Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan Paradijs
Jan Paradijs, geb. circa 1612, herbergier.

otr. (1) Leiden (Waalse Kerk) op 26 aug 1650 (getuigen: bruidegom: Jan de la Moth toekomstig zwager Verruwerstraet en getuige bruid: Susanna Paradijs toekomstig schoonzuster Jan Vossensteech)
met

Maritje Jans (Martha) de la Mothe, dr. van Jean de la Mothe, geb. Herstal [BelgiŽ].

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isaac*1650     
Abraham~1652 Leiden (Hooglandse Kerk)    

otr. (2) Leiden op 16 jul 1643 (getuigen: bruidegom: Samuel Moriau neef Oude Vest en getuige bruid: Jannetgien Florquijn zuster Langegraft)
met

Sara Florcquyn, geb. Aken [Duitsland] in 1611, ovl. voor aug 1650.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Samuel~1644 Leiden    

tr. (3) in 1637
met

Maertgien Andries.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1638     


Samuel Jansz Paradys
Samuel Jansz Paradys (Krops), geb. Leiden circa 1651, lakenwerker, ovl. voor aug 1686.

otr. Leiden op 11 mei 1675 (getuigen: bruidegom: Isaack van der Put neef Langegraft en getuige bruid: Tryntge Gillis meuy Nieuwe Heeregraft)
met

Jannetge Leenderts, geb. land van Limburg


Lydia Studt
Lydia Studt, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 aug 1639.

otr. Leiden op 10 mei 1669 (getuige: bruidegom: Heyndrick Fransz bekende Haerlemstraet - Getuigen bruid: Jannetge Mattijsdr schoonzuster Suytsingelgraft)
met

Pieter Berlangh, geb. Geestbergen, lakenwerker


Maria Kuijper
Maria Kuijper.


Geertje de Brander
Geertje de Brander, ged. Leiden (Loodskerk) op 7 okt 1691 (getuigen: haar grootmoeder Geertje Arnold, Tobias Klaasse).


Jannetgen de Brander
Jannetgen de Brander, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 22 okt 1690 (getuigen: Jan, Neeltgens Tobiasz en Maria de Brander).


Abraham de Brander
Abraham de Brander, ged. Leiden (Loodskerk) op 23 aug 1693 (getuigen: Moses Kasaart, Angenietje Karels en Neeltje Tobiasz).


Sara de Brander
Sara de Brander, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 11 aug 1695.


Saleme Abrahams
Saleme Abrahams, ovl. voor 1697.

tr.
met

Maria Abrahams, tr. (1) met Abraham de Brander. Uit dit huwelijk geen kinderen


NN Michiel? Bruler
NN Michiel? Bruler.

3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1635 Leiden Ü1692  5710 
Michiel*1620 Tourcoingne [BelgiŽ]    
Marytge     


Michiel Brulo
Michiel Brulo, geb. Tourcoingne [BelgiŽ] circa 1620, (getuigen: Geertje Arnold en zijn broer Abraham de Brander, onder de naam Brulo), passementwerker, doopgetuige van zijn nicht Maria Brulo Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jan 1659.

otr. (1) Leiden op 18 jul 1643 (getuigen: bruidegom: Pieter Teunisz neef Vestgraft en getuige bruid: Jaecquemijntgie Cornelis moeder Levendael), tr. Warmond op 2 aug 1642 sijn hier getrouwt den 2 augusti op betoogh van Leyden
met

Haesgen (Claesgen) Aris, ovl. voor 1650.

otr. (2) Leiden op 16 jul 1650 (getuigen: bruidegom: Aris Jansz schoonvader Levendael en getuige bruid: Maertgen Robberts bekende Levendael), tr. Rijnsburg met attestatie van Leiden op 7 aug 1650
met

Jannetgen Gerritsdr, geb. Gent [BelgiŽ].

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel~1656 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Haesgen Aris
Haesgen (Claesgen) Aris, ovl. voor 1650.

otr. Leiden op 18 jul 1643 (getuigen: bruidegom: Pieter Teunisz neef Vestgraft en getuige bruid: Jaecquemijntgie Cornelis moeder Levendael), tr. Warmond op 2 aug 1642 sijn hier getrouwt den 2 augusti op betoogh van Leyden
met

Michiel Brulo, zn. van NN Michiel? Bruler, geb. Tourcoingne [BelgiŽ] circa 1620, (getuigen: Geertje Arnold en zijn broer Abraham de Brander, onder de naam Brulo), passementwerker, doopgetuige van zijn nicht Maria Brulo Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jan 1659, tr. (2) met Jannetgen Gerritsdr. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder


Jannetgen Gerritsdr
Jannetgen Gerritsdr, geb. Gent [BelgiŽ].

otr. Leiden op 16 jul 1650 (getuigen: bruidegom: Aris Jansz schoonvader Levendael en getuige bruid: Maertgen Robberts bekende Levendael), tr. Rijnsburg met attestatie van Leiden op 7 aug 1650
met

Michiel Brulo, zn. van NN Michiel? Bruler, geb. Tourcoingne [BelgiŽ] circa 1620, (getuigen: Geertje Arnold en zijn broer Abraham de Brander, onder de naam Brulo), passementwerker, doopgetuige van zijn nicht Maria Brulo Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jan 1659, tr. (1) met Haesgen Aris. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel~1656 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Maria Brulo
Maria Brulo (Marya de Brander), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jan 1659 (getuigen: haar oom Michiel Brulo, Hendrick de Jonge, Jannetgen Gerrits en Lijsbet Philips).

otr. (1) Leiden op 30 mrt 1680 (getuigen: bruidegom: Daniel Bekker schoonvader OudeBeestemart en getuige bruid: Geertge Aernout moeder Verwerstraet)
met

Maerten Hendrixs Quitijn (Martin Hendriksz), geb. Leiden, lakenwerker, ovl. voor aug 1693.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruid~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    

otr. (2) op 22 aug 1693 (getuigen: bruidegom: Jan Jacobs vader Swietenstraet en getuigen bruid: Jannetge Gerrits meuy Vliet en Jannetje de Brander zuster Verwerstraet - Kinderen wed.: 2), De geboden zijn geschorst 1-9-1693
met

Ary Imbregts.

