Genealogische website van Cees Hagenbeek
Elysabeth Claesdr
Elysabeth Claesdr, begr. op 4 nov 1613.

tr.
met

Claes Cornelis van Noort (Noordt)1,2, zn. van Cornelis van Noort, lid vroetschap, schepen, burgemeester van Leiden, woont in de Donkersteeg Leiden voor nov 1613, in de Donkersteeg te Leiden tot 9 nov 1613, begr. Leiden op 9 nov 1613,
, Floris Lambertsz. van Onderwater verkoopt op 24 januari 1612 aan Claes Cornelisz. van Noort burgemeester van Leiden de helft van 3˝ hond warmoesland te Leiderdorp waarvan de koper de wederhelft reeds bezit. Belast met de helft van f 7 per jaar, volgens de oude brief. Betaald met een obligatie van f 1.000.
Jan Huijbertsz. warmoesman te Leiden is op 28 januari 1612 schuldig aan Claes Cornelisz. van Noort f 2.400 met hijpotheek op 3˝ hond warmoesland, belend als voren. Borgen: Huijbert Jansz. warmoesman en Adriaen Jans kuiper mede wonende Leiden, zijn vader en zwager. Afgelost 08-06-1632.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietgen Leiden    
Cornelis     Bronnen:
1.Rechterlijke akte Leiderdorp, Transporten (Notar 238), RA Leiden, Oud Rechterlijk Archief Leiderdorp, Inventarisnr.: 10, Transport grond, Leiderdorp, van 1611 tot 1613 (24 jan 1612 akte 92)
2.Rechterlijke akte Leiderdorp, Transporten (Notar 238), RA Leiden, Oud Rechterlijk Archief Leiderdorp, Inventarisnr.: 10, Transport grond, Leiderdorp, van 1611 tot 1613 (28 jan 1612 akte 93)


Cornelis Cornelisz de Haes
Cornelis Cornelisz de Haes,
, Maerten Cornelisz. van der Maes gehuwd met Margriete Claesdr. van Dorp mede erfgenaam van Gerijt Cornelisz. de Haes die erfgenaam was van Cornelis Cornelisz. de Haes zijn vader, verkoopt op 26 januari 1609 aan Gerijt Claesz. van Dorp zijn zwager, een losrentebrief van f 12-10-00 in dato 25-11-1602 tlv. Quirijn Bartholomeusz. boomgaardman te Leiden.

otr. Leiden op 8 mei 1587 (getuigen: bruidegom: Cornelis Gerytsz de Haes vader en getuige bruid: Claes Gysbrechts van Dorp vader)
met

Marytgen Claesdr van Dorp, dr. van Claes Gysbrechts van Dorp,
, Maerten Cornelisz. van der Maes gehuwd met Margriete Claesdr. van Dorp mede erfgenaam van Gerijt Cornelisz. de Haes die erfgenaam was van Cornelis Cornelisz. de Haes zijn vader, verkoopt aan Gerijt Claesz. van Dorp zijn zwager, een losrentebrief van f 12-10-00 in dato 25-11-1602 ten laste vanQuirijn Bartholomeusz. boomgaardman te Leiden


Marytgen Claesdr van Dorp
Marytgen Claesdr van Dorp,
, Maerten Cornelisz. van der Maes gehuwd met Margriete Claesdr. van Dorp mede erfgenaam van Gerijt Cornelisz. de Haes die erfgenaam was van Cornelis Cornelisz. de Haes zijn vader, verkoopt aan Gerijt Claesz. van Dorp zijn zwager, een losrentebrief van f 12-10-00 in dato 25-11-1602 ten laste vanQuirijn Bartholomeusz. boomgaardman te Leiden.

otr. Leiden op 8 mei 1587 (getuigen: bruidegom: Cornelis Gerytsz de Haes vader en getuige bruid: Claes Gysbrechts van Dorp vader)
met

Cornelis Cornelisz de Haes, zn. van Cornelis Gerytsz de Haes (lid vroedschap, schepen, poorter van Leiden, koopman) en Tryntgen Jansdr van Rossum,
, Maerten Cornelisz. van der Maes gehuwd met Margriete Claesdr. van Dorp mede erfgenaam van Gerijt Cornelisz. de Haes die erfgenaam was van Cornelis Cornelisz. de Haes zijn vader, verkoopt op 26 januari 1609 aan Gerijt Claesz. van Dorp zijn zwager, een losrentebrief van f 12-10-00 in dato 25-11-1602 tlv. Quirijn Bartholomeusz. boomgaardman te Leiden


