Website van Cees Hagenbeek
Leendert Peijen
Leendert Peijen.

tr. Hillegersberg op 26 apr 1671
met

Neeltje Pieters, geb. Ommoord, tr. (1) met Jan Sijmonsz Stolk. Uit dit huwelijk geen kinderen


Sijmon Pietersz Stolk
Sijmon Pietersz Stolk, ovl. voor 1664.

relatie
met

Annetgen Cornelis, dr. van Cornelis Arien Reymbrandsz en Grietge Jans, ovl. Ommoord voor 23 jan 1663.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1671   
Pieter Hillegersberg †1669   


Annetgen Cornelis
Annetgen Cornelis, ovl. Ommoord voor 23 jan 1663.

relatie
met

Sijmon Pietersz Stolk, zn. van Pieter Cornelisz Stolk en Commertge Cornelis Kater, ovl. voor 1664.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1671   
Pieter Hillegersberg †1669   


Pieter Cornelisz Stolk
Pieter Cornelisz Stolk, ovl. voor nov 1610.

tr.
met

Commertge Cornelis Kater.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijmon  †1664   


Commertge Cornelis Kater
Commertge Cornelis Kater.

tr.
met

Pieter Cornelisz Stolk, ovl. voor nov 1610.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijmon  †1664   


Joost Herbertsz van Houwelingh
Joost Herbertsz van Houwelingh1,2, ged. Schoonhoven op 3 sep 1615, meester leidekker in compagnie met familieleden, ovl. voor 17 okt 1672,
, p. 475 Den 1en september 1640 present Schepenen omnes dempto Deventer

1 Maandag 26 maart 1640.
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.SAMH, Schoonhoven, ORA-83 Vonnissen 17 nov 1612 – 25 okt 1660 242
Op huyden soo heeft den heere Baillu aen Schepenen verthoont seeckere missiven geschreven uyt den naem van die van den commandeur ende crijsraet tot Woudrichem daerbij d’ selve versoecken dat gerelaxeert ende aen hen overgelevert soude worden den persoon van Joost Herbertsz. van Houwelingen, gevangen alhier, die soo sij schrijven soldaet soude sijn onder cappiteyn Otto van
Nierop, versoeckende den selve Baillu daer op te mogen hebben het advys van de Schepenen.
Ende is bij d’ selve verstaen dat sij niet ende verplicht sijn des stadtsrechten ende gerechticheden oock priviligen te moeten mainteneren ende voorstaen, dat de delicten bij den voorn. Joost Herberts geperpetreert sijn geschiet al lange te voren eer hij dienst heeft genomen, ende dat den
officier alreeds geobtineert heeft drie deffaulten met apprehentie ende gedient heeft van intendit.
Soo is verstaen dat men het versoec als ongefondeert sal affslaen ende den heere Baillu versocht den selven te examineren op de genomen informatie omme hem te brengen tot confessie, ende metten eersten na recht te stellen.
Es verstaen op ’t versoeck van den officier
doende de minste costen ende meerder  verseeckerheyt dat Houwelingen sal logeren op de Poorte.
Toelichting:
Blijkbaar zit Joost al enige tijd in de gevangenis, als hij opnieuw voor het gerecht moet komen.
Er is een missive=brief gekomen van de commandeur van de krijgsraad in Woudrichem met het verzoek aan de baljuw=bestuurder om Joost vrij te laten (gerelaxeert).
Maar Joost heeft zich een aantal vrijheden=privileges veroorloofd die hij niet zomaar kon doen. Zij zien hem als dader=perpetreter
De baljuw stelt dat men niet verplicht is de stadsrechten en gerechtsmacht en privileges te moeten voorstaan en onderhouden (lees: nakomen en handhaven).
Maar dat de ten laste gelegde vergrijpen (delicten), het schieten gepleegd zijn lang vσσrdat hij in dienst kwam bij de compagnie.
De officier heeft Joost reeds in hechtenis (apprehentie) gekregen (geobtineert)  voor drie vergrijpen/wanprestaties (defaulten) op basis van een strafvordering  (intendit).
Zo is bepaald (verstaen) dat men het verzoek [tot vrijlating] zal afwijzen (affslaen) en is de heer baljuw verzocht de selven [Joost] te verhoren (examineren)
om hem tot een bekentenis (confessie) te krijgen.
Voorts is bepaald (Es verstaen) op verzoek van de officier er voor te zorgen dat tegen zo laag mogelijke kosten en meerdere zekerheid dat Houwlingen gevangen (logeren) gehouden zal worden in de Poorte.

