Genealogische website van Cees Hagenbeek
Pieter den Baars
Pieter den Baars, ged. Moordrecht op 12 nov 1758 (getuige: zijn tante Ergina Pieterszen den Baars).


Dirk den Baars
Dirk den Baars, ged. Moordrecht op 28 jun 1761 (getuige: Barber Snip, (Barber Willems Stolwijk)), ovl. voor jun 1763.


Cornelis Jansz Schouten
Cornelis Jansz Schouten, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 21 feb 1720, metselaar, ovl. Gouda op 22 feb 1791.

otr. Gouda op 14 jul 1748, tr. Gouda op 28 jul 1748
met

Marrigje (Mergje) van Houweling, dr. van Jan van Houwelingh en Teuntje Dirkse van Straten, geb. Gouda, ged. Schoonhoven op 9 mei 1726 (getuige: Arie van Straten), begr. Gouda op 8 jul 1763.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janna~1748 Gouda    
Barbara~1749 Gouda 1757  7
Jan~1753 Gouda 1754  1
Jan~1754 Gouda    
Barbara~1757 Gouda    
Arien~1758 Gouda    
Barbara~1762 Gouda 1846 Moordrecht 84Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 320)
2.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 322)
3.Trouwboek Ouderkerk a/d IJssel (T 067), Nat. Arch., DTB Ouderkerk a/d IJssel, 4.I, Ned. Herv., Ouderkerk a/d IJssel, van 1695 tot 1728 (13 jan 1709 blz. 54)
4.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 120)
5.Doopboek Ouderkerk a/d IJssel (D 106), Nat. Arch., DTB Ouderkerk a/d IJssel, Inventarisnr.: 1, Ned Herv., Ouderkerk a/d IJssel, van 3 okt 1655 tot 1811 (23 jun 1686 blz. 96)
6.Notariele akte Ouderkerk a/d IJssel (Notar 373), N.A., Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel, Inventarisnr.: 6517, mutueel testament, Ouderkerk a/d IJssel, 1749 (28 aug 1749)


Marrigje van Houweling
Marrigje (Mergje) van Houweling, geb. Gouda, ged. Schoonhoven op 9 mei 1726 (getuige: Arie van Straten), begr. Gouda op 8 jul 1763.

otr. Gouda op 14 jul 1748, tr. Gouda op 28 jul 1748
met

Cornelis Jansz Schouten, zn. van Johannes Leendertsz Schout (pomper grote spuit) en Barber Willemsdr Stolk, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 21 feb 1720, metselaar, ovl. Gouda op 22 feb 1791.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janna~1748 Gouda    
Barbara~1749 Gouda 1757  7
Jan~1753 Gouda 1754  1
Jan~1754 Gouda    
Barbara~1757 Gouda    
Arien~1758 Gouda    
Barbara~1762 Gouda 1846 Moordrecht 84Bronnen:
1.Trouwboek Schoonhoven (T 269), Nat. Arch., DTB Schoonhoven, 7-IV, NH, Schoonhoven, van 1690 tot 1722 (17 sep 1715 blz. 459)


Barbara Schouten
Barbara Schouten, ged. Gouda op 19 jan 1757 (getuige: Elisabeth Schouten).


Arien Schouten
Arien Schouten, ged. Gouda op 21 jul 1758 (getuige: zijn tante Lijsbeth Jansdr Schouten).


Jan Schouten
Jan Schouten, ged. Gouda op 7 jan 1753 (getuige: Elizabeth Schouten), ovl. voor mrt 1754.


Jan Schouten
Jan Schouten, ged. Gouda op 8 mrt 1754 (getuige: Elizabeth Schouten).


Janna Schouten
Janna Schouten, ged. Gouda op 4 sep 1748 (getuige: Lijsbeth Schouthen).


Barbara Schouten
Barbara Schouten, ged. Gouda op 28 nov 1749 (getuige: Lijsbeth Schouten), ovl. voor jan 1757.


