Website van Cees Hagenbeek
Giellis de Vos
Giellis de Vos, geb. Hontschoten [Frankrijk], voller.

otr. Leiden op 4 jun 16161, tr.
met

Maycken Cambyens, dr. van Vader Cambyens, geb. Steenwercken (Vlaenderen) [België], tr. (2) met Nicasius Figurees. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register H Leiden (005), RA Leiden, DTB Leiden, H 8, Leiden, van 1614 tot 1619 (voor jun 1616 blz. 119)


Nicasius Figurees
Nicasius Figurees, ovl. voor jun 1616.

tr. voor jun 1616
met

Maycken Cambyens, dr. van Vader Cambyens, geb. Steenwercken (Vlaenderen) [België], tr. (1) met Giellis de Vos. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register H Leiden (005), RA Leiden, DTB Leiden, H 8, Leiden, van 1614 tot 1619 (voor jun 1616 blz. 119)


Jacquemijntje Boleijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jacquemijntje Boleijn, geb. Tourcoingne [België] circa 1610.

otr. Leiden op 4 jan 1636, tr.
met

François Maillet, zn. van NN Maillet en Jacqueline Pinson, geb. circa 1615, schoenlapper, otr. (2) Leiden op 27 jul 1640, tr. met Madeleine Cornille. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder, tr. (3) met Pasque Laurent (Leuran). Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk een kind.


Ermengard van Verdun
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ermengard van Verdun, ovl. in 1042.

tr.
met

Otto I van Hammerstein, zn. van Heribert Graf van Gleiberg en Irmtrud von Avalgau, geb. circa 975, Heer van Zutphen, begr. Brauweiler (Abdij) [Duitsland] in 1031.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathilde  †1031   


Grietje Rosier
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Grietje (Chieltje, Michieltje, Magteld) Rosier (Rosie), geb. Bergen op Zoom circa 1678.

otr. Leiden op 9 mrt 1703, tr.
met

Christiaen de Bey (de Bije, de Bij: de By), lakenwerker


Christiaen de Bey
Christiaen de Bey (de Bije, de Bij: de By), lakenwerker.

otr. Leiden op 9 mrt 1703, tr.
met

Grietje (Chieltje, Michieltje, Magteld) Rosier (Rosie), dr. van Pieter Rosier en Sebilla Gerrits, geb. Bergen op Zoom circa 1678


Michiel Rousie
in
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Michiel Rousie, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 okt 1710 (getuige: Michiel Christiaen de Brij (de Bij)), ovl. voor mrt 1718.


Judith Simons
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Judith Simons (Simeons), geb. Leiden, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 21 mrt 1649 (getuigen: Charles Pecquet en zijn vrouw Antonette (Done)), ondertrouw getuige van haar moeders andere man Johannes de Vos en haar moeder Susanna Wiaer Leiden op 6 apr 1674, ovl. voor feb 1677,
, Doopinschrijving is Judith Huyard; ze krijgt haar moeders naam.

otr. Leiden op 24 okt 16702, tr. Valkenburg op 9 nov 1670
met

Gerrit de Haes, zn. van Pieter Gerridtsz de Haes en Machteld Hubrechts van Spruijtenburch, ged. Leiderdorp op 9 jul 1645 (getuigen: Cornelis de Haes, mr Evert van Leenswijck,  Annetge Gerrits van Leenswijck en Jacomijn Spruijtenburch), greinreder op de Bredestraet, ondertrouw getuige van Johannes de Vos en zijn schoonmoeder Susanna Wiaer Leiden op 6 apr 1674, otr. (2) Leiden op 4 feb 16773, tr. met Maria Aryens van Leeuwen. Uit dit huwelijk 2 dochters, otr. (3) Leiden op 16 jul 1683, tr. Oudshoorn op 31 jul 1683 met Aeltje Cornelis. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Magtelt~1671 Leiden (Pieterskerk) †1673  1
Magtelt~1673  †1676  2
Pieter~1674 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Jacobus     
Magtild~1676 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)
2.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (24 okt 1670 blz. 21)
3.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (4 feb 1677 blz. 248)