 • Vader:
  Herbert Joosten van Houwelingh, geb. Schoonhoven circa 1580, meester leidekker te Schoonhoven,
  , er is vermoedelijk een familierelatie met de van Houwelingen uit Gorinchem. Zie Ned. Leeuw 1943, kolom 72-80, tr. Schoonhoven op 18 nov 1608 met
 • Moeder:
  Adriaentge Cornelis, geb. Geertruidenberg circa 1585, woonde als weduwe in de Coestraat te Schoonhoven, inschrijving van haar testament Schoonhoven op 2 feb 1641, ovl. aldaar op 2 feb 1641.

otr. Schoonhoven op 6 jan 16461,3, tr. Schoonhoven op 22 jan 1646
met

Catalijna Jans Rogerij (Rogeri), dr. van Johan Rogerij (jong gezel in 1625, meester zilversmid) en Aletta van der Mijl, woont Den Haag in 1643 Zij woonde in 1643 te 's Gravenhage, ovl. voor 27 sep 1674, otr. (1) Schoonhoven op 23 nov 16424, tr. Schoonhoven op 2 mrt 1643 met Pieter (Bartholomeus Harmensz) van Vlissingen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Schoonhoven op 17 okt 16725 met Pieter Mooij. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1660 Schoonhoven    
Pieter~1663 Schoonhoven †1697  34
Maeijken~1656 Schoonhoven    
Gerardus~1659 Schoonhoven    
Alette~1666 Schoonhoven    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Oud Rechterlijk Archief Schoonhoven (Notar 024), Streekarchief Midden Holland, ORA-83, Verzoek tot vrijlating, Hugo Blomvliet, baljuw, Schoonhoven, van 1612 tot 1660 (1 sep 1640 akte 242)
3.Trouwboek Schoonhoven (T 344), N.A. DTB Schoonhoven, 7. II, Schoonhoven, van 1630 tot 1664 (blz. 179)
4.Trouwboek Schoonhoven (T 344), N.A. DTB Schoonhoven, 7. II, Schoonhoven, van 1630 tot 1664 (23 nov 1642 blz. 178)
5.Trouwboek Schoonhoven (T 268), Nat. Arch. DTB Schoonhoven, 7-III, NH, Schoonhoven, van 1665 tot 1689 (17 okt 1672 blz. 139)

Catalijna Jans Rogerij
Catalijna Jans Rogerij (Rogeri), woont Den Haag in 1643 Zij woonde in 1643 te 's Gravenhage, ovl. voor 27 sep 1674.

 • Vader:
  Johan Rogerij2,1 (Rogerius), geb. circa 1595, jong gezel in 1625, meester zilversmid, woonde te Schoonhoven in 1625, ovl. voor 14 dec 1650,
  , in andere bronnen komt de verlatiniseerde naam: Rogerius voor uit Sint Denijs, otr. Hardinxveld op 26 apr 16253, tr. Schoonhoven op 14 mei 1625 met

otr. (1) Schoonhoven op 23 nov 16424, tr. Schoonhoven op 2 mrt 1643
met

Pieter (Bartholomeus Harmensz) van Vlissingen (Pieter Bartholomeus Cluijt), geb. Schoonhoven, ovl. aldaar voor 1646.

otr. (2) Schoonhoven op 6 jan 16462,5, tr. Schoonhoven op 22 jan 1646
met

Joost Herbertsz van Houwelingh2,6, zn. van Herbert Joosten van Houwelingh (meester leidekker te Schoonhoven) en Adriaentge Cornelis, ged. Schoonhoven op 3 sep 1615, meester leidekker in compagnie met familieleden, ovl. voor 17 okt 1672,
, p. 475 Den 1en september 1640 present Schepenen omnes dempto Deventer

