Genealogische website van Cees Hagenbeek
Austrene
Austrene , geb. tussen 525 en 530, bisschop van Orléans in 587, ovl. tussen 604 en 614,
, bisschop van Orléans in 587 en Aunachaire (525-605), bisschop van Auxerre in 565. Via deze bisschoppen zijn de ouders van Austragilde Aiga bekend.


Theodebald
Theodebald , ovl. in 649,
, behalve dat hij hertog was is er verder weinig over hem bekend. De oude kronieken zwijgen, buiten de indicatie dat hij hertog van Douai geweest zou kunnen zijn.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrude*560  †649  89


Rusticus
Rusticus , bisschop van Lyon ca. 494, ovl. op 25 apr 501,
, als bisschop bekend en o.a. beschreven door Ennode van Pavia in de biografie van St. Ephiphane. Hij was zoon van Aquinius en achterkleinzoon van Decimus Rusticus, prefect van Gallië van 409-413. Vertrekt nog als edelman met eerder genoemde bisschop van Padua op een missie naar koning Gondebaud van Bourgondië.

tr.
met

Dochter van Ruricus , dr. van Ruricus van Limoges (bisschop van Limoges 485- ca. 507) en Hiberie .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Artémie     


Dochter van Ruricus
Dochter van Ruricus .

tr.
met

Rusticus , bisschop van Lyon ca. 494, ovl. op 25 apr 501,
, als bisschop bekend en o.a. beschreven door Ennode van Pavia in de biografie van St. Ephiphane. Hij was zoon van Aquinius en achterkleinzoon van Decimus Rusticus, prefect van Gallië van 409-413. Vertrekt nog als edelman met eerder genoemde bisschop van Padua op een missie naar koning Gondebaud van Bourgondië.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Artémie     


Ruricus van Limoges
Ruricus van Limoges, bisschop van Limoges 485- ca. 507.

tr.
met

Hiberie , dr. van Ommace .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dochter     


Basin van Thüringen
Basin van Thüringen, koning van Thüringen, ovl. circa 511,
, bekend als een groot koning en de grondlegger van het grote Thüringen. Zijn rijk strekte zich uit tot de oevers van de Donau. Had contact met de Lombarden onder koning Wacchon, die hij zijn dochter Radegonde ten huwelijk gaf. Hij was de grootvader van de Radegonde, gevangen genomen door Clotaire I.
Hij was zeker een afstammeling van de Basin die in 450 Childéric, koning der Salische Franken, opgejaagd door zijn familie, onderdak verschafte, die dit beloonde door zeven jaar later bij het bestijgen van de Frankische troon Basina te ontvoeren, die de moeder van Clovis I zou worden.

tr.
met

Menia ,
, zij had bij Basin drie zoons: Ermenfred, Bertaire en Baderic en een dochter Radegonde. Hertrouwde na de dood van Basin met een Lombardische edelman, bij wie zij een zoon had, Audoin, die koning der Lombarden zou worden en een dochter die stammoeder van de hertogen van Frioul werd.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermenfred     
Bertaire     


Menia
Menia ,
, zij had bij Basin drie zoons: Ermenfred, Bertaire en Baderic en een dochter Radegonde. Hertrouwde na de dood van Basin met een Lombardische edelman, bij wie zij een zoon had, Audoin, die koning der Lombarden zou worden en een dochter die stammoeder van de hertogen van Frioul werd.

tr.
met

Basin van Thüringen, koning van Thüringen, ovl. circa 511,
, bekend als een groot koning en de grondlegger van het grote Thüringen. Zijn rijk strekte zich uit tot de oevers van de Donau. Had contact met de Lombarden onder koning Wacchon, die hij zijn dochter Radegonde ten huwelijk gaf. Hij was de grootvader van de Radegonde, gevangen genomen door Clotaire I.
Hij was zeker een afstammeling van de Basin die in 450 Childéric, koning der Salische Franken, opgejaagd door zijn familie, onderdak verschafte, die dit beloonde door zeven jaar later bij het bestijgen van de Frankische troon Basina te ontvoeren, die de moeder van Clovis I zou worden.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermenfred     
Bertaire     


Ermenfred
Ermenfred .

tr.
met

Berthaire , dr. van Theodoric de Grote van Italië


Bertaire
Bertaire .