Grietge Cornelisdr de Haes
Grietge Cornelisdr de Haes, geb. Leiden.

otr. Leiden op 18 jan 1591 (getuigen: bruidegom: Dirck Jansz van Ceulen behuwdvr en getuige bruid: Cornelis Gerytsz de Haes vader en Tryntgen Jansdr van Rossum moeder), tr. Leiden op 3 mrt 1591
met

Abraham Jansz de Reus, geb. Rotterdam in 1570, burgemeester van Rotterdam, ovl. Rotterdam op 24 okt 1637,
, Hij was een zoon van Jan de Reus en kwam in 1610 in de regeering te Rotterdam. In 1618, bij de verandering in de vroedschap door prins Maurits, werd hij in dit college benoemd, waarin hij bleef zitting houden tot zijn dood. Verder was hij herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1620 en 1631, burgemeester in 1622, 1623 en 1637 en gecommitteerde raad van 1634 tot 1637. Hij huwde 3 Febr. 1591 met Margrieta Cornelisd. de Haes van Leiden. Echtgenote is Margieta Cornelis de Haes, geboren ca 1570 te Leiden


Abraham Jansz de Reus
Abraham Jansz de Reus, geb. Rotterdam in 1570, burgemeester van Rotterdam, ovl. Rotterdam op 24 okt 1637,
, Hij was een zoon van Jan de Reus en kwam in 1610 in de regeering te Rotterdam. In 1618, bij de verandering in de vroedschap door prins Maurits, werd hij in dit college benoemd, waarin hij bleef zitting houden tot zijn dood. Verder was hij herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1620 en 1631, burgemeester in 1622, 1623 en 1637 en gecommitteerde raad van 1634 tot 1637. Hij huwde 3 Febr. 1591 met Margrieta Cornelisd. de Haes van Leiden. Echtgenote is Margieta Cornelis de Haes, geboren ca 1570 te Leiden.

otr. Leiden op 18 jan 1591 (getuigen: bruidegom: Dirck Jansz van Ceulen behuwdvr en getuige bruid: Cornelis Gerytsz de Haes vader en Tryntgen Jansdr van Rossum moeder), tr. Leiden op 3 mrt 1591
met

Grietge Cornelisdr de Haes, dr. van Cornelis Gerytsz de Haes (lid vroedschap, schepen, poorter van Leiden, koopman) en Tryntgen Jansdr van Rossum, geb. Leiden


Tryntgen Jansdr van Rossum
Tryntgen Jansdr van Rossum, geb. circa 1550.

tr.
met

Cornelis Gerytsz de Haes (Hase, Haze, Haeze, Haese), geb. circa 1550, lid vroedschap, schepen, poorter van Leiden, koopman, woont op de Voldersgracht Leiden tot sep 1607,
,
27v. 28-12-1583. Adriaen Adriaenszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Cornelis Gerritszn. de Haes poorter van Leiden 24 gulden spruitende uit zake van een som van 30 gulden 13 st welke Adriaen Diertszn. vader van de schuldenaar van diverse coopmanschappen schuldig gebleven was, waarvan de schuldenaar 6 gulden 14 st is kwijtgescholden, met waarborg een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend W de Heerweg, N Jeroen Janszn. ‘t Hooft, O Job Dammaszn. en Z Jacob Neel Floren.
15-03-1584. Jannetje Claesdr. weduwe van Adriaen Claes Thomasznzn. met Claes Gangelofszn. Voor haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Gerritszn. de Haes te Leiden een bezegelde brief van 2 pond hollands per jaar ten laste van Hendrick van der Bouchorst, verzekerd op een huis en erf gelegen in de Heilichstraat, van 16-01-1518.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1575 Leiden 1607 Leiden 32
Cornelis     
Grietge Leiden    


Claes Gysbrechts van Dorp
Claes Gysbrechts van Dorp.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marytgen     


Michiel Symonsz
Michiel Symonsz, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 21 jul 1647 (getuigen: Michel Tribier en Judith Huijard), ovl. voor sep 1685.

otr. Leiden op 21 feb 1674 (getuige: Getuige bruid: Elysabeth de Vos moy Geergraft)
met

Sara de Vos, dr. van Jonathan de Vos (saaiwerker) en Dina Breevaert, geb. Leiden, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 okt 1652 (getuigen: Jan de Witte en Sara Breeraert).

