Genealogische website van Cees Hagenbeek
Claas Lourensz van der Marck
Claas Lourensz van der Marck, ged. Alphen aan den Rijn in 1682, ovl. in 1711,
, Hij ging op 23 jarige leeftijd in december 1705 met de VOC weg en overleed in 1711 op de terugreis.


Pieter Hendricks de Roos
Pieter Hendricks de Roos,
, Wonende te Koudekerk, voorheen te Valkenburg.

otr. Koudekerk op 6 apr 17081, tr. Koudekerk op 20 apr 17081
met

Geertje Jacobsze van de Hans, dr. van Jacob Gijsberts van der Hans en Maertgen Dirksdr, geb. circa 1672, tr. (1) met Maarten Dircksze van Lelievelt. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 


Bronnen:
1.Trouwboek Koudekerk (T 379), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, 2B, NH, Koudekerk, van 1693 tot 1772 (20 apr 1708)


Anna Lelivelt
Anna Lelivelt, ged. Koudekerk op 2 sep 1691 (getuigen: haar oudtante Trijntje Dircxz van Lelievelt, Trijntje Dirks Lelivelt)1, ovl. voor feb 1693.

 Bronnen:
1.Doopboek Koudekerk aan de Rijn (D 254), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, Inventarisnr.: 1, NH, Koudekerk, van 1624 tot 1693 (2 sep 1691 blz. 59)
2.Trouwboek Koudekerk (T 379), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, 2B, NH, Koudekerk, van 1693 tot 1772 (20 apr 1708)


Dirk van Lelievelt
Dirk van Lelievelt, ged. Koudekerk op 17 okt 1694 (getuige: Trijntje Dirkss Lelivelt)1, ovl. voor okt 1696.

 Bronnen:
1.Doopboek Koudekerk (D 364), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, 2A.I, Koudekerk, van 1693 tot 1734 (17 okt 1694 blz. 2)
2.Trouwboek Koudekerk (T 379), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, 2B, NH, Koudekerk, van 1693 tot 1772 (20 apr 1708)


Anna van Lelievelt
Anna van Lelievelt, ged. Koudekerk op 4 jun 1690 (getuige: Trijntje Dirks)1, ovl. Koudekerk voor sep 1691.

 Bronnen:
1.Doopboek Koudekerk aan de Rijn (D 254), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, Inventarisnr.: 1, NH, Koudekerk, van 1624 tot 1693 (4 jun 1690 blz. 58)
2.Trouwboek Koudekerk (T 379), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, 2B, NH, Koudekerk, van 1693 tot 1772 (20 apr 1708)


Pieter van der Marck
Pieter van der Marck, ged. Koudekerk op 5 aug 1685 (getuige: Maartie Pieters van der Mark).


Nyncke Maeike Hempenius
Nyncke Maeike Hempenius, geb. Franeker op 15 nov 1977.

 


Tjitske Froukje Hempenius
Tjitske Froukje Hempenius, geb. Urk op 30 jul 1979.

 


Joucke Sybren Hempenius
Joucke Sybren Hempenius, geb. Urk op 1 jun 1983.

 


Lutske Rixt Hempenius
Lutske Rixt Hempenius, geb. Urk op 23 okt 1985.

 


Sikke Albert Hempenius
Sikke Albert Hempenius, geb. Beetgum op 3 okt 1929.

tr.
met

Zwaantje Teatsesdr Sytema, geb. Grou op 6 jun 1927, ovl. Oudehaske op 23 okt 2000.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ype*1953 Hallumerhoek    


Zwaantje Teatsesdr Sytema
Zwaantje Teatsesdr Sytema, geb. Grou op 6 jun 1927, ovl. Oudehaske op 23 okt 2000.

tr.
met

Sikke Albert Hempenius, geb. Beetgum op 3 okt 1929.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ype*1953 Hallumerhoek    


Adriaen Michielsz Cool
Adriaen Michielsz Cool, geb. circa 1640, soldaat onder de Compagnie van de Hr Capitein van Mierop, majoor deser stede Geertruidenberg.

otr. Geertruidenberg op 29 mei 1666, tr. op 6 jun 1666
met

Digna Melssen, geb. circa 1642.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1667 Dordrecht    


