Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Jan Fransz van Borsselen
Cornelis Jan Fransz van Borsselen1, geb. circa 1555, ovl. voor 1616.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 402), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 332, koop steenplaets, Lourens Vergeyl, Leiden, eind 1624 (2 feb 1629 akte 13)
2.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)


Anna Jans van Borsselen
Anna Jans (Annetgen) van Borsselen1, geb. Oegstgeest circa 1560.

otr. Leiden op 11 mei 1585 (getuigen: haar moeder Aeltje Claesdr, bruidegom: Pieter Aertsz Leyderdorp en getuige bruid: Aeltge Claesdr moeder Oegstgeest)2
met

Boudijn Aertsz (Bouwen) van Leeuwen3,4, geb. Leiderdorp, steenplaatster.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (11 mei 1585 blz. 186)
3.Notariele akte Leiden (Notar 400), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 24, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (1596 akte 86)
4.Notariele akte Leiden (Notar 401), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 29, Landverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 feb 1601 akte 26)


Boudijn Aertsz van Leeuwen
Boudijn Aertsz (Bouwen) van Leeuwen1,2, geb. Leiderdorp, steenplaatster.

otr. Leiden op 11 mei 1585 (getuigen: haar moeder Aeltje Claesdr, bruidegom: Pieter Aertsz Leyderdorp en getuige bruid: Aeltge Claesdr moeder Oegstgeest)3
met

Anna Jans (Annetgen) van Borsselen4, dr. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. Oegstgeest circa 1560.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 400), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 24, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (1596 akte 86)
2.Notariele akte Leiden (Notar 401), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 29, Landverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 feb 1601 akte 26)
3.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (11 mei 1585 blz. 186)
4.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)


Frans Jansz van Borsselen
Frans Jansz van Borsselen1,2,3, geb. Leiderdorp circa 1552, steenplaetser tot Zoeterwoude, ovl. circa 1633,
, hij treedt als voogd voor zijn moeder bij de boedelverdeling van zijn overleden vader.
8-3-1602: Frans Jansz. te Leyderdorp na overdracht door Joost Gerritsz. van Duvelant (5, fol. 5v).
26-4-1619: Frans Jansz. met ledige hand (5, fol. 162v).
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: François van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen,
noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een
hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.
Nr. 130 folio 96 d.d. 25-09-1606.
Frans Jansz. steenplaatser wonende aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude stelt dat Thomas Jacobsz. van Zwieten wil ontgronden 6 morgen aan het scheit van de Rijnen in de ambacht van Leiderdorp, belend ten N: de Leisloot, ten O: Hoochstraeten, ten Z: de Rijn en ten W: Cornelis Jan Fransz. Nog 11 hond aan de Ommedijk, belend ten NW: de Ommedijk, ten NO: Jan Gerritsz. Osch, ten ZO: de erfgenamen van Jacob Claesz. houtkoper en ten ZW: Cornelis Adriaensz. Verdoes en
Cornelis Dircksz. Frans Dircksz. stelt als onderpand 2 morgen 1½ hond land aan de nieuwe Watering, belend ten N: de voorn. Watering, ten O: de Leisloot, ten Z: de Kerk van Leiderdorp en het kapittel ten Hogelande en ten W: de Rijn.

otr. Leiden op 23 apr 1580 (getuigen: zijn vader Jan Fransz van Borsselen, haar moeder), tr. Leiderdorp op 30 apr 15804
met

Annetje Michels2, geb. Leiderdorp circa 1560, ovl. circa 1602.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1579  †1660  81
Jan*1580  †1635  55
Claertgen*1581     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
3.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
4.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (30 apr 1580 blz. 86)


Annetje Michels
Annetje Michels.

tr.
met

Jan Fransz van Borsselen1, zn. van Frans van Borsselen, geb. Leiderdorp in 1523, ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden, ondertrouw getuige van zijn zoon Frans Jansz van Borsselen en Annetje Michels Leiden op 23 apr 1580, ondertrouw getuige van Dirck Mattheusz en zijn dochter Marrichien Jansdochter van Borselen Leiden op 8 dec 1584, ovl. Leiden op 29 jan 1587,
, ondermeester van een steenplaats buiten Leiden, woonde te Leiderdorp, bezat land te Zoeterwoude en Leiderdorp, was op 21-6-1573 ca 50 jaar (ONA Leiden 3, fol 76; ONA Leiden 5 fol 37), tr. (1) met Aeltje Claesdr1. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)


Annetje Michels
Annetje Michels1, geb. Leiderdorp circa 1560, ovl. circa 1602.

otr. Leiden op 23 apr 1580 (getuigen: zijn vader Jan Fransz van Borsselen, haar moeder), tr. Leiderdorp op 30 apr 15802
met

