Genealogische website van Cees Hagenbeek
Hagge de Vries
Hagge de Vries, geb. Drouwenermond op 28 aug 1909, ovl. Stadskanaal op 5 okt 2000.

tr.
met

Annie (Antje) Mezach (Augusteyn), dr. van Hendrik Mezach en Harmke Mulder, geb. Stadskanaal op 20 okt 1915, ovl. Stadskanaal op 13 sep 2001.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Coenraad Mezach
Coenraad Mezach, geb. in 1922, ovl. Stadskanaal op 29 mrt 1925.


Jan Fransen
Jan Fransen, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 16 aug 1626 (getuigen: Jacomijntien Jans en Proontien Jans).


Frans de Vos
Frans (Francois, François) de Vos, geb. Gent [België], kleermaker.

otr. Leiden op 10 jul 1589 (getuigen: bruidegom: Phillips van Loo, Dionys van de Walle en getuige bruid: Grietge van den Driesche nicht en Jannetgen Claes buurvrou)
met

Proontgen (Pleune) van den Driesche (van der Drieseke, van Drieseke), geb. Nieuwkerken (B), tr. (2) met Jan Umius. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1596 Leiden †1648 Leiden 52


Proontgen van den Driesche
Proontgen (Pleune) van den Driesche (van der Drieseke, van Drieseke), geb. Nieuwkerken (B).

otr. (1) Leiden op 10 jul 1589 (getuigen: bruidegom: Phillips van Loo, Dionys van de Walle en getuige bruid: Grietge van den Driesche nicht en Jannetgen Claes buurvrou)
met

Frans (Francois, François) de Vos, geb. Gent [België], kleermaker.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1596 Leiden †1648 Leiden 52

otr. (2) Leiden op 17 dec 1583 (getuigen: bruidegom: Jan de Kneuver en getuige bruid: Griete van Drieseke nicht - Naam bruidegom ook Unus. Getuige bruidegom van Belle.Relatie bruid toegevoegd door onderzoeker)
met

Jan Umius (Unus), geb. Belle [Frankrijk], ovl. voor jul 1589


Jan Umius
Jan Umius (Unus), geb. Belle [Frankrijk], ovl. voor jul 1589.

otr. Leiden op 17 dec 1583 (getuigen: bruidegom: Jan de Kneuver en getuige bruid: Griete van Drieseke nicht - Naam bruidegom ook Unus. Getuige bruidegom van Belle.Relatie bruid toegevoegd door onderzoeker)
met

Proontgen (Pleune) van den Driesche (van der Drieseke, van Drieseke), geb. Nieuwkerken (B), tr. (1) met Frans de Vos. Uit dit huwelijk een zoon


Wouters Lucasz
Wouters Lucasz (Hukses), geb. Leiden, lakenwerker.

otr. Leiden op 24 mrt 1703 (getuigen: bruidegom: Maarten Gillesz zwager Caarsemakerstraet en getuige bruid: Heyltge Jans meuje Orangegragt)
met

Elsge Duijts (Dieu), geb. Leiden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Elsge Duijts
Elsge Duijts (Dieu), geb. Leiden.

otr. Leiden op 24 mrt 1703 (getuigen: bruidegom: Maarten Gillesz zwager Caarsemakerstraet en getuige bruid: Heyltge Jans meuje Orangegragt)
met

Wouters Lucasz (Hukses), zn. van Vader Lucas, geb. Leiden, lakenwerker.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Magtild de Haes
Magtild de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 20 mei 1676 (getuigen: Huibert van Spruijtenburg en Machtild van Poelgeest).Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (4 feb 1677 blz. 248)
2.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (24 okt 1670 blz. 21)


Magtelt de Haes
Magtelt de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 23 sep 1671 (getuigen: Hubert de Haes Van Spruijtenburg en Adriaentie Doese), ovl. voor sep 1673.Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (4 feb 1677 blz. 248)
2.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (24 okt 1670 blz. 21)


Machteld Hubrechts van Spruijtenburch
Machteld Hubrechts van Spruijtenburch (van der Spruyten)1,2,3,4, geb. Leiden.

