aan de Houwerse weg, belend: o. Pieter Willemsz zelf gemeen met het weeshuis in Den Haag, z. voorn. Houwerse weg, w. Eeuwout Corvincxsz in Den Briel en n. Claes Ariensz, nog 1 gem. weiland liggend gemeen met het weeshuis in Den Haag, belend: o. Jacob Ariensz, z. de Houwerse weg, w. voorn. Pieter Willemsz met voorn. 8 lijnen, n. Claes Ariensz, nog 1 gem. in Brabant aan de Breedewech, belend: o. de Breedewech, z. Pieter Claesz Proyen, w. en n. Claes Ariensz . Claes Ariens Oprel (rond 1550-1625) wonende te Spijkenisse was schepen van Spijkenisse, waersman van de Vier Ambachten van Putten (1609), overleden voor juni 1625, trouwt Lijsbeth Pieters, overleden na 1635. Claes is de eerste persoon die omstreeks 1600 de achternaam Oprel aanneemt. In Zeeland en Holland is omstreeks 1600 gebruikelijk een achternaam te gaan voeren. In diverse bestanden wordt vermeld dat hij omstreeks 1570 zou zijn geboren. In 1606 staat hij borg bij de aankoop van een huis door zijn zoon Daem Claesz, vermoedelijk zijn derde zoon. In die tijd mochten meisjes op 14 (of 12)- jarige leeftijd huwen en jongens vanaf hun zestiende. In het boerenmilieu waar Claes is geboren trouwden de mannen in die tijd rond hun 25e en de vrouwen rond hun 20e. Op die leeftijd konden de mannen een gezin financieel onderhouden. Als we ervan uitgaan dat zijn derde zoon in 1606 ongeveer 25 jaar oud was moet deze Daem Claes in 1580 zijn geboren. In 1580 had Claes al minimaal 2 andere zonen, te weten Arien Claesz en Pieter Claesz. Dat betekent dat hij Claes zo'n 30 jaar eerder, dus omstreeks 1550 in Spijkenisse is geboren. Claes wordt geboren rond de tijd dat Philips II de macht overneemt van zijn vader Karel de V. Het begin van de zeven Verenigde Nederlanden. Een keerpunt in de Nederlandse Geschiedenis. 18/10/1590 Claes Adryaensz, won. in Spijkenisse, bekent aan de rentmeester/generaal van Zuid/Holland Willem van Beveren, won. te Dordrecht, schuldig te zijn en verkocht te hebben een jaarlijkse losrente van 21 pond te lossen de penning 14, belopende in hoofdgeld 294 pond, verzekerd op 5 gem. vrij eigen land in het ambacht Brabant, belend> o. de Breede wech, z. Fop Dircxsz, w. Dirck Cornelisz van der Meer en n. het Spijkenisse Kercke* 04/05/1594 Heerman Lenaertsz Roobol, schout van Spijkenisse, verklaart verkocht te hebben aan Dirck Cornelis van der Meer, poorter van Delft, een jaarlijkse losrente van 50 pond, belopende in hoofdgeld 800 pond en voldaan en betaald te zijn met de de koop van 5 gem. 20 r. weiland in het ambacht Brabant, belend> w. de Vrou Heilen wech, n. Beukel Dircxsz van Santen, o. Fop Dircxsz en Claes Adryaensz te Spijkenisse en z. Doen Doensz van der Wacht, heden door voors. Van der Meer getransporteerd. Bijgeschreven> 6/1/1610, Heerman Leendertsz Roobol, verlijder van deze brief, compareert voor Willem Jansz van der Meulen en Jan Cornelisz Cluft, schepenen van Spijkenisse en Brabant. De brief is ten volle betaald.

tr. den Briel in 1575
met

Lijsbeth Pietersdr Proije, dr. van Pieter Ambrozius Pieters en Aaltje Jansdr, geb. den Briel circa 1555, ged. den Briel op 3 aug 1607, ovl. den Briel op 28 mei 1625,
, zij koopt van Jan Janszn Jongejan een vogelkooi te Hekelingen borg is haar zoon Arie Claasz Oprel.
Lijsbeth Pieters wed van Claes Ariens Oprel koopt van de erfgenamen van Jan Joriszn een vogelkooi te Hekelingen haar gekozen voogd is Daam Claaszn haar zoon r.a.Hekelingen 970 1628 bron: Hoogheemraadschap van Putten inv.266
Lijsbeth Pieters wordt nog vermeld (als weduwe) in een akte uit 1635.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1570 Spijkenisse 1654 Hekelingen 84