1 Maandag 26 maart 1640.
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.SAMH, Schoonhoven, ORA-83 Vonnissen 17 nov 1612 – 25 okt 1660 242
Op huyden soo heeft den heere Baillu aen Schepenen verthoont seeckere missiven geschreven uyt den naem van die van den commandeur ende crijsraet tot Woudrichem daerbij d’ selve versoecken dat gerelaxeert ende aen hen overgelevert soude worden den persoon van Joost Herbertsz. van Houwelingen, gevangen alhier, die soo sij schrijven soldaet soude sijn onder cappiteyn Otto van
Nierop, versoeckende den selve Baillu daer op te mogen hebben het advys van de Schepenen.
Ende is bij d’ selve verstaen dat sij niet ende verplicht sijn des stadtsrechten ende gerechticheden oock priviligen te moeten mainteneren ende voorstaen, dat de delicten bij den voorn. Joost Herberts geperpetreert sijn geschiet al lange te voren eer hij dienst heeft genomen, ende dat den
officier alreeds geobtineert heeft drie deffaulten met apprehentie ende gedient heeft van intendit.
Soo is verstaen dat men het versoec als ongefondeert sal affslaen ende den heere Baillu versocht den selven te examineren op de genomen informatie omme hem te brengen tot confessie, ende metten eersten na recht te stellen.
Es verstaen op ’t versoeck van den officier
doende de minste costen ende meerder  verseeckerheyt dat Houwelingen sal logeren op de Poorte.
Toelichting:
Blijkbaar zit Joost al enige tijd in de gevangenis, als hij opnieuw voor het gerecht moet komen.
Er is een missive=brief gekomen van de commandeur van de krijgsraad in Woudrichem met het verzoek aan de baljuw=bestuurder om Joost vrij te laten (gerelaxeert).
Maar Joost heeft zich een aantal vrijheden=privileges veroorloofd die hij niet zomaar kon doen. Zij zien hem als dader=perpetreter
De baljuw stelt dat men niet verplicht is de stadsrechten en gerechtsmacht en privileges te moeten voorstaan en onderhouden (lees: nakomen en handhaven).
Maar dat de ten laste gelegde vergrijpen (delicten), het schieten gepleegd zijn lang vσσrdat hij in dienst kwam bij de compagnie.
De officier heeft Joost reeds in hechtenis (apprehentie) gekregen (geobtineert)  voor drie vergrijpen/wanprestaties (defaulten) op basis van een strafvordering  (intendit).
Zo is bepaald (verstaen) dat men het verzoek [tot vrijlating] zal afwijzen (affslaen) en is de heer baljuw verzocht de selven [Joost] te verhoren (examineren)
om hem tot een bekentenis (confessie) te krijgen.
Voorts is bepaald (Es verstaen) op verzoek van de officier er voor te zorgen dat tegen zo laag mogelijke kosten en meerdere zekerheid dat Houwlingen gevangen (logeren) gehouden zal worden in de Poorte.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1660 Schoonhoven    
Pieter~1663 Schoonhoven †1697  34
Maeijken~1656 Schoonhoven    
Gerardus~1659 Schoonhoven    
Alette~1666 Schoonhoven    

tr. (3) Schoonhoven op 17 okt 16727
met

Pieter Mooij, geb. Lefko (Schotland) [Groot Brittaniλ].

Bronnen:

1.Een Overzicht van ca 3000 kwartieren van K.J.Slijkerman (B 078), K.J. Slijkerman, Rotterdam, 1987
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Trouwboek Schoonhoven (T 266), Nat. Arch. DTB Schoonhoven, 7.I, NH, Schoonhoven, van 1590 tot 1722 (26 apr 1625 blz. 46)
4.Trouwboek Schoonhoven (T 344), N.A. DTB Schoonhoven, 7. II, Schoonhoven, van 1630 tot 1664 (23 nov 1642 blz. 178)
5.Trouwboek Schoonhoven (T 344), N.A. DTB Schoonhoven, 7. II, Schoonhoven, van 1630 tot 1664 (blz. 179)
6.Oud Rechterlijk Archief Schoonhoven (Notar 024), Streekarchief Midden Holland, ORA-83, Verzoek tot vrijlating, Hugo Blomvliet, baljuw, Schoonhoven, van 1612 tot 1660 (1 sep 1640 akte 242)
7.Trouwboek Schoonhoven (T 268), Nat. Arch. DTB Schoonhoven, 7-III, NH, Schoonhoven, van 1665 tot 1689 (17 okt 1672 blz. 139)

