Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jenneke Zweers
Jenneke Zweers.

tr.
met

Marinus Carel Peppinck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmina  Ü1904 Renkum  


Maria Midderhof
Maria Midderhof, geb. circa 1700.

tr. (1), Opvallend is dat alle kinderen de achternaam van hun moeder dragen: Midderhof in diverse verbasteringen
met

Goris Gregoor, ovl. voor sep 1741.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1723 Leiden (Marekerk)    
Judith~1732 Leiden (Marekerk)    

otr. (2) Leiden op 2 sep 1741 (getuigen: bruidegom: Michiel Hannaert, broeder, wonende op de Orangegragt; getuigen bruid: Anna van de Mosselaar, snaar, wonende in de Oostvoldersteegh en Magdalena Midderhoff, nigt, wonende op de Middelwegh. De bruid brengt 3 kinderen mee in het huwelijk)
met

Laurens Hannaert.

Bronnen:
1.K.O. register AA Leiden (T 130), RA Leiden, DTB Leiden, AA 25, NH, Leiden, 1692 (5 mei 1691 blz. 43)


Goris Gregoor
Goris Gregoor, ovl. voor sep 1741.

tr, Opvallend is dat alle kinderen de achternaam van hun moeder dragen: Midderhof in diverse verbasteringen
met

Maria Midderhof, dr. van Gerrit Dircksz Midderhoff (lakenwever) en Judith Willems Bijlemans, geb. circa 1700, tr. (2) met Laurens Hannaert. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1723 Leiden (Marekerk)    
Judith~1732 Leiden (Marekerk)    


Lijsbeth Midderhof
Lijsbeth Midderhof, ged. Leiden (Marekerk) op 10 feb 1723 (getuigen: haar grootvader Gerrit Dircksz Midderhoff en haar grootmoeder Judith Willems Bijlemans).


Laurens Hannaert
Laurens Hannaert.

otr. Leiden op 2 sep 1741 (getuigen: bruidegom: Michiel Hannaert, broeder, wonende op de Orangegragt; getuigen bruid: Anna van de Mosselaar, snaar, wonende in de Oostvoldersteegh en Magdalena Midderhoff, nigt, wonende op de Middelwegh. De bruid brengt 3 kinderen mee in het huwelijk)
met

Maria Midderhof, dr. van Gerrit Dircksz Midderhoff (lakenwever) en Judith Willems Bijlemans, geb. circa 1700, tr. (1) met Goris Gregoor. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder


Judith Middenhof
Judith Middenhof, ged. Leiden (Marekerk) op 3 aug 1732 (getuige: haar grootmoeder Judith Willems Bijlemans).


Johanna van de Mosselaar
Johanna van de Mosselaar.

otr. Leiden op 11 mei 1715 (getuigen: bruidegom: Cornelis Smith, sijn broeder en getuige bruid: Magdalena Jansz, haar moeder; bruidegom neemt twee kinderen mee in het huwelijk)
met

Claas Gerritsz Smith (de Smit, Smet, Met), geb. Leiden, droogscheerder, otr. (2) Leiden op 13 dec 1704 (getuigen: Cornelis Gerritsz Smith broeder Bouwelouwesteegh en getuige bruid: Josijntje Pieters bekende Vrouwekamp bij de Turffmarckt) met Maria Jansz van Ockhuysen, geb. Amsterdam, ovl. voor mei 1715. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Claas Gerritsz Smith
Claas Gerritsz Smith (de Smit, Smet, Met), geb. Leiden, droogscheerder.

otr. (1) Leiden op 11 mei 1715 (getuigen: bruidegom: Cornelis Smith, sijn broeder en getuige bruid: Magdalena Jansz, haar moeder; bruidegom neemt twee kinderen mee in het huwelijk)
met

Johanna van de Mosselaar, dr. van Pieter Hendricx Mosselaer (pruikenmaker) en Magdalena Jans de Kaern.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

otr. (2) Leiden op 13 dec 1704 (getuigen: Cornelis Gerritsz Smith broeder Bouwelouwesteegh en getuige bruid: Josijntje Pieters bekende Vrouwekamp bij de Turffmarckt)
met

Maria Jansz van Ockhuysen, geb. Amsterdam, ovl. voor mei 1715.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Maria Jansz van Ockhuysen
Maria Jansz van Ockhuysen, geb. Amsterdam, ovl. voor mei 1715.

otr. Leiden op 13 dec 1704 (getuigen: Cornelis Gerritsz Smith broeder Bouwelouwesteegh en getuige bruid: Josijntje Pieters bekende Vrouwekamp bij de Turffmarckt)
met

