Genealogische website van Cees Hagenbeek
Trintje Ariensdr Boon
Trintje Ariensdr Boon, geb. Leiderdorp op 28 sep 1828.Bronnen:
1.Doopboek Woerden (D 006), Nationaal Archief, DTB Woerden, Inventarisnr.: 20, Woerden, vanaf 1770 (11 jun 1803 blz. 91)


Feytje Boon
Feytje Boon, geb. Leiderdorp op 24 dec 1834, ovl. Leiderdorp op 6 apr 1837.Bronnen:
1.Doopboek Woerden (D 006), Nationaal Archief, DTB Woerden, Inventarisnr.: 20, Woerden, vanaf 1770 (11 jun 1803 blz. 91)


Pietertje Opmans
Pietertje Opmans, ovl. voor 4 feb 1785.

tr. Leiden op 17 apr 1767
met

Johannes Saalbergh, geb. Leiden op 9 aug 1747, tr. (2) op 4 feb 1785 met Margaretha Dreves. Uit dit huwelijk geen kinderen


Johannes Saalbergh
Johannes Saalbergh, geb. Leiden op 9 aug 1747.

tr. (1) Leiden op 17 apr 1767
met

Pietertje Opmans, dr. van Jan Opmans de Jongere en Suzanna van Weeren, ovl. voor 4 feb 1785.

tr. (2) op 4 feb 1785
met

Margaretha Dreves


Margaretha Dreves
Margaretha Dreves.

tr. op 4 feb 1785
met

Johannes Saalbergh, geb. Leiden op 9 aug 1747, tr. (1) met Pietertje Opmans. Uit dit huwelijk geen kinderen


Claertgen Huijberts
Claertgen Huijberts, ondertrouw getuige van Paulus Hendricks Duck en haar dochter Marya Passciersdr. Leiden op 5 sep 1670.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marya Leiden    


Jan Jacobs van Rotterdam
Jan Jacobs van Rotterdam (Coevoet)1, ovl. in 1524 op Martijnsdag,
, met de hand geschreven aantekeningen van Johan Strick in december 1595 over zijn afkomst en familie.
Dese Jan Jacob was die sone van Jacob van Rotterdam, welke Jacob binnen Rotterdam hadde staen op den markt drie huyssen besijden den anderen . . . hebbende bij sijne huysvrouwe, genaamt Adriana, veelen kinderen en onder anderen drie sonen bij name Ansen, Jan ende Ghysbert.
In ‘t Hoek ende Cabbeljauwspel, te weten in de jare 1428
worde de stede van Rotterdam overvallen bij de Cabbeljauwsche  . . waardoor de voorn. Jacob ende Adriana, sijn wijf, als wesende een van de principaelste, zich op de vlugt begaven (waarbij hun zoon,die lange Gys”, bij een poging hun schip vlot te krijgen en daarbij,qualijk uyt die slibbe conde geraken” gevangen is genomen en enkele dagen later werd onthoofd; het gezin gaat eerst naar Antwerpen, daarna tot Bergen op Soom, alwaar sij (Jacob en zijn vrouw) in ‘t eynde gestorven en in de Minnebroederskerke onder de predikstoel begraven sijn.
Ende Jan binnen Utrecht, die aldaar getrout is aan Mechtelt van Leuwe, sijn le wijff . . . (hij) was lakenkooper ende woonde in de Coevoet tusschen die Smee ende Regulierebrugge alhier, ende voors. Mechtelt van Leuwe, sijn wijf, overleden sijnde, so creeg hij door middel en behulp van eenige vrouwspersonen Gerarda van der Burck tot sijn twede wijff, -. . . zij, sterft den 15 juli 1534, worde te St. Gertruyd bij hare ouders alhier ‘t Utrecht begraven; (dochter van Clemens van der Burck; hadde ten wijve Wyndelmoet Schaffelaer . . . ende is voorn. Clemens gestorven Ao. 1486 de 5 februari ende Wyndelmoet, sijn wijff, den lesten april 1529 ende sijn St. Geertruid in haere grafsteede binnen Utrecht begraven, en kleindochter van Johan van der Burck, onsen outovergrootvader; hadde ten wijve Alyt van Weede, daarbij hij geprocreert heeft Clemens, haeren eenigen soon en eene dogter)
Dit is in ‘t corte die discriptie van de voorkinderen en derselver
descendenten van Jan Jacobs van Rotterdam, van welke Gerarda van der Burck, sijn twede vrouwe, grote swarigheyts hadde . . . sonder dat sij haar moeder derhalfs dorste clagtig vallen, overmits sij desen weduwer met sijne seven kinderen aangeslagen hadde buyten haer moeders raet ende consent ende daarvan in de ongenade van selve haar moeder gevallen was.

