Genealogische website van Cees Hagenbeek
Trijntje Govertdr van Wijn
Trijntje Govertdr van Wijn, ovl. tussen 1666 en 1670,
, j.d, wonend op het Voorvliet (Noortvliet?) te Maassluis (1630), vermeld in notarieel archief Maassluis 18-5-1666.
Weeskamer Maassluis:
Tryntgen Govertsdr van Wyn
7-10-1642 4, f. 68v
Adriaen Jorisz
7-10-1642 4, f. 68v.

tr. Maassluis op 16 jun 1630, beiden onder patroniem
met

Arij Joris Boogerd alias Sluijs, zn. van Jooris Maertens Visscher en Crijntgen Hubrechtsdr, geb. in 1609, begr. Maassluis op 17 aug 1672,
, j.m, wonend in het Groeneveld te Maassluis (1630), mogelijke verwant aan Willem Boogaert, penningmr. van de visssery te Maassluis, en Hendrik Boogaert, schepen van Maassluis (1649).
Op 19-8-1653 wordt attestatie afgelegd ten verzoeke van Jan van Lis, door Jan Woutersz Rous, stierman, oud 36 jaren, en Jan Bastiaensz, visser, oud 31 jaren : " dat zij deposanten op den XXIe july 1653 lestleden hebben gezien dat stierman Ary Jorisz van hyer uitgeseylt sijnde alsdoen omtrent de Vlyelanderbanck van een Engels schip genomen en(de) ten huydige dach niet thuys gecomen is.
Adrijaen Jorisz "gewesene styerman op een hoeker, verklaarde op 14 november 1653 ten verzoeke van Jan van Lis, boekhouder van het schip, dat het schip omtrent eind september tot Londen in het venduhuis in het openbaar was verkocht voor 265 pond Sterling. Het schip was op thuisreis andermaal door een Engelse kapitein genomen. Nadat het schip op 1-7-1653 voor de eerste maal was genomen door de Engelse kapitein Richard Swaens, was het schip met het volk en de gevangen vis naar Engeland opgebracht en daar eerst vrijgegeven nadat het rantsoen van tweehonderd pond Sterling, of wel tweeduizend car. guldens was betaald [574].
Op 29-10-1668 is Ary Jorisz Sluijs, stierman, onder de verkopers van 5/6 parten, of "dertich lijnen uyt sesendertich lijnen " in een hoekerschip, oud vijf jaren, groot zesentwintig last haring, laatst gevoerd bij Jacob Arentsz Bogert (zijn zoon).

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Govert~1647 Maassluis 1731 Maassluis 84


Gerrit Leendertsz Bocxhoorn
Gerrit Leendertsz Bocxhoorn (Buxhoorn, Bucxhoorn), geb. Maassluis in mei 1607, ovl. Maassluis op 2 nov 1670, begr. Maassluis Grote Kerk graf nr. 141 op 5 nov 1670,
, koopt dit graf in 1645 van de kerk, j.m, wonend in de Schans te Maassluis (1629), blocmaker (1630.1640), vermeld in notarieel archief Maassluis (1652.1666), schepen (1652-1657) en burgemeester (1663.1668) van Maassluis.

tr. Maassluis op 9 sep 1629
met

Maertgen Hertochs Hoogwerf, dr. van Hertich Arijens Hoogwerf en Aeltje Fransen, geb. tussen 1609 en 1610, ovl. na 1654,
, wonend in de Schans te Maassluis (1629).

Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1651 Maassluis 1694 Maassluis 43


Maertgen Hertochs Hoogwerf
Maertgen Hertochs Hoogwerf, geb. tussen 1609 en 1610, ovl. na 1654,
, wonend in de Schans te Maassluis (1629).

tr. Maassluis op 9 sep 1629
met

Gerrit Leendertsz Bocxhoorn (Buxhoorn, Bucxhoorn), zn. van Leendert Gerritsz Bocxhoorn en Teuntje Willems, geb. Maassluis in mei 1607, ovl. Maassluis op 2 nov 1670, begr. Maassluis Grote Kerk graf nr. 141 op 5 nov 1670,
, koopt dit graf in 1645 van de kerk, j.m, wonend in de Schans te Maassluis (1629), blocmaker (1630.1640), vermeld in notarieel archief Maassluis (1652.1666), schepen (1652-1657) en burgemeester (1663.1668) van Maassluis.

Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1651 Maassluis 1694 Maassluis 43


Abraham Lucas van Volkom
Abraham Lucas van Volkom (Volckens), ged. Dordrecht in aug 1629, "schippersgast" te Dordrecht.

tr. Dordrecht op 27 aug 1653
met

Maycken Jacobs.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1670 Dordrecht 1730 Dordrecht 59


Maycken Jacobs
Maycken Jacobs.

tr. Dordrecht op 27 aug 1653
met

Abraham Lucas van Volkom (Volckens), zn. van Lucas Jansz van Volkom en Sara Abrahams, ged. Dordrecht in aug 1629, "schippersgast" te Dordrecht.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1670 Dordrecht 1730 Dordrecht 59


Pieter Verhoeve
Pieter Verhoeve https://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation10.html#672), ged. DG Dordrecht op 16 aug 1652, ovl. na 1679.

tr. Dordrecht op 21 mrt 1666
met

Trijntje Jans Camp(en) (Kempen), geb. Mφrs [Duitsland], ovl. na 1679.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Dordrecht    


Trijntje Jans Camp(en)
Trijntje Jans Camp(en) (Kempen), geb. Mφrs [Duitsland], ovl. na 1679.

tr. Dordrecht op 21 mrt 1666
met

Pieter Verhoeve https://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation10.html#672), zn. van Barent Verhoeve en Maycken Gillis, ged. DG Dordrecht op 16 aug 1652, ovl. na 1679.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Dordrecht    


Abraham Targier
Abraham Targier (Tersier, Tresier), geb. Dordrecht voor 1655, ged. DG Dordrecht op 1 apr 1674, begr. Dordrecht op 17 mei 1709,
, Abram Tresier Mennonite vermaender woont op de Groenmarkt), jongman, grutter van Dordrecht (1678), zeepzieder (1699), koopman en zeepzieder in "De Hamer",[595] leeraar der Doopsgezinden, gekozen/benoemd tot ouderling/leeraar van de Doopsgezinde gemeenschap te Dordrecht (1691), belender in de Vriesestraat te Dordrecht (1699), woont op de Groenmarkt (1709).
Op 21-5-1699 verkoopt Abraham Targier, zeepzieder, aan Salomon Bosgagie, Bartholomeus Targier, Tanneke Targier, Sara Targier (weduwe), Catarina Targier en Dr. Joachim Targier, voor f 1700,-- een pand genaamd de Eenhoorn in de Nieuwkerkstraat te Dordrecht, belend door Pieter Gront, bakker, en Cornelis Huijsman. Schuldeiser is Adriana Claes. Als curator treedt op Samuel De Moraaz, notaris. Overige genoemde personen Tielman van Ternij (overleden). [601]
Op 21-5-1719 komen in een procuratieakte te Schiedam voor Huibert van den Berg, mr. Loodgieter, gehuwd met Sara Targier, en Abraham Targier, gehuwd met Geertruit Terwe. [602] Vooralsnog is onduidelijk of alle genoemdemn dan nog leven.
Jakob Targier schrijft een gedicht Troost aan myne moeder Geertruid Terwen, door hem gedateerd 1708.[603] Zijn moeder, die op 14 februari van dat jaar wordt begraven, is dan blijkens de tweede strofe al ernstig ziek "Want van een teering aangrandt / Vergaat u 't merg en ingewant".

tr. Dordrecht op 11 mei 1678 gerecht (getuige: Elijsabet Jochems, zijn moeder, Anthonij Teruwe, haar vader), kerk.huw. (DG) Dordrecht op 5 jun 1678
met

Geertruy Anthonisdr Terruwe, dr. van Antoni Terwen en Sara van der Poel, DG, begr. Dordrecht op 14 feb 1708,
, jonge dochter wonende te Dordrecht (1678).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthony*1685  †1730  45