Lijsbeth Pietersdr Proije
Lijsbeth Pietersdr Proije, geb. den Briel circa 1555, ged. den Briel op 3 aug 1607, ovl. den Briel op 28 mei 1625,
, zij koopt van Jan Janszn Jongejan een vogelkooi te Hekelingen borg is haar zoon Arie Claasz Oprel.
Lijsbeth Pieters wed van Claes Ariens Oprel koopt van de erfgenamen van Jan Joriszn een vogelkooi te Hekelingen haar gekozen voogd is Daam Claaszn haar zoon r.a.Hekelingen 970 1628 bron: Hoogheemraadschap van Putten inv.266
Lijsbeth Pieters wordt nog vermeld (als weduwe) in een akte uit 1635.

tr. den Briel in 1575
met

Claes Ariensz Oprel, geb. circa 1550, ovl. Spijkenisse op 13 jan 1626,
, 24-04-1631 Gerecht van Spijkenisse verzoekt omslag van 6 stuivers op het gemet tot herbestrating van de Brabantse zeedijk van het huis van wijlen Arie Claasz Oprel tot dat vfan Ariaantje Gerritse akkoord requestboek Ring van Putten. Hij bezit : A een perceel land groot 2G 237 Roe Gelegen in de polder van Spijkenisse B " " " 1G 202 " " " C " " " 2G 188 " " " " D " " " 5G 140 " " " Polder Braband. E " " " 4G 265 " " " " " F " " " 3G 14 " " " " " G " " " 3G 51 " " " " " F " boomgaardje 52 " " bij het dorp Spijkenisse bron H van Putten NR 29 schepenen te Spijkenisse 12.08.1610 in geschil tussen Cornelis Jacobsz. Groen Schout van Spijkenisse en Brabant en Willem Jan van der Meulen als gemachtigde van de schepenen enerzijds en Adriaan Dirksz Visser en Cleas Ariens Oprel namens de aanwonende aan de Zeedijk anderszijds bepalen dijkgraaf ect. dat laatstgenoemde partij wel degelijk verplicht is de op de dijk aangebrachte bestrating te onderhouden waar die grenst aan hun erven. Requestboek Ring van Putten te Spijkenisse "op het operelle"=opgang. van de Puttense ringdijk, schepenen van Spijkenisse, Waarsman van de Vier Ambachten van Putten(1609) te Geervliet genoemd als voogd over Pieter Jacob Teuniszn. 1607 te Geervliet genoemd als borg voor Teunis Jacobs te Spijkenisse 1607 bron; R.A Geervliet 45 1615/1621 Betaelt- voor zijnen dienst ende aanwijzinge van de landen in Brabant aen de landmeter gedaen volgens de notitie van den zelven landmeter mitsgaders bij twee ordonantien ende quittantien,t'samen bedragende xx111 1b.x11 sch bron R v Putten nr. 30 04-08-1618 comp Johan de Jonge als Procur(eur) van Claes Adriaens Oprel, won in Spijkenisse bron; Hof van Holland nr. 1710 27-07-1607 Teunis Jacobsz, jongeman wonende te Spijkenisse, met Claas Ariens Oprel en Lambrecht Ariens, beiden mede aldaar als borgen, verzekert t.b.v. Arie Meesz te Dordrecht een losrente van f 25 per jaar op zijn 6 G in de Indercamp (belend n. de Weg Regtuijt, o. Maarten Jansz, z. de Dankertseweg, w. Jan Claasz). details.. 198 27-12-1607 Jacob Sentsz wonende aan de Haertel onder Spijkenisse verzekert t.b.v. Claas Ariens Oprel als voogd over Pieter Jacob Teuniszz, een schuld van f 65 op 3 G onder Geervliet (belend ?). details.. Datum?? Pieter Willemsz verbindt hiertoe 11 lijnen weiland in Klein-Hekelingen, belend: o. de zeedijk, z. Frans van Bodeghem, w. de Meeldijk, n. Jacob Corvincxsz voorn, nog 8 lijnen weiland in Brabant aan de Houwerse weg, belend: o. Pieter Willemsz zelf gemeen met het weeshuis in Den Haag, z. voorn. Houwerse weg, w. Eeuwout Corvincxsz in Den Briel en n. Claes Ariensz, nog 1 gem. weiland liggend gemeen met het weeshuis in Den Haag, belend: o. Jacob Ariensz, z. de Houwerse weg, w. voorn. Pieter Willemsz met voorn. 8 lijnen, n. Claes Ariensz, nog 1 gem. in Brabant aan de Breedewech, belend: o. de Breedewech, z. Pieter Claesz Proyen, w. en n. Claes Ariensz . Claes Ariens Oprel (rond 1550-1625) wonende te Spijkenisse was schepen van Spijkenisse, waersman van de Vier Ambachten van Putten (1609), overleden voor juni 1625, trouwt Lijsbeth Pieters, overleden na 1635. Claes is de eerste persoon die omstreeks 1600 de achternaam Oprel aanneemt. In Zeeland en Holland is omstreeks 1600 gebruikelijk een achternaam te gaan voeren. In diverse bestanden wordt vermeld dat hij omstreeks 1570 zou zijn geboren. In 1606 staat hij borg bij de aankoop van een huis door zijn zoon Daem Claesz, vermoedelijk zijn derde zoon. In die tijd mochten meisjes op 14 (of 12)- jarige leeftijd huwen en jongens vanaf hun zestiende. In het boerenmilieu waar Claes is geboren trouwden de mannen in die tijd rond hun 25e en de vrouwen rond hun 20e. Op die leeftijd konden de mannen een gezin financieel onderhouden. Als we ervan uitgaan dat zijn derde zoon in 1606 ongeveer 25 jaar oud was moet deze Daem Claes in 1580 zijn geboren. In 1580 had Claes al minimaal 2 andere zonen, te weten Arien Claesz en Pieter Claesz. Dat betekent dat hij Claes zo'n 30 jaar eerder, dus omstreeks 1550 in Spijkenisse is geboren. Claes wordt geboren rond de tijd dat Philips II de macht overneemt van zijn vader Karel de V. Het begin van de zeven Verenigde Nederlanden. Een keerpunt in de Nederlandse Geschiedenis. 18/10/1590 Claes Adryaensz, won. in Spijkenisse, bekent aan de rentmeester/generaal van Zuid/Holland Willem van Beveren, won. te Dordrecht, schuldig te zijn en verkocht te hebben een jaarlijkse losrente van 21 pond te lossen de penning 14, belopende in hoofdgeld 294 pond, verzekerd op 5 gem. vrij eigen land in het ambacht Brabant, belend> o. de Breede wech, z. Fop Dircxsz, w. Dirck Cornelisz van der Meer en n. het Spijkenisse Kercke* 04/05/1594 Heerman Lenaertsz Roobol, schout van Spijkenisse, verklaart verkocht te hebben aan Dirck Cornelis van der Meer, poorter van Delft, een jaarlijkse losrente van 50 pond, belopende in hoofdgeld 800 pond en voldaan en betaald te zijn met de de koop van 5 gem. 20 r. weiland in het ambacht Brabant, belend> w. de Vrou Heilen wech, n. Beukel Dircxsz van Santen, o. Fop Dircxsz en Claes Adryaensz te Spijkenisse en z. Doen Doensz van der Wacht, heden door voors. Van der Meer getransporteerd. Bijgeschreven> 6/1/1610, Heerman Leendertsz Roobol, verlijder van deze brief, compareert voor Willem Jansz van der Meulen en Jan Cornelisz Cluft, schepenen van Spijkenisse en Brabant. De brief is ten volle betaald.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1570 Spijkenisse 1654 Hekelingen 84