tr. (1)
met

Gerarda van der Burck1,, vanaf 1883 Jrg. 1977, kolom 142, scan 77, dr. van Clemens van der Burck en Weyndelmoet Schaffelaer, ovl. op 15 jul 1535,
, nam sonder wete ende kennissen van Weyndelmoet haere moeder, (want Clemens haer vader al overleden was) tot eenen man Jan Jacobs van Rotterdam, een weduwnaar met seven kinderen, waardoor sij haar leven niet en conde begrijpen die genaden ofte vrindschap van haar moeder boven
vermeld. Die welke t' samen geprocreert hebben ses kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alyd     

tr. (2)
met

Mechtelt van Oostrum, tr. (2) met Harmen van Leeuwen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Gerarda van der Burck
Gerarda van der Burck1,, vanaf 1883 Jrg. 1977, kolom 142, scan 77, ovl. op 15 jul 1535,
, nam sonder wete ende kennissen van Weyndelmoet haere moeder, (want Clemens haer vader al overleden was) tot eenen man Jan Jacobs van Rotterdam, een weduwnaar met seven kinderen, waardoor sij haar leven niet en conde begrijpen die genaden ofte vrindschap van haar moeder boven
vermeld. Die welke t' samen geprocreert hebben ses kinderen.

tr.
met

Jan Jacobs van Rotterdam (Coevoet)1, zn. van Jacob van Rotterdam en Adriana , ovl. in 1524 op Martijnsdag,
, met de hand geschreven aantekeningen van Johan Strick in december 1595 over zijn afkomst en familie.
Dese Jan Jacob was die sone van Jacob van Rotterdam, welke Jacob binnen Rotterdam hadde staen op den markt drie huyssen besijden den anderen . . . hebbende bij sijne huysvrouwe, genaamt Adriana, veelen kinderen en onder anderen drie sonen bij name Ansen, Jan ende Ghysbert.
In ‘t Hoek ende Cabbeljauwspel, te weten in de jare 1428
worde de stede van Rotterdam overvallen bij de Cabbeljauwsche  . . waardoor de voorn. Jacob ende Adriana, sijn wijf, als wesende een van de principaelste, zich op de vlugt begaven (waarbij hun zoon,die lange Gys”, bij een poging hun schip vlot te krijgen en daarbij,qualijk uyt die slibbe conde geraken” gevangen is genomen en enkele dagen later werd onthoofd; het gezin gaat eerst naar Antwerpen, daarna tot Bergen op Soom, alwaar sij (Jacob en zijn vrouw) in ‘t eynde gestorven en in de Minnebroederskerke onder de predikstoel begraven sijn.
Ende Jan binnen Utrecht, die aldaar getrout is aan Mechtelt van Leuwe, sijn le wijff . . . (hij) was lakenkooper ende woonde in de Coevoet tusschen die Smee ende Regulierebrugge alhier, ende voors. Mechtelt van Leuwe, sijn wijf, overleden sijnde, so creeg hij door middel en behulp van eenige vrouwspersonen Gerarda van der Burck tot sijn twede wijff, -. . . zij, sterft den 15 juli 1534, worde te St. Gertruyd bij hare ouders alhier ‘t Utrecht begraven; (dochter van Clemens van der Burck; hadde ten wijve Wyndelmoet Schaffelaer . . . ende is voorn. Clemens gestorven Ao. 1486 de 5 februari ende Wyndelmoet, sijn wijff, den lesten april 1529 ende sijn St. Geertruid in haere grafsteede binnen Utrecht begraven, en kleindochter van Johan van der Burck, onsen outovergrootvader; hadde ten wijve Alyt van Weede, daarbij hij geprocreert heeft Clemens, haeren eenigen soon en eene dogter)
Dit is in ‘t corte die discriptie van de voorkinderen en derselver
descendenten van Jan Jacobs van Rotterdam, van welke Gerarda van der Burck, sijn twede vrouwe, grote swarigheyts hadde . . . sonder dat sij haar moeder derhalfs dorste clagtig vallen, overmits sij desen weduwer met sijne seven kinderen aangeslagen hadde buyten haer moeders raet ende consent ende daarvan in de ongenade van selve haar moeder gevallen was, tr. (2) met Mechtelt van Oostrum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alyd     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Clemens van der Burck
Clemens van der Burck (Verborch)1, ovl. op 5 feb 1486.

tr.
met

Weyndelmoet Schaffelaer1, ovl. op 30 apr 1529, begr. Utrecht.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerarda  †1535   
Elisabeth  †1564   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Weyndelmoet Schaffelaer
Weyndelmoet Schaffelaer1, ovl. op 30 apr 1529, begr. Utrecht.

tr.
met

Clemens van der Burck (Verborch)1, zn. van Johan van der Burck en Alyt van Weede, ovl. op 5 feb 1486.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerarda  †1535   
Elisabeth  †1564   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Jacob van Rotterdam
Jacob van Rotterdam.

