Genealogische website van Cees Hagenbeek
Sara Franks
Sara Franks, geb. circa 1615.

tr. Zijderveld op 29 apr 1638
met

Jacob Volkerts, zn. van Volkert , geb. Zijderveld in 1620.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Volkert*1655     


Volkert
Volkert , geb. circa 1585.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1620 Zijderveld    


Jacob Volkerts
Jacob Volkerts, schoolmeester te Meerkerk.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Volkert*1585     


Claas Pieters van der Zouw
Claas Pieters van der Zouw, geb. Minkelis, ged. Hoornaar op 1 apr 1759.

tr. Hoornaar op 23 apr 1797
met

Adriaantje Aalberts de Groot, dr. van Aalbert Pieters de Groot en Niesje Bastiaans Croock, geb. Arkel op 9 mrt 1767, ged. Arkel op 15 mrt 1767 (getuige: Engeltje de Groot).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Niesje*1798 Hoornaar 1835 Hoogblokland 36


Adriaantje Aalberts de Groot
Adriaantje Aalberts de Groot, geb. Arkel op 9 mrt 1767, ged. Arkel op 15 mrt 1767 (getuige: Engeltje de Groot).

tr. Hoornaar op 23 apr 1797
met

Claas Pieters van der Zouw, zn. van Pieter Aarts van der Zouw en Cornelia Jans Heijkoop, geb. Minkelis, ged. Hoornaar op 1 apr 1759.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Niesje*1798 Hoornaar 1835 Hoogblokland 36


Aalbert Pieters de Groot
Aalbert Pieters de Groot, ged. op 11 mrt 1731.

tr. Arkel op 15 jun 1766
met

Niesje Bastiaans Croock, dr. van Bastiaen Jacobsz Croock en Adriaantje Cornelisdr den Oudsten, ged. Langerak op 31 mrt 1743 (getuige: Niesje Teunisse).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1767 Arkel    


Niesje Bastiaans Croock
Niesje Bastiaans Croock, ged. Langerak op 31 mrt 1743 (getuige: Niesje Teunisse).

tr. Arkel op 15 jun 1766
met

Aalbert Pieters de Groot, zn. van Pieter Wouters van Groot en Adriaantje Aalberts van Soest, ged. op 11 mrt 1731.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1767 Arkel    


Bastiaen Jacobsz Croock
Bastiaen Jacobsz Croock, geb. Langerak circa 1710,
, RA.41 1657.1781 verkopingen
1750
erfgenamen Arien Ooms/erfgenamen wede Bastiaen KROOCK.

tr. Langerak op 13 mei 1742
met

Adriaantje Cornelisdr den Oudsten, geb. Lexmond circa 1715.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Niesje~1743 Langerak    


Adriaantje Cornelisdr den Oudsten
Adriaantje Cornelisdr den Oudsten, geb. Lexmond circa 1715.

tr. Langerak op 13 mei 1742
met

Bastiaen Jacobsz Croock, geb. Langerak circa 1710,
, RA.41 1657.1781 verkopingen
1750
erfgenamen Arien Ooms/erfgenamen wede Bastiaen KROOCK.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Niesje~1743 Langerak    


Pieter Wouters van Groot
Pieter Wouters van Groot, ged. Arkel op 5 feb 1690 (getuige: Peeter Willems de Wijs met zijn huisvrouw).

tr. Arkel op 18 apr 1717
met

Adriaantje Aalberts van Soest, dr. van Aalbert Aalberts van Soest en Engeltje Rutgers, geb. Hoogblokland in 1690,
, op 20-8-1703 compareerde Martinus Mekern, notaris te Gorinchem, Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalbertsz, die na revocatie van alle voorgaande testamenten etc. tot haar erfgenamen nomineert haar drie kinderen, met name Aaltie, Ruth en Adriaantie Aalberts, en stelt als enige voogd hierover Coenraad Wemmers, haar neef, mede wonende op Blokland.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aalbert~1731     


Adriaantje Aalberts van Soest
Adriaantje Aalberts van Soest, geb. Hoogblokland in 1690,
, op 20-8-1703 compareerde Martinus Mekern, notaris te Gorinchem, Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalbertsz, die na revocatie van alle voorgaande testamenten etc. tot haar erfgenamen nomineert haar drie kinderen, met name Aaltie, Ruth en Adriaantie Aalberts, en stelt als enige voogd hierover Coenraad Wemmers, haar neef, mede wonende op Blokland.