Claas Gerritsz Smith (de Smit, Smet, Met), geb. Leiden, droogscheerder, tr. (1) met Johanna van de Mosselaar. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Dirck Mittorf
Dirck Mittorf (Midroch), geb. Linich [Duitsland], lakenwever.

otr. Leiden op 5 sep 1651 (getuigen: bruidegom: Precillis Molenaer bekende Langegraft en getuige bruid: Marij Welter bekende Heeregraft)
met

Marij Wiltvangh, geb. Eupen [BelgiŽ].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1664 Leiden    


Marij Wiltvangh
Marij Wiltvangh, geb. Eupen [BelgiŽ].

otr. Leiden op 5 sep 1651 (getuigen: bruidegom: Precillis Molenaer bekende Langegraft en getuige bruid: Marij Welter bekende Heeregraft)
met

Dirck Mittorf (Midroch), geb. Linich [Duitsland], lakenwever.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1664 Leiden    


Agnietje Lodewijks
Agnietje Lodewijks.

tr.
met

Jochem Gerritsz.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 98)


Jochem Gerritsz
Jochem Gerritsz.

tr.
met

Agnietje Lodewijks, dr. van Lodewijk Geraerts (drapier) en Catharina Hendriks Fijn Gallon.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


NN Gerard
NN Gerard, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 nov 1641 (getuigen: Lenard le Fingalland, Jeanne Guelchien en Jeanne le Fingalland).Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 98)


Barentge van Heumen
Barentge van Heumen, geb. Arnhem.

otr. Leiden op 20 apr 1696 (getuigen: bruidegom: Jan van Belle zwager Mostertsteeg en getuige bruid: Barentge van Heumen zuster Leyderdorp), Kinderen wednr: 1 Huw zwager bruidegom: Z-93v. Seclusie 28-4-1696. Bruid-getuige: sic. Patroniem ovl vrouw bruidegom toegevoegd door een onderzoeker
met

Arij Clasen van der Lucht, geb. Leimuiden, tr. (1) met Annetje Willems Staets. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Leiderdorp (T 194), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, NH, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (1 feb 1681 blz. 181)


Israel Hendricksz van der Mijn
Israel Hendricksz van der Mijn, geb. circa 1658.

otr. Leiden op 18 jul 1681 (getuigen: bruidegom: Gerrit Gerritsz oom Langegraft en getuige bruid: Lijsbeth Jans nicht Broertjesgraft)
met

Annetgen Jans Fausse.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1693 Leiden (Pieterskerk)    


Annetgen Jans Fausse
Annetgen Jans Fausse.

otr. Leiden op 18 jul 1681 (getuigen: bruidegom: Gerrit Gerritsz oom Langegraft en getuige bruid: Lijsbeth Jans nicht Broertjesgraft)
met

Israel Hendricksz van der Mijn, zn. van Hendrick Minne (draper) en Jeane du Sar, geb. circa 1658.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1693 Leiden (Pieterskerk)    


Sara van der Mijn
Sara van der Mijn, ged. Leiden (Pieterskerk) op 27 mei 1693 (getuigen: haar oom Jan Hendrixsz Minne en haar aangetrouwd tante Sara Reijniersdr Reijnier).


Annetje Jans Verstraete
Annetje Jans Verstraete (van Staten),
, Jan van Ophoven als procuratie hebbende van Annetgen Jansdr. Verstraete gewezen weduwe en boedelhoudster van Joost Jacobsz. Verlith kleermaker en nu gehuwd met Joost Jansz. van Tendelo tijkwerker als haar eigen goederen hebbende verkoopt op 6 Mei 1634 in het openbaar Dirck Huijgensz. Backer twee huizen en erven gelegen naast elkander in de Korte Kerkstraat, belend O het huis van Joris Nieupoort notaris en Joost van Rhee en W Jannetgen en Bejateris Louris dochters, strekkende het grote huis voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Mathijs Jacobsz. Holierhoeck in de Pauw onder verwijzing naar een akte van consent en verklaring van Philips Pantenier van 29-04-1604 verleden voor Willem Nieupoort de jonge en de oude waarbrief van 31-12-1595 (niet gevonden), voor 750 gld, te betalen met 155 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen Joost Barentsz. kleermaker en Cornelis Jansz. de Graeff timmerman wonende op de Dam. Kanttekening 09-12-1644. Arent Hofmeester en Jan van den Berch wonende Delft als erfgenamen van Jan Sebastiaensz. van den Berch die houder was van de nevenstaande schuldbrief die verklaart dat de originele rentebrief werd vermist op heden is voldaan en betaald en als de originele rentebrief gevonden wordt zal deze voor nul en generlei waarde gehouden worden.

