Genealogische website van Cees Hagenbeek
Baderich van Thüringen
prins Baderich medekoning van Thüringen, geb. Thuringen [Duitsland] circa 463, Koning van Thuringen, ovl. Thuringen [Duitsland] in 529,
, bij de dood van Basin van Thüringen, ging de troon over naar zijn zoon Ermenfred, die echter een deel van de macht delegeerde aan zijn broers Berthaire en Badéric medekoningen. Dat duurde echter niet lang en Ermenfred viel Berthaire aan en doodde hem. Vervolgens, onder druk van zijn ambitieuse vrouw Amalaberge, een afstammelinge van Theoderic de Grote van Italië, verbond hij zich met Thierry van Austrasië en werd Baldéric aangevallen, overwonnen en onthoofd. Ermentred had niet lang plezier van zijn broedermoorden, want Thierry, geassocieerd met zijn broer Clotaire, veroverde Thüringen in 531.

tr.
met

Amalberga der Vandalen, geb. circa 480, ovl. in 540.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zuster*515     
Ingeltrude     
Arnegonde*499 Muhlhausen [Duitsland] †563 St Denis, Parijs [Frankrijk] 64
Ingonde*510  †546  36


Basinius II van Thüringen
Basinius II koning van Thüringen, geb. Thuringen [Duitsland] in 458, https://gw.geneanet.org/wmeier1?lang=nl&iz=0&p=basinus&n=van+thuringen, ovl. Thuringen [Duitsland] in 511.

tr.
met

Menia der Langobarden, geb. in 460, ovl. in 554.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baderich*463 Thuringen [Duitsland] †529 Thuringen [Duitsland] 66


Menia der Langobarden
Menia der Langobarden, geb. in 460, ovl. in 554.

tr.
met

Basinius II koning van Thüringen, zn. van Basinus koning van Thüringen (koning van Thüringen) en Basina Andovera Thuringen (koningin van Thüringen), geb. Thuringen [Duitsland] in 458, https://gw.geneanet.org/wmeier1?lang=nl&iz=0&p=basinus&n=van+thuringen, ovl. Thuringen [Duitsland] in 511.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baderich*463 Thuringen [Duitsland] †529 Thuringen [Duitsland] 66


Dirk I van Holland
Dirk I van Holland1, geb. circa 874, ovl. in 931.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk I*885  †939 Andernach [Luxemburg] 54Bronnen:
1.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 158)
2.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 93)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 115)


Radboud V van Holland
Radboud V van Holland1,2, geb. circa 848, ovl. in 874 gesneuveld,
, Princeps Regionis Frisiae, zetelde in Tiel of Avezaat.
Graaf Gerolf van Holland of (rond 850 - rond 896) was graaf van Frisia, comes Fresonum, vanaf ongeveer 885. Zijn naam wordt ook wel geschreven als Gerulf, soms met de toevoeging “van Kennemerland”. Zijn afkomst is niet precies bekend, er zijn aanwijzingen dat hij een nazaat is van de Friese koning Radboud, wat zou verklaren waarom hij tot de hoge rijksadel werd gerekend.
Het is niet geheel duidelijk waar het gebied van Gerolf lag, maar Kennemerland lijkt het meest waarschijnlijk. De toevoeging “van Holland” is (net als “van Kennemerland”) van latere datum. De eerste graaf die officieel graaf van Holland genoemd werd was Floris II in 1101. Gerolf geldt als de stamvader van het huis van Holland, maar tot 1100 werden de bewoners van zijn gebied nog Friezen genoemd.
Gezant van de Vikingaanvoerder Godfried de Zeekoning, die was beleend met Walcheren, Kennemerland en de Middelnederlandse gebieden die destijds hadden behoord aan tot de lenen van de Vikingen Rorik en Harald. Gerulf was een der ontevreden edelen die in 885 Godfried vermoordden, waarna hij zelf diens plaats innam in Frisia. Kort na de vergadering van de rijksgroten in Forchheim in 889 beleende koning Arnulf hem met een groot aantal goederen in de Hollandse kuststrook.Zijn zoons Waldger en Dirk waren vrij kort daarna de verdedigers van het land tussen Maas en Vlie. Dirk - de Westfriese graaf, die vooral in de pagus Kinnem (Kennemerland) heerste - geldt als de eerste in de rij der Hollandse graven.
Het ontstaan van het graafschap Holland:
Hoewel het gebied waar Gerolf van Holland woonde sinds het verdrag van Verdrag van Verdun (843) onderdeel was van het Oostfrankische rijk, maakten in de praktijk de vikingen er de dienst uit. Pas in 885 kwam hieraan een einde door de moord op Godfried de Noorman. In deze moord had graaf Gerolf een actief aandeel.
Graaf Gerolf ontving als beloning voor zijn rol bij het verdrijven van de Noormannen van de Oostfrankische koning Arnulf van Karinthië op 4 augustus 889 een aantal goederen in vol eigendom. Het betrof een gebied buiten zijn graafschap, in Teisterbant, bestaande uit een aantal boerderijen en huizen in onder andere Tiel, Aalburg en Asch, plus een gebied binnen zijn graafschap, bestaande uit een bos en een bouwakker, ergens tussen de monding van de Oude Rijn en (vermoedelijk) Bennebroek.
Twijfels over het stamvaderschap:
Gerolf wordt pas sinds laat negentiende eeuw gezien als de stamvader van het Huis van Holland. Dit is gebaseerd op een gedicht uit omstreeks 1120. Daarin worden de graven uit het Huis genoemd, en het gedicht begint met: "De eerste Dirk, broer van Waldger, was een roemrijk man ..." In een ander werk over deze Waldger staat: "Waldgarius Freso, Gerilfi filius", wat te vertalen is als "Waldger de Fries, zoon van Gerulf". Hiermee wordt Gerolf gezien als de vader van Dirk I en als de stamvader van het Hollandse Huis.
Vreemd is echter dat Waldger als oudste zoon na de dood van Gerolf het landgoed in Teisterbant kreeg, terwijl zijn jongere broer Dirk het graafschap erfde. Ook vreemd is dat Waldger zijn enige zoon Radboud noemde. Het was in die tijd namelijk gebruikelijk dat oudste zoon de naam van zijn grootvader kreeg. Er wordt daarom ook wel gedacht dat Gerolf niet de vader maar de pleegvader van Waldger en Dirk was. "Filius" zou in dit geval de betekenis "pleegzoon" kunnen hebben. De meest waarschijnlijke kandidaat voor de biologische vader is Radboud, Heer van Nederfriesland. Deze Radboud sneuvelde in 874 tijdens zijn strijd tegen de Noormannen. Gerolf zou als voogd ook het gebied hebben beheerd dat aan de oudste zoon Waldger nagelaten werd. Dat Dirk vervolgens het graafschap van Gerolf erfde zou komen omdat Gerolf zelf kinderloos bleef.

