Website van Cees Hagenbeek
Aernoud Snider van Leijden
Aernoud Snider van Leijden.

tr.
met

Ver Machtilde .

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Ver Machtilde
Ver Machtilde .

tr.
met

Aernoud Snider van Leijden, zn. van Philips van Leijden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Philips van Leyden
Philips van Leyden1, geb. circa 1328, Kanunnik van St. Pancras, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1382.Bronnen:

1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 61)
2.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 63)
3.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 62)
4.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 64)

Pieter Goburgenzoon
Pieter Goburgenzoon1, geb. te Leiden voor 1280, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) voor 20 apr 1342.

Pieter Goburgenzoon.
Pieter Gobburgen moet vóór 1280 geboren zijn. Hij wordt namelijk in 1304 reeds vermeld als een der schepenen ten  wier overstaan Katerine Poes’ weduwe, een vicarie stichtte in de St. Pieterskerk ter gedachtenis aan haar man  Poes en zoon Joos, beide overleden.* In 1325 was hij een van de vier raadslieden der stad (de latere burgemeesters), die samen met de schout en de schepenen en met hulp van de graaf bij de landcommandeur van de Duitse Orde in Utrecht bewerkten, dat de kapelrieën in de St. Pieterskerk zouden worden bediend volgens de bepalingen van de stichtingsbrieven en dat het begevingsrecht zou blijven aan de erfgenamen van de stichters in plaats van te komen aan de Commandeur van het Duitse Huis in Leiden, tevens pastoor van de St. Pieter.
De schepen Reynier Gobburgenzoon, die in dezelfde acte wordt vermeld, zal een broeder van hem geweest zijn. .
Vrijwel zeker twee ándere broeders van hem zijn geweest Gheye Gobburgenzoon van wie tot nog toe in Leiden alléén gevonden is, dat hij vóór 1325 een kapelrie in de St.  Pieterskerk heeft gesticht samen met zijn vrouw Christina .
bij wie hij tenminste vier kinderen heeft gehad 7 en Philips  Gobburgenzoon die in 1322 wordt vermeld en die gehuwd is geweest met Elizabeth N. bij wie hij tenminste een zoon Bartholomeus heeft gehad.
In 1334 en 1335 wordt Pieter Gobburgen nog een keer vermeld als schepen van Leiden.  Aan het stuk dd. 12 april 1335 hangt zelfs nog zijn schepenzegel.
In deze acte dragen Remburch Gosekiaens weduwe en haar kinderen ten overstaan van twee Leidse schepenen over aan heer Gerard van der Hogherstrate, priester, een jaarlijkse rente van 1 pond hollands. Het aardige van.
deze acte is, dat heer Gerard de oudste zoon van Pieter Gobburgen is.
Pieter Gobburgen is vóór 20 april 1342 overleden.
Van die datum zijn namelijk twee schepenacten bewaard gebleven, in één waarvan heer Gerard, Jan, Philips, Lyddeld, Gobburch, Margriete en Kerstine, Pieter Gobburgenzoons kinderen, afstand doen van hun erfportie ten gunste van hun moeder Kerstine, terwijl in het andere stuk moeder Kerstine ,,Pieter veren Gobburghensoens wedewi” samen met de genoemde kinderen vastlegt, dat na haar overlijden uit haar nalatenschap 10 pond hollands per jaar aan ,,de” kapelrie zullen komen ten behoeve van haar zoon Philips.

tr.
met

Christina Vranckendochter2,3, dr. van Vrank Arnt Hoddenzoon en Liddeld , geb. circa 1280, ovl. (minstens 61 jaar oud) tussen (d2:0) apr 1342 13450700, begr. te Leiden (Pieterskerk) voor de trappen naar het priesterkoor.