Geertruy Anthonisdr Terruwe
Geertruy Anthonisdr Terruwe, DG, begr. Dordrecht op 14 feb 1708,
, jonge dochter wonende te Dordrecht (1678).

tr. Dordrecht op 11 mei 1678 gerecht (getuige: Elijsabet Jochems, zijn moeder, Anthonij Teruwe, haar vader), kerk.huw. (DG) Dordrecht op 5 jun 1678
met

Abraham Targier (Tersier, Tresier), zn. van Abraham Targiers en Lijsbeth Jochems van Gent, geb. Dordrecht voor 1655, ged. DG Dordrecht op 1 apr 1674, begr. Dordrecht op 17 mei 1709,
, Abram Tresier Mennonite vermaender woont op de Groenmarkt), jongman, grutter van Dordrecht (1678), zeepzieder (1699), koopman en zeepzieder in "De Hamer",[595] leeraar der Doopsgezinden, gekozen/benoemd tot ouderling/leeraar van de Doopsgezinde gemeenschap te Dordrecht (1691), belender in de Vriesestraat te Dordrecht (1699), woont op de Groenmarkt (1709).
Op 21-5-1699 verkoopt Abraham Targier, zeepzieder, aan Salomon Bosgagie, Bartholomeus Targier, Tanneke Targier, Sara Targier (weduwe), Catarina Targier en Dr. Joachim Targier, voor f 1700,-- een pand genaamd de Eenhoorn in de Nieuwkerkstraat te Dordrecht, belend door Pieter Gront, bakker, en Cornelis Huijsman. Schuldeiser is Adriana Claes. Als curator treedt op Samuel De Moraaz, notaris. Overige genoemde personen Tielman van Ternij (overleden). [601]
Op 21-5-1719 komen in een procuratieakte te Schiedam voor Huibert van den Berg, mr. Loodgieter, gehuwd met Sara Targier, en Abraham Targier, gehuwd met Geertruit Terwe. [602] Vooralsnog is onduidelijk of alle genoemdemn dan nog leven.
Jakob Targier schrijft een gedicht Troost aan myne moeder Geertruid Terwen, door hem gedateerd 1708.[603] Zijn moeder, die op 14 februari van dat jaar wordt begraven, is dan blijkens de tweede strofe al ernstig ziek "Want van een teering aangrandt / Vergaat u 't merg en ingewant".

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthony*1685  †1730  45


Gerrit Hulstman
Gerrit Hulstman, DG, begr. op 25 jun 1725.

tr. Gouda voor schepenen op 15 sep 1686
met

Fijtgen Tirion, dr. van Isaacq Stoffels Tirion en Aeltgen Jans.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruij Gouda †1724   


Fijtgen Tirion
Fijtgen Tirion.

tr. Gouda voor schepenen op 15 sep 1686
met

Gerrit Hulstman, zn. van Pieter Gerritsz Hulstmans en Geertuyt Isaacs Cuypsdr, DG, begr. op 25 jun 1725.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruij Gouda †1724   


Pieter Nieuwenhuysen
Pieter Nieuwenhuysen, geb. Waltziel [Duitsland] bij Gulik, begr. Dordrecht op 26 jan 1717.

otr. Dordrecht op 3 jan 1694, tr. Dordrecht op 18 jan 1694
met

Geertruijd van der Kloeck ((van der) Klo(c)k, Klogh), dr. van Wouter Jansz van der Cloeck (korenmeester te Dordrecht.) en Aeltje Hermans, ged. Dordrecht op 9 sep 1673, begr. Dordrecht Nieuwe Kerk op 15 jun 1746.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1704 Dordrecht 1762 Dordrecht 57


Geertruijd van der Kloeck
Geertruijd van der Kloeck ((van der) Klo(c)k, Klogh), ged. Dordrecht op 9 sep 1673, begr. Dordrecht Nieuwe Kerk op 15 jun 1746.

otr. Dordrecht op 3 jan 1694, tr. Dordrecht op 18 jan 1694
met

Pieter Nieuwenhuysen, geb. Waltziel [Duitsland] bij Gulik, begr. Dordrecht op 26 jan 1717.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1704 Dordrecht 1762 Dordrecht 57


Adriaen Jansen Smits
Adriaen Jansen Smits, ged. Sprang op 10 sep 1662,
, j.m. van Waspik (1685).

otr. Waspik op 22 nov 1685, tr. Sprang op 16 dec 1685
met

Cateleijn Jans Soethout, dr. van Johannes Bastiaens Soethoudt en Theunisken Cornelissen de Leeuw, ged. Sprang op 10 sep 1662,
, wonend te Waspik (1685).