tr. circa 872
met

zuster , dr. van Dirk II van Holland.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk I*874  †931  57
Waldger*873  †936 Besançon [Frankrijk] 63Bronnen:
1.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 93)
2.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 158)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 115)


Caretena
Caretena , geb. circa 441, ovl. in 506.

tr.
met

Chilperic II koning van Bourgondië, zn. van Gundiok koning van Bourgondië en Cartamena , geb. circa 437, ovl. in 492.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clothilde*492  †545 Tours (St. Marlion) [Frankrijk] 53


Gundiok van Bourgondië
Gundiok koning van Bourgondië, geb. circa 406, ovl. na 472.

tr. circa 437
met

Cartamena , ovl. circa 437.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chilperic II*437  †492  55


Cartamena
Cartamena , ovl. circa 437.

tr. circa 437
met

Gundiok koning van Bourgondië, zn. van Gundahar medekoning van Bourgondië en Athanildis van de Westgothen, geb. circa 406, ovl. na 472.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chilperic II*437  †492  55


Gundahar van Bourgondië
Gundahar medekoning van Bourgondië, geb. circa 374.

tr.
met

Athanildis van de Westgothen, dr. van Alaviv vorst van de Westgothen, geb. circa 380.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gundiok*406  †472  66


Athanildis van de Westgothen
Athanildis van de Westgothen, geb. circa 380.

tr.
met

Gundahar medekoning van Bourgondië, zn. van Gibica medekoning in Bourgondië, geb. circa 374.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gundiok*406  †472  66


Gibica in Bourgondië
Gibica medekoning in Bourgondië, geb. voor 360, ovl. na 405.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gundahar*374     


Gundomar in Bourgondië
Gundomar medekoning in Bourgondië, geb. voor 335, ovl. na 369.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gibica*360  †405  45


Alaviv van de Westgothen
Alaviv vorst van de Westgothen, geb. circa 348, ovl. na 375.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Athanildis*380     


Aorich van de Westgothen
Aorich vorst van de Westgothen, geb. circa 316, ovl. na 332.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alaviv*348  †375  27


Ararich van de Vandalen
Ararich van de Vandalen, geb. circa 284, ovl. na 334.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aorich*316  †332  16


Argaith van de Vandalen
Argaith koning van de Vandalen, geb. voor 220, ovl. na 270.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ararich*284  †334  50


Knivida van de Westgothen
Knivida vorst van de Westgothen, geb. voor 226, ovl. na 247.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Argaith*220  †270  50
Ovida*220  †248  28


Filimer van de Gothischen
Filimer van de Gothischen, geb. voor 165, ovl. na 194.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Knivida*226  †247  21


Guntharich I van de Westgothen
Guntharich I opperkoning van de Westgothen, geb. voor 130, ovl. na 174.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Filimer*165  †194  29


Giuki
Giuki , geb. voor 112,
, Stamvader van het Gotisch-Baltische huis.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guntharich I*130  †174  44