otr. Leiden op 1 nov 1630 (getuigen: bruidegom: Cornelis Claesz van Noort oom en getuige bruid: Cornelia van der Spruijt moeder - Naam bruid mogelijk: Spruytenburg)8
met

Pieter Gerridtsz de Haes2,1,3,4, zn. van Gerrit Cornelis de Haes en Grietgen Claesdr van Noort, geb. Leiden circa 1605, controleur van het halve Hollandse licent te Lillo op 24 mrt 1650, ovl. Fort Lillo voor 29 aug 1657,
, Pieter de Haes, was op 24-3-1650 controleur van het halve Hollandse licent te Lillo; kreeg toen toestemming om in fort Lillo een erf te gebruiken; woonde met echtgenote in het fort Lillo; overl. vóór 29-8-1657; tr. Machtelt (van) Spruijtenburch (Spruijtenborg); uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder Elisabet de Haas die huwde met Franchois Beijdals (zie aldaar); de wezen aarzelden om de boedel van hun ouders te aanvaarden omdat zij beducht waren voor boedelschulden; zij verkregen toestemming van de Raad van Brabant om de boedel “onder benifice van inventaris” te aanvaarden; de Raad van State verzocht de commandeur van Lillo om hieraan medewerking te verlenen of anders de reden van zijn weigering kenbaar te maken.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth~1633 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Cornelia~1635 Leiden (Pieterskerk)    
Gerridt~1638 Leiden (Pieterskerk) †1645  7
Huijbrecht~1640 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Grietgen~1642 Leiden (Pieterskerk)    
Gerrit~1645 Leiderdorp    
Jacobus Leiden    Bronnen:
1.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
2.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
6.Charters Centraal Bureau voor Genealogie (A 144), Charters Hoge Raad van Holland, Zeeland en, Inventarisnr.: 77, Dagvaarding, 1628 (29 jul 1628)
7.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (1 feb 1605 blz. 19)
8.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Gerridt de Haes
Gerridt de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 21 apr 1638 (getuigen: Hubrecht van Spruijtenburch, Cornelis Gerridts de Haes en Annetjen Gerridts de Haes), ovl. voor jul 1645.Bronnen:
1.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
2.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Hubrecht Bruynsz van Spruijtenburch
Hubrecht Bruynsz van Spruijtenburch1,2, geb. Leiden circa 1583, ovl. voor 1652,
,
Huijbert Spruijtenburch gehuwd met Neeltgen Jacobsdr. van Leeuwen mede erfgename van Jacob Danielsz. van Leeuwen haar vader, verkoopt aan Arent Gerritsz. boomgaardman ? van een erfpacht met de houde van f 3 per jaar in dato 16-01-1595 en waarvan het resterende ? deel door Arent Gerritsz. voorn. is afgekocht.
De Hoge Raad van Hollandt, Zeelant en Vrijeslant dagvaarden op 29 juli 1628 op verzoek van Jan Corneilisz, scheepstimmerman te Leijderdorp, de officier van Leijden mr. Willem de Schout en de substituut van Rijnland, Huijbrecht van Spruijtenburch, wegens gevangenhouding zonder verhoor.

otr. Leiden op 1 feb 1605 (getuigen: bruidegom: Aernt Cornelisz bekende en Machtelt Jans moeder en getuigen bruid: Jacob Daniels van Leewen vader en Eva Jacobs zuster)7
met