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Cateleijn Jans Soethout
Cateleijn Jans Soethout, ged. Sprang op 10 sep 1662,
, wonend te Waspik (1685).

otr. Waspik op 22 nov 1685, tr. Sprang op 16 dec 1685
met

Adriaen Jansen Smits, ged. Sprang op 10 sep 1662,
, j.m. van Waspik (1685).

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Pieter Jacobsz van der Jacht
Pieter Jacobsz van der Jacht, geb. tussen 1599 en 1600, visser (1629, 1634) en stierman (1641, 1643) te Maassluis, begr. Maassluis,
, koopt 29-12-1656 een eigen graf nr. 112 in de Grote Kerk [275], vermeld in notarieel archief Maassluis 24-3-1651.

tr. Maassluis op 14 mei 1628
met

Maertje Govertsdr van Wijn, dr. van Govert Pietersz van Wijn en Trijntje Jacobs van der Velden, begr. Maassluis Grote Kerk (graf nr. 210) op 5 mrt 1682,
, Op 28-3-1643 verklaren de zwagers Willem Govertsz van Wijn, stierman op een hoekerschip, oud 24 jaren en Pieter Jacobsz van der Jacht, bootsgesel, oud 42 jaren, dat op 5-12-1642 een schip verloren is gegaan "naer huys seijlende van Fransois Schot capiteyn uit Vlaenderen sijn genomen, den welcken het schip in de gront doen hacken hebbende haer deposanten alle heeft medegenomen ende tot Duynkercken in de gevancknisse heeft doen brengen." [282].
Op 12-12-1641 komen voor in een Attestatie te Maassluis: Pieter Jacobss van der Jacht stierman, oud 41 jr, en zijn vennoot Gerrit Claess, oud 19 jr. [283]
Op 14-3-1682 vindt te Maassluis boedelscheiding plaats van Maertje Goverts van Wijn echtgenote van wijlen Pieter Jacobszoon van der Jacht, stuurman. Er zijn 4 kinderen : NN Pieters van der Jacht =Barber, huisvr. van Job Jorisz Swartewaal, Jacob Pietersz van der Jacht, NN Pieters van der Jacht =Sara (mogelijk gehuwd met Willem Gerritsz Haringman), Ermpje P. Scharp en Pieter P. Scharp, kinderen van Maertje Pieters van der Jacht, en verder? Jan Joris NN. Reden van de opmaak: het overlijden in 1680 van JPvdJ, visser beroep: 1/2 kap. Boedelbeschrijving : 1 huis gelegen aan de noordzijde van de Zuidvliet, 1 huis(en erf) gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat, obligaties ter waarde van ƒ 578.90, geld ter waarde van ƒ 190.00. In het voorhuis: 2 schilderijtjes, 8 aardewerken schotels, 1 bruine kast, 2 stoelen, 3 blauwe zitkussens, 1 paars zitkussen, zeven stuks aardewerk op de kast, 1 geverfde bank. In de keuken: 1 bed, 1 peluw, 2 dekens, 1 beddekleed, 2 blauwe gordijnen, 1 rabat, 1 blauw schoorsteenkleed, 6 schilderijen, 6 stoelen, 1 bankje, 1 kapstok, 18 schotels, 6 tafelborden, 3 pulletjes, 2 koppen, 1 spiegel, 1 achtkantige tafel, 1 ronde doos, 1 geverfd kastje, 1 bierkan, 4 zilveren lepels, 1 zilveren ketting met een haakje, 19 pond garen, 2 pond vlas, 1 paars schortekleed, 2 blauwe schortekleden, 4 mutsen, 7 halsjes, 18 halsdoeken, 18 zakneusdoeken, een webbe van 30 ellen wit linnen, een webbe van 10 ellen wit linnen, 1 naaikussen, 1 nachtmantel. Op de zolder: 1 bed, 1 peluw, 2 hoofdkussens, 2 dekens, 1 beddekleed, 2 gordijnen, 1 rabat, 5 klerenstokken, 1 koperen wasketel, 1 koperen asketel, 1 koperen potje, 1 koperen schuimspaan, 1 ijzeren hangijzer, 1 beugeltouw, 1 tang, 1 asschep, 1 koekepan, 1 kandelaar, 2 oude linnen lakens, 25 linnen slaaplakens, 22 linnen slopen, 6 linnen slopen, 2 linnen tafellakens, 5 vierkante linnen tafellakens, 32 linnen servetten, 5 linnen hemden, 3 mantels, 2 rokken, 3 schorten, 2 rijglijven, 3 schorten, 4 steekmutsen, 2 mopmutsen, 2 linnen mutsen, 1 zilver hoofdijzer, 10 hemden, 2 kousen. Verder zijn er de volgende schulden wegens doodskist ƒ 7.00, wegens kleed ƒ 8.45, wegens maken van graf f4.90, wegens vlees ƒ 11.35, wegens zalm ƒ 11.30, wegens bier ƒ 7.85, wegens suiker en kaken ƒ 12.10, wegens boter en kaas ƒ 5.35, wegens brood ƒ 4.05, wegens huur van tin ƒ 2.65, doodschuld ƒ 14.10, wegens afleggen ƒ 8.30, wegens braad en vlees ƒ 0.90. Totaal der schulden ƒ 152.80, tr. (2) met Coenraet Engelsz Bocxhoorn. Uit dit huwelijk een kind.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1635 Maassluis 1686 Maassluis 5111 