tr. Arkel op 18 apr 1717
met

Pieter Wouters van Groot, zn. van Wouter Gerrits van Groot en Aaltje Theunisdr van Dordt, ged. Arkel op 5 feb 1690 (getuige: Peeter Willems de Wijs met zijn huisvrouw).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aalbert~1731     


Aalbert Aalberts van Soest
Aalbert Aalberts van Soest, geb. circa 1660,
, Op 23-8-1683 machtigden Anthony Wemmers, echtgenoot van Mariken Rutten, en Aelbert Aelbertsz, echtgenoot van Engelken Rutten, als erfgenamen van Sijken Ariens Black mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor het Hof van Holland, om aldaar en ook voor de Hoge Raad van Holland, te procederen tegen Adriaen Pieterse de Groot c.s.
Op 12-6-1684 maakten Aelbert Aelbertsz. en Engelken Rutten, onder verwijzing naar hun huwelijkse voorwaarden van 7-11-168 1, hun testament (op de langstlevende)
Op 18-11-1693 machtigden Maria Rutten, wed. van Anthony Wemmers en Engeltie Rutten, wed. van Aelbert Aelbertsz, mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor de Hoge Raad van Holland, om te procederen tegen Arien Pieterse de Groot c.s.
Op 20-8-1703 compareerde Martinus Mekern, notaris te Gorinchem, Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalbertsz, die na revocatie van alle voorgaande testamenten etc. tot haar erfgenamen nomineert haar drie kinderen, met name Aaltie, Ruth en Adriaantie Aalberts, en stelt als enige voogd hierover Coenraad Wemmers, haar neef, mede wonende op Blokland
Op 11-2-1715 verklaarden Johan de Groot, schout van Hoogblokland, getrouwd met Aaltie Aalberts, dochter van Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalberts, ter eenre, en Coenraad, Anthony en Dirck Wemmers, mede namens Ruth Wemmers, kinderen van Anthony Wemmers en Maria Rutten, ter andere zijde, gedeeld en gescheiden te hebben 3,5 morgen land gelegen achter Arkel.

tr.
met

Engeltje Rutgers, dr. van Rutger Adriaans (Heilige Geestmeester te Hoogblokland) en Adriaantje Willems van Muijlwijck,
, Op 10-6-1681 compareerden Adriaen Peters van Muijlwijck, oud 50 jaar, Gabriel Moreels, oud 39 jaar, beiden wonende te Hoogblokland, Adriaen van Waveren, wonende te Arkel, oud 44 jaar, en Adriaen van Lier, wonende buiten de Arkel-poort van Gorinchem, oud 45 jaar, voor notaris Marcelis van Osch die een verklaring aflegden waarin zij stelden, zulks op verzoek van de notaris Hendrick van Hoey, Antony Wemmers en Engelken Rutten, dat zij op laatstleden zondag in het huis van Adriaen Peters van Muijlwijck voorn. waren, waar Floris Teunis van Brugge, schout te Blokland, verschillende keren de minute van het testament van Cornelis en Sijcke Ariens Black, op 26-7-1676 voor notaris Van Hoy gepasseert met (toen) als getuigen Van Brugge voorn. en mr. Hend. Boeft, had gelezen. De comparanten hadden, zo zij verklaarden, aan Van Brugge gevraagd of de minute inderdaad zo correct en oprecht was gepasseerd, en Van Brugge antwoordde dat de minute correct was en niet anders was gemaakt met de woorden, boven de regels gesteld, 'ter lester doodt toe'. De comparanten vroegen hem tevens of hij voor die tijd gezegd had: 'indien 't anders gesteld was, dat Van Hoey een schelm was', waarop Van Brugge repliceerde: 'dat segge ick nogh!'. Tevens verklaarden Adriaen van Waveren en Adriaen van Lier, dat zij op bovengenoemde zaterdag gezien hebben dat mr. Hendrick Boeft de bedoelde, getekende minute van het testament verschillende keren had gelezen en dat hij, Boeft 'met sijn handt op deselve testamenten sloegh, seijde daer is althoos nogh geen veranderingh in', en dat daarop Van Hoey zei 'mijn wort nochthans nagegeven dat ick veranderingh daer inne gemaeckt ofte gedaen soude hebben'. Boeft antwoordde daarop: 'dat can ick daer altoos noch niet in sien
Op 13-6-1681 machtigden Anthony Wemmers en Engelken Rutten de procureur voor het gerecht van Gorinchem Jan Marcelis van Osch te procederen.
Op 23-8-1683 machtigden Anthony Wemmers, echtgenoot van Mariken Rutten, en Aelbert Aelbertsz, echtgenoot van Engelken Rutten, als erfgenamen van Sijken Ariens Black mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor het Hof van Holland, om aldaar en ook voor de Hoge Raad van Holland, te procederen tegen Adriaen Pieterse de Groot c.s.
23-8-1683
Arie Pieterse de Groot, Jacob Ariense x Aeltje Pieters (de Groot) en Nijs Jans de Vries x Anneke Pieters (de Groot) machtigen om op te treden tegen Antonij Wemmers en Engelke Rutten.
Op 12-6-1684 maakten Aelbert Aelbertsz. en Engelken Rutten, onder verwijzing naar hun huwelijkse voorwaarden van 7-11-168 1, hun testament (op de langstlevende)
Op 18-11-1693 machtigden Maria Rutten, wed. van Anthony Wemmers en Engeltie Rutten, wed. van Aelbert Aelbertsz, mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor de Hoge Raad van Holland, om te procederen tegen Arien Pieterse de Groot c.s.
Op 20-8-1703 compareerde Martinus Mekern, notaris te Gorinchem, Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalbertsz, die na revocatie van alle voorgaande testamenten etc. tot haar erfgenamen nomineert haar drie kinderen, met name Aaltie, Ruth en Adriaantie Aalberts, en stelt als enige voogd hierover Coenraad Wemmers, haar neef, mede wonende op Blokland
Op 11-2-1715 verklaarden Johan de Groot, schout van Hoogblokland, getrouwd met Aaltie Aalberts, dochter van Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalberts, ter eenre, en Coenraad, Anthony en Dirck Wemmers, mede namens Ruth Wemmers, kinderen van Anthony Wemmers en Maria Rutten, ter andere zijde, gedeeld en gescheiden te hebben 3,5 morgen land gelegen achter Arkel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1690 Hoogblokland    