Cornelia Jacobsdr van Leewen1, dr. van Jacob Daniels van Leewen (houtkoper bij de Kraan) en Marigen Cornelisdr, geb. Leiden circa 1583, doopgetuige van haar kleinzoon Hubrecht de Fries Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 apr 1662,
, Testament (4 sep 1652, nr. 106) van juffr. Agatha van den Bouchorst, weduwe van Pieter van Leeuwen. Judith van Leeuwen haar innocente dochter, krijgt de simpele legitieme portie. Jhr Johan van Barendrecht erft het graf in de kerk van Noordwijk, waarin Jhr [Nicolaes van Bouchorst], Heer tot Noordwijk en Noordwijkerhout en Vrouwe Lijsbeth van Alkemade begraven zijn. Legaten zijn er ook voor Jan van Bouchorst, haar vaders broeder, Lijsbeth van Brijel, dochter van mr Willem van Brijel en Annetge Jans de Graeff, die haar dagelijxse cleederen mag hebben.
Universele erfgename is Cornelia van Leeuwen weduwe van Huijbert van Spruijtenburch, haar nicht. Getuigen Jan Jansz Warmoes en Jacob Jansz Warmoes.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld Leiden    
Jacoba     Bronnen:
1.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
2.Charters Centraal Bureau voor Genealogie (A 144), Charters Hoge Raad van Holland, Zeeland en, Inventarisnr.: 77, Dagvaarding, 1628 (29 jul 1628)
3.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
4.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 apr 1581 blz. 96)
5.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)
6.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (3 feb 1582 blz. 101)
7.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (1 feb 1605 blz. 19)


Cornelia de Haes
Cornelia de Haes, ged. Leiden (Pieterskerk) op 5 sep 1635 (getuigen: Huijbrecht van Spruitenburc, Margrita Claes van Noordt en Cornelia van Leeuwen).Bronnen:
1.Raad van State (A 146), Nat Arch., Inventarisnr.: 78, 11 okt 1657
2.Staten van Zeeland (A 145), Zeeuws Archief, SZ, Inventarisnr.: 503, Lillo en Liefkenshoek
3.Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (B 226), Lillo en Liefkenshoek, J.M.G. Leune, Capelle a/d IJssel, jan 2016 (blz. 148)
4.Notariele akte Leiden (Notar 348), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 345, Huwelijkse voorwaarden, Dirck Jansz van Versanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (25 okt 1630 akte 29)
5.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 nov 1630 blz. 210)


Cornelia Jacobsdr van Leewen
Cornelia Jacobsdr van Leewen1, geb. Leiden circa 1583, doopgetuige van haar kleinzoon Hubrecht de Fries Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 apr 1662,
, Testament (4 sep 1652, nr. 106) van juffr. Agatha van den Bouchorst, weduwe van Pieter van Leeuwen. Judith van Leeuwen haar innocente dochter, krijgt de simpele legitieme portie. Jhr Johan van Barendrecht erft het graf in de kerk van Noordwijk, waarin Jhr [Nicolaes van Bouchorst], Heer tot Noordwijk en Noordwijkerhout en Vrouwe Lijsbeth van Alkemade begraven zijn. Legaten zijn er ook voor Jan van Bouchorst, haar vaders broeder, Lijsbeth van Brijel, dochter van mr Willem van Brijel en Annetge Jans de Graeff, die haar dagelijxse cleederen mag hebben.
Universele erfgename is Cornelia van Leeuwen weduwe van Huijbert van Spruijtenburch, haar nicht. Getuigen Jan Jansz Warmoes en Jacob Jansz Warmoes.

otr. Leiden op 1 feb 1605 (getuigen: bruidegom: Aernt Cornelisz bekende en Machtelt Jans moeder en getuigen bruid: Jacob Daniels van Leewen vader en Eva Jacobs zuster)3
met

Hubrecht Bruynsz van Spruijtenburch1,4, zn. van Bruyn Huybrechtsz (schipper, kapitein over het gemeene land sloepen) en Machtelt Jans, geb. Leiden circa 1583, ovl. voor 1652,
,
Huijbert Spruijtenburch gehuwd met Neeltgen Jacobsdr. van Leeuwen mede erfgename van Jacob Danielsz. van Leeuwen haar vader, verkoopt aan Arent Gerritsz. boomgaardman ? van een erfpacht met de houde van f 3 per jaar in dato 16-01-1595 en waarvan het resterende ? deel door Arent Gerritsz. voorn. is afgekocht.
De Hoge Raad van Hollandt, Zeelant en Vrijeslant dagvaarden op 29 juli 1628 op verzoek van Jan Corneilisz, scheepstimmerman te Leijderdorp, de officier van Leijden mr. Willem de Schout en de substituut van Rijnland, Huijbrecht van Spruijtenburch, wegens gevangenhouding zonder verhoor.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld Leiden    
Jacoba     Bronnen:
1.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (blz. 54)
3.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (1 feb 1605 blz. 19)
4.Charters Centraal Bureau voor Genealogie (A 144), Charters Hoge Raad van Holland, Zeeland en, Inventarisnr.: 77, Dagvaarding, 1628 (29 jul 1628)