Maertje Govertsdr van Wijn
Maertje Govertsdr van Wijn, begr. Maassluis Grote Kerk (graf nr. 210) op 5 mrt 1682,
, Op 28-3-1643 verklaren de zwagers Willem Govertsz van Wijn, stierman op een hoekerschip, oud 24 jaren en Pieter Jacobsz van der Jacht, bootsgesel, oud 42 jaren, dat op 5-12-1642 een schip verloren is gegaan "naer huys seijlende van Fransois Schot capiteyn uit Vlaenderen sijn genomen, den welcken het schip in de gront doen hacken hebbende haer deposanten alle heeft medegenomen ende tot Duynkercken in de gevancknisse heeft doen brengen." [282].
Op 12-12-1641 komen voor in een Attestatie te Maassluis: Pieter Jacobss van der Jacht stierman, oud 41 jr, en zijn vennoot Gerrit Claess, oud 19 jr. [283]
Op 14-3-1682 vindt te Maassluis boedelscheiding plaats van Maertje Goverts van Wijn echtgenote van wijlen Pieter Jacobszoon van der Jacht, stuurman. Er zijn 4 kinderen : NN Pieters van der Jacht =Barber, huisvr. van Job Jorisz Swartewaal, Jacob Pietersz van der Jacht, NN Pieters van der Jacht =Sara (mogelijk gehuwd met Willem Gerritsz Haringman), Ermpje P. Scharp en Pieter P. Scharp, kinderen van Maertje Pieters van der Jacht, en verder? Jan Joris NN. Reden van de opmaak: het overlijden in 1680 van JPvdJ, visser beroep: 1/2 kap. Boedelbeschrijving : 1 huis gelegen aan de noordzijde van de Zuidvliet, 1 huis(en erf) gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat, obligaties ter waarde van ƒ 578.90, geld ter waarde van ƒ 190.00. In het voorhuis: 2 schilderijtjes, 8 aardewerken schotels, 1 bruine kast, 2 stoelen, 3 blauwe zitkussens, 1 paars zitkussen, zeven stuks aardewerk op de kast, 1 geverfde bank. In de keuken: 1 bed, 1 peluw, 2 dekens, 1 beddekleed, 2 blauwe gordijnen, 1 rabat, 1 blauw schoorsteenkleed, 6 schilderijen, 6 stoelen, 1 bankje, 1 kapstok, 18 schotels, 6 tafelborden, 3 pulletjes, 2 koppen, 1 spiegel, 1 achtkantige tafel, 1 ronde doos, 1 geverfd kastje, 1 bierkan, 4 zilveren lepels, 1 zilveren ketting met een haakje, 19 pond garen, 2 pond vlas, 1 paars schortekleed, 2 blauwe schortekleden, 4 mutsen, 7 halsjes, 18 halsdoeken, 18 zakneusdoeken, een webbe van 30 ellen wit linnen, een webbe van 10 ellen wit linnen, 1 naaikussen, 1 nachtmantel. Op de zolder: 1 bed, 1 peluw, 2 hoofdkussens, 2 dekens, 1 beddekleed, 2 gordijnen, 1 rabat, 5 klerenstokken, 1 koperen wasketel, 1 koperen asketel, 1 koperen potje, 1 koperen schuimspaan, 1 ijzeren hangijzer, 1 beugeltouw, 1 tang, 1 asschep, 1 koekepan, 1 kandelaar, 2 oude linnen lakens, 25 linnen slaaplakens, 22 linnen slopen, 6 linnen slopen, 2 linnen tafellakens, 5 vierkante linnen tafellakens, 32 linnen servetten, 5 linnen hemden, 3 mantels, 2 rokken, 3 schorten, 2 rijglijven, 3 schorten, 4 steekmutsen, 2 mopmutsen, 2 linnen mutsen, 1 zilver hoofdijzer, 10 hemden, 2 kousen. Verder zijn er de volgende schulden wegens doodskist ƒ 7.00, wegens kleed ƒ 8.45, wegens maken van graf f4.90, wegens vlees ƒ 11.35, wegens zalm ƒ 11.30, wegens bier ƒ 7.85, wegens suiker en kaken ƒ 12.10, wegens boter en kaas ƒ 5.35, wegens brood ƒ 4.05, wegens huur van tin ƒ 2.65, doodschuld ƒ 14.10, wegens afleggen ƒ 8.30, wegens braad en vlees ƒ 0.90. Totaal der schulden ƒ 152.80.