Engeltje Rutgers
Engeltje Rutgers,
, Op 10-6-1681 compareerden Adriaen Peters van Muijlwijck, oud 50 jaar, Gabriel Moreels, oud 39 jaar, beiden wonende te Hoogblokland, Adriaen van Waveren, wonende te Arkel, oud 44 jaar, en Adriaen van Lier, wonende buiten de Arkel-poort van Gorinchem, oud 45 jaar, voor notaris Marcelis van Osch die een verklaring aflegden waarin zij stelden, zulks op verzoek van de notaris Hendrick van Hoey, Antony Wemmers en Engelken Rutten, dat zij op laatstleden zondag in het huis van Adriaen Peters van Muijlwijck voorn. waren, waar Floris Teunis van Brugge, schout te Blokland, verschillende keren de minute van het testament van Cornelis en Sijcke Ariens Black, op 26-7-1676 voor notaris Van Hoy gepasseert met (toen) als getuigen Van Brugge voorn. en mr. Hend. Boeft, had gelezen. De comparanten hadden, zo zij verklaarden, aan Van Brugge gevraagd of de minute inderdaad zo correct en oprecht was gepasseerd, en Van Brugge antwoordde dat de minute correct was en niet anders was gemaakt met de woorden, boven de regels gesteld, 'ter lester doodt toe'. De comparanten vroegen hem tevens of hij voor die tijd gezegd had: 'indien 't anders gesteld was, dat Van Hoey een schelm was', waarop Van Brugge repliceerde: 'dat segge ick nogh!'. Tevens verklaarden Adriaen van Waveren en Adriaen van Lier, dat zij op bovengenoemde zaterdag gezien hebben dat mr. Hendrick Boeft de bedoelde, getekende minute van het testament verschillende keren had gelezen en dat hij, Boeft 'met sijn handt op deselve testamenten sloegh, seijde daer is althoos nogh geen veranderingh in', en dat daarop Van Hoey zei 'mijn wort nochthans nagegeven dat ick veranderingh daer inne gemaeckt ofte gedaen soude hebben'. Boeft antwoordde daarop: 'dat can ick daer altoos noch niet in sien
Op 13-6-1681 machtigden Anthony Wemmers en Engelken Rutten de procureur voor het gerecht van Gorinchem Jan Marcelis van Osch te procederen.
Op 23-8-1683 machtigden Anthony Wemmers, echtgenoot van Mariken Rutten, en Aelbert Aelbertsz, echtgenoot van Engelken Rutten, als erfgenamen van Sijken Ariens Black mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor het Hof van Holland, om aldaar en ook voor de Hoge Raad van Holland, te procederen tegen Adriaen Pieterse de Groot c.s.
23-8-1683
Arie Pieterse de Groot, Jacob Ariense x Aeltje Pieters (de Groot) en Nijs Jans de Vries x Anneke Pieters (de Groot) machtigen om op te treden tegen Antonij Wemmers en Engelke Rutten.
Op 12-6-1684 maakten Aelbert Aelbertsz. en Engelken Rutten, onder verwijzing naar hun huwelijkse voorwaarden van 7-11-168 1, hun testament (op de langstlevende)
Op 18-11-1693 machtigden Maria Rutten, wed. van Anthony Wemmers en Engeltie Rutten, wed. van Aelbert Aelbertsz, mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor de Hoge Raad van Holland, om te procederen tegen Arien Pieterse de Groot c.s.
Op 20-8-1703 compareerde Martinus Mekern, notaris te Gorinchem, Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalbertsz, die na revocatie van alle voorgaande testamenten etc. tot haar erfgenamen nomineert haar drie kinderen, met name Aaltie, Ruth en Adriaantie Aalberts, en stelt als enige voogd hierover Coenraad Wemmers, haar neef, mede wonende op Blokland
Op 11-2-1715 verklaarden Johan de Groot, schout van Hoogblokland, getrouwd met Aaltie Aalberts, dochter van Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalberts, ter eenre, en Coenraad, Anthony en Dirck Wemmers, mede namens Ruth Wemmers, kinderen van Anthony Wemmers en Maria Rutten, ter andere zijde, gedeeld en gescheiden te hebben 3,5 morgen land gelegen achter Arkel.