Christina Vranckendochter.
Naast de gezinnen van Heyn Philipsz. en zijn zoon Pieter Gobburgen verdient ook dat, waaruit Christina Vranken kwam, enige aandacht. Ook uit dát gezin (Vrank Arnt Hoddenzoon en Liddeld N.) zijn enige personen voortgekomen, die in de stedelijke Leidse gemeenschap een rol hebben gespeeld.
Vrank en Liddeld hebben tenminste vier kinderen gehad: Christine, Dirk, Jan en Gerrit.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips*1328  †1382  54Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 63)
2.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 62)
3.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 64)

Christina Vranckendochter
Christina Vranckendochter1,2, geb. circa 1280, ovl. (minstens 61 jaar oud) tussen (d2:0) apr 1342 13450700, begr. te Leiden (Pieterskerk) voor de trappen naar het priesterkoor.

Christina Vranckendochter.
Naast de gezinnen van Heyn Philipsz. en zijn zoon Pieter Gobburgen verdient ook dat, waaruit Christina Vranken kwam, enige aandacht. Ook uit dát gezin (Vrank Arnt Hoddenzoon en Liddeld N.) zijn enige personen voortgekomen, die in de stedelijke Leidse gemeenschap een rol hebben gespeeld.
Vrank en Liddeld hebben tenminste vier kinderen gehad: Christine, Dirk, Jan en Gerrit.

tr.
met

Pieter Goburgenzoon4, zn. van Hein Philips van Leijden en Ver Gobburch , geb. te Leiden voor 1280, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) voor 20 apr 1342.

Pieter Goburgenzoon.
Pieter Gobburgen moet vóór 1280 geboren zijn. Hij wordt namelijk in 1304 reeds vermeld als een der schepenen ten  wier overstaan Katerine Poes’ weduwe, een vicarie stichtte in de St. Pieterskerk ter gedachtenis aan haar man  Poes en zoon Joos, beide overleden.* In 1325 was hij een van de vier raadslieden der stad (de latere burgemeesters), die samen met de schout en de schepenen en met hulp van de graaf bij de landcommandeur van de Duitse Orde in Utrecht bewerkten, dat de kapelrieën in de St. Pieterskerk zouden worden bediend volgens de bepalingen van de stichtingsbrieven en dat het begevingsrecht zou blijven aan de erfgenamen van de stichters in plaats van te komen aan de Commandeur van het Duitse Huis in Leiden, tevens pastoor van de St. Pieter.
De schepen Reynier Gobburgenzoon, die in dezelfde acte wordt vermeld, zal een broeder van hem geweest zijn. .
Vrijwel zeker twee ándere broeders van hem zijn geweest Gheye Gobburgenzoon van wie tot nog toe in Leiden alléén gevonden is, dat hij vóór 1325 een kapelrie in de St.  Pieterskerk heeft gesticht samen met zijn vrouw Christina .
bij wie hij tenminste vier kinderen heeft gehad 7 en Philips  Gobburgenzoon die in 1322 wordt vermeld en die gehuwd is geweest met Elizabeth N. bij wie hij tenminste een zoon Bartholomeus heeft gehad.
In 1334 en 1335 wordt Pieter Gobburgen nog een keer vermeld als schepen van Leiden.  Aan het stuk dd. 12 april 1335 hangt zelfs nog zijn schepenzegel.
In deze acte dragen Remburch Gosekiaens weduwe en haar kinderen ten overstaan van twee Leidse schepenen over aan heer Gerard van der Hogherstrate, priester, een jaarlijkse rente van 1 pond hollands. Het aardige van.
deze acte is, dat heer Gerard de oudste zoon van Pieter Gobburgen is.
Pieter Gobburgen is vóór 20 april 1342 overleden.
Van die datum zijn namelijk twee schepenacten bewaard gebleven, in één waarvan heer Gerard, Jan, Philips, Lyddeld, Gobburch, Margriete en Kerstine, Pieter Gobburgenzoons kinderen, afstand doen van hun erfportie ten gunste van hun moeder Kerstine, terwijl in het andere stuk moeder Kerstine ,,Pieter veren Gobburghensoens wedewi” samen met de genoemde kinderen vastlegt, dat na haar overlijden uit haar nalatenschap 10 pond hollands per jaar aan ,,de” kapelrie zullen komen ten behoeve van haar zoon Philips.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips*1328  †1382  54Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 62)
2.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 64)
3.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 83)
4.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 63)