Bartholomeus Harmensz van Vlissingen
Pieter (Bartholomeus Harmensz) van Vlissingen (Pieter Bartholomeus Cluijt), geb. Schoonhoven, ovl. aldaar voor 1646.

otr. Schoonhoven op 23 nov 16421, tr. Schoonhoven op 2 mrt 1643
met

Catalijna Jans Rogerij (Rogeri), dr. van Johan Rogerij (jong gezel in 1625, meester zilversmid) en Aletta van der Mijl, woont Den Haag in 1643 Zij woonde in 1643 te 's Gravenhage, ovl. voor 27 sep 1674, tr. (3) met Pieter Mooij. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:

1.Trouwboek Schoonhoven (T 344), N.A. DTB Schoonhoven, 7. II, Schoonhoven, van 1630 tot 1664 (23 nov 1642 blz. 178)
2.Trouwboek Schoonhoven (T 268), Nat. Arch. DTB Schoonhoven, 7-III, NH, Schoonhoven, van 1665 tot 1689 (17 okt 1672 blz. 139)

Herbert Joosten van Houwelingh
Herbert Joosten van Houwelingh, geb. Schoonhoven circa 1580, meester leidekker te Schoonhoven,
, er is vermoedelijk een familierelatie met de van Houwelingen uit Gorinchem. Zie Ned. Leeuw 1943, kolom 72-80.

tr. Schoonhoven op 18 nov 1608
met

Adriaentge Cornelis, geb. Geertruidenberg circa 1585, woonde als weduwe in de Coestraat te Schoonhoven, inschrijving van haar testament Schoonhoven op 2 feb 1641, ovl. aldaar op 2 feb 1641.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost~1615 Schoonhoven †1672  57


Adriaentge Cornelis
Adriaentge Cornelis, geb. Geertruidenberg circa 1585, woonde als weduwe in de Coestraat te Schoonhoven, inschrijving van haar testament Schoonhoven op 2 feb 1641, ovl. aldaar op 2 feb 1641.

tr. Schoonhoven op 18 nov 1608
met

Herbert Joosten van Houwelingh, geb. Schoonhoven circa 1580, meester leidekker te Schoonhoven,
, er is vermoedelijk een familierelatie met de van Houwelingen uit Gorinchem. Zie Ned. Leeuw 1943, kolom 72-80.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost~1615 Schoonhoven †1672  57


Johan Rogerij
Johan Rogerij2,1 (Rogerius), geb. circa 1595, jong gezel in 1625, meester zilversmid, woonde te Schoonhoven in 1625, ovl. voor 14 dec 1650,
, in andere bronnen komt de verlatiniseerde naam: Rogerius voor uit Sint Denijs.

otr. Hardinxveld op 26 apr 16253, tr. Schoonhoven op 14 mei 1625
met

Aletta van der Mijl2,1, dr. van Otto van der Mijl (schout van Hardinxveld 1611-1624) en Beatricx van Honthorst, geb. Hardinxveld circa 1595.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catalijna  †1674   
Otto     Bronnen:
1.Een Overzicht van ca 3000 kwartieren van K.J.Slijkerman (B 078), K.J. Slijkerman, Rotterdam, 1987
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Trouwboek Schoonhoven (T 266), Nat. Arch. DTB Schoonhoven, 7.I, NH, Schoonhoven, van 1590 tot 1722 (26 apr 1625 blz. 46)

Aletta van der Mijl
Aletta van der Mijl2,1, geb. Hardinxveld circa 1595.

 • Vader:
  Otto van der Mijl, zn. van Hendrik van der Mijl en Agatha Otten, geb. circa 1565, schout van Hardinxveld 1611-1624, herbergier op het huis Overwaard te Nieuwland, lid van het St. Nicolaas of Koopmansgilde van Culemborg van 1598 tot 1599, dijkbode van de Alblasserwaard van 1604 tot 1624, pachter en collecteur van bieraccijns te Hardinxveld van 1611 tot 1619, Schout van Hardinxveld van 1611 tot 1624, ovl. tussen 1 aug 1625 en 22 feb 1634 , tr. met