tr.
met

Aalbert Aalberts van Soest, geb. circa 1660,
, Op 23-8-1683 machtigden Anthony Wemmers, echtgenoot van Mariken Rutten, en Aelbert Aelbertsz, echtgenoot van Engelken Rutten, als erfgenamen van Sijken Ariens Black mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor het Hof van Holland, om aldaar en ook voor de Hoge Raad van Holland, te procederen tegen Adriaen Pieterse de Groot c.s.
Op 12-6-1684 maakten Aelbert Aelbertsz. en Engelken Rutten, onder verwijzing naar hun huwelijkse voorwaarden van 7-11-168 1, hun testament (op de langstlevende)
Op 18-11-1693 machtigden Maria Rutten, wed. van Anthony Wemmers en Engeltie Rutten, wed. van Aelbert Aelbertsz, mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor de Hoge Raad van Holland, om te procederen tegen Arien Pieterse de Groot c.s.
Op 20-8-1703 compareerde Martinus Mekern, notaris te Gorinchem, Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalbertsz, die na revocatie van alle voorgaande testamenten etc. tot haar erfgenamen nomineert haar drie kinderen, met name Aaltie, Ruth en Adriaantie Aalberts, en stelt als enige voogd hierover Coenraad Wemmers, haar neef, mede wonende op Blokland
Op 11-2-1715 verklaarden Johan de Groot, schout van Hoogblokland, getrouwd met Aaltie Aalberts, dochter van Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalberts, ter eenre, en Coenraad, Anthony en Dirck Wemmers, mede namens Ruth Wemmers, kinderen van Anthony Wemmers en Maria Rutten, ter andere zijde, gedeeld en gescheiden te hebben 3,5 morgen land gelegen achter Arkel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1690 Hoogblokland    