Jacob Gerrit Emmen
Jacob Gerrit Emmen1.

tr.
met

Liddeld Gerritsdr Rijswijc1, dr. van Gerrit Vrankensz Rijswijc en Alijt Kestantsdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1344 Zoeterwoude †1433 Leiden 89Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 71)

Liddeld Gerritsdr Rijswijc
Liddeld Gerritsdr Rijswijc1.

tr.
met

Jacob Gerrit Emmen1, zn. van Gerrit Emmen en Katrine .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1344 Zoeterwoude †1433 Leiden 89Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 71)

Vrank Arnt Hoddenzoon
Vrank Arnt Hoddenzoon1.

tr.
met

Liddeld 1.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1280  †1342 Leiden (Pieterskerk) 61
Jan     Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 83)

Liddeld
Liddeld 1.

tr.
met

Vrank Arnt Hoddenzoon1.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1280  †1342 Leiden (Pieterskerk) 61
Jan     Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 83)

Gerrit Emmen
Gerrit Emmen1.

tr.
met

Katrine 1, tr. (2) met Jan den Hoesche. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob     Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 71)

Katrine
Katrine 1.

tr. (1)
met

Gerrit Emmen1.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob     

tr. (2)
met

Jan den Hoesche1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte     Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 71)

Jan den Hoesche
Jan den Hoesche1.

tr.
met

Katrine 1, tr. (1) met Gerrit Emmen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte     Bronnen:
1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 71)

Jutte den Hoesche
Jutte den Hoesche1.

tr.
met

Jan Pieters Poes1, zn. van Vrank Arnt Hoddenzoon en Liddeld .


Bronnen:

1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 70)
2.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 71)

Jan Pieters Poes
Jan Pieters Poes1.

tr.
met

Jutte den Hoesche1, dr. van Jan den Hoesche en Katrine .


Bronnen:

1.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 70)
2.Leids Jaarboekje (B 031), Type: boek, Uitgever: Historische Ver. Oud Leijden, Plaats: Leiden (blz. 83)

Gerijt Meijnaertsz
Gerijt Meijnaertsz, geb. circa 1370, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in aug 1413.

tr.
met

Geertruijd , geb. circa 1370.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijt*1400     


Geertruijd
Geertruijd , geb. circa 1370.

tr.
met

Gerijt Meijnaertsz, geb. circa 1370, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in aug 1413.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijt*1400     


Ghijsbrecht Witgens
Ghijsbrecht Witgens, geb. circa 1370.

tr.
met

Margriet , geb. circa 1370, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1413.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Margriet
Margriet , geb. circa 1370, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1413.

tr.
met

Ghijsbrecht Witgens, geb. circa 1370.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Gijsbertus Johannes Meeuwig
Gijsbertus Johannes Meeuwig, geb. te Haarlem in 1807, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Huizen op 16 nov 1884.

tr. (resp. ongeveer 24 en 24 jaar oud) te Haarlem op 7 sep 1831
met

Grietje van Bilderbeek, dr. van Barend van Bilderbeek en Catharina ter Weijden, geb. te Haarlem op 2 mrt 1807, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem op 4 apr 1885.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1840 Haarlem †1928 Haarlem 87


Grietje van Bilderbeek
Grietje van Bilderbeek, geb. te Haarlem op 2 mrt 1807, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem op 4 apr 1885.

tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Haarlem op 7 sep 1831
met

Gijsbertus Johannes Meeuwig, zn. van Johannes Meeuwig en Ida Snoek, geb. te Haarlem in 1807, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Huizen op 16 nov 1884.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1840 Haarlem †1928 Haarlem 87