Susanna Wiaer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Susanna Wiaer (Weyaert, Wijaert, Wyaets, Ujar, Ujaer, Huijard, Huyard, Wiaart, Weijaart, Wijaart, Huijart, Huyart), geb. Guiche [Frankrijk] circa 1622, woont op de Haerlemstraet Leiden in apr 1674,
, Susanna trouwt voor de tweede maal de ca 22 jaar jongere broer van haar schoondochter.

otr. (1) Leiden op 18 apr 16451, tr.
met

Martijn Symonsz, geb. Stokholm [Zweden] circa 1620, mutsenmaker, ovl. voor apr 1674.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michel~1646 Leiden (Waalse Kerk) †1647  1
Michiel~1647 Leiden (Waalse Kerk) †1685  38
Judith~1649 Leiden †1677  27
Martin~1656 Leiden (Waalse Kerk)    
Susanne~1651 Leiden (Waalse Kerk) †1653  2
Susanna~1653 Leiden (Waalse Kerk)    
Isaac~1659 Leiden (Waalse Kerk)    
Jacob~1659 Leiden (Waalse Kerk) †1663  3
Jacob~1663 Leiden (Waalse Kerk)    

otr. (2) Leiden op 6 apr 1674 (getuigen: dochter van zijn vrouw en haar dochter Judith Simons en haar schoonzoon Gerrit de Haes), tr.
met

Johannes de Vos, zn. van Jonathan de Vos (saaiwerker) en Dina Breevaert, geb. Leiden, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 feb 1644 (getuigen: Jan Gijselen, Elisabeth de Vos en Janneke Breevaert), greinwerker.

Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Magtelt de Haes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Magtelt de Haes, ged. op 20 sep 1673 (getuigen: Jacob Wijaert, Antonette Duwee en Susanna Wijaert), ovl. voor 20 mei 1676.Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (4 feb 1677 blz. 248)
2.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (24 okt 1670 blz. 21)


Pieter Gerridtsz de Haes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Pieter Gerridtsz de Haes1,2,3,4, geb. Leiden circa 1605, controleur van het halve Hollandse licent te Lillo op 24 mrt 1650, ovl. Fort Lillo voor 29 aug 1657,
, Pieter de Haes, was op 24-3-1650 controleur van het halve Hollandse licent te Lillo; kreeg toen toestemming om in fort Lillo een erf te gebruiken; woonde met echtgenote in het fort Lillo; overl. vóór 29-8-1657; tr. Machtelt (van) Spruijtenburch (Spruijtenborg); uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder Elisabet de Haas die huwde met Franchois Beijdals (zie aldaar); de wezen aarzelden om de boedel van hun ouders te aanvaarden omdat zij beducht waren voor boedelschulden; zij verkregen toestemming van de Raad van Brabant om de boedel “onder benifice van inventaris” te aanvaarden; de Raad van State verzocht de commandeur van Lillo om hieraan medewerking te verlenen of anders de reden van zijn weigering kenbaar te maken.

otr. Leiden op 1 nov 16307, tr.
met

Machteld Hubrechts van Spruijtenburch1,2,3,4 (van der Spruyten), dr. van Hubrecht Bruynsz van Spruijtenburch en Cornelia Jacobsdr van Leewen, geb. Leiden.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth~1633 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Cornelia~1635 Leiden (Pieterskerk)    
Gerridt~1638 Leiden (Pieterskerk) †1645  7
Huijbrecht~1640 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Grietgen~1642 Leiden (Pieterskerk)    
Gerrit~1645 Leiderdorp    
Jacobus Leiden    Bronnen:
1.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
2.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.Notariele akte Leiden (Notar 349), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 63, Huwelijkscontract, Willem (Claesz. van) Oudevliet, Leiden, van 1577 tot 1602 (1 jul 1599 akte 138)
6.K.O. register D Leiden (T 193), RA Leiden, DTB Leiden, D 4, Leiden, van 1597 tot 1602 (2 jul 1599 blz. 69)
7.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Jacobus de Haes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Jacobus de Haes, geb. Leiden, koetsstoffeerder.

