Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan Dircsz Corpershoorn
Jan Dircsz Corpershoorn, stierman.

tr.
met

Catalijntgen Jansdr van Tendeloo, dr. van Jan Thijsz van Tendeloo (brandewijnverkoper, waert in 't Roode Hart) en Lijntgen Joosten Blos


Redolphus Gibbes
Jhr Redolphus Gibbes (Gips), Majoor van het fort Orangie.

tr. Roosendaal en Nispen op 7 jun 16652
met

Anna Dombaer, geb. vermoedelijk Geertruidenberg.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus*1687 Geertruidenberg †1754 Geertruidenberg 67
Maria     
Dirk     Bronnen:
1.Trouwboek Geertruidenberg (T 314), BHIC, DTB Geertruidenberg, 8042, registratienummer: 4, Geertruidenberg, van 1614 tot 1698 (12 mrt 1630 blz. 36)
2.Trouwboek Roosendaal (T 315), BHIC, DTB Roosendaal, 8100 deel 17, Roosendaal en Nispen, van 1613 tot 1699 (7 jun 1665)


Maria Gibbes
Maria Gibbes,
, Theodorus Gibbes, predikant te Oudenhoorn, machtigt mr. Johan Schopman, advocaat, en de procureur Sebastiaan Thierry de Bije tot het in der minne schikken van het geschil over drie stukjes land onstaan tussen hem als erfgenaam van zijn zuster Maria Gibbes en de weduwe Hadder.

tr.
met

Godfried (Geoffrey) Bollenberg, geb. waarschijnlijk Geertruidenberg, ovl. voor 1738.

Bronnen:
1.Trouwboek Roosendaal (T 315), BHIC, DTB Roosendaal, 8100 deel 17, Roosendaal en Nispen, van 1613 tot 1699 (7 jun 1665)


Raeph Gibbes
Raeph Gibbes, geb. Londen [Groot Brittanië] circa 1605.

otr. Geertruidenberg op 19 feb 1630, tr. Geertruidenberg op 12 mrt 16301
met

Antonette Tuwarts.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Redolphus     Bronnen:
1.Trouwboek Geertruidenberg (T 314), BHIC, DTB Geertruidenberg, 8042, registratienummer: 4, Geertruidenberg, van 1614 tot 1698 (12 mrt 1630 blz. 36)


Geoffrey Bollenberg
Godfried (Geoffrey) Bollenberg, geb. waarschijnlijk Geertruidenberg, ovl. voor 1738.

tr.
met

Maria Gibbes, dr. van Jhr Redolphus Gibbes (Majoor van het fort Orangie) en Anna Dombaer,
, Theodorus Gibbes, predikant te Oudenhoorn, machtigt mr. Johan Schopman, advocaat, en de procureur Sebastiaan Thierry de Bije tot het in der minne schikken van het geschil over drie stukjes land onstaan tussen hem als erfgenaam van zijn zuster Maria Gibbes en de weduwe Hadder


Dirk Gibbes
Dirk Gibbes, predikant te Oudenhoorn.Bronnen:
1.Trouwboek Roosendaal (T 315), BHIC, DTB Roosendaal, 8100 deel 17, Roosendaal en Nispen, van 1613 tot 1699 (7 jun 1665)


Antonette Tuwarts
Antonette Tuwarts.

otr. Geertruidenberg op 19 feb 1630, tr. Geertruidenberg op 12 mrt 16301
met

Raeph Gibbes, geb. Londen [Groot Brittanië] circa 1605.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Redolphus     Bronnen:
1.Trouwboek Geertruidenberg (T 314), BHIC, DTB Geertruidenberg, 8042, registratienummer: 4, Geertruidenberg, van 1614 tot 1698 (12 mrt 1630 blz. 36)


Anna Dombaer
Anna Dombaer, geb. vermoedelijk Geertruidenberg.

tr. Roosendaal en Nispen op 7 jun 16651
met

Jhr Redolphus Gibbes (Gips), zn. van Raeph Gibbes en Antonette Tuwarts, Majoor van het fort Orangie.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus*1687 Geertruidenberg †1754 Geertruidenberg 67
Maria     
Dirk     Bronnen:
1.Trouwboek Roosendaal (T 315), BHIC, DTB Roosendaal, 8100 deel 17, Roosendaal en Nispen, van 1613 tot 1699 (7 jun 1665)


Laurens Vermeer
Laurens Vermeer, geb. Pernis.

tr.
met

Maria Maaike Nederlof.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1907 Rotterdam    


Maria Maaike Nederlof
Maria Maaike Nederlof.

tr.
met

Laurens Vermeer, geb. Pernis.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1907 Rotterdam    


Joost Jansz van Tendeloo
Joost Jansz van Tendeloo1, tijkwerker, ovl. op 5 dec 1638,
, Joost Jansz van Tendelo wonende alhier verkoopt op 28 Mei 1633 aan Beateris Louwersdr. JD 343 gld 6 st 10 p custingpenningen, te betalen met 20 gld per jr, zijnde de brief van 26-08-1630 ten laste van Mathijs Jansz. van Tendelo zijn broer en deszelfs verbonden hypotheek, voor 175 gld 10 st in gereed geld ontvangen.

tr. op 6 aug 1631 huwelijkse voorwaarden, Als gehuwd hebbende Annitgen Jans (van staten) burger van Schiedam, compareerde 26 september 1636 tot het maken van zijn testament, revocerende en te niet doende de huwelijkse voorwaarden tussen hem comparant en zijn huisvrouw Annitgen Jans (van staten) voor deze notaris in dato 8 juni 1631, gesloten, en nu opnieuw disponerende over zijn natelaten goederen, zo benoemt hij tot zijn universele erfgenaam zijn huisvrouw Annitgen Jans (van staten) in alle goederen, mits zij gehouden is zes weken na zijn overlijden aan zijn naaste bloedverwanten 6 gulden uittereiken
met