Michiel Koole
Michiel Koole (Koolé, Corsz), geb. Dordrecht circa 1667, kleermaker, doopgetuige van zijn kleindochter Pieternelletje Kolen Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 mrt 1733, ondertrouw getuige van zijn zoon Arij (Adrianus) Koole en Jannetje Westerende Leiden op 17 apr 1722.

tr. Leiden op 17 jan 1693 (getuigen: bruidegom: Leendert de Vogel bekende Levendael en getuige bruid: Joryntge Pieters (stief)moeder Broertiesgraft)
met

Pieternelletje Koekerk (Pieternelletgen Koukerk, Koeckerck, Koeckerk), dr. van Christiaen Michielsz Koukerck (warmoesier op de Delftse Vliet) en Maertje Pieters, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 feb 1666 (getuigen: Anna Oliviersz en Antonij Philipssz), doopgetuige van haar kleindochter Pieternelletje Kolen Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 mrt 1733.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1693 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Christiaan~1695 Leiden (Hooglandse Kerk) †1702  6
Digna~1699 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Christiaan~1702 Leiden (Pieterskerk)    
Susanna~1705 Leiden (Pieterskerk)    
Jan~1709 Leiden (Pieterskerk)    
Katharijn~1696 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Pieternelletje Koekerk
Pieternelletje Koekerk (Pieternelletgen Koukerk, Koeckerck, Koeckerk), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 feb 1666 (getuigen: Anna Oliviersz en Antonij Philipssz), doopgetuige van haar kleindochter Pieternelletje Kolen Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 mrt 1733.

tr. Leiden op 17 jan 1693 (getuigen: bruidegom: Leendert de Vogel bekende Levendael en getuige bruid: Joryntge Pieters (stief)moeder Broertiesgraft)
met

Michiel Koole (Koolé, Corsz), zn. van Adriaen Michielsz Cool en Digna Melssen, geb. Dordrecht circa 1667, kleermaker, doopgetuige van zijn kleindochter Pieternelletje Kolen Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 mrt 1733, ondertrouw getuige van zijn zoon Arij (Adrianus) Koole en Jannetje Westerende Leiden op 17 apr 1722.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1693 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Christiaan~1695 Leiden (Hooglandse Kerk) †1702  6
Digna~1699 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Christiaan~1702 Leiden (Pieterskerk)    
Susanna~1705 Leiden (Pieterskerk)    
Jan~1709 Leiden (Pieterskerk)    
Katharijn~1696 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Schepenhuwelijken Leiden (T 050), RA Leiden, DTB Leiden, D 200, Leiden, van 1592 tot 1795 (30 jan 1648 blz. 19)


Digna Koole
Digna Koole (Dingena Colen), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 mei 1699 (getuigen: Cornelis Koljer en Katrijn Koeckerk), wonend in de Molesteegh bij de Vlieth.

otr. Leiden op 23 apr 1723 (getuigen: Johannes van Talma, zijn broeder wonende op de Cellebroersgraft en bruid: Pieternelletje Koekerk, haar moeder wonend in de Molesteegh bij de Vlieth)
met

Jacobus van Talma.

Uit dit huwelijk een kind.


Johannes Jansz Westerende
Johannes Jansz (Joannes) Westerende (Westeremben), ged. Ter Aar op 3 aug 1659 (getuigen: ds Maljardus Keijser, Gerrit Hendricksz Struijs en Janneken Franssen Leslijon),
,
filiatie niet bewezen.

