Genealogische website van Cees Hagenbeek
Friedrich I zu Burg-Lengenfeld
Friedrich I Graf zu Burg-Lengenfeld, ovl. in 1110.

tr.
met

Siguna von Leige, dr. van Goswin von Leige, Erbin von Mohrungen und Gatersleben, ovl. na 1110.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilica     


Dirk Lauwrensz Boel
Dirk Lauwrensz Boel.

tr. (1) Goudriaan op 18 jun 1690
met

Lijsbeth Wouters Noomen, dr. van Wouter Pietersz Noem en Sijchjen Pietersdr Croock.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijchjen~1696 Goudriaan    

tr. (2)
met

Elisabeth Wouters de Leeuw


Lijsbeth Wouters Noomen
Lijsbeth Wouters Noomen.

tr. Goudriaan op 18 jun 1690
met

Dirk Lauwrensz Boel, zn. van Laurens Gerritsz Boel en Marritgen Jansdr, tr. (2) met Elisabeth Wouters de Leeuw. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijchjen~1696 Goudriaan    


Laurens Gerritsz Boel
Laurens Gerritsz Boel, ged. Gouderak op 15 mrt 1626.

otr. op 10 mrt 1652, tr. Nieuwpoort op 14 mrt 1652
met

Marritgen Jansdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk     


Marritgen Jansdr
Marritgen Jansdr.

otr. op 10 mrt 1652, tr. Nieuwpoort op 14 mrt 1652
met

Laurens Gerritsz Boel, zn. van Gerrit Ariensz Boel (schepen/heemraad 1630-1636) en Jannichjen Lauwrensdr, ged. Gouderak op 15 mrt 1626.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk     


Wouter Pietersz Noem
Wouter Pietersz Noem, ovl. voor 1674.

relatie
met

Sijchjen Pietersdr Croock, dr. van Pieter Theunisz. Croock en Willemcken Aertsdr.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth     
Pieter*1666 Langerak    


Sijchjen Pietersdr Croock
Sijchjen Pietersdr Croock.

relatie
met

Wouter Pietersz Noem, zn. van Pieter Jansz Noome en Merrighjen Sijmonsdr de Best, ovl. voor 1674.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth     
Pieter*1666 Langerak    


Gerrit Ariensz Boel
Gerrit Ariensz Boel, schepen/heemraad 1630-1636.

tr. (1) Goudriaan op 3 dec 1617
met

Neeltje Aertsdr.

tr. (2) Goudriaan op 5 mrt 1623
met

Jannichjen Lauwrensdr, dr. van Laurens Laurensz en Heijlcken Inghendr, geb. Goudriaan.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurens~1626 Gouderak    


Jannichjen Lauwrensdr
Jannichjen Lauwrensdr, geb. Goudriaan.

tr. Goudriaan op 5 mrt 1623
met

Gerrit Ariensz Boel, zn. van Arien Dircksz Boel (schout en schepen) en Fijchje Gerritsdr Appelmoes, schepen/heemraad 1630-1636, tr. (1) met Neeltje Aertsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurens~1626 Gouderak    


Neeltje Aertsdr
Neeltje Aertsdr.

tr. Goudriaan op 3 dec 1617
met

Gerrit Ariensz Boel, zn. van Arien Dircksz Boel (schout en schepen) en Fijchje Gerritsdr Appelmoes, schepen/heemraad 1630-1636, tr. (2) met Jannichjen Lauwrensdr, dr. van Laurens Laurensz en Heijlcken Inghendr. Uit dit huwelijk een zoon


Pieter Jansz Noome
Pieter Jansz Noome, ovl. voor 1654.

relatie
met

Merrighjen Sijmonsdr de Best, dr. van Symon Jan Willemsz de Best en Neeltje Zegersdr Verduyn, relatie (2) met Cornelis Jansz. Vuijck. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter  1674   


Merrighjen Sijmonsdr de Best
Merrighjen Sijmonsdr de Best.

relatie (1)
met

Pieter Jansz Noome, zn. van Jan Woutersz. Noomen (leenman 1596) en Marrichjen Petersdr van Vuyren, ovl. voor 1654.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter  1674   

relatie (2)
met

Cornelis Jansz. Vuijck


Cornelis Jansz. Vuijck
Cornelis Jansz. Vuijck.

relatie
met

Merrighjen Sijmonsdr de Best, dr. van Symon Jan Willemsz de Best en Neeltje Zegersdr Verduyn, relatie (1) met Pieter Jansz Noome. Uit deze relatie een zoon


Pieter Theunisz. Croock
Pieter Theunisz. Croock, ovl. voor 1662.

relatie
met

Willemcken Aertsdr, dr. van Aert Theunisz en Beertgen Bruijnen.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijchjen     


Willemcken Aertsdr
Willemcken Aertsdr.

relatie
met

Pieter Theunisz. Croock, zn. van Thonis Leendertsz en Neeltgen Petersd Croock, ovl. voor 1662.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijchjen     


Arien Dircksz Boel
Arien Dircksz Boel, geb. in 1574, schout en schepen, begr. Goudriaan op 6 jan 1620.

relatie
met

Fijchje Gerritsdr Appelmoes, dr. van Gerrit Cornelisz Appelmoes en Ariaentjen .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     


Fijchje Gerritsdr Appelmoes
Fijchje Gerritsdr Appelmoes.

relatie
met

Arien Dircksz Boel, zn. van Dirck Gorisz Boel (vermeld 1589), geb. in 1574, schout en schepen, begr. Goudriaan op 6 jan 1620.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     


Laurens Laurensz
Laurens Laurensz, ovl. voor 1625.

relatie
met

Heijlcken Inghendr.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannichjen Goudriaan    


Heijlcken Inghendr
Heijlcken Inghendr.

relatie
met

Laurens Laurensz, ovl. voor 1625.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannichjen Goudriaan    


Jan Woutersz. Noomen
Jan Woutersz. Noomen, leenman 1596, ovl. voor 1654.

relatie
met

Marrichjen Petersdr van Vuyren, dr. van Peeter Jan Barentsz en NN Jacobsdr Vuijren.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter  1654