otr. Hardinxveld op 26 apr 16253, tr. Schoonhoven op 14 mei 1625
met

Johan Rogerij2,1 (Rogerius), geb. circa 1595, jong gezel in 1625, meester zilversmid, woonde te Schoonhoven in 1625, ovl. voor 14 dec 1650,
, in andere bronnen komt de verlatiniseerde naam: Rogerius voor uit Sint Denijs.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catalijna  †1674   
Otto     Bronnen:
1.Een Overzicht van ca 3000 kwartieren van K.J.Slijkerman (B 078), K.J. Slijkerman, Rotterdam, 1987
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Trouwboek Schoonhoven (T 266), Nat. Arch. DTB Schoonhoven, 7.I, NH, Schoonhoven, van 1590 tot 1722 (26 apr 1625 blz. 46)

Cornelis de Leeuw
Cornelis de Leeuw1,2, ged. Schoonhoven op 14 aug 1639, schepen van Schoonhoven, doopgetuige van zijn kleindochter Pieternelletje van Houwelingh Schoonhoven op 17 jun 1698, ovl. aldaar in feb 1716.

tr. Schoonhoven op 11 sep 1666
met

Sara Dorpmans4,3, dr. van Cornelis Jansz Dorpmans (controlleur van convoyen) en Margriet Hendricx van Oudenhoven, ged. Deventer op 17 jan 1636.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1667 Schoonhoven †1703  36Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Notariele akte Schoonhiven (Notar 407), Nat. Arch. Not. Ach. Schoonhoven, Inventarisnr.: 7211, Schoonhoven, 1690 (10 dec 1690 akte 10)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 122)
4.Notariele akte Schoonhoven (Notar 109), Nat. Arch. Not. Arch. Schoonhoven, Inventarisnr.: 7167, Schoonhoven, 1668

Sara Dorpmans
Sara Dorpmans1,2, ged. Deventer op 17 jan 1636.

tr. Schoonhoven op 11 sep 1666
met

Cornelis de Leeuw3,4, zn. van Adriaen Cornelis de Leeuw (brandewijn-tapper, destilleerder en majoor te Schoonhoven) en Nellitgen Foppen van der Kroeff, ged. Schoonhoven op 14 aug 1639, schepen van Schoonhoven, doopgetuige van zijn kleindochter Pieternelletje van Houwelingh Schoonhoven op 17 jun 1698, ovl. aldaar in feb 1716.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1667 Schoonhoven †1703  36Bronnen:
1.Notariele akte Schoonhoven (Notar 109), Nat. Arch. Not. Arch. Schoonhoven, Inventarisnr.: 7167, Schoonhoven, 1668
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 122)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Notariele akte Schoonhiven (Notar 407), Nat. Arch. Not. Ach. Schoonhoven, Inventarisnr.: 7211, Schoonhoven, 1690 (10 dec 1690 akte 10)

Adriaen Cornelis de Leeuw
Adriaen Cornelis de Leeuw, brandewijn-tapper, destilleerder en majoor te Schoonhoven, ovl. voor 25 jun 1649.

tr. Schoonhoven op 16 apr 1629
met

Nellitgen Foppen van der Kroeff1, dr. van Foppo Jans van der Kroeff (schepen en burgemeester van Schoonhoven van 1585-1624) en Nelletje Jans, ged. Schoonhoven op 7 okt 1607, ovl. na 12 mrt 1681.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1639 Schoonhoven †1716 Schoonhoven 76Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 122)

Nellitgen Foppen van der Kroeff
Nellitgen Foppen van der Kroeff1, ged. Schoonhoven op 7 okt 1607, ovl. na 12 mrt 1681.

 • Vader:
  Foppo Jans van der Kroeff2, geb. circa 1546, schepen en burgemeester van Schoonhoven van 1585-1624, ovl. Schoonhoven op 17 apr 1636, tr. na 1599 met

tr. Schoonhoven op 16 apr 1629
met

Adriaen Cornelis de Leeuw, zn. van Cornelis Gerritsz de Leeuw en Maritgen Claes, brandewijn-tapper, destilleerder en majoor te Schoonhoven, ovl. voor 25 jun 1649.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1639 Schoonhoven †1716 Schoonhoven 76Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 122)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 123)

Cornelis Jansz Dorpmans
Cornelis Jansz Dorpmans, geb. tussen 1595 en 1600, controlleur van convoyen, ovl. Schoonhoven in 1668.