otr. Oudshoorn op 21 jul 1680
met

Annitje Jans (Agnietje) Hoogelandt (Hoochlant, Hooglant, Hogeland), dr. van Jan Dircksz Hoogland en Annetje Pieters van Dam, geb. Oudshoorn circa 1659, ondertrouw getuige van Jeroen (Hieronimus) Roosendaal en haar dochter Anna Westerembde Leiden op 19 apr 1715, ondertrouw getuige van haar zoon Simon Westeremden en Jannetje Arents Leiden op 28 feb 1716,
, op 3 feb 1681 verkopen Cornelis, Willem, Gijsbert, Dirck en Sijmen Pietersz van Dam, Dirck Jochemsz van Wieringen, getrouwd met J(e)untje Pietersz van Dam, allen voor zichzelf alsmede opkomende voor Johannes Jansz Westerende, getrouwd met Annetje Jans Hoochlant, dochter van Annetje Pieters van Dam, erfgenamen van Pieter Gijsbertsz van Dam en Annetje Huijgen, aan Jan Weijmans Aertsoon, koopman te Rotterdam, een huis, berg, schuur en beplanting in de Ridderbuurt van Oudshoorn met 16 morgen land, waarvan 2 hond gelegen is in de Uiteindsepolder in Ter Aar. De koopsom bedraagt 5.600 gulden.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annitje~1682 Nieuwkoop en Noorden    
Johannes~1683 Leiden (Pieterskerk)    
Anna~1688 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Pieter~1691 Leiden (Pieterskerk)    
Neeltje~1693 Leiden (Hooglandse Kerk) †1697  3
Simon~1694 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Jannetje*1695 Hazerswoude †1733  38
Neeltie~1697 Leiden (Hooglandse Kerk) †1732  34
Dirk~1700 Leiden (Hooglandse Kerk)    
10 Lucretia     Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Annitje Jans Hoogelandt
Annitje Jans (Agnietje) Hoogelandt (Hoochlant, Hooglant, Hogeland), geb. Oudshoorn circa 1659, ondertrouw getuige van Jeroen (Hieronimus) Roosendaal en haar dochter Anna Westerembde Leiden op 19 apr 1715, ondertrouw getuige van haar zoon Simon Westeremden en Jannetje Arents Leiden op 28 feb 1716,
, op 3 feb 1681 verkopen Cornelis, Willem, Gijsbert, Dirck en Sijmen Pietersz van Dam, Dirck Jochemsz van Wieringen, getrouwd met J(e)untje Pietersz van Dam, allen voor zichzelf alsmede opkomende voor Johannes Jansz Westerende, getrouwd met Annetje Jans Hoochlant, dochter van Annetje Pieters van Dam, erfgenamen van Pieter Gijsbertsz van Dam en Annetje Huijgen, aan Jan Weijmans Aertsoon, koopman te Rotterdam, een huis, berg, schuur en beplanting in de Ridderbuurt van Oudshoorn met 16 morgen land, waarvan 2 hond gelegen is in de Uiteindsepolder in Ter Aar. De koopsom bedraagt 5.600 gulden.

otr. Oudshoorn op 21 jul 1680
met

Johannes Jansz (Joannes) Westerende (Westeremben), zn. van Jan Sijmonsz Westerende (lakenkoper) en Leuntje Pieters, ged. Ter Aar op 3 aug 1659 (getuigen: ds Maljardus Keijser, Gerrit Hendricksz Struijs en Janneken Franssen Leslijon),
,
filiatie niet bewezen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annitje~1682 Nieuwkoop en Noorden    
Johannes~1683 Leiden (Pieterskerk)    
Anna~1688 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Pieter~1691 Leiden (Pieterskerk)    
Neeltje~1693 Leiden (Hooglandse Kerk) †1697  3
Simon~1694 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Jannetje*1695 Hazerswoude †1733  38
Neeltie~1697 Leiden (Hooglandse Kerk) †1732  34
Dirk~1700 Leiden (Hooglandse Kerk)    
10 Lucretia     Bronnen:
1.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 371), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen aan den Rijn, van apr 1644 tot 3 apr 1701  (6 jun 1660 blz. 91)
2.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 371), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen aan den Rijn, van apr 1644 tot 3 apr 1701  (14 nov 1655 blz. 115)


Annitje Westerende
Annitje Westerende, ged. Nieuwkoop en Noorden op 5 feb 1682 (getuigen: Jacobus Jansz Westerende en Niesje Cornelis van Dam).


Jacobus van Talma
Jacobus van Talma.

otr. Leiden op 23 apr 1723 (getuigen: Johannes van Talma, zijn broeder wonende op de Cellebroersgraft en bruid: Pieternelletje Koekerk, haar moeder wonend in de Molesteegh bij de Vlieth)
met

Digna Koole (Dingena Colen), dr. van Michiel Koole (kleermaker) en Pieternelletje Koekerk, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 mei 1699 (getuigen: Cornelis Koljer en Katrijn Koeckerk), wonend in de Molesteegh bij de Vlieth.

Uit dit huwelijk een kind.