otr. Leiden op 19 sep 1670, tr. Oudshoorn op 5 okt 1670
met

Cecilia Croesen, dr. van Gerrijt Croesse (commies op 't Fort Thillo) en Aaltje Jansdr Sempels, ged. Rotterdam.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1671 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
2.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Cecilia Croesen
in
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Cecilia Croesen, ged. Rotterdam.

otr. Leiden op 19 sep 1670, tr. Oudshoorn op 5 okt 1670
met

Jacobus de Haes, zn. van Pieter Gerridtsz de Haes en Machteld Hubrechts van Spruijtenburch, geb. Leiden, koetsstoffeerder.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1671 Leiden (Pieterskerk)    


Pieter Bressie
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Pieter Bressie, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 mrt 1733 (getuigen: Pieter Westhemden en Willemijnte Douders).Bronnen:
1.K.O. register HH Leiden (T 121), RA Leiden, DTB Leiden, HH 32, NH, Leiden, van 1718 tot 1721 (12 jul 1720 blz. 164)


Jacomijntgen Davidts
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Jacomijntgen Davidts, doopgetuige van haar nicht Stijntgen Andriesdr de Gast Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 feb 1638.

tr.
met

Gerridt Jacobsz.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catelijntgen~1633 Leiden (Pieterskerk)    


Gerridt Jacobsz
in
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Gerridt Jacobsz.

tr.
met

Jacomijntgen Davidts, dr. van David de Gast en Adriaantje Lourisdr, doopgetuige van haar nicht Stijntgen Andriesdr de Gast Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 feb 1638.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catelijntgen~1633 Leiden (Pieterskerk)    


Sweer Knotter
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Sweer Knotter, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 aug 1622 (getuigen: Jan Jansz, Jaaptgen Cornelis en Maritgen Willems).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 376), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 330, Laurens Vergeyl, Leiden, 1627 (22 mei 1627 akte 36)
2.Notariele akte Leiden (Notar 375), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 427, Kaerl Outerman, Leiden, 1633 (2 jun 1633 akte 38)
3.K.O. register H Leiden (005), RA Leiden, DTB Leiden, H 8, Leiden, van 1614 tot 1619 (2 mei 1619 blz. 276)


Sweer Thonisz
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Sweer Thonisz, geb. Leiden circa 1571, schipper, woonde in de Koppenhinksteeg Leiden tot okt 1602, begr. Leiden op 1 okt 1602.

otr. (1) Leiden op 23 nov 159412:br>, tr.
met

Neeltgen Commerendr, dr. van Commer Dircxz (visser en viskoper) en Magdalena Egbertsdr, ovl. in 1598.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1595     