tr. (1) Maassluis op 14 mei 1628
met

Pieter Jacobsz van der Jacht, zn. van Jacob van der Jacht, geb. tussen 1599 en 1600, visser (1629, 1634) en stierman (1641, 1643) te Maassluis, begr. Maassluis,
, koopt 29-12-1656 een eigen graf nr. 112 in de Grote Kerk [275], vermeld in notarieel archief Maassluis 24-3-1651.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1635 Maassluis 1686 Maassluis 5111 

tr. (2) Maassluis op 3 mei 1626
met

Coenraet Engelsz Bocxhoorn, zn. van Engel Leendert Bocxhoorn en Neeltje Huijgen, geb. voor 1600, visser, ovl. in 1627 verdronken in zee.

Uit dit huwelijk een kind.


Coenraet Engelsz Bocxhoorn
Coenraet Engelsz Bocxhoorn, geb. voor 1600, visser, ovl. in 1627 verdronken in zee.

tr. Maassluis op 3 mei 1626
met

Maertje Govertsdr van Wijn, dr. van Govert Pietersz van Wijn en Trijntje Jacobs van der Velden, begr. Maassluis Grote Kerk (graf nr. 210) op 5 mrt 1682,
, Op 28-3-1643 verklaren de zwagers Willem Govertsz van Wijn, stierman op een hoekerschip, oud 24 jaren en Pieter Jacobsz van der Jacht, bootsgesel, oud 42 jaren, dat op 5-12-1642 een schip verloren is gegaan "naer huys seijlende van Fransois Schot capiteyn uit Vlaenderen sijn genomen, den welcken het schip in de gront doen hacken hebbende haer deposanten alle heeft medegenomen ende tot Duynkercken in de gevancknisse heeft doen brengen." [282].
Op 12-12-1641 komen voor in een Attestatie te Maassluis: Pieter Jacobss van der Jacht stierman, oud 41 jr, en zijn vennoot Gerrit Claess, oud 19 jr. [283]
Op 14-3-1682 vindt te Maassluis boedelscheiding plaats van Maertje Goverts van Wijn echtgenote van wijlen Pieter Jacobszoon van der Jacht, stuurman. Er zijn 4 kinderen : NN Pieters van der Jacht =Barber, huisvr. van Job Jorisz Swartewaal, Jacob Pietersz van der Jacht, NN Pieters van der Jacht =Sara (mogelijk gehuwd met Willem Gerritsz Haringman), Ermpje P. Scharp en Pieter P. Scharp, kinderen van Maertje Pieters van der Jacht, en verder? Jan Joris NN. Reden van de opmaak: het overlijden in 1680 van JPvdJ, visser beroep: 1/2 kap. Boedelbeschrijving : 1 huis gelegen aan de noordzijde van de Zuidvliet, 1 huis(en erf) gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat, obligaties