Rutger Adriaans
Rutger Adriaans, geb. in 1620, Heilige Geestmeester te Hoogblokland, begr. Hoogblokland in 1671,
, RA.464
24-11-1654 f111v
Adriaen Adriaens STORM x Elisabeth Jans van Muijlwijck, Gerrit Denijs van Muijlwijck wonende te Hoornaar voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn andere zuster en broers Dirck Floris van Muijlwijck voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn zusters en broer, Matthijs Pieters van Muijlwijck wonende te Hoornaar voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn andere zusters en broers, Rut Ariens x Ariaentje Willemsdr van Muijlwijck, Peter Tonis van Muijlwijck wonende in't Laageind van Middelcoop voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn broer Jacob Tonis van Muijlwijck wonende te Waalwijck.
Allen erfgen. ab intestato van Magdaleentje van Muijlwijck transport aan mr. Johan van GROOTVELT scholtus etc. van Gorcum een huis, voorhuis en berging in de Haerstr. te Gorcum.
24-6-1658 f48v
Gerrit Dionijs van Muijlwijck, Rut Ariens, Pieter Tonis van Muijlwijck, Dirk Floris van Muijlwijck, Arie Pieterse van Muijlwijck tesamen erfgen. van Leentje Jans van Muijlwijck trp. aan Willem Claes te Hoornaar een huis en 3 mrg. land, boven Rocus Dionijs de VRIES beneden Huijbert Dircxs c.s. strekk. van de opslag van de cromme ..
tot de dwarssloot van Floris Jans van Muijlwijck
Op 30-8-1679 is Sijcke Ariens Black overleden. 41 Op 17-4-1681 maakt Cornelis Ariens Block zijn vernieuwd testament voor notaris Brouwer en benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen de kinderen van zijn zuster Engelke Ariens, te weten Arie Pieterse de Groot, Aeltien Pieterse de Groot en Anneke Pieterse de Groot, ieder voor 1/3 deel, met uitsluiting van de kinderen van zijn broer Rut Ariens. Het maken en tekenen van dit testament gebeurde 'ten huyse van de voorn. Arie Pieterse de Groot' 98,244,438
Rutger married Adriaantje Willems van Muijlwijck, daughter of Willem Matthijsz van Muijlwijck and Maaike Jans van Muijlwijck, on 2 september 1645 in Gorinchem 244,438 (Adriaantje Willems van Muijlwijck was born circa 1620 and was buried in 1683 in Hoogblokland.

tr. Gorinchem op 2 sep 1645
met

Adriaantje Willems van Muijlwijck, dr. van Willem Matthijsz van Muijlwijck en Maaike Jans van Muijlwijck, geb. in 1620, begr. Hoogblokland in 1683.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engeltje     


Adriaantje Willems van Muijlwijck
Adriaantje Willems van Muijlwijck, geb. in 1620, begr. Hoogblokland in 1683.

tr. Gorinchem op 2 sep 1645
met

Rutger Adriaans, geb. in 1620, Heilige Geestmeester te Hoogblokland, begr. Hoogblokland in 1671,
, RA.464
24-11-1654 f111v
Adriaen Adriaens STORM x Elisabeth Jans van Muijlwijck, Gerrit Denijs van Muijlwijck wonende te Hoornaar voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn andere zuster en broers Dirck Floris van Muijlwijck voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn zusters en broer, Matthijs Pieters van Muijlwijck wonende te Hoornaar voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn andere zusters en broers, Rut Ariens x Ariaentje Willemsdr van Muijlwijck, Peter Tonis van Muijlwijck wonende in't Laageind van Middelcoop voor zich zelve en zich sterkmakende voor zijn broer Jacob Tonis van Muijlwijck wonende te Waalwijck.
Allen erfgen. ab intestato van Magdaleentje van Muijlwijck transport aan mr. Johan van GROOTVELT scholtus etc. van Gorcum een huis, voorhuis en berging in de Haerstr. te Gorcum.
24-6-1658 f48v
Gerrit Dionijs van Muijlwijck, Rut Ariens, Pieter Tonis van Muijlwijck, Dirk Floris van Muijlwijck, Arie Pieterse van Muijlwijck tesamen erfgen. van Leentje Jans van Muijlwijck trp. aan Willem Claes te Hoornaar een huis en 3 mrg. land, boven Rocus Dionijs de VRIES beneden Huijbert Dircxs c.s. strekk. van de opslag van de cromme ..
tot de dwarssloot van Floris Jans van Muijlwijck
Op 30-8-1679 is Sijcke Ariens Black overleden. 41 Op 17-4-1681 maakt Cornelis Ariens Block zijn vernieuwd testament voor notaris Brouwer en benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen de kinderen van zijn zuster Engelke Ariens, te weten Arie Pieterse de Groot, Aeltien Pieterse de Groot en Anneke Pieterse de Groot, ieder voor 1/3 deel, met uitsluiting van de kinderen van zijn broer Rut Ariens. Het maken en tekenen van dit testament gebeurde 'ten huyse van de voorn. Arie Pieterse de Groot' 98,244,438
Rutger married Adriaantje Willems van Muijlwijck, daughter of Willem Matthijsz van Muijlwijck and Maaike Jans van Muijlwijck, on 2 september 1645 in Gorinchem 244,438 (Adriaantje Willems van Muijlwijck was born circa 1620 and was buried in 1683 in Hoogblokland.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engeltje     


