Genealogische website van Cees Hagenbeek
Adriaen van Broekhuizen
Adriaen van Broekhuizen, kanunnik te Utrecht.


Ermgard van Broekhuizen
Ermgard van Broekhuizen, non te Nijverweerd.


Johan van Arkel
Johan van Arkel, geb. na 1481, ovl. in 1512,
, erfde in 1511 bij het overlijden van moeder Walraven alle heerlijkheden en bezittingen.


Lijsbeth Momme van Kell
Lijsbeth Momme van Kell,
, Lijsbet Momme van Kelle, onmundig, erve harer moeder, beloont, a°. 1458. Haer vader Johan Momme van Kelle is hulder. Opgemaakt te Wageningen.


Willem Jansz Deurhof
Willem Jansz Deurhof, geb. Emmerich, lakenwerker.

otr. Leiden op 28 jul 1663 (getuigen: haar broer Olivier van den Bosch, toekomstige zwager, getuige bruidegom Olivier Frans van den Bosch bekende Geerstraet en getuige bruid: Jannetge Tonis haer moeder op de Langegraft)
met

Elisabeth Franssen van den Bosch (Lijsbet Frans), dr. van François van den Bosch (lakenwerker) en Jannetje Teunis, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 okt 1639 (getuigen: Lambert Soerte, Jannetje Walewijn en Annetie Thomas)1, woont in de Cingelstraedt te Leiden in 1679, tr. (1) met Reinier Maartens Swanenburch. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) met Thomas van Norden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 113), RAL Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 28, Ned. Herv., Leiden, van 1635 tot 1655 (2 okt 1639)
2.K.O. register S Leiden (T 052), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, NH, Leiden, van 1664 tot 1667 (3 dec 1666 blz. 217)


Adam Bessels
Adam Bessels1, ged. Ouderkerk aan de Amstel op 12 sep 1585, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 9 dec 1619,
, werd onderwezen in de Pharmacie en drogisterij, trad Mei 1606 voor 6 jaar in dienst van zijn oom Jaques Verbeeck en maakte van Juni 1606—Oct. 1608 zijn eerste reis naar Rusland, naar Italië (over zee) van 12 Dec. 1609—2 Mei 1610, op welke reis hij van 23 Febr. 1609 tot 30 Sept. te Tunis in gevangenschap was, 2e reis naar Rusland 1610—1611, in Oct. 1611 naar Duitschland, Mei 1612 derde reis naar Rusland, Febr. 1613 over land naar Italië, in Mei 1613 naar Rusland, vierde reis, in Juni 1614 voor de vijfde maal naar Rusland, Oct. 1615 naar Duitschland, Juni 1617 met zijn broeder Arnoldt voor de zesde maal naar Rusland en April 1618 voor de zevende maal, koopman op Italië en de Levant z g. „straetse handelaer", woonde bij zijn huwelijk op de Oude Zijds Achterburgwal, later op de Keizersgracht, koopt 18 Aug. 1637 in de Westerkerk
graf N° 190, middenpark, begr. Amsterdam (Westerkerk) 9 Dec. 1644; tr. Amsterdam (Nieuwekerk) 14 Mei 1619 (ondertr. 24 April) Margaretha Reynst, ged. Amsterdam (Oudekerk) 7 Oct. 1698, woonde op de Heerengracht, overl. tusschen 1651
en 1657, dr. van Gerrit Reynst (Pieterszn ex Trijn Syuertsdr.), gouverneur-generaal van O.I. A°. 1613, overl. fort Jacatra 27 Dec. 16I57 ) en van Margeretha Nicquet (Jansdr. ex Margaretha Bosman.

tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 14 mei 1619, kregen in totaal 1112 kinderen, waarvan 11 in Amsterdam zijn gedoopt
met

Margaretha Reynst1, dr. van Gerard Reynst (Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië in 1614) en Margaretha Niquet, ged. Ouderkerk aan de Amstel op 7 okt 1598.

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1622 Ouderkerk aan de Amstel †1664  42
Sara~1621 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Constantia~1628 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Lijsbeth~1634 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Maria~1625 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Margaretha Reynst
Margaretha Reynst1, ged. Ouderkerk aan de Amstel op 7 okt 1598.

tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 14 mei 1619, kregen in totaal 1112 kinderen, waarvan 11 in Amsterdam zijn gedoopt
met

Adam Bessels1, ged. Ouderkerk aan de Amstel op 12 sep 1585, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 9 dec 1619,
, werd onderwezen in de Pharmacie en drogisterij, trad Mei 1606 voor 6 jaar in dienst van zijn oom Jaques Verbeeck en maakte van Juni 1606—Oct. 1608 zijn eerste reis naar Rusland, naar Italië (over zee) van 12 Dec. 1609—2 Mei 1610, op welke reis hij van 23 Febr. 1609 tot 30 Sept. te Tunis in gevangenschap was, 2e reis naar Rusland 1610—1611, in Oct. 1611 naar Duitschland, Mei 1612 derde reis naar Rusland, Febr. 1613 over land naar Italië, in Mei 1613 naar Rusland, vierde reis, in Juni 1614 voor de vijfde maal naar Rusland, Oct. 1615 naar Duitschland, Juni 1617 met zijn broeder Arnoldt voor de zesde maal naar Rusland en April 1618 voor de zevende maal, koopman op Italië en de Levant z g. „straetse handelaer", woonde bij zijn huwelijk op de Oude Zijds Achterburgwal, later op de Keizersgracht, koopt 18 Aug. 1637 in de Westerkerk
graf N° 190, middenpark, begr. Amsterdam (Westerkerk) 9 Dec. 1644; tr. Amsterdam (Nieuwekerk) 14 Mei 1619 (ondertr. 24 April) Margaretha Reynst, ged. Amsterdam (Oudekerk) 7 Oct. 1698, woonde op de Heerengracht, overl. tusschen 1651
en 1657, dr. van Gerrit Reynst (Pieterszn ex Trijn Syuertsdr.), gouverneur-generaal van O.I. A°. 1613, overl. fort Jacatra 27 Dec. 16I57 ) en van Margeretha Nicquet (Jansdr. ex Margaretha Bosman.

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1622 Ouderkerk aan de Amstel †1664  42
Sara~1621 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Constantia~1628 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Lijsbeth~1634 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Maria~1625 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Jan I van Heukelom van Asperen
Jan I van Heukelom van Asperen, ovl. voor 22 apr 1312,
, slechts vermeld als knape op 7 mei 1293. Hij zou volgens, sommigen vóór 6 m,ei 1301 ridder geworden zijn, edoch komt als zodanig in geen enkele bekende acte voor. Hij was waarschijnlijk heer van Heukelom.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto II*1282  †1345  63


Geurt Alertsz Roosa
Geurt Alertsz Roosa (Rosa)1,, van 1946 tot 1995 Jrg 2007 (62), pag. 22,2,1,, van 1946 tot 1995 Jrg 1999 (54), pag. 617, geb. Herwijnen circa 1620, schepen van Tuil.

tr. op 3 jun 1638 Het eigenlijke geslachtsregister begint met het gezin van Geurt Roosa en Engelke de Jongh, omdat deze gegevens nu eenmaal de oudste waren waarover Engel beschikte. Daarop volgt echter meteen het gezin van Leendert van Zee en Maayke Boon, de stamouders van de familie Van Zee. Centraal staat in het hele geslachtsregister de afstamming van Engel van Zee en zijