Website van Cees Hagenbeek
Trijntje IJsbrands Delff
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Trijntje IJsbrands Delff.

relatie
met

Jacob Centen Doorduyn, zn. van Vincent Gerrit Doorduijn (bouwman 't Ambacht Dorp) en Geertge Pietersdr Verhoeff, leenman Honderdland, bouwman van het Hondertland en de Oranjepolder, schepen van de Lier in 1632, begr. Naaldwijk op 24 jul 1648,
, op 23-7-1629 verkoopt Jacob Senten, won. in 't Hondertlant, aan de baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van 't nagelaten weeskind van Pouwels Vincents, in zijn leven won. in het Hondertland, geteeld bij Liedewij Claesdr, t.b.v. het kind een losbare weesrente van 3 Car. gld.23.
Op 2-5-1638 is Jacob Vincenten, onze medebroeder en schepen, schuldig aan Maertje Cornelisdr, wed. van Willem Vrancken van der Houff, won. aan de Maasdijk, voor de ene helft en aan de voogden van de nagelaten kinderen van de
voors. Willem voor de wederhelft 5200 gld. wegens de koop van een huis en erf en 1 'A morgen bruykwaar van het klooster Leeuwenhorst en 1 morgen eigen land en 1˝ morgen land in leen van de heer van Naaldwijk en de helft van zestalf (5˝) morgen patrimonieel land en 10 morgen bruikland buiten gorsinge, te betalen met 3600 gld. gereed geld en voorts 800 gld. per jaar.
Jacob Centen Doorduyn verwerft op 17-5-1638 een leen (de helft van 2 morgen land in De Lier) van de hofstad van der Wateringe; dit leen gaat na zijn dood over op zijn zoon Pouwels, die het op 15-6-1654 overdraagt aan zijn stiefmoeder Trijntge Ysbrantsdr. Delff.
Op 4-7-1638 is Jacob schuldig aan de twee nagelaten weeskinderen van Willem Vrancken en Maritge Pietersdr. Hogedijck, beide sal, een losbare weesrente van 73
car. gld. 10 st. 4 penn.; hij verbindt daarvoor 1 morgen eigen land in het Hondertland, gekomen van de vicarie van De Lier, gemeen met 2 morgen, belend noord en zuid de abdij van Leeuwenhorst, west de Maasdijk en voorts de helft van derdalf
morgen patrimonieel land, ook in 't Hondertland, gemeen met het weeshuis te Delft en Maria Ysbrantsdr, belend noord en zuid Maritge Claes van Adrichem.
Op dezelfde datum verkoopt Jacob aan Jan Jansz. een huis, erf, schuur, berg en geboomte in 't Hondertland op VA morgen bruykwaarland wesende cloosterland toebehorend de abdij Leeuwenhorst, waarvoor Jan Jansz. hem 2000 Car. gld. schuldig blijft; de terzake afgegeven custingbrief verkoopt Jacob op 17-7-1639 aan Mr. Van Roosendael, advocaat bij het Hof van Holland, voor 800 Car. gld.
Gerrit Centen Doorduyn en Jacob Pietersz. van der Houff, als administrerende bloedvoogden van de nagelaten kinderen van zal. Jacob Senten Doorduyn bij Trijntje Pouwels zal. en Cornelis IJsbrantsz. en Daniel Ijsbrantsz. als broeders en voogden van de nagelaten weeskinderen door Jacob geproc. bij Trijntje IJsbrants, welke voors. comparanten en voogden op 28-4-1649 verkopen aan Jan Pouwels Verspeck vierdalf (3˝) morgen vrij eigen patrimonieel land, gelegen onder het ambacht van De Lier, belend west de Molenwech of Heerwech, noord het Munnikkenland, noord Arent Joris Touw (?) en zuid Joris Pietersz. Heymont, voor 3200 Car. gld.27
Op 6-6-1654 verkoopt Trijntje IJsbrants, wed. van Jacop Vincenten Doorduyn, aan Niesje Cornelis, wed. van IJsbrant Jansen Perdelf, won. te Maasland, een huis en erf, schuur, berg en geboomte in het Hondertland op grond van de abdij Leeuwenhorst en achtalf (7˝) hont eigen land met de toegift van 5 morgen bruyckwaar, voorts 1 morgen eigen land in het Hondertland van de vicarie in De Lier alsmede 1
morgen in leen van de heer van Naaldwijk en tenslotte 1 derdalf morgen patrimonieel land, gemeen met het weeshuis in Delft en de erfgenamen van Maria d'Óverschie met vee en huisraad, voor 8500 gld, tr. (2) met Trijntje Pouwelsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cent~1642 Naaldwijk    
IJsbrand  1694 Naaldwijk  


Cent Jacobsz Doorduin
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Cent Jacobsz Doorduin, ged. Naaldwijk op 9 jun 1642, bouwman, diaken.


Quirina de Graaf
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Quirina de Graaf1, geb. Leiden circa 1646.Bronnen:
1.Voogdenboeken Leiden (WL 007), RA Leiden, Weeskamerarchief Leiden, Inv. nr. 106 E, Leiden, van 1642 tot 1655
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Willem Pietersz van der Hidde
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Willem Pietersz van der Hidde1, geb. circa 1580, schoenmaker.

tr. (1) circa 1607
met

Lijntje Aertsdr, geb. circa 1592.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara*1618 Leiden    
Cornelis*1608 Leiden    

tr. (2)
met

Annetje Cornelisdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     

relatie (3)

tr. (4) voor 1629
met

Neeltje Jansdr.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1629 Leiden    
Levijntgen     Bronnen:
1.Voogdenboeken Leiden (WL 007), RA Leiden, Weeskamerarchief Leiden, Inv. nr. 106 E, Leiden, van 1642 tot 1655


Claesgen Langelaen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Claesgen Langelaen, ged. Pijnacker in mrt 1614.Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 55)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 213)


Willem Jacobsz Rodenburg
Willem Jacobsz Rodenburg, geb. Naaldwijk in 1634, ovl. tussen 1673 en 1680.

tr. 's-Gravenzande op 29 dec 1655
met

Trijntje Willems Hogeveen, ovl. 's-Gravenzande in 1715.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jaapje 's-Gravenzande †1749 's-Gravenzande  


Jaapje Willems Rodenburg
Jaapje Willems Rodenburg, geb. 's-Gravenzande, ovl. aldaar op 8 jun 1749.

tr. 's-Gravenzande op 16 mei 1701
met

Pieter Arends van Sweth, geb. Hondsholredijk.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1702 's-Gravenzande    
Trijntje~1710 's-Gravenzande †1739 Zandambacht 28


Pieter Arends van Sweth
Pieter Arends van Sweth, geb. Hondsholredijk.

tr. 's-Gravenzande op 16 mei 1701
met

Jaapje Willems Rodenburg, dr. van Willem Jacobsz Rodenburg en Trijntje Willems Hogeveen, geb. 's-Gravenzande, ovl. aldaar op 8 jun 1749.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1702 's-Gravenzande    
Trijntje~1710 's-Gravenzande †1739 Zandambacht 28


Neeltje Pieters van Sweth
Neeltje Pieters van Sweth, ged. 's-Gravenzande op 12 feb 1702.


Jacob Leendersz Rodenburg
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Jacob Leendersz (Jacob Leendertsz) Rodenburg (Roodenburgh) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-roodenburg/I500035.php, geb. Poeldijk circa 1585, molenaar en bouwman in Monster, ovl. Poeldijk in 1652.

tr. (1) circa 1632
met

Ariaantje Jans, tr. (2) Naaldwijk op 20 feb 1654 met Simons Dircksz van der Made. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1634 Naaldwijk †1673  39

tr. (2) voor 1607
met

Marijntgen Willemsdr Waermont (Kaescoper), dr. van Willem Pietersz Waermont en Annetye Claas Waermont, geb. circa 1585, ovl. in 1626.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1611 Naaldwijk    
Pieter~1613 Naaldwijk    
Philip~1618 Naaldwijk †1669  50Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 40)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 310)


Ariaantje Jans
Ariaantje Jans.

tr. (1) circa 1632
met

Jacob Leendersz (Jacob Leendertsz) Rodenburg (Roodenburgh) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-roodenburg/I500035.php, zn. van Leendert Philipse Rodenburg en Belia Adriaensdr Trapper, geb. Poeldijk circa 1585, molenaar en bouwman in Monster, ovl. Poeldijk in 1652, tr. (2) met Marijntgen Willemsdr Waermont. Uit dit huwelijk 3 zonen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1634 Naaldwijk †1673  39

tr. (2) Naaldwijk op 20 feb 1654
met

Simons Dircksz van der Made


Leendert Philipse Rodenburg
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Leendert Philipse Rodenburg1,2 (Roodenburgh), geb. de Lier circa 1543, ovl. op 25 apr 1591.

tr. circa 1580
met

Belia Adriaensdr Trapper1,2, dr. van Adriaen Claes Gillisz Trapper en Maritgen Jacobsdr van der Kooij, geb. circa 1545, ovl. de Lier op 21 mei 1613.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1585 Poeldijk †1652 Poeldijk 67
Philips  †1635   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 40)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 310)


