Genealogische website van Cees Hagenbeek
Sijtghen Dirxc Keth
Sijtghen Dirxc Keth, ged. Alphen aan den Rijn op 4 jan 1634 gedoopt onder patroniem (getuige: Maritgen Willems)1.Bronnen:
1.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref., Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (4 jan 1634 blz. 113)
2.Trouwboek Alphen a/d Rijn (T 276), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 26, Geref, Alphen a/d Rijn, van 23 okt 1622 tot jan 1644  (3 nov 1632 blz. 63)
3.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk, van 1624 tot 1798 (23 nov 1632)


Willem Dircxsz Keth
Willem Dircxsz Keth tweeling met Lijsbeth Dircks, ged. Alphen aan den Rijn op 13 dec 1634 gedoopt onder patroniem (getuige: Lijsbeth Gerrits (mogelijk zuster van Clement Gerrits Keth))1, ovl. voor dec 1634.Bronnen:
1.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref., Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (13 dec 1634 blz. 126)
2.Trouwboek Alphen a/d Rijn (T 276), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 26, Geref, Alphen a/d Rijn, van 23 okt 1622 tot jan 1644  (3 nov 1632 blz. 63)
3.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk, van 1624 tot 1798 (23 nov 1632)


Jan Ariens Koppert
Jan Ariens Koppert1, geb. Kethel circa 1605, kerkmeester en schepen te Kethel, ovl. tussen 1657 en 1659,
, woonde aan de suydsijde van de hooge steene brugge op 'het huys te Cleven' te Kethel.

otr. Kethel op 17 apr 16314, tr. Kethel op 30 apr 1631
met

Maertje Ariens (Drogenhoeck)1,, Jrg. 2003, pag. 41, CD-rom pag. 77,
, Op 10-12-1675 wordt Maertjen Arense [Drogendoeck] verhoord door schepenen van Schiedam en dezelfde dag gedetineerd. Zij is 70 jaren en gewezen binnenmoeder 'int out manhuis'. Die functie vervulde zij 13 a 14 jaren. Ze bekent tijdens die verhoren, die meerdere dagen duren, brood en andere zaken te hebben gegeven aan de kinderen van haar zoon Joris Coppert tijdens de ziekte van diens vrouw, en na haar overlijden. Ook gaf zij brood aan haar dochter Neeltje. Ze wordt in de gijselcamer gebracht om zich te bedenken.213
30-12-1675; Als er rechtdach gehouden wordt door den Heer Jacob van Houten, Bailliu en Schout der stede Schiedam, wordt Maertjen Arents, weduwe, gewesen binnemoeder int out Manhuys deser stede, 'gedaagd', en de eijser versouckt dat gedaagde in besloote hechtnisse sal gaen'. Haar zoon Joris wordt ook gedaagd. De gedaagde compareerde in persoon met haer swager (schoonzoon) Ary Maertens van Rossen, alias Soetermeer, zij versoucken dat dese saecke mocht werden verclaert. Civyl ende vervolgens composibel. Als er op 6-1-1676 weer Rechtdach wordt gehouden contra Maertjen, zal men dispositie begeren.
In Kethel ligt begraven de vrouw van Jan Arense Koppert d.d. 11-11-1675. Dat klopt niet met bovenstaande data van de processen. Vermoedelijk is ze overleden tijdens de
gijzeling!

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris~1635 Overschie 1685  49
Annetje~1633 Kethel 1722  88Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (24 mei 1607 akte 180)
3.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (12 feb 1609 akte 90)
4.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (17 apr 1631 blz. 65)


Maertje Ariens (Drogenhoeck)
Maertje Ariens (Drogenhoeck)1,, Jrg. 2003, pag. 41, CD-rom pag. 77,
, Op 10-12-1675 wordt Maertjen Arense [Drogendoeck] verhoord door schepenen van Schiedam en dezelfde dag gedetineerd. Zij is 70 jaren en gewezen binnenmoeder 'int out manhuis'. Die functie vervulde zij 13 a 14 jaren. Ze bekent tijdens die verhoren, die meerdere dagen duren, brood en andere zaken te hebben gegeven aan de kinderen van haar zoon Joris Coppert tijdens de ziekte van diens vrouw, en na haar overlijden. Ook gaf zij brood aan haar dochter Neeltje. Ze wordt in de gijselcamer gebracht om zich te bedenken.213
30-12-1675; Als er rechtdach gehouden wordt door den Heer Jacob van Houten, Bailliu en Schout der stede Schiedam, wordt Maertjen Arents, weduwe, gewesen binnemoeder int out Manhuys deser stede, 'gedaagd', en de eijser versouckt dat gedaagde in besloote hechtnisse sal gaen'. Haar zoon Joris wordt ook gedaagd. De gedaagde compareerde in persoon met haer swager (schoonzoon) Ary Maertens van Rossen, alias Soetermeer, zij versoucken dat dese saecke mocht werden verclaert. Civyl ende vervolgens composibel. Als er op 6-1-1676 weer Rechtdach wordt gehouden contra Maertjen, zal men dispositie begeren.
In Kethel ligt begraven de vrouw van Jan Arense Koppert d.d. 11-11-1675. Dat klopt niet met bovenstaande data van de processen. Vermoedelijk is ze overleden tijdens de
gijzeling!