Willem van der Voort
Willem van der Voort, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 20 jul 1727,
, Weeskamerarchief nr.5 dd 8-8-1736 (173): Teunis Aartsz Huurman en Johannes Aldenhoven, voogden over het minderjarige kind (volgens acte dd 16-3-1736 voor notaris M. Guldemont te O/IJ) van Adriana Ariens Kreukniet (wede. van Cornelis Willemsz van der Voort). In het testament van dit echtpaar dd 4-5-1721 voor notaris s-Guldemont te O/IJ is bepaald dat de langstlevende de erfgenaam is. Hij is overleden 19-2-1736 nalatende een kind, nl. Willem nu oud 8 jaar. Zij wil hertrouwen. De inventaris van de boedel dd. 9-6-1736 voor notaris F. Luijt. Volgt verkorte taxatie van de boedel waarin o.a. dat het huis getaxeerd is op f1000,-, 1/3de van een huis en erf te O/IJ waard is f66,- een schuur en boomgaard f400,-, het land, rietveld en zetting te Capelle ad IJssel f3000,-.
Uit Weeskinderen archief te O/IJ nr 5 dd. 16-11-1740 (196): Theunis Aartsz Huurman en Johannes Aldenhoven zijn voogden over Willem Cornelisz van der Voort, het enig nagelaten kind van Cornelis Willemsz van der Voort en Adriana Ariens Kreukniet. Zij is hertrouwd met Willem Kuijs. De voogden treden op tegen de moeder en haar tweede man daar dezen het kind niet goed opvoeden, mitsgaders het zetten van een hypotheek van f2600-2-0 op zekere 5 1/2m land te Capelle ad IJssel, het kind's vaderlijke besterfenis. Voor accoord van de besterfenis zie acte dd. 19-6-1736 voor notaris Fredrik Luijt te O/IJ.

otr. Zevenhuizen op 3 mrt 1753, tr. Ouderkerk a/d IJssel op 29 mrt 1753
met

Neeltje Backer (Bakkers), dr. van Cornelis Centen Bakker en Nelletje Werbouts Ravensberg, geb. Zevenhuizen, ged. Waddinxveen op 21 jul 1726.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1753 Zevenhuizen    
Janna*1756 Zevenhuizen    Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Neeltje Backer
Neeltje Backer (Bakkers), geb. Zevenhuizen, ged. Waddinxveen op 21 jul 1726.

otr. Zevenhuizen op 3 mrt 1753, tr. Ouderkerk a/d IJssel op 29 mrt 1753
met

Willem van der Voort, zn. van Cornelis Willems van der Voort en Adriana Ariensz Kreukniet, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 20 jul 1727,
, Weeskamerarchief nr.5 dd 8-8-1736 (173): Teunis Aartsz Huurman en Johannes Aldenhoven, voogden over het minderjarige kind (volgens acte dd 16-3-1736 voor notaris M. Guldemont te O/IJ) van Adriana Ariens Kreukniet (wede. van Cornelis Willemsz van der Voort). In het testament van dit echtpaar dd 4-5-1721 voor notaris s-Guldemont te O/IJ is bepaald dat de langstlevende de erfgenaam is. Hij is overleden 19-2-1736 nalatende een kind, nl. Willem nu oud 8 jaar. Zij wil hertrouwen. De inventaris van de boedel dd. 9-6-1736 voor notaris F. Luijt. Volgt verkorte taxatie van de boedel waarin o.a. dat het huis getaxeerd is op f1000,-, 1/3de van een huis en erf te O/IJ waard is f66,- een schuur en boomgaard f400,-, het land, rietveld en zetting te Capelle ad IJssel f3000,-.
Uit Weeskinderen archief te O/IJ nr 5 dd. 16-11-1740 (196): Theunis Aartsz Huurman en Johannes Aldenhoven zijn voogden over Willem Cornelisz van der Voort, het enig nagelaten kind van Cornelis Willemsz van der Voort en Adriana Ariens Kreukniet. Zij is hertrouwd met Willem Kuijs. De voogden treden op tegen de moeder en haar tweede man daar dezen het kind niet goed opvoeden, mitsgaders het zetten van een hypotheek van f2600-2-0 op zekere 5 1/2m land te Capelle ad IJssel, het kind's vaderlijke besterfenis. Voor accoord van de besterfenis zie acte dd. 19-6-1736 voor notaris Fredrik Luijt te O/IJ.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1753 Zevenhuizen    
Janna*1756 Zevenhuizen    


Cornelis van der Voort
Cornelis van der Voort, geb. Zevenhuizen op 15 dec 1753, ged. Zevenhuizen op 23 dec 1753 (getuige: zijn grootmoeder Adriana Ariensz Kreukniet, grootmoeder), schepen.

otr. Zevenhuizen op 9 nov 1783, tr. Zevenhuizen op 30 nov 17831
met

Pieterje van der Vree, dr. van Abraham van der Vree en Grietje Blok, geb. Zevenhuizen op 29 okt 1760, ged. Zevenhuizen op 2 nov 1760 (getuige: haar tante Ariaantje van der Vree, tante).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemijntje~1784 Zevenhuizen 1855 Veur 70Bronnen:
1.Trouwboek Zevenhuizen (T 066), Nat. Arch., DTB Zevenhuizen, Inventarisnr.: 6, Ned. Herv., Zevenhuizen, vanaf 1780 (30 nov 1783 blz. 75)


Janna van der Voort
Janna van der Voort, geb. Zevenhuizen op 3 mrt 1756, ged. Zevenhuizen op 7 mrt 1756.