ter waarde van ƒ 578.90, geld ter waarde van ƒ 190.00. In het voorhuis: 2 schilderijtjes, 8 aardewerken schotels, 1 bruine kast, 2 stoelen, 3 blauwe zitkussens, 1 paars zitkussen, zeven stuks aardewerk op de kast, 1 geverfde bank. In de keuken: 1 bed, 1 peluw, 2 dekens, 1 beddekleed, 2 blauwe gordijnen, 1 rabat, 1 blauw schoorsteenkleed, 6 schilderijen, 6 stoelen, 1 bankje, 1 kapstok, 18 schotels, 6 tafelborden, 3 pulletjes, 2 koppen, 1 spiegel, 1 achtkantige tafel, 1 ronde doos, 1 geverfd kastje, 1 bierkan, 4 zilveren lepels, 1 zilveren ketting met een haakje, 19 pond garen, 2 pond vlas, 1 paars schortekleed, 2 blauwe schortekleden, 4 mutsen, 7 halsjes, 18 halsdoeken, 18 zakneusdoeken, een webbe van 30 ellen wit linnen, een webbe van 10 ellen wit linnen, 1 naaikussen, 1 nachtmantel. Op de zolder: 1 bed, 1 peluw, 2 hoofdkussens, 2 dekens, 1 beddekleed, 2 gordijnen, 1 rabat, 5 klerenstokken, 1 koperen wasketel, 1 koperen asketel, 1 koperen potje, 1 koperen schuimspaan, 1 ijzeren hangijzer, 1 beugeltouw, 1 tang, 1 asschep, 1 koekepan, 1 kandelaar, 2 oude linnen lakens, 25 linnen slaaplakens, 22 linnen slopen, 6 linnen slopen, 2 linnen tafellakens, 5 vierkante linnen tafellakens, 32 linnen servetten, 5 linnen hemden, 3 mantels, 2 rokken, 3 schorten, 2 rijglijven, 3 schorten, 4 steekmutsen, 2 mopmutsen, 2 linnen mutsen, 1 zilver hoofdijzer, 10 hemden, 2 kousen. Verder zijn er de volgende schulden wegens doodskist ƒ 7.00, wegens kleed ƒ 8.45, wegens maken van graf f4.90, wegens vlees ƒ 11.35, wegens zalm ƒ 11.30, wegens bier ƒ 7.85, wegens suiker en kaken ƒ 12.10, wegens boter en kaas ƒ 5.35, wegens brood ƒ 4.05, wegens huur van tin ƒ 2.65, doodschuld ƒ 14.10, wegens afleggen ƒ 8.30, wegens braad en vlees ƒ 0.90. Totaal der schulden ƒ 152.80, tr. (1) met Pieter Jacobsz van der Jacht. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk een kind.


Engel Leendert Bocxhoorn
Engel Leendert Bocxhoorn.

tr.
met

Neeltje Huijgen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Coenraet*1600  †1627  27


Neeltje Huijgen
Neeltje Huijgen.

tr.
met

Engel Leendert Bocxhoorn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Coenraet*1600  †1627  27