Annetje Jans Verstraete (van Staten),
, Jan van Ophoven als procuratie hebbende van Annetgen Jansdr. Verstraete gewezen weduwe en boedelhoudster van Joost Jacobsz. Verlith kleermaker en nu gehuwd met Joost Jansz. van Tendelo tijkwerker als haar eigen goederen hebbende verkoopt op 6 Mei 1634 in het openbaar Dirck Huijgensz. Backer twee huizen en erven gelegen naast elkander in de Korte Kerkstraat, belend O het huis van Joris Nieupoort notaris en Joost van Rhee en W Jannetgen en Bejateris Louris dochters, strekkende het grote huis voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Mathijs Jacobsz. Holierhoeck in de Pauw onder verwijzing naar een akte van consent en verklaring van Philips Pantenier van 29-04-1604 verleden voor Willem Nieupoort de jonge en de oude waarbrief van 31-12-1595 (niet gevonden), voor 750 gld, te betalen met 155 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen Joost Barentsz. kleermaker en Cornelis Jansz. de Graeff timmerman wonende op de Dam. Kanttekening 09-12-1644. Arent Hofmeester en Jan van den Berch wonende Delft als erfgenamen van Jan Sebastiaensz. van den Berch die houder was van de nevenstaande schuldbrief die verklaart dat de originele rentebrief werd vermist op heden is voldaan en betaald en als de originele rentebrief gevonden wordt zal deze voor nul en generlei waarde gehouden worden.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)
2.Oud Rechterljk Archief Schiedam (ORA 046), GA Schiedam, Giftboek, Inventarisnr.: 332, trnsport van onroerende zaken, Schiedam, 1604 (5 feb 1604)
3.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 029), Gemeentearchief Schiedam, Oud Rechterlijk Archief nadere toeg. 19, Inventarisnr.: 603, Register van Akten van machtiging, Schiedam, 24 jul 1624 (24 jul 1624)
4.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
5.Haardstedengeld Schiedam (A 143), Archief: Oud Archief Schiedam, Inv. nummer: 1446, 1628


Trijntie Bolstier
Trijntie Bolstier, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jul 1676 (getuigen: Andries Cornelisz, Maertie Arents en Maria Jans), ovl. voor 1685.


Joao Semedo dos Reis
Joao Semedo dos Reis, geb. Praia [Cape Verde] op 29 apr 1952.

tr. Rotterdam op 8 nov 1972, (gesch. op 13 mei 1976)
met

Ati (Adriana Gerardine) Hagenbeek, dr. van Adrianus Gerardus Hagenbeek en Wil (Willemijntje) Boers, geb. Rotterdam op 23 nov 1954.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paul*1976 Rotterdam    


Paul Pego dos Reis
Paul Pego dos Reis, geb. Rotterdam op 28 nov 1976.


Izaac Jansz van der Horst
Izaac Jansz één van een tweeling van der Horst, ged. Utrecht op 29 apr 16491, metselaar.

otr. Leiden op 5 mei 1672 (getuigen: bruidegom: Messert van der Horst broeder Uytterstegraft en getuige bruid: Engeltje Pieters van Es bekende Kerckstraet)3
met

Annetje van Beveren.

Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (29 apr 1649 blz. 403)
2.K.O. register L Leiden (T 150), RA Leiden, DTB Leiden, L 11, Leiden, van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)
3.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (2 mei 1672 blz. 219)


Annetje van Beveren
Annetje van Beveren.

otr. Leiden op 5 mei 1672 (getuigen: bruidegom: Messert van der Horst broeder Uytterstegraft en getuige bruid: Engeltje Pieters van Es bekende Kerckstraet)1
met

Izaac Jansz één van een tweeling van der Horst, zn. van Jan Jansz van der Horst en Judith Jans, ged. Utrecht op 29 apr 16492, metselaar.

Bronnen:
1.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (2 mei 1672 blz. 219)
2.Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (29 apr 1649 blz. 403)


Peter Thomas Zijlmans
Peter Thomas Zijlmans1, geb. circa 1600, secretaris te Waspik, ovl. voor 1659.

tr. Besoijen op 14 nov 1626
met

Sijke Huijbregts de Bie1, dr. van Huybert Dirks de Bye en Anneke Aert Claes Hagen, geb. Sprang circa 1600.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jochum*1635 Raamsdonk    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 257)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 265)


Grietje Jans van der Horst
Grietje Jans van der Horst, geb. Utrecht circa 1650, doopgetuige van haar nicht Pieternelletje van der Horst Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 apr 1680.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 5 apr 1670 (getuigen: bruidegom: Symon Moinje vader Kaersstraet en getuige bruid: Jaecquelyna Moinje zuster Doelgraft)
met

Huybert Moinje, geb. Servontein [Frankrijk], greinwerker.

Bronnen:
1.K.O. register L Leiden (T 150), RA Leiden, DTB Leiden, L 11, Leiden, van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)


Jacobus la Maart
Jacobus la Maart, geb. Leiden, lakenwerker.

otr. Leiden, Waalse Kerk op 31 okt 1704 (getuigen: bruidegom: Andries Hofsthuyn neef Sandstraat en getuige bruid: Elisabeth van Reyswijck behuwd zuster Cingelstraat)1
met

Judith van der Horst (van der Ros), dr. van Melchior Jansz van der Horst (metselaar) en Lijsbeth Geurts Doem van Naerden, ged. Leiden op 31 dec 1681.

Bronnen:
1.K.O. register DD Leiden (T 097), RA Leiden, DTB Leiden, DD 28, NH, Leiden, 1703 (31 okt 1704 blz. 97)