Belia Adriaensdr Trapper
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Belia Adriaensdr Trapper1,2, geb. circa 1545, ovl. de Lier op 21 mei 1613.

tr. circa 1580
met

Leendert Philipse Rodenburg1,2 (Roodenburgh), geb. de Lier circa 1543, ovl. op 25 apr 1591.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1585 Poeldijk †1652 Poeldijk 67
Philips  †1635   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 40)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 310)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 39)


Rut Hagenbeek
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Rut Hagenbeek, geb. Arnhem op 17 jul 1865, kruidenier, reiziger te Amsterdam in 1926, woont in de Kerkstraat 184 te Amsterdam op 8 apr 1926, woont in de Kerkstraat 198-II Amsterdam, woont te Arnhem op 31 okt 1928, ovl. Soest op 24 feb 1939.

 
 

tr. Doesburg op 5 mei 1897, (gesch. Arnhem op 14 mei 1925)
met

Johanna Neeb, dr. van Derk Neeb (bierbrouwer) en Gerharda Berendina Japing, geb. Doesburg op 14 mrt 1874.

 

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adi*1898 Arnhem †1988 Den Haag 89
Lien*1901 Arnhem †1971 Arnhem 70
Jet*1904 Arnhem †1998 Nijmegen 93Bronnen:
1.BS Huwelijks register Arnhem (BSH 126), Gelders Archief, BS Arnhem, D 185, Arnhem, 1863 (1 jul 1863 akte 111)

Johanna Neeb
 
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Johanna Neeb, geb. Doesburg op 14 mrt 1874.

tr. Doesburg op 5 mei 1897, (gesch. Arnhem op 14 mei 1925)
met

Rut Hagenbeek, zn. van Ruth Hagenbeek (winkelier) en Johanna Engelina Berger, geb. Arnhem op 17 jul 1865, kruidenier, reiziger te Amsterdam in 1926, woont in de Kerkstraat 184 te Amsterdam op 8 apr 1926, woont in de Kerkstraat 198-II Amsterdam, woont te Arnhem op 31 okt 1928, ovl. Soest op 24 feb 1939.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adi*1898 Arnhem †1988 Den Haag 89
Lien*1901 Arnhem †1971 Arnhem 70
Jet*1904 Arnhem †1998 Nijmegen 93


Derk Neeb
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Derk Neeb, geb. Velp op 4 apr 1843, bierbrouwer, ovl. Doesburg op 10 jan 1911.

tr. Hummelo en Keppel op 30 apr 1873
met

Gerharda Berendina Japing, dr. van Christoffel Hendrik Japing en Dorejetta Margarita Leverman, geb. Hummelo op 22 mrt 1853, ovl. Doesburg op 23 sep 1934.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1874 Doesburg    


Gerharda Berendina Japing
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Gerharda Berendina Japing, geb. Hummelo op 22 mrt 1853, ovl. Doesburg op 23 sep 1934.

tr. Hummelo en Keppel op 30 apr 1873
met

Derk Neeb, zn. van Johan Adam Neeb (schrijnwerker) en Johanna Hupkes, geb. Velp op 4 apr 1843, bierbrouwer, ovl. Doesburg op 10 jan 1911.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1874 Doesburg    


Gerharda Berendina Hagenbeek
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Adi (Gerharda Berendina) Hagenbeek, geb. Arnhem op 28 aug 1898, ovl. Den Haag op 2 mei 1988.

 

tr. op 14 mei 1926
met

Mas (Marius Barend) Hupkes, zn. van Geurt Hupkes (bakker) en Hendrina Hupkes, geb. Ellecom op 6 jul 1893, Hoofdinspecteur Bouw- en Woningtoezicht den Haag, ovl. Den Haag op 13 nov 1975.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geurt*1928 Arnhem    
Marianne*1932 Den Haag    
Coenraad*1936 Den Haag    


Marius Barend Hupkes
 
in
Genealogie van Michiel Bartholomeusz van der Waals per generatie.
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Mas (Marius Barend) Hupkes, geb. Ellecom op 6 jul 1893, Hoofdinspecteur Bouw- en Woningtoezicht den Haag, ovl. Den Haag op 13 nov 1975.

tr. op 14 mei 1926
met

Adi (Gerharda Berendina) Hagenbeek, dr. van Rut Hagenbeek (kruidenier) en Johanna Neeb, geb. Arnhem op 28 aug 1898, ovl. Den Haag op 2 mei 1988.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geurt*1928 Arnhem    
Marianne*1932 Den Haag    
Coenraad*1936 Den Haag    


Jan Cornelis Langelaen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan Cornelis Langelaen, geb. circa 1575.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 231)