tr. (1)
met

Margriet Hendricx van de Laeff, van der Lach, van Laecht, den Laet. van Oudenhoven, dr. van Hendrick Jorisz van Oudenhoven (schrijnwerker in 1587) en Maritgen Hendricx, geb. Delft circa 1600, ovl. Schoonhoven voor 20 apr 1649.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catrina*1625 Deventer †1649  23
Clara*1627 Deventer †1668 Echt 41
Johannes*1628 Deventer †1630  1
Johannes*1630 Deventer †1696 Dinxperloo 66
Pieter*1631 Deventer †1649  18
Maritgie*1632 Deventer †1651  19
Cornelia*1634 Deventer †1667  33
Helena*1634 Deventer †1649  14
Abraham*1636 Deventer †1677  41
10 Sara~1636 Deventer    
11 Adriana*1638 Maaseik †1684  46

tr. (2) circa 1650
met

Catharina Fabion (Fabing), ovl. na 26 aug 1667


Margriet Hendricx van Oudenhoven
Margriet Hendricx van de Laeff, van der Lach, van Laecht, den Laet. van Oudenhoven, geb. Delft circa 1600, ovl. Schoonhoven voor 20 apr 1649.

 • Vader:
  Hendrick Jorisz van Oudenhoven, schrijnwerker in 1587, achter de Oude Kerk Delft tot sep 1587, begr. Delft (Oude Kerk) op 27 nov 1639, tr. Delft op 20 sep 1587 met
 • Moeder:
  Maritgen Hendricx, woont Turfmarkt Delft voor sep 1587, ovl. aldaar, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 2 sep 1645.

tr.
met

Cornelis Jansz Dorpmans, zn. van Jan Dorpmans, geb. tussen 1595 en 1600, controlleur van convoyen, ovl. Schoonhoven in 1668, tr. (2) met Catharina Fabion. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catrina*1625 Deventer †1649  23
Clara*1627 Deventer †1668 Echt 41
Johannes*1628 Deventer †1630  1
Johannes*1630 Deventer †1696 Dinxperloo 66
Pieter*1631 Deventer †1649  18
Maritgie*1632 Deventer †1651  19
Cornelia*1634 Deventer †1667  33
Helena*1634 Deventer †1649  14
Abraham*1636 Deventer †1677  41
10 Sara~1636 Deventer    
11 Adriana*1638 Maaseik †1684  46


Leendert Leendertsz Lackerman
Leendert Leendertsz Lackerman1, geb. Gouderak op 18 jul 1646, ovl. Ouderkerk a/d IJssel op 3 dec 1698.

tr. Ouderkerk a/d IJssel op 11 aug 1673
met

Lijsbeth Willemsdr, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 11 mei 1653, ovl. aldaar op 10 apr 1728.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1673 Ouderkerk a/d IJssel †1728 Ouderkerk a/d IJssel 54
Willem~1675 Ouderkerk a/d IJssel †1735 Ouderkerk a/d IJssel 59
Arij~1680 Ouderkerk a/d IJssel †1752 Ouderkerk a/d IJssel 71
Johannes~1684 Krimpen a/d IJssel †1734 Ouderkerk a/d IJssel 4910 
Pieter~1688 Ouderkerk a/d IJssel †1762 Ouderkerk a/d IJssel 74Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 320)
2.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 319)

Lijsbeth Willemsdr
Lijsbeth Willemsdr, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 11 mei 1653, ovl. aldaar op 10 apr 1728.

tr. Ouderkerk a/d IJssel op 11 aug 1673
met

Leendert Leendertsz Lackerman1, zn. van Leendert Florensz en Marritgen Willemsdr Lans, geb. Gouderak op 18 jul 1646, ovl. Ouderkerk a/d IJssel op 3 dec 1698.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1673 Ouderkerk a/d IJssel †1728 Ouderkerk a/d IJssel 54
Willem~1675 Ouderkerk a/d IJssel †1735 Ouderkerk a/d IJssel 59
Arij~1680 Ouderkerk a/d IJssel †1752 Ouderkerk a/d IJssel 71
Johannes~1684 Krimpen a/d IJssel †1734 Ouderkerk a/d IJssel 4910 
Pieter~1688 Ouderkerk a/d IJssel †1762 Ouderkerk a/d IJssel 74Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 320)