otr. (2) Leiden op 1 jan 159913:br>, tr.
met

Loentgen Gerytsdr, geb. Leiden.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 363), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 8, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, 15 feb 1579 (15 feb 1579 akte 57)
2.Notariele akte Leiden (Notar 364), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 17, Salomon Lenaertsz. van der Wuert2, Leiden, 10 mei 1588 (10 mei 1588 akte 17)
3.Notariele akte Leiden (Notar 365), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 21, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, 31 jan 1593 (31 jan 1593 akte 24)
4.Notariele akte Leiden (Notar 371), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 25, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (2 jan 1597 akte 11)
5.Notariele akte Leiden (Notar 367), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 27, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, 4 mrt 1599 (4 mrt 1599 akte 35)
6.Notariele akte Leiden (Notar 370), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 28, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (9 aug 1600 akte 106)
7.Notariele akte Leiden (Notar 366), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 70, Jacob van Tethrode, Leiden, 24 aug 1602 (24 aug 1602 akte 85)
8.Notariele akte Leiden (Notar 369), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 32, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (19 jul 1604 akte 147)
9.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (29 jul 1613 akte 48)
10.Schepenhuwelijken Leiden (T 320), RA Leiden, DTB Leiden 1004, 197 A, Leiden, van 1592 tot 1795 (8 jul 1605 blz. 109)
11.Notariele akte Leiden (Notar 372), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 64, testament, Willem (Claesz) van Oudevliet, Leiden, van 1577 tot 1602 (18 jun 1600 akte 112)
12.K.O. reg Leiden C (T 259), RA Leiden, C 3, Leiden, van 1592 tot 1597 (23 nov 1594 blz. 101)
13.K.O. register D Leiden (T 193), RA Leiden, DTB Leiden, D 4, Leiden, van 1597 tot 1602 (1 jan 1599 blz. 54)


Neeltgen Commerendr
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Neeltgen Commerendr, ovl. in 1598.

otr. Leiden op 23 nov 15942, tr.
met

Sweer Thonisz, zn. van Thonisz Danielsz (schuitvoerder op het Amsterdamsche veer te Leiden) en Baertgen Sweren, geb. Leiden circa 1571, schipper, woonde in de Koppenhinksteeg Leiden tot okt 1602, begr. Leiden op 1 okt 1602, tr. (2) met Loentgen Gerytsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1595     Bronnen:
1.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (22 feb 1605 blz. 21)
2.K.O. reg Leiden C (T 259), RA Leiden, C 3, Leiden, van 1592 tot 1597 (23 nov 1594 blz. 101)
3.K.O. register D Leiden (T 193), RA Leiden, DTB Leiden, D 4, Leiden, van 1597 tot 1602 (1 jan 1599 blz. 54)


Thonisz Danielsz
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Thonisz (Anthonis) Danielsz1,2,3,4,5,6,7,8,9:br>, geb. circa 1548, schuitvoerder op het Amsterdamsche veer te Leiden, poorter van Leiden vanaf 1579, ovl. voor jul 1613.

tr. (1) Leiden op 28 jul 1605
met

Catrina (Katrijne) Dammas9,11:br> (Dammisdochter), tr. (2) met Jan Dircxsz van Schagen11:br>, begr. Leiden op 26 apr 1603. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2) circa 1570
met

Baertgen Sweren, ovl. voor jul 1605.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sweer*1571 Leiden 1602 Leiden 31
Daniel*1572 Leiden    
Annetgen*1585 Leiden    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 363), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 8, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, 15 feb 1579 (15 feb 1579 akte 57)
2.Notariele akte Leiden (Notar 364), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 17, Salomon Lenaertsz. van der Wuert2, Leiden, 10 mei 1588 (10 mei 1588 akte 17)
3.Notariele akte Leiden (Notar 365), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 21, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, 31 jan 1593 (31 jan 1593 akte 24)
4.Notariele akte Leiden (Notar 371), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 25, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (2 jan 1597 akte 11)
5.Notariele akte Leiden (Notar 367), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 27, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, 4 mrt 1599 (4 mrt 1599 akte 35)
6.Notariele akte Leiden (Notar 370), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 28, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (9 aug 1600 akte 106)
7.Notariele akte Leiden (Notar 366), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 70, Jacob van Tethrode, Leiden, 24 aug 1602 (24 aug 1602 akte 85)
8.Notariele akte Leiden (Notar 369), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 32, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (19 jul 1604 akte 147)
9.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (29 jul 1613 akte 48)
10.Schepenhuwelijken Leiden (T 320), RA Leiden, DTB Leiden 1004, 197 A, Leiden, van 1592 tot 1795 (8 jul 1605 blz. 109)
11.Notariele akte Leiden (Notar 372), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 64, testament, Willem (Claesz) van Oudevliet, Leiden, van 1577 tot 1602 (18 jun 1600 akte 112)