Willem Matthijsz van Muijlwijck
Willem Matthijsz van Muijlwijck, geb. Alblasserdam circa 1585,
, 9-2-1626
Dionijs Jans en Peter Jans van Muijlwijck en Willem Matthijs van Muijlwijck x Maijke Jans van Muijlwijck voor zich zelve en zich sterkmakende voor de andere broers en zusters mitsg. Samuel Lenertsz en Dirk Cornelis beide mede wonende tot Hoornaar, machtigen.
13-3-1671
Claas Ariens/Mannen x Geertruijt Gerits van Muijlwijck, Huijbert Joosten x Neeltje Gerits van Muijlwijck, beide wonende Hoornaar, Pieter Sanders x Aechtge Gerits van Muijlwijck, wonende Langerak, allen kinderen van Gerardt Nijsse (Jansz) van Muijlwijck zalgr.
Jan Nijsse van Muijlwijck de jonge, wonende Oversl.l. Teunis Wouters (Terlouw) x Adriaentge Nijsse van Muijlwijck, wonende Goudriaan, Pieter Lambertse van Muijlwijck x Aechtge Nijsse van Muijlwijck, wonende Middelcoop, Geertruijt Adriaens van Muijlwijck dr van Adriaen Nijsse van Muijlwijck, wonende Sterksel te Brabant.
Dirck Floren, Jan Floren en Dingetje Floren van Muijlwijck, wonende Donck, (kinderen van Floris Jans van Muijlwijck)
Mathijs Pieters van Muijlwijck, wonende op Hoorne, Adriaan Pieters van Muijlwijck, wonende Blokland, Leendert Pieters van Muijlwijck en Dingetje Pieters van Muijlwijck beide op Hoorne.
(kinderen van Pieter Jansz van Muijlwijck.)
Ruth Ariens x Adriaantge Willems van Muijlwijck, schout te Leerbroek
(ouders Willem Mathijs van Muijlwijck x Marijke Jans van Muijlwijck)
Jacob Teunisz van Muijlwijck, wonende Waelwijck, (ouders Anthonis Peters van Muijlwijck x Anneke Jans van Muijlwijck.)
Allen erfgenamen van Elisabeth Jans van Muijlwijck, ovl. alhier.
(Is getr. geweest met Adriaen Adriaensz Storm, zie 3995 24-11-1672)
Verdeling erfenis; verwezen wordt naar testament dd 8-2-1660 voor not. van Osch.

tr. Gorinchem op 4 mei 1610
met

Maaike Jans van Muijlwijck, dr. van Jan Matthijsz van Muijlwijck en Dingena Dionijsdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1620  1683 Hoogblokland 63


Maaike Jans van Muijlwijck
Maaike Jans van Muijlwijck.

tr. Gorinchem op 4 mei 1610
met

Willem Matthijsz van Muijlwijck, zn. van Matthijs Pieters van Muijlwijck en Adriaantje Cornelisdr, geb. Alblasserdam circa 1585,
, 9-2-1626
Dionijs Jans en Peter Jans van Muijlwijck en Willem Matthijs van Muijlwijck x Maijke Jans van Muijlwijck voor zich zelve en zich sterkmakende voor de andere broers en zusters mitsg. Samuel Lenertsz en Dirk Cornelis beide mede wonende tot Hoornaar, machtigen.
13-3-1671
Claas Ariens/Mannen x Geertruijt Gerits van Muijlwijck, Huijbert Joosten x Neeltje Gerits van Muijlwijck, beide wonende Hoornaar, Pieter Sanders x Aechtge Gerits van Muijlwijck, wonende Langerak, allen kinderen van Gerardt Nijsse (Jansz) van Muijlwijck zalgr.
Jan Nijsse van Muijlwijck de jonge, wonende Oversl.l. Teunis Wouters (Terlouw) x Adriaentge Nijsse van Muijlwijck, wonende Goudriaan, Pieter Lambertse van Muijlwijck x Aechtge Nijsse van Muijlwijck, wonende Middelcoop, Geertruijt Adriaens van Muijlwijck dr van Adriaen Nijsse van Muijlwijck, wonende Sterksel te Brabant.
Dirck Floren, Jan Floren en Dingetje Floren van Muijlwijck, wonende Donck, (kinderen van Floris Jans van Muijlwijck)
Mathijs Pieters van Muijlwijck, wonende op Hoorne, Adriaan Pieters van Muijlwijck, wonende Blokland, Leendert Pieters van Muijlwijck en Dingetje Pieters van Muijlwijck beide op Hoorne.
(kinderen van Pieter Jansz van Muijlwijck.)
Ruth Ariens x Adriaantge Willems van Muijlwijck, schout te Leerbroek
(ouders Willem Mathijs van Muijlwijck x Marijke Jans van Muijlwijck)
Jacob Teunisz van Muijlwijck, wonende Waelwijck, (ouders Anthonis Peters van Muijlwijck x Anneke Jans van Muijlwijck.)
Allen erfgenamen van Elisabeth Jans van Muijlwijck, ovl. alhier.
(Is getr. geweest met Adriaen Adriaensz Storm, zie 3995 24-11-1672)
Verdeling erfenis; verwezen wordt naar testament dd 8-2-1660 voor not. van Osch.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1620  1683 Hoogblokland 63


