Website van Cees Hagenbeek
Harma Mezach
in
Parenteel van Hindrik Willems Mezach

Harma Mezach, geb. op 28 nov 1954, ovl. Stadskanaal op 11 apr 2001, begr. Buinermond op 15 apr 2001.


Hagge de Vries
in
Parenteel van Hindrik Willems Mezach

Hagge de Vries, geb. Drouwenermond op 28 aug 1909, ovl. Stadskanaal op 5 okt 2000.

tr.
met

Annie (Antje) Mezach (Augusteyn), dr. van Hendrik Mezach en Harmke Mulder, geb. Stadskanaal op 20 okt 1915, ovl. aldaar op 13 sep 2001.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Coenraad Mezach
in
Parenteel van Hindrik Willems Mezach

Coenraad Mezach, geb. in 1922, ovl. Stadskanaal op 29 mrt 1925.


Jan Fransen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan Fransen, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 16 aug 1626 (getuigen: Jacomijntien Jans en Proontien Jans).


Frans de Vos
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Frans (Francois, François) de Vos, geb. Gent [België], kleermaker.

otr. Leiden op 10 jul 1589, tr.
met

Proontgen (Pleune) van den Driesche (van der Drieseke, van Drieseke), geb. Nieuwkerken (B), otr. (2) Leiden op 17 dec 1583, tr. met Jan Umius. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1596 Leiden †1648 Leiden 51


Proontgen van den Driesche
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Proontgen (Pleune) van den Driesche (van der Drieseke, van Drieseke), geb. Nieuwkerken (B).

otr. (1) Leiden op 10 jul 1589, tr.
met

Frans (Francois, François) de Vos, geb. Gent [België], kleermaker.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1596 Leiden †1648 Leiden 51

otr. (2) Leiden op 17 dec 1583, tr.
met

Jan Umius (Unus), geb. Belle [Frankrijk], ovl. voor jul 1589


Jan Umius
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan Umius (Unus), geb. Belle [Frankrijk], ovl. voor jul 1589.

otr. Leiden op 17 dec 1583, tr.
met

Proontgen (Pleune) van den Driesche (van der Drieseke, van Drieseke), geb. Nieuwkerken (B), tr. (1) met Frans de Vos. Uit dit huwelijk een zoon


Wouters Lucasz
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Wouters Lucasz (Hukses), geb. Leiden, lakenwerker.

otr. Leiden op 24 mrt 1703, tr.
met

Elsge Duijts (Dieu), geb. Leiden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Elsge Duijts
Elsge Duijts (Dieu), geb. Leiden.

otr. Leiden op 24 mrt 1703, tr.
met

Wouters Lucasz (Hukses), zn. van Vader Lucas, geb. Leiden, lakenwerker.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Magtild de Haes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Magtild de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 20 mei 1676 (getuigen: Huibert van Spruijtenburg en Machtild van Poelgeest).Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (4 feb 1677 blz. 248)
2.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (24 okt 1670 blz. 21)


Magtelt de Haes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Magtelt de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 23 sep 1671 (getuigen: Hubert de Haes Van Spruijtenburg en  Adriaentie Doese), ovl. voor sep 1673.Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (4 feb 1677 blz. 248)
2.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (24 okt 1670 blz. 21)


Machteld Hubrechts van Spruijtenburch
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Machteld Hubrechts van Spruijtenburch1,2,3,4 (van der Spruyten), geb. Leiden.