Berthaire
Berthaire .

tr.
met

Ermenfred , zn. van Basin van Thüringen (koning van Thüringen) en Menia


Theodoric de Grote van Italië
Theodoric de Grote van Italië.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Berthaire     


Tonance Ferréol
Tonance Ferréol, prefect van Gallië,
, gezien het jaartal een kritiek moment om de verantwoording van Gallië te verwerven. Nam deel aan het verzet tegen Attila en was daarna in 469 deel van een missie van senatoren naar Rome en verwierf daar veel waardering voor zijn verdiensten. Aan het einde van zijn leven wijdde hij zich aan de kerk zonder dat ergens beschreven werd dat hij de tonsuur nam. Sidonius Apollinarius beschreef de familie der Ferréols uitgebreid en wist verder te vermelden dat zij vele patriciërs onder hun voorouders hadden met uitgebreide landgoederen bij Nîmes en Rodez. Van zijn echtgenote Papianille had hij meerdere zonen waarvan er maar één genoemd werd: Tonance.

tr.
met

Papianille ,
, Zij was bloedverwante van Sidonius. De laatste was gehuwd met een dochter van keizer Avitus van dezelfde naam en haar nicht en de vrouw van Tonance zou daarom een tweede vrouw kunnen zijn die Avitus als oom had.
Avitus speelde een belangrijke rol als romeins veldheer in Gallië (vgl. Gondoic) en zijn intieme relatie met de patriciërs in Dijon zou hierdoor verklaard zijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tonance     


Papianille
Papianille ,
, Zij was bloedverwante van Sidonius. De laatste was gehuwd met een dochter van keizer Avitus van dezelfde naam en haar nicht en de vrouw van Tonance zou daarom een tweede vrouw kunnen zijn die Avitus als oom had.
Avitus speelde een belangrijke rol als romeins veldheer in Gallië (vgl. Gondoic) en zijn intieme relatie met de patriciërs in Dijon zou hierdoor verklaard zijn.

tr.
met

Tonance Ferréol, prefect van Gallië,
, gezien het jaartal een kritiek moment om de verantwoording van Gallië te verwerven. Nam deel aan het verzet tegen Attila en was daarna in 469 deel van een missie van senatoren naar Rome en verwierf daar veel waardering voor zijn verdiensten. Aan het einde van zijn leven wijdde hij zich aan de kerk zonder dat ergens beschreven werd dat hij de tonsuur nam. Sidonius Apollinarius beschreef de familie der Ferréols uitgebreid en wist verder te vermelden dat zij vele patriciërs onder hun voorouders hadden met uitgebreide landgoederen bij Nîmes en Rodez. Van zijn echtgenote Papianille had hij meerdere zonen waarvan er maar één genoemd werd: Tonance.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tonance     


Probus
Probus , geb. tussen 430 en 435,
, hij was een klassegenoot van Sidonius Apollinarius op de school van Eusebius te Lyon of Arles.

tr.
met

Eulalie ,
, Sidonius noemt haar tweemaal als zijn nicht van vaderszijde, die zijn oude vriend Probus had getrouwd. Hij vertelt daarbij dat zij hoogstaande ethische principes had, Minerva gelijkend en respect afdwong bij strenge ouderen, waaronder haar schoonvader de consul Magnus.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Industrie     


Eulalie
Eulalie ,
, Sidonius noemt haar tweemaal als zijn nicht van vaderszijde, die zijn oude vriend Probus had getrouwd. Hij vertelt daarbij dat zij hoogstaande ethische principes had, Minerva gelijkend en respect afdwong bij strenge ouderen, waaronder haar schoonvader de consul Magnus.

tr.
met

Probus , geb. tussen 430 en 435,
, hij was een klassegenoot van Sidonius Apollinarius op de school van Eusebius te Lyon of Arles.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Industrie     


Godogisel
Godogisel , koning, ovl. in 500,
, koning der Bourgondiërs vanaf 474 ?. Bij de dood van Gondoic verdeelde die zijn rijk tussen zijn vier zoons, Gondebald, Godogisel, Chilpéric en Godomar, waarbij de laatste drie koningen van deelstaten waren, ondergeschikt aan Gondebald. Gondesil vestigde zich in Genève. Een dergelijke oplossing van de erfopvolging resulteerde in die tijd altijd in broedertwisten. Zo ook hier, wat leidde tot de eerste acties die het einde van het zelfstandige koninkrijk Bourgondië zouden inleiden.
Godosil, direct in oorlog met Gondebald, ging een bondgenootschap aan met Clovis I en beloofde die schatting te betalen bij een overwinning. Clovis ging daar natuurlijk direct op in en viel Bourgondië binne. Gondebald, onwetend van het verraad van zijn broer, bood Godisel aan de oorlog direct te beëindigen om de gemeenschappelijke vijand te bestrijden. Deze veinsde het er mee eens te zijn, maar op het slagveld verbond hij zich met de Franken en bracht Gondebald een zware nederlaag toe. Deze ontsnapte naar Avignon, waar hij direct belegerd werd door Clovis. Godogisel vestigde zich in Vienne en vierde zijn overwinning. Het tij keerde echter snel. Een afgevaardigde van Gondebald wist Clovis over te halen het beleg te staken op voorwaarde dat Gondebald als diens vazal schatting zou betalen. Clovis accepteerde en trok zich terug. Het gevolg laat zich raden. Gondebald trok op naar Vienne en belegerde de stad. Dit beleg duurde lang en Gondogisel was genoodzaakt de niet strijdende burgers uit de stad te verwijderen. Één van hen was de architect van het aquaduct die uit wraak Gondebald benaderde en hem de weg wees met zijn leger naar het centrum van Vienne, waar Godogisel en zijn manschappen omgebracht werden.