Pieter Ambrozius Pieters
Pieter Ambrozius Pieters.

tr.
met

Aaltje Jansdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1555 den Briel 1625 den Briel 70


Aaltje Jansdr
Aaltje Jansdr.

tr.
met

Pieter Ambrozius Pieters.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1555 den Briel 1625 den Briel 70


Gerrit Hendricksz Honaert alias Weeda
Gerrit Hendricksz Honaert alias Weeda, geb. Strijen circa 1599, ovl. Strijen in 1635.

tr. (1) Strijen voor 10 jul 1626
met

Elisabeth Pieters Spruijt, dr. van Pieter Woutersz Smit en Beatrix Bastiaans Spruijt, geb. Strijen circa 1585, ovl. Strijen op 3 aug 1639.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij     

tr. (2)
met

Ingen Cornelis Burger, geb. Strijen circa 1565, ovl. Strijen voor 12 nov 1615.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Elisabeth Pieters Spruijt
Elisabeth Pieters Spruijt, geb. Strijen circa 1585, ovl. Strijen op 3 aug 1639.

tr. Strijen voor 10 jul 1626
met

Gerrit Hendricksz Honaert alias Weeda, zn. van Hendrik Pauwels Weeda en Barber Gerritsdr, geb. Strijen circa 1599, ovl. Strijen in 1635, tr. (2) met Ingen Cornelis Burger. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij     


Ingen Cornelis Burger
Ingen Cornelis Burger, geb. Strijen circa 1565, ovl. Strijen voor 12 nov 1615.

tr.
met

Gerrit Hendricksz Honaert alias Weeda, zn. van Hendrik Pauwels Weeda en Barber Gerritsdr, geb. Strijen circa 1599, ovl. Strijen in 1635, tr. (1) met Elisabeth Pieters Spruijt, dr. van Pieter Woutersz Smit en Beatrix Bastiaans Spruijt. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Elisabeth van Hoorne
Elisabeth van Hoorne (van Horne van Nyengoor).

tr.
met

Johan van Rover van Montfoort1, zn. van Lodewijk van Rover van Montfoort en Beatrix de Gavre, tr. (2) met Margareta van Ghoor1. Uit dit huwelijk een dochter.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 99)

Lodewijk van Rover van Montfoort
 
Lodewijk van Rover van Montfoort1, geb. in 1385, ovl. in 1451.

tr.
met

Beatrix de Gavre1, dr. van Willem de Herimes.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 99)