otr. Leiden op 1 nov 16308, tr.
met

Pieter Gerridtsz de Haes1,2,3,4, zn. van Gerrit Cornelis de Haes en Grietgen Claesdr van Noort, geb. Leiden circa 1605, controleur van het halve Hollandse licent te Lillo op 24 mrt 1650, ovl. Fort Lillo voor 29 aug 1657,
, Pieter de Haes, was op 24-3-1650 controleur van het halve Hollandse licent te Lillo; kreeg toen toestemming om in fort Lillo een erf te gebruiken; woonde met echtgenote in het fort Lillo; overl. vóór 29-8-1657; tr. Machtelt (van) Spruijtenburch (Spruijtenborg); uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder Elisabet de Haas die huwde met Franchois Beijdals (zie aldaar); de wezen aarzelden om de boedel van hun ouders te aanvaarden omdat zij beducht waren voor boedelschulden; zij verkregen toestemming van de Raad van Brabant om de boedel “onder benifice van inventaris” te aanvaarden; de Raad van State verzocht de commandeur van Lillo om hieraan medewerking te verlenen of anders de reden van zijn weigering kenbaar te maken.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth~1633 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Cornelia~1635 Leiden (Pieterskerk)    
Gerridt~1638 Leiden (Pieterskerk) †1645  7
Huijbrecht~1640 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Grietgen~1642 Leiden (Pieterskerk)    
Gerrit~1645 Leiderdorp    
Jacobus Leiden    Bronnen:
1.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
2.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
6.Charters Centraal Bureau voor Genealogie (A 144), Charters Hoge Raad van Holland, Zeeland en, Inventarisnr.: 77, Dagvaarding, 1628 (29 jul 1628)
7.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (1 feb 1605 blz. 19)
8.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Gerridt de Haes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Gerridt de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 21 apr 1638 (getuigen: Hubrecht van Spruijtenburch, Cornelis Gerridts de Haes en  Annetjen Gerridts de Haes), ovl. voor jul 1645.Bronnen:
1.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
2.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Hubrecht Bruynsz van Spruijtenburch
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Hubrecht Bruynsz van Spruijtenburch1,2, geb. Leiden circa 1583, ovl. voor 1652,
,
Huijbert Spruijtenburch gehuwd met Neeltgen Jacobsdr. van Leeuwen mede erfgename van Jacob  Danielsz. van Leeuwen haar vader, verkoopt aan Arent Gerritsz. boomgaardman ? van een erfpacht  met de houde van f 3 per jaar in dato 16-01-1595 en waarvan het resterende ? deel door Arent  Gerritsz. voorn. is afgekocht.
De Hoge Raad van Hollandt, Zeelant en Vrijeslant dagvaarden op 29 juli 1628 op verzoek van Jan Corneilisz, scheepstimmerman te Leijderdorp, de officier van Leijden mr. Willem de Schout en de substituut van Rijnland, Huijbrecht van Spruijtenburch, wegens gevangenhouding zonder verhoor.

otr. Leiden op 1 feb 16057, tr.
met

Cornelia Jacobsdr van Leewen1, dr. van Jacob Daniels van Leewen (houtkoper bij de Kraan) en Marigen Cornelisdr, geb. Leiden circa 1583, doopgetuige van haar kleinzoon Hubrecht de Fries Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 apr 1662,
, Testament (4 sep 1652, nr. 106)  van juffr. Agatha van den Bouchorst, weduwe van Pieter van Leeuwen. Judith van Leeuwen haar innocente dochter, krijgt de simpele legitieme portie. Jhr Johan van Barendrecht erft het graf in de kerk van Noordwijk, waarin Jhr [Nicolaes van Bouchorst], Heer tot Noordwijk en Noordwijkerhout en Vrouwe Lijsbeth van Alkemade begraven zijn. Legaten zijn er ook voor Jan van Bouchorst, haar vaders broeder, Lijsbeth van Brijel, dochter van mr Willem van Brijel en Annetge Jans de Graeff, die haar dagelijxse cleederen mag hebben.
Universele erfgename is Cornelia van Leeuwen weduwe van Huijbert van Spruijtenburch, haar nicht. Getuigen Jan Jansz Warmoes en Jacob Jansz Warmoes.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld Leiden    
Jacoba     Bronnen:
1.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
2.Charters Centraal Bureau voor Genealogie (A 144), Charters Hoge Raad van Holland, Zeeland en, Inventarisnr.: 77, Dagvaarding, 1628 (29 jul 1628)
3.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
4.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (1 apr 1581 blz. 96)
5.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)
6.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (3 feb 1582 blz. 101)
7.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (1 feb 1605 blz. 19)


Cornelia de Haes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Cornelia de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 5 sep 1635 (getuigen: Huijbrecht van Spruitenburc, Margrita Claes van Noordt en Cornelia van Leeuwen).Bronnen:
1.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
2.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Cornelia Jacobsdr van Leewen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Cornelia Jacobsdr van Leewen1, geb. Leiden circa 1583, doopgetuige van haar kleinzoon Hubrecht de Fries Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 apr 1662,
, Testament (4 sep 1652, nr. 106)  van juffr. Agatha van den Bouchorst, weduwe van Pieter van Leeuwen. Judith van Leeuwen haar innocente dochter, krijgt de simpele legitieme portie. Jhr Johan van Barendrecht erft het graf in de kerk van Noordwijk, waarin Jhr [Nicolaes van Bouchorst], Heer tot Noordwijk en Noordwijkerhout en Vrouwe Lijsbeth van Alkemade begraven zijn. Legaten zijn er ook voor Jan van Bouchorst, haar vaders broeder, Lijsbeth van Brijel, dochter van mr Willem van Brijel en Annetge Jans de Graeff, die haar dagelijxse cleederen mag hebben.
Universele erfgename is Cornelia van Leeuwen weduwe van Huijbert van Spruijtenburch, haar nicht. Getuigen Jan Jansz Warmoes en Jacob Jansz Warmoes.