tr.
met

Adriana .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1524   


Adriana
Adriana .

tr.
met

Jacob van Rotterdam.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1524   


Johan van der Burck
Johan van der Burck1.

tr.
met

Alyt van Weede1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clemens  †1486   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Alyt van Weede
Alyt van Weede1.

tr.
met

Johan van der Burck1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clemens  †1486   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Elisabeth Meynsdr van der Burck
Elisabeth Meynsdr van der Burck, ovl. op 1 mei 1564.

tr. in 1520
met

Dirck Morrens van Dashorst, ovl. op 10 mrt 1537.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Dirck Morrens van Dashorst
Dirck Morrens van Dashorst, ovl. op 10 mrt 1537.

tr. in 1520
met

Elisabeth Meynsdr van der Burck, dr. van Clemens van der Burck en Weyndelmoet Schaffelaer, ovl. op 1 mei 1564


Mechtelt van Oostrum
Mechtelt van Oostrum.

tr. (1)
met

Jan Jacobs van Rotterdam (Coevoet)1, zn. van Jacob van Rotterdam en Adriana , ovl. in 1524 op Martijnsdag,
, met de hand geschreven aantekeningen van Johan Strick in december 1595 over zijn afkomst en familie.
Dese Jan Jacob was die sone van Jacob van Rotterdam, welke Jacob binnen Rotterdam hadde staen op den markt drie huyssen besijden den anderen . . . hebbende bij sijne huysvrouwe, genaamt Adriana, veelen kinderen en onder anderen drie sonen bij name Ansen, Jan ende Ghysbert.
In ‘t Hoek ende Cabbeljauwspel, te weten in de jare 1428
worde de stede van Rotterdam overvallen bij de Cabbeljauwsche  . . waardoor de voorn. Jacob ende Adriana, sijn wijf, als wesende een van de principaelste, zich op de vlugt begaven (waarbij hun zoon,die lange Gys”, bij een poging hun schip vlot te krijgen en daarbij,qualijk uyt die slibbe conde geraken” gevangen is genomen en enkele dagen later werd onthoofd; het gezin gaat eerst naar Antwerpen, daarna tot Bergen op Soom, alwaar sij (Jacob en zijn vrouw) in ‘t eynde gestorven en in de Minnebroederskerke onder de predikstoel begraven sijn.
Ende Jan binnen Utrecht, die aldaar getrout is aan Mechtelt van Leuwe, sijn le wijff . . . (hij) was lakenkooper ende woonde in de Coevoet tusschen die Smee ende Regulierebrugge alhier, ende voors. Mechtelt van Leuwe, sijn wijf, overleden sijnde, so creeg hij door middel en behulp van eenige vrouwspersonen Gerarda van der Burck tot sijn twede wijff, -. . . zij, sterft den 15 juli 1534, worde te St. Gertruyd bij hare ouders alhier ‘t Utrecht begraven; (dochter van Clemens van der Burck; hadde ten wijve Wyndelmoet Schaffelaer . . . ende is voorn. Clemens gestorven Ao. 1486 de 5 februari ende Wyndelmoet, sijn wijff, den lesten april 1529 ende sijn St. Geertruid in haere grafsteede binnen Utrecht begraven, en kleindochter van Johan van der Burck, onsen outovergrootvader; hadde ten wijve Alyt van Weede, daarbij hij geprocreert heeft Clemens, haeren eenigen soon en eene dogter)
Dit is in ‘t corte die discriptie van de voorkinderen en derselver
descendenten van Jan Jacobs van Rotterdam, van welke Gerarda van der Burck, sijn twede vrouwe, grote swarigheyts hadde . . . sonder dat sij haar moeder derhalfs dorste clagtig vallen, overmits sij desen weduwer met sijne seven kinderen aangeslagen hadde buyten haer moeders raet ende consent ende daarvan in de ongenade van selve haar moeder gevallen was, tr. (1) met Gerarda van der Burck1,, vanaf 1883 Jrg. 1977, kolom 142, scan 77, dr. van Clemens van der Burck en Weyndelmoet Schaffelaer. Uit dit huwelijk een dochter.

tr. (2)
met

Harmen van Leeuwen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Harmen van Leeuwen
Harmen van Leeuwen.

tr.
met

Mechtelt van Oostrum, tr. (1) met Jan Jacobs van Rotterdam1. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Alyd Jan van Rotterdamsdr
Alyd Jan van Rotterdamsdr1,
, enig erfgenaam van Hendrik Everts van Zuylen.

tr.
met

Henrick Everts van Zuijlen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Rijck Lubbertszoonsdr
Rijck Lubbertszoonsdr,
, hij werd de neef genoemd van Henrick Everts van Zuijlen, terwijl zijn zuster enig erfgenaam was van Henrick Everts van Zuijlen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     
Lubbert