Bruyn Huybrechtsz
Bruyn Huybrechtsz, geb. Leiden in 1548, schipper, kapitein over het gemeene land sloepen, woonde op de Breestraat te Leiden in 1620, ovl. Leiden op 1 nov 1620, begr. 1.

otr. (1) op 1 apr 1581 (getuigen: bruidegom: Jan Govert oom en getuige bruid: Jan Pietersz voogd - Beroep voogd bruid: scheepmaker)2
met

Tryntgen Cornelisdr, ovl. voor feb 1582.

otr. (2) Leiden op 3 feb 1582 (getuigen: bruidegom: Pieter Albrechtsz en getuige bruid: zuster)3
met

Machtelt Jans, geb. circa 1548, ovl. voor apr 1607.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubrecht*1583 Leiden †1652  69

otr. (3) op 20 apr 16074
met

Pieterken Aertsdr Salomons, geb. Gorinchem.

Bronnen:
1.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 apr 1581 blz. 96)
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (3 feb 1582 blz. 101)
4.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)


Machtelt Jans
Machtelt Jans, geb. circa 1548, ovl. voor apr 1607.

otr. Leiden op 3 feb 1582 (getuigen: bruidegom: Pieter Albrechtsz en getuige bruid: zuster)1
met

Bruyn Huybrechtsz, geb. Leiden in 1548, schipper, kapitein over het gemeene land sloepen, woonde op de Breestraat te Leiden in 1620, ovl. Leiden op 1 nov 1620, begr. 2, tr. (1) met Tryntgen Cornelisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Pieterken Aertsdr Salomons. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubrecht*1583 Leiden †1652  69Bronnen:
1.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (3 feb 1582 blz. 101)
2.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 apr 1581 blz. 96)
4.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)


Jacob Daniels van Leewen
Jacob Daniels van Leewen1, houtkoper bij de Kraan.

otr. Leiden op 29 jun 1577 (getuige: bruidegom: vader)2
met

Marigen Cornelisdr, woont in het Faliede bagijnhof Leiden in jun 1577.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1583 Leiden    
Eva*1581     Bronnen:
1.Rechterlijk Archief Leiderdorp (RA 068), RA Leiden, Inventarisnr.: 10, RBS nummer en blz.: 298, Transport, Leiderdorp, 1613 (15 apr 1613)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (blz. 54)


Pieterken Aertsdr Salomons
Pieterken Aertsdr Salomons, geb. Gorinchem.

otr. op 20 apr 16071
met

Bruyn Huybrechtsz, geb. Leiden in 1548, schipper, kapitein over het gemeene land sloepen, woonde op de Breestraat te Leiden in 1620, ovl. Leiden op 1 nov 1620, begr. 2, tr. (1) met Tryntgen Cornelisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Machtelt Jans. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)
2.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 apr 1581 blz. 96)
4.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (3 feb 1582 blz. 101)


Tryntgen Cornelisdr
Tryntgen Cornelisdr, ovl. voor feb 1582.

otr. op 1 apr 1581 (getuigen: bruidegom: Jan Govert oom en getuige bruid: Jan Pietersz voogd - Beroep voogd bruid: scheepmaker)1
met

Bruyn Huybrechtsz, geb. Leiden in 1548, schipper, kapitein over het gemeene land sloepen, woonde op de Breestraat te Leiden in 1620, ovl. Leiden op 1 nov 1620, begr. 2, tr. (2) met Machtelt Jans. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Pieterken Aertsdr Salomons. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (1 apr 1581 blz. 96)
2.Begraafboek Leiden (B 225), RA Leiden, DTB Leiden 0501A, Inventarisnr.: 1316, Leiden, 1620
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (3 feb 1582 blz. 101)
4.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (20 apr 1607 blz. 137)