Jan Matthijsz van Muijlwijck
Jan Matthijsz van Muijlwijck, geb. circa 1539.

tr.
met

Dingena Dionijsdr, dr. van Dionijs Jans (schout van Hoornaar) en Adriana Jansdr, geb. circa 1540,
, 10-4-1575 f100v
Jan Gherritse, Adriaen Rochus x Metje Gherrits, Peter Janse x
Adriaentje Gherrits, Cornelis Anthonis x Adriaentje Gherrits de jonge alle kinderen van Gherrit Jansz zalgr voor part.
Jan Matthijsz van MUIJLWIJCK x Digna Dionijs Jansz voor part.
Jan Jacobsz vhz en zich sterkmakende voor zijn zusters Adriaentge Jacobs en Marijke Jacobs als kinderen van Jacob Jansz voor part.
Huijch Aerts, Peter Aerts, Geertruijdt Aerts, Neeltje Aerts en Marijke Aerts, alle nagelaten kinderen van Geertruijdt Jansdr voor part
Allen erfgenamen van hun moeij Elisabeth Jan Jacobsdr zalgr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike     


Dingena Dionijsdr
Dingena Dionijsdr, geb. circa 1540,
, 10-4-1575 f100v
Jan Gherritse, Adriaen Rochus x Metje Gherrits, Peter Janse x
Adriaentje Gherrits, Cornelis Anthonis x Adriaentje Gherrits de jonge alle kinderen van Gherrit Jansz zalgr voor part.
Jan Matthijsz van MUIJLWIJCK x Digna Dionijs Jansz voor part.
Jan Jacobsz vhz en zich sterkmakende voor zijn zusters Adriaentge Jacobs en Marijke Jacobs als kinderen van Jacob Jansz voor part.
Huijch Aerts, Peter Aerts, Geertruijdt Aerts, Neeltje Aerts en Marijke Aerts, alle nagelaten kinderen van Geertruijdt Jansdr voor part
Allen erfgenamen van hun moeij Elisabeth Jan Jacobsdr zalgr.

tr.
met

Jan Matthijsz van Muijlwijck, geb. circa 1539.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike     


Dionijs Jans
Dionijs Jans, schout van Hoornaar, ovl. voor 25 mei 1554,
, RA.91
10-4-1575 f100v
Jan Gerritse, Adriaen Rochus x Metje Gerrits, Peter Janse x Adriaentje Gerrits, Cornelis Anthonis x Adriaentje Gerrits de jonge alle kinderen van Gerrit Jansz zalgr. voor part.
Jan Matthijsz van Muijlwijck x Digna Dionijs Jansz voor part.
Jan Jacobsz voor hem zelf en zich sterkmakende voor zijn zusters Adriaentge Jacobs en Marijke Jacobs als kinderen van Jacob Jansz voor part.
Huijch Aerts, Peter Aerts, Geertruijdt Aerts, Neeltje Aerts en Marijke Aerts, alle nagelaten kinderen van Geertruijdt Jansdr voor part
Allen erfgenamen van hun moeij Elisabeth Jan Jacobsdr, zalgr.

tr.
met

Adriana Jansdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dingena*1540