otr. Leiden op 1 feb 16053, tr.
met

Hubrecht Bruynsz van Spruijtenburch1,4, zn. van Bruyn Huybrechtsz (schipper, kapitein over het gemeene land sloepen) en Machtelt Jans, geb. Leiden circa 1583, ovl. voor 1652,
,
Huijbert Spruijtenburch gehuwd met Neeltgen Jacobsdr. van Leeuwen mede erfgename van Jacob  Danielsz. van Leeuwen haar vader, verkoopt aan Arent Gerritsz. boomgaardman ? van een erfpacht  met de houde van f 3 per jaar in dato 16-01-1595 en waarvan het resterende ? deel door Arent  Gerritsz. voorn. is afgekocht.
De Hoge Raad van Hollandt, Zeelant en Vrijeslant dagvaarden op 29 juli 1628 op verzoek van Jan Corneilisz, scheepstimmerman te Leijderdorp, de officier van Leijden mr. Willem de Schout en de substituut van Rijnland, Huijbrecht van Spruijtenburch, wegens gevangenhouding zonder verhoor.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld Leiden    
Jacoba     Bronnen:
1.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (blz. 54)
3.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (1 feb 1605 blz. 19)
4.Charters Centraal Bureau voor Genealogie (A 144), Charters Hoge Raad van Holland, Zeeland en, Inventarisnr.: 77, Dagvaarding, 1628 (29 jul 1628)


Bruyn Huybrechtsz
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Bruyn Huybrechtsz, geb. Leiden in 1548, schipper, kapitein over het gemeene land sloepen, woonde op de Breestraat te Leiden in 1620, ovl. Leiden op 1 nov 1620, begr. 1.

otr. (1) op 1 apr 15812, tr.
met

Tryntgen Cornelisdr, ovl. voor feb 1582.

otr. (2) Leiden op 3 feb 15823, tr.
met

Machtelt Jans, geb. circa 1548, ovl. voor apr 1607.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubrecht*1583 Leiden †1652  69

otr. (3) op 20 apr 16074, tr.
met

Pieterken Aertsdr Salomons, geb. Gorinchem.

Bronnen:
1.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (1 apr 1581 blz. 96)
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (3 feb 1582 blz. 101)
4.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)


Machtelt Jans
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Machtelt Jans, geb. circa 1548, ovl. voor apr 1607.

otr. Leiden op 3 feb 15821, tr.
met

Bruyn Huybrechtsz, geb. Leiden in 1548, schipper, kapitein over het gemeene land sloepen, woonde op de Breestraat te Leiden in 1620, ovl. Leiden op 1 nov 1620, begr. 2, tr. (1) met Tryntgen Cornelisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Pieterken Aertsdr Salomons. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubrecht*1583 Leiden †1652  69Bronnen:
1.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (3 feb 1582 blz. 101)
2.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (1 apr 1581 blz. 96)
4.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)


Jacob Daniels van Leewen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jacob Daniels van Leewen1, houtkoper bij de Kraan.

otr. Leiden op 29 jun 15772, tr.
met

Marigen Cornelisdr, woont in het Faliede bagijnhof Leiden in jun 1577.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1583 Leiden    
Eva*1581     Bronnen:
1.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (blz. 54)


Pieterken Aertsdr Salomons
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Pieterken Aertsdr Salomons, geb. Gorinchem.

otr. op 20 apr 16071, tr.
met

Bruyn Huybrechtsz, geb. Leiden in 1548, schipper, kapitein over het gemeene land sloepen, woonde op de Breestraat te Leiden in 1620, ovl. Leiden op 1 nov 1620, begr. 2, otr. (1) op 1 apr 15813, tr. met Tryntgen Cornelisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Machtelt Jans. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)
2.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (1 apr 1581 blz. 96)
4.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (3 feb 1582 blz. 101)