Frans Jansz van Borsselen3,1,4, zn. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. Leiderdorp circa 1552, steenplaetser tot Zoeterwoude, ovl. circa 1633,
, hij treedt als voogd voor zijn moeder bij de boedelverdeling van zijn overleden vader.
8-3-1602: Frans Jansz. te Leyderdorp na overdracht door Joost Gerritsz. van Duvelant (5, fol. 5v).
26-4-1619: Frans Jansz. met ledige hand (5, fol. 162v).
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: François van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen,
noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een
hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.
Nr. 130 folio 96 d.d. 25-09-1606.
Frans Jansz. steenplaatser wonende aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude stelt dat Thomas Jacobsz. van Zwieten wil ontgronden 6 morgen aan het scheit van de Rijnen in de ambacht van Leiderdorp, belend ten N: de Leisloot, ten O: Hoochstraeten, ten Z: de Rijn en ten W: Cornelis Jan Fransz. Nog 11 hond aan de Ommedijk, belend ten NW: de Ommedijk, ten NO: Jan Gerritsz. Osch, ten ZO: de erfgenamen van Jacob Claesz. houtkoper en ten ZW: Cornelis Adriaensz. Verdoes en
Cornelis Dircksz. Frans Dircksz. stelt als onderpand 2 morgen 1½ hond land aan de nieuwe Watering, belend ten N: de voorn. Watering, ten O: de Leisloot, ten Z: de Kerk van Leiderdorp en het kapittel ten Hogelande en ten W: de Rijn.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1579  †1660  81
Jan*1580  †1635  55
Claertgen*1581     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (30 apr 1580 blz. 86)
3.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
4.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)


Michiel Fransz van Borsselen
Michiel Fransz van Borsselen1,2,3,4, geb. in 1579, woont aan de Rijndijk in de Ambacht van Zoeterwoude in jan 1630, ovl. circa 1660.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantje     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 403), RA Leiden, Not. Ach. 0506, Leiden, Inventarisnr.: 344, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1626 tot 1657 (24 apr 1628 akte 43)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
3.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (1 jan 1631 akte 188)
4.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (10 mrt 1631 akte 34)
5.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
6.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
7.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (30 apr 1580 blz. 86)


Jan Fransz van Borsselen
Jan Fransz van Borsselen1,2, geb. circa 1580, ambachtsbewaarder Leiderdorp, ovl. circa 1635,
, Jan Fransz. van Borsselen de Jonge, ambachtsbewaarder van Leijderdorp, op 17 juli 1633 hulde door Adriaen Willemsz. Wittert volgens procuratie d.d. 16-7-1633 voor notaris Dirck Jansz. van Vesanevelt te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van Borsselen, weduwnaar van Annetgen Michielsdochter (6, fol. 63v). Het betreft: 7 morgen land (1412: 2 akker), belend ten noorden: Willem Dirc Martenz. (1633: in
Koudekerk, strekkende uit de Rijn tot aan het Woutambacht).
Op 13 Mei 1634 Jonge Jan Fransz. van Borsselen te Leyderdorp, hulde door meester Cornelis Hendricxz. van Swieten volgens machtiging d.d. 20-4-1634 voor notaris Pieter Dircxz. van Leeuwen te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van Borsselen en draagt het leen over aan Anthonis Dircxz., steenplaatser, daar zijn vader er indertijd ten onrechte mee was beleend in plaats van diens vader Dirc Matheusz. (6, fol. 100-101). Hij is dus mogelijk een kleinzoon, Jan Fransz van Borsselen, in 1627, 1628, 1631, 1632, 1635, 1636 genoemd in de lijst van Rijnlandse welgeborenen (oudsoetermeer.nl), in Leyderdorp. In diezelfde lijst in 1524 Adriaan van Borsselen.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 403), RA Leiden, Not. Ach. 0506, Leiden, Inventarisnr.: 344, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1626 tot 1657 (24 apr 1628 akte 43)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
3.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
4.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
5.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (30 apr 1580 blz. 86)


Claertgen Fransdr van Borsselen
Claertgen Fransdr van Borsselen1, geb. circa 1581,
, Claertgen Fransdochter van Borsselen, gehuwd met Franck Claesz, wonende aan de Hoge Rijndijck te Hazerswoude, hulde op 22 juli 1639 door Claes van Groendijck, bij dode van haar broer Jan Fransz. van Borsselen (6, fol. 163).

tr. in 1614 (getuigen: haar ouders en haar broer Michiel Fransz), huwelijkscontract 5 april 1614
met

Franck Claesz.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
2.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
3.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
4.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (30 apr 1580 blz. 86)
5.Notariele akte Leiden (Notar 399), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 42, Huwelijkscontract, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (5 apr 1614 akte 57)