Bronnen:
1.K.O. register Q Leiden (T 084), RA Leiden, DTB Leiden, Q 16, NH, Leiden, van 1657 tot 1661 (7 mrt 1657 blz. 10)
2.K.O. register AA Leiden (T 130), RA Leiden, DTB Leiden, AA 25, NH, Leiden, 1692 (5 jul 1692 blz. 158)


Maerten Hendrixs Quitijn
Maerten Hendrixs Quitijn (Martin Hendriksz), geb. Leiden, lakenwerker, ovl. voor aug 1693.

otr. Leiden op 30 mrt 1680 (getuigen: bruidegom: Daniel Bekker schoonvader OudeBeestemart en getuige bruid: Geertge Aernout moeder Verwerstraet)
met

Maria Brulo (Marya de Brander), dr. van Abraham de Brander (drapier) en Geertje Arnold, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jan 1659 (getuigen: haar oom Michiel Brulo, Hendrick de Jonge, Jannetgen Gerrits en Lijsbet Philips), tr. (2) met Ary Imbregts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruid~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Geertruid Quiring
Geertruid Quiring, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 mrt 1683 (getuigen: Daniel Brander en Sara Brander).


Johan van Cock van Neerijnen
Johan van Cock van Neerijnen.


Matz Pierik
Matz Pierik, geb. op 12 jan 2009.

 


Jan Thijsz van Tendeloo
Jan Thijsz van Tendeloo1,2, geb. circa 1585, brandewijnverkoper, waert in 't Roode Hart, ovl. Schiedam op 27 mrt 1625,
, [gevonden via de site van Hogenda]]
169. 21-03-1620. Thijsgen Ariensdr. (Spronx) weduwe van Michiel Jansz. van Waert verkoopt Jan Thijsz. van Tendeloo een huisje en erf gelegen achter het erf van de verkoopster achter haar huis genaamd de Paauw daarin zij tegenwoordig woont, strekkende tot achter aan de plaats van de koper, voor 160 gld in gereed geld met voorwaarden dat de gang die verkoopster altijd door hetzelfde huisje heeft gehad alsnog door haar in dier voege als zij hetzelve gebruikt heeft tot een vrije uitgang gebruikt zal mogen dienen.
169v. 21-03-1620. Jan Thijsz. van Tendeloo verkoopt Pouwels Prins goudsmid een huis en erf ter zijden aan het erf van de verkoper, strekkende tegen kopers huis, voor 110 gld in gereed geld met regels voor het licht en goot. Zolang koper en zijn vrouw wijnsteken en langer niet mogen zij de poort van de verkoper gebruiken.
Nr. 24 folio 5 d.d. 24-07-1624.
Gillis Willemgusz. tijkwerker te Nijmegen constitueert Goris Pallidaensz. tijkwerker alhier om gifte te geven aan Jan Mathijsz. van Tendeloo brandewijnverkoper, van ľ part in een huis en erf op de Dam alhier.
Nr. 650 folio 295 d.d. 3-5-1614.
Heijltgen Pietersdr. weduwe Floris Jansz. kuiper geassisteerd met Pieter Florisz. haar zoon en gekozen voogd heeft verkocht aan Huijch Woutersz. Bol haar schoonzoon een huis en erf voor de kerk tegenover de waag, belend ten Z: de gang van de huizing van de Pauw en Jan Thijsz. Tendeloo en ten N: Jan Jacobsz. schoenlapper, strekkende voor van de straat tot achter aan de huizing van Jan Thijsz. De oude waarbrief in dato 11-05-1596. Koopsom f 600, in mindering hierop neemt de koper tot zijn last een losrente van f 6-05-00 per jaar, te lossen de penning 16, met een hoofdsom van f 100,
toekomende de boedel van zaliger Frans Crijnen.

tr.
met

Lijntgen Joosten Blos3,2, betaalt Haardstedengeld ŗ 4-00-00 in Schiedam in 1628.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1607     
Karintgen     
Joost  Ü1638   Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 029), Gemeentearchief Schiedam, Oud Rechterlijk Archief nadere toeg. 19, Inventarisnr.: 603, Register van Akten van machtiging, Schiedam, 24 jul 1624 (24 jul 1624)
2.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
3.Haardstedengeld Schiedam (A 143), Archief: Oud Archief Schiedam, Inv. nummer: 1446, 1628


Karintgen Jansdr van Tendeloo
Karintgen Jansdr van Tendeloo.

tr.
met

Jan Dircsz Corpershoorn, stierman.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 029), Gemeentearchief Schiedam, Oud Rechterlijk Archief nadere toeg. 19, Inventarisnr.: 603, Register van Akten van machtiging, Schiedam, 24 jul 1624 (24 jul 1624)
2.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
3.Haardstedengeld Schiedam (A 143), Archief: Oud Archief Schiedam, Inv. nummer: 1446, 1628