otr. Kethel op 17 apr 16312, tr. Kethel op 30 apr 1631
met

Jan Ariens Koppert1, zn. van Arijen Ariensz Coppert (landman, windasmeester van het kerkwindas) en Annetje Corsse van der Wael, geb. Kethel circa 1605, kerkmeester en schepen te Kethel, ovl. tussen 1657 en 1659,
, woonde aan de suydsijde van de hooge steene brugge op 'het huys te Cleven' te Kethel.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris~1635 Overschie 1685  49
Annetje~1633 Kethel 1722  88Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (17 apr 1631 blz. 65)


Joris Jansz Koppert
Joris Jansz Koppert1, ged. Overschie op 4 jul 1635 (getuigen: Arie Jorisse (Drogenhoeck) en Annechie Ariens), ovl. in 1685,
, meestersmid, wonende Schiedam, in de Go(o)ystraat, bij de Rotterdamsche Poort.

otr. Vlaardingen op 15 okt 1661 (getuigen: zijn oom Jacob Ariens Coppert, Jacob Arents Coppert)
met

Jozijntje Jacobs Hodenpijl, afkomstig uit Vlaardingen circa 1626, begr. op 1 aug 1674.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (17 apr 1631 blz. 65)


Jozijntje Jacobs Hodenpijl
Jozijntje Jacobs Hodenpijl, afkomstig uit Vlaardingen circa 1626, begr. op 1 aug 1674.

otr. Vlaardingen op 15 okt 1661 (getuigen: zijn oom Jacob Ariens Coppert, Jacob Arents Coppert)
met

Joris Jansz Koppert1, zn. van Jan Ariens Koppert (kerkmeester en schepen te Kethel) en Maertje Ariens (Drogenhoeck), ged. Overschie op 4 jul 1635 (getuigen: Arie Jorisse (Drogenhoeck) en Annechie Ariens), ovl. in 1685,
, meestersmid, wonende Schiedam, in de Go(o)ystraat, bij de Rotterdamsche Poort.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Annetje Jansdr Coppert
Annetje Jansdr Coppert, ged. Kethel op 13 feb 1633 (getuige: Gerritje Ariens Coppert, haar tante), ovl. voor 1722.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (17 apr 1631 blz. 65)


Cornelis Ariens van Leeuwen
Cornelis Ariens van Leeuwen1 achternaam waarschijnlijk.

tr.
met

Geertge Dircks1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1603 Maasland 1661  5812 Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Geertge Dircks
Geertge Dircks1.

tr.
met

Cornelis Ariens van Leeuwen1 achternaam waarschijnlijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1603 Maasland 1661  5812 Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Cornelis Ariensz Coppert
Cornelis Ariensz Coppert1, geb. circa 1560, ovl. voor 1607.

tr.
met

Maartje Jacobs1.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (24 mei 1607 akte 179)


Maartje Jacobs
Maartje Jacobs1.

tr.
met

Cornelis Ariensz Coppert1, zn. van Adriaen Cornelis Coppert (bouwman) en NN Ariensdr, geb. circa 1560, ovl. voor 1607.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Maritgen Lenertsdr
Maritgen Lenertsdr1.

tr.
met

Kors Cornelisz van der Wael.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1570 Kethel 1612 Kethel 42Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Jan Cornelisz Segwaert
Jan Cornelisz Segwaert1.

tr.
met

Geertje Gielen Opmeer1, dr. van Michiel Dircksz Opmeer en Annetje Jacobsdr Coppert, geb. in 1657.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Ary Jacobs Coppert
Ary Jacobs Coppert1, ged. Kethel op 29 mrt 1638,
, 24-6-1665; Arijen Jacobs Coppert koopt zijn vaders boerderij van zijn 7 mede-erfgenamen (zie Jacob Ariens, zijn vader). Al binnen enkele jaren komt hij daarmee in grote problemen en sleurt zijn familie daarin mee. Zie de leningen die hij met ze aangaat.
24-6-1665; Aryen Cornelis Koppert leent 500 Car. gld bij IJsbrant Willemsz. van Rijt, won. te Schiedam. Mede principaelen zijn Otto van der Mij, won. Schiedam en Cornelis
Jacobs Coppert, won. ambacht Kethel.
Van zijn zwager Willem Dircksz. Ket, won. tot Overschie, leent hij 800 Car. gld die deze heeft ontvangen uit de erffenisse van zijn vrouws vader. Cornelis Ariens Noordam en Jan Pieters Post zijn borgen en medeprincipaelen.
En hij leent nog 300 Car. gld van de diaconie-armen van Kethel. Medeprincipael is nu Michiel Dircks Opmeer.
Aan Jan Pieters Post is hij schuldig 400 Car. gld. Willem Dirks Ket is hier borg en medeprincipael.
Bij al deze transacties is zijn schoonmoeder Machteld Cornelisdr, weduwe van Claes Reyersz. [van Leeuwen], won. Alpherhoorn aen den Rhijn, borg voor hem. Bij elkaar een heel bedrag.
Jacob Arentse Coppert betaalde sluis- en molengeld voor 13m. land aan de Woutwegh Vld Ambacht. Zijn zoon Ary Jacobs Coppert neemt na overlijden van zijn vader in 1663 dit over tot 1670.