tr.
met

Theodelinde , koningin,
, koningin der Bourgondiërs. Een acte van de VIIIe eeuw, "bevestigd" door een vervalsing uit de Xe eeuw, noemde Theodelinde als echtgenote van Godogisel. Zij zouden de abdij van de St Pierre van Lyon hebben gesticht, maar het lijkt onmogelijk dat Godogisel, Ariaan van geboorte, in de korte tijd tussen zijn overwinning en zijn opsluiten in Vienne, én katholiek geworden was én een abdij had gesticht. Settipani sluit zich alsnog aan bij de theorie dat behalve de naam de rest wel verzonnen zal zijn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ne     


Theodelinde
Theodelinde , koningin,
, koningin der Bourgondiërs. Een acte van de VIIIe eeuw, "bevestigd" door een vervalsing uit de Xe eeuw, noemde Theodelinde als echtgenote van Godogisel. Zij zouden de abdij van de St Pierre van Lyon hebben gesticht, maar het lijkt onmogelijk dat Godogisel, Ariaan van geboorte, in de korte tijd tussen zijn overwinning en zijn opsluiten in Vienne, én katholiek geworden was én een abdij had gesticht. Settipani sluit zich alsnog aan bij de theorie dat behalve de naam de rest wel verzonnen zal zijn.

tr.
met

Godogisel , zn. van Gondoic van Bourgondië (koning van bourgondië), koning, ovl. in 500,
, koning der Bourgondiërs vanaf 474 ?. Bij de dood van Gondoic verdeelde die zijn rijk tussen zijn vier zoons, Gondebald, Godogisel, Chilpéric en Godomar, waarbij de laatste drie koningen van deelstaten waren, ondergeschikt aan Gondebald. Gondesil vestigde zich in Genève. Een dergelijke oplossing van de erfopvolging resulteerde in die tijd altijd in broedertwisten. Zo ook hier, wat leidde tot de eerste acties die het einde van het zelfstandige koninkrijk Bourgondië zouden inleiden.
Godosil, direct in oorlog met Gondebald, ging een bondgenootschap aan met Clovis I en beloofde die schatting te betalen bij een overwinning. Clovis ging daar natuurlijk direct op in en viel Bourgondië binne. Gondebald, onwetend van het verraad van zijn broer, bood Godisel aan de oorlog direct te beëindigen om de gemeenschappelijke vijand te bestrijden. Deze veinsde het er mee eens te zijn, maar op het slagveld verbond hij zich met de Franken en bracht Gondebald een zware nederlaag toe. Deze ontsnapte naar Avignon, waar hij direct belegerd werd door Clovis. Godogisel vestigde zich in Vienne en vierde zijn overwinning. Het tij keerde echter snel. Een afgevaardigde van Gondebald wist Clovis over te halen het beleg te staken op voorwaarde dat Gondebald als diens vazal schatting zou betalen. Clovis accepteerde en trok zich terug. Het gevolg laat zich raden. Gondebald trok op naar Vienne en belegerde de stad. Dit beleg duurde lang en Gondogisel was genoodzaakt de niet strijdende burgers uit de stad te verwijderen. Één van hen was de architect van het aquaduct die uit wraak Gondebald benaderde en hem de weg wees met zijn leger naar het centrum van Vienne, waar Godogisel en zijn manschappen omgebracht werden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ne     


Claffon
Claffon , koning,
, koning der Lombarden, zoon van Gondoin, de eerste uit het geslacht van Lething . Hij regeerde in de tijd dat de lombarden nog in Dalmatië gevestigd waren.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zuchilon     
Taton     


Taton
Taton .


Désiré
Désiré , ovl. in 549,
, edelman uit Dijon en bisschop van Verdun ca. 543-549. Hij onderging diverse geweldplegingen in opdracht van Thierry I van Austrasië. Werd aangegeven door een Siriwald, berooft, gefolterd en verbannen. Bij de troonbestijging van Theodebert, zoon van Thierry I, herkreeg hij zijn vrijheid en zijn zetel. De koning leende hem zelfs 7000 goudstukken die Désiré, althans volgens Gregorius, aan kooplieden gaf om de handel te bevorderen. Bij zijn dood liet zijn zoon Syagrius Siriwald vermoorden.

tr.
met

Ne ,
, edelvrouwe te Toulouse.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Broer