Geertje Willems van Egmond
Geertje Willems van Egmond1, geb. circa 1553,
, Op 8-2-1641” compareert Geertgen Willemsdr, weduwe van Ysbrant Symonsz. Duyndam, won. tot Rijnsburg, geassisteerd met Rochus Jansz, haar voogd. Er was in die tijd maar één Rochus Jansz. in Rijnsburg, bovendien bewijst zijn merk
onder deze acte, dat hij dezelfde is als mijn voorvader Rochus Jansz. Lipsius.
Hoewel lang niet altijd, bestaat er toch niet zelden een familierelatie in geval van voogdijschap, zodat het de moeite waard leek om mijn aandacht te richten op Geertgen Willemdr. en Ysbrant Symonsz. Duyndam. Mijn belangstelling ging
met name uit naar Geertgen Willemsdr, omdat haar patronym gelijk was aan de naam van de tweede zoon van Marijtgen Cornelisdr.
Geertgen Willemsdr. was een van Egmond, dochter van
Willem Gijsbertsz. en Marijtgen Andriesdr. (Peyns), die op de Oude Vliet bij Rijnsburg woonden. Ysbrant Symonsz. Duyndam was een zoon van Symon Lenertsz.
van Duyniiam en Neeltgen Huybertsdr. (Paus), die in het Campvierendeel van Rijnsburg woonden.

tr. (1) Oegstgeest circa 1570
met

Claes Jansz van Borsselen3, zn. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, woont Oegstgeest in aug 1595,
, Claes Jans te Oegstgeest krijgt op 29 aug 1595 in leen van Jan van Veen te Leiden 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1590 Rijnsburg †1634 Oegstgeest 44

tr. (2) circa 1616
met

IJsbrant Simonsz van Duyndam, geb. circa 1560, ovl. op 8 feb 1641.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 468)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 471)
3.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (29 aug 1595)


Cornelis Jansz
Cornelis Jansz.

tr. na 1600
met

Marrichien Jansdochter (Marijtgen) van Borselen1, dr. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. Oegstgeest circa 1557, tr. (1) met Dirck Mattheusz1. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Franck Claesz
Franck Claesz.

tr. in 1614 (getuigen: haar ouders en haar broer Michiel Fransz), huwelijkscontract 5 april 1614
met

Claertgen Fransdr van Borsselen2, dr. van Frans Jansz van Borsselen (steenplaetser tot Zoeterwoude) en Annetje Michels, geb. circa 1581,
, Claertgen Fransdochter van Borsselen, gehuwd met Franck Claesz, wonende aan de Hoge Rijndijck te Hazerswoude, hulde op 22 juli 1639 door Claes van Groendijck, bij dode van haar broer Jan Fransz. van Borsselen (6, fol. 163).

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 399), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 42, Huwelijkscontract, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (5 apr 1614 akte 57)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)


Matheus Ghijsbertsz
Matheus Ghijsbertsz, geb. circa 1533, steenplaatser te Leiderdorp.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1560 Leiden †1634  74


Cors van Tol
Cors van Tol, ged. Leiderdorp op 1 jan 1661 (getuigen: zijn grootvader Joost Jansz de Rijck en zijn grootmoeder Claertje Dircxsdr van Borsselen).


Geertje Cornelisdr Vromesteijn
Geertje Cornelisdr Vromesteijn.

tr.
met

Jan Floris Yperlaen, zn. van Floris Cornelis Yperlaen en Grietgen Jansdr de Rijck, geb. circa 1660, ovl. voor mei 1681.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     


Jannetje Jans
Jannetje Janssen Jans.

tr. circa 1687
met

Jacob (Jacobus) Paulussen Paulusz.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus~1688 Leiden    
Willem~1694 Leiden (Pieterskerk) †1734  39
Gijsje~1691 Leiden (Pieterskerk)    


Moses Ouseel
Moses Ouseel, ged. op 30 mrt 1636 (getuigen: Thijs Thijsz van Buytevest, Jacob Andriesz (Ardier), Tanneken Pietersdr en Mayken Cornelisdr), ovl. voor feb 1639.Bronnen:
1.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (29 sep 1650 blz. 14)
2.K.O. register I Leiden (T 152), RA Leiden, DTB Leiden, I 9, Leiden, van 1619 tot 1626 (31 mei 1624 blz. 212)


Jannigje Hendriks van Dorpen
Jannigje Hendriks van Dorpen, geb. circa 1680.

otr. Waarder op 19 nov 1703, tr. Waarder op 2 dec 1703
met

Willem Jans van Vliet, zn. van Jan Willems van Vliet en Annigje Nijsdr, geb. circa 1675, woont aan de Swartendijk Waarder in jul 1704.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje*1708 Waarder    
Jan~1704 Waarder    
Nijs~1705 Waarder    


Hendrik Jans van Dorpen
Hendrik Jans van Dorpen, geb. circa 1635.

tr. voor aug 1661, aen de Swartendijk Waarder in 1681
met

Emmigje Maartens van Leeuwen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje*1680     
Trijntje~1681 Waarder    


Emmigje Maartens van Leeuwen
Emmigje Maartens van Leeuwen.

tr. voor aug 1661, aen de Swartendijk Waarder in 1681
met

Hendrik Jans van Dorpen, geb. circa 1635.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje*1680     
Trijntje~1681 Waarder