otr. Kethel op 9 jan 1665, tr. Kethel op 1 feb 1665
met

Maritje Claes van Leeuwen1, dr. van Claes Reyersz van Leeuwen en Machteld Cornelisdr, ged. Alphen aan den Rijn op 6 nov 1639, begr. Kethel op 27 dec 1682.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Maritje Claes van Leeuwen
Maritje Claes van Leeuwen1, ged. Alphen aan den Rijn op 6 nov 1639, begr. Kethel op 27 dec 1682.

otr. Kethel op 9 jan 1665, tr. Kethel op 1 feb 1665
met

Ary Jacobs Coppert1, zn. van Jacob Ariens Coppert (bouwman) en Annetje Cornelis (Ariaantje) van Leeuwen, ged. Kethel op 29 mrt 1638,
, 24-6-1665; Arijen Jacobs Coppert koopt zijn vaders boerderij van zijn 7 mede-erfgenamen (zie Jacob Ariens, zijn vader). Al binnen enkele jaren komt hij daarmee in grote problemen en sleurt zijn familie daarin mee. Zie de leningen die hij met ze aangaat.
24-6-1665; Aryen Cornelis Koppert leent 500 Car. gld bij IJsbrant Willemsz. van Rijt, won. te Schiedam. Mede principaelen zijn Otto van der Mij, won. Schiedam en Cornelis
Jacobs Coppert, won. ambacht Kethel.
Van zijn zwager Willem Dircksz. Ket, won. tot Overschie, leent hij 800 Car. gld die deze heeft ontvangen uit de erffenisse van zijn vrouws vader. Cornelis Ariens Noordam en Jan Pieters Post zijn borgen en medeprincipaelen.
En hij leent nog 300 Car. gld van de diaconie-armen van Kethel. Medeprincipael is nu Michiel Dircks Opmeer.
Aan Jan Pieters Post is hij schuldig 400 Car. gld. Willem Dirks Ket is hier borg en medeprincipael.
Bij al deze transacties is zijn schoonmoeder Machteld Cornelisdr, weduwe van Claes Reyersz. [van Leeuwen], won. Alpherhoorn aen den Rhijn, borg voor hem. Bij elkaar een heel bedrag.
Jacob Arentse Coppert betaalde sluis- en molengeld voor 13m. land aan de Woutwegh Vld Ambacht. Zijn zoon Ary Jacobs Coppert neemt na overlijden van zijn vader in 1663 dit over tot 1670.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Claes Reyersz van Leeuwen
Claes Reyersz van Leeuwen.

tr.
met

Machteld Cornelisdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritje~1639 Alphen aan den Rijn 1682 Kethel 43


Machteld Cornelisdr
Machteld Cornelisdr.

tr.
met

Claes Reyersz van Leeuwen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritje~1639 Alphen aan den Rijn 1682 Kethel 43


Beatrix Gerritsdr
Beatrix Gerritsdr, ovl. na 1593.

tr.
met

Cornelis Willemsz Keth1,2,3, zn. van Willem Jorsz Keth (landbouwer Koudekerk), geb. circa 1535, schout te Koudekerk van 1589-1599, ovl. na 1616,
, pachtte 1560-1600 de Hoorntgensweer, De lidmatenlijsten van de Verenigde (Waterlandse) Gemeente, zoals die blijkbaar nog tot 1964 werd genoemd, vermelden in 1623 een zekere Dirk Willems Ket met vrouw en zoon. Dirk Willems Ket staat van 1600 tot 1620 ook te boek als burgemeester van Harlingen. Dat mag opmerkelijk heten: Ket was niet alleen doopsgezind, maar bovendien een immigrant van de eerste generatie. Hij was omstreeks 1581 van Koudekerk aan de Rijn verhuisd naar Harlingen. In Koudekerk bekleedde de familie Ket in de zestiende eeuw onder meer het schoutambt en Dirk Willems Ket had er in 1571 land in de Hondsdijkpolder van zijn vader gerfd. In 1581 verkocht hij dit aan zijn broer Klaas Ket, waarna hij zijn Harlingse bruid Hadewij Willems naar Friesland volgde.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  1623   
Gerrit*1565  1623  58
Cornelis     
Claes*1570 Koudekerk 1631  61Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
3.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)