Pieterje van der Vree
Pieterje van der Vree, geb. Zevenhuizen op 29 okt 1760, ged. Zevenhuizen op 2 nov 1760 (getuige: haar tante Ariaantje van der Vree, tante).

otr. Zevenhuizen op 9 nov 1783, tr. Zevenhuizen op 30 nov 17832
met

Cornelis van der Voort, zn. van Willem van der Voort en Neeltje Backer, geb. Zevenhuizen op 15 dec 1753, ged. Zevenhuizen op 23 dec 1753 (getuige: zijn grootmoeder Adriana Ariensz Kreukniet, grootmoeder), schepen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemijntje~1784 Zevenhuizen 1855 Veur 70Bronnen:
1.Trouwboek Zevenhuizen (T 066), Nat. Arch., DTB Zevenhuizen, Inventarisnr.: 6, Ned. Herv., Zevenhuizen, vanaf 1780 (23 jun 1754 blz. 5)
2.Trouwboek Zevenhuizen (T 066), Nat. Arch., DTB Zevenhuizen, Inventarisnr.: 6, Ned. Herv., Zevenhuizen, vanaf 1780 (30 nov 1783 blz. 75)


Hendrik van Galen
Hendrik van Galen, ged. Kethel op 9 feb 17771, melkboer, ovl. Rotterdam op 28 jul 1859.

tr. Kethel op 16 mrt 1809
met

Jaantje Kleijwegt, dr. van Cornelis Kleijweg (bouwman) en Neeltje Dirkse Huijsman, ged. Kethel op 12 jun 17854, ovl. Rotterdam op 26 jul 1833.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth*1809 Rotterdam 1900 Gouda 90Bronnen:
1.Doopboek Kethel (D 034), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 2, NH, Kethel, 1729 (9 feb 1777)
2.Doopregister Vlaardingen (D 101), GA Vlaardingen, DTB Vlaardingen, Inventarisnr.: 20, Ned. Herv., Vlaardingen, 1744 (19 jul 1744)
3.Doopboek Kethel (D 034), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 2, NH, Kethel, 1729 (6 jan 1737)
4.Doopboek Kethel (D 034), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 2, NH, Kethel, 1729 (61 1778)


Jaantje Kleijwegt
Jaantje Kleijwegt, ged. Kethel op 12 jun 17851, ovl. Rotterdam op 26 jul 1833.

tr. Kethel op 16 mrt 1809
met

Hendrik van Galen, zn. van Dirk van Galen en Elisabeth Sonnevelt, ged. Kethel op 9 feb 17772, melkboer, ovl. Rotterdam op 28 jul 1859.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth*1809 Rotterdam 1900 Gouda 90Bronnen:
1.Doopboek Kethel (D 034), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 2, NH, Kethel, 1729 (61 1778)
2.Doopboek Kethel (D 034), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 2, NH, Kethel, 1729 (9 feb 1777)


Jantje Eijerkamp
Jantje Eijerkamp, geb. Brummen op 3 jan 1860, ovl. op 11 aug 1918.

tr. Arnhem op 18 jul 1889
met

Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest, geb. Arnhem op 13 mrt 1868 (getuigen: Jan de Geest 67 j. opa en Lammert Lammerts 40 jaar), ovl. Arnhem op 17 jul 1912.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1890 Dordrecht 1965 Rotterdam 74
Johanna*1892 Dordrecht 1964 Arnhem 72
Evert*1895 Dordrecht 1979  84
Cor*1899 Dordrecht 1971 Amsterdam 71


Dirk Sander Arie Hagenbeek
Dirk Sander Arie Hagenbeek, geb. Dordrecht op 13 dec 1890, ovl. Rotterdam op 13 jul 1965,
, was vanaf 9 juni 1913 bakker in Leiden op de Hogewoerd 45-47. Op 13 oktober 1913 verhuisde hij naar Amsterdam.

tr. (1) Vlaardingen op 14 dec 1922
met

Leentje Noordhoek, geb. Vlaardingen op 17 jan 1896.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Niesje     
Dick*1930 Vlaardingen 1997 Tilburg 67

tr. (2) Rotterdam op 20 dec 1939
met

Maria Dubbeldam, geb. Hardinxveld op 29 jul 1906


Johanna Elisabeth Hagenbeek
Johanna Elisabeth Hagenbeek, geb. Dordrecht op 29 sep 1892, ovl. Arnhem op 6 nov 1964.

relatie
met

Marinus Elsenaar, kleermaker