tr. op 6 aug 1631 huwelijkse voorwaarden, Als gehuwd hebbende Annitgen Jans (van staten) burger van Schiedam, compareerde 26 september 1636 tot het maken van zijn testament, revocerende en te niet doende de huwelijkse voorwaarden tussen hem comparant en zijn huisvrouw Annitgen Jans (van staten) voor deze notaris in dato 8 juni 1631, gesloten, en nu opnieuw disponerende over zijn natelaten goederen, zo benoemt hij tot zijn universele erfgenaam zijn huisvrouw Annitgen Jans (van staten) in alle goederen, mits zij gehouden is zes weken na zijn overlijden aan zijn naaste bloedverwanten 6 gulden uittereiken
met

Joost Jansz van Tendeloo1, zn. van Jan Thijsz van Tendeloo (brandewijnverkoper, waert in 't Roode Hart) en Lijntgen Joosten Blos, tijkwerker, ovl. op 5 dec 1638,
, Joost Jansz van Tendelo wonende alhier verkoopt op 28 Mei 1633 aan Beateris Louwersdr. JD 343 gld 6 st 10 p custingpenningen, te betalen met 20 gld per jr, zijnde de brief van 26-08-1630 ten laste van Mathijs Jansz. van Tendelo zijn broer en deszelfs verbonden hypotheek, voor 175 gld 10 st in gereed geld ontvangen.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)


Annetge Wouters van der Mij
Annetge Wouters van der Mij.

otr. Schiedam op 19 apr 1630 (getuigen: Jacob Lenertsz. Veen sijn oom en Maertgen Arents haer moeder)1, tr. Schiedam op 19 apr 1630 (getuige: zijn aangetrouwd oom Jacob Leendertsz Veen)
met

Matthijs Jansz (Ties, Tiesen, Thijs) van Tendeloo2,3, zn. van Jan Thijsz van Tendeloo (brandewijnverkoper, waert in 't Roode Hart) en Lijntgen Joosten Blos, geb. circa 1607, bakker,
, Matijs Jansz van Tendeloo wonende te Schiedam en Joost Jansz van Tendeloo, wonende te Schiedam bejaarde zonen van wijlen Jan Thijsz gewoond hebbend en overleden te Schiedam en Thonis Sebastiaensz wonende te Schiedam, als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Jan Thijsz, bevestigen te hebben ontvangen van Cornelis Jansz potbacker, universeel erfgenaam van wijlen Adriaena Lourisdr weduwe van Gillis Galeynsz, beenhacker, gewoond hebbend te Schiedam, volgens testament d.d. 24.05.1630 gepasseerd t.o.v. notaris Willem Jacobsz, een bedrag van 100 gulden in volkomen voldoening van het legaat, dat aan genoemde kinderen is vermaakt Trijntgen Thonisdr Schiedam.
Comparant Thonis Sebastiaensz handelt tevens namens zijn mede voogd Willem van der Vecht. Oud hoofdman van het Bakkers-Gilde te Schiedam, zie Jan Anthonisz. Ruijter, Bakker en thans hoofdman van het Bakkers-Gilde alhier, in dato 20 september 1641.
24-05-1631. Thijs Jansz. van Tendeloo voor hem zelve mitsgaders Willem van der Bergh en Thonis Bastiaensz. voogden over Joost Jansz. van Tendeloo en Cathalijntgen Jansdr. van Tendeloo, allen kinderen en erfgenamen van Jan Thijsz. van Tendeloo en Lijntgen Joostensdr. Blos beiden zaliger verkopen Hans Vuijs tijkwerker een huis en erf gelegen op de Dam, belend W het huis van Huijbrecht Cornelisz. cuijper zalr en O Ďs-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Pieter Rommersz, oude waarbrief van 18-06-1611 en zeker contract onder de hand aangaande dit verkochte huis en het huis en erf van de weduwe van Pieter Rommersz. van 19-03-1623, belast met 21 st per jr en 232 gld te betalen in termijnen van 49 gld per jr, als restant van de oude custingbrief door Gillis Willemijnsz. voor schepenen alhier gepasseerd en voorts met 230 gld in gereed geld ontvangen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost*1647 Schiedam 1717 Leiden 70
Maria     Bronnen:
1.Stadstrouwboek Schiedam (Ondertrouw) (T 317), Gemeentearchief Schiedam, DTB Schiedam, Inventarisnr.: 712, Schiedam, van 1610 tot 1631 (19 apr 1630 blz. 196)
2.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
3.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)