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Sara de Vos
Sara de Vos, geb. Leiden, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 okt 1652 (getuigen: Jan de Witte en Sara Breeraert).

otr. Leiden op 21 feb 1674 (getuige: Getuige bruid: Elysabeth de Vos moy Geergraft)
met

Michiel Symonsz, zn. van Martijn Symonsz (mutsenmaker) en Susanna Wiaer, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 21 jul 1647 (getuigen: Michel Tribier en Judith Huijard), ovl. voor sep 1685.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Martijn Symonsz
Martijn Symonsz, geb. Stokholm [Zweden] circa 1620, mutsenmaker, ovl. voor apr 1674.

otr. Leiden op 18 apr 1645 (getuigen: bruidegom: Michel Tribau bekende Haerlemstraet en getuige bruid: Judith Ujar zuster Haerlemstraet)1
met

Susanna Wiaer (Weyaert, Wijaert, Wyaets, Ujar, Ujaer, Huijard, Huyard, Wiaart, Weijaart, Wijaart, Huijart, Huyart), geb. Guiche [Frankrijk] circa 1622, woont op de Haerlemstraet Leiden in apr 1674,
, Susanna trouwt voor de tweede maal de ca 22 jaar jongere broer van haar schoondochter, tr. (2) met Johannes de Vos. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michel~1646 Leiden (Waalse Kerk) †1647  1
Michiel~1647 Leiden (Waalse Kerk) †1685  38
Judith~1649 Leiden †1677  27
Martin~1656 Leiden (Waalse Kerk)    
Susanne~1651 Leiden (Waalse Kerk) †1653  2
Susanna~1653 Leiden (Waalse Kerk)    
Isaac~1659 Leiden (Waalse Kerk)    
Jacob~1659 Leiden (Waalse Kerk) †1663  3
Jacob~1663 Leiden (Waalse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Johannes de Vos
Johannes de Vos, geb. Leiden, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 feb 1644 (getuigen: Jan Gijselen, Elisabeth de Vos en Janneke Breevaert), greinwerker.

otr. Leiden op 6 apr 1674 (getuigen: dochter van zijn vrouw en haar dochter Judith Simons, Gerrit de Haes, bruidegom: Michiel Symons zwager Haerlemstraet en getuigen bruid: Judick Symons dochter Haerlemstraet en Gerrit de Haes schoonzoon. Op origineel stond bij relatie tweede getuige bruid: zoon ipv schoonzoon)
met

Susanna Wiaer (Weyaert, Wijaert, Wyaets, Ujar, Ujaer, Huijard, Huyard, Wiaart, Weijaart, Wijaart, Huijart, Huyart), geb. Guiche [Frankrijk] circa 1622, woont op de Haerlemstraet Leiden in apr 1674,
, Susanna trouwt voor de tweede maal de ca 22 jaar jongere broer van haar schoondochter, tr. (1) met Martijn Symonsz. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Michel Simon
Michel Simon, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 20 mei 1646 (getuigen: Michel Tribier en Susanne Harben), ovl. voor jul 1647.Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Martin Huyard
Martin Huyard, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 4 mrt 1656 (getuigen: Jacob Huyard en Antoinette Done).Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Susanne Huijart
Susanne Huijart, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 5 mrt 1651 (getuigen: Barthelemij Tribier en Susanne Herbin), ovl. voor okt 1653.Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Susanna Huyart
Susanna Huyart, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 19 okt 1653 (getuige: Jean Denis (Done)).Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Isaac Huyart
Isaac Huyart, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 19 feb 1659 (getuigen: Fremin Bové, Jeane Tourdeaux, Jean Louys en Marie de Heve).Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Jacob Huyart
Jacob Huyart, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 19 feb 1659 (getuigen: Fremin Bové, Jeane Tourdeaux, Jean Louys en Marie de Heve), ovl. voor jan 1663.Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Jacob Huyart
Jacob Huyart, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 7 jan 1663 (getuigen: Robert du Marche en Jeane Porque).Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (18 apr 1645 blz. 150)


Jonathan de Vos
Jonathan de Vos, geb. Noorwits [Groot Brittanië], saaiwerker.

otr. Leiden op 19 nov 1642 (getuigen: bruidegom: Jan Gijsele bestevr Houfstraet en getuige bruid: Jannetgen Brevaer zuster Zijtgraft)
met

Dina Breevaert, geb. Leiden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1644 Leiden    
Sara~1652 Leiden    


Dina Breevaert
Dina Breevaert, geb. Leiden.

otr. Leiden op 19 nov 1642 (getuigen: bruidegom: Jan Gijsele bestevr Houfstraet en getuige bruid: Jannetgen Brevaer zuster Zijtgraft)
met

Jonathan de Vos, geb. Noorwits [Groot Brittanië], saaiwerker.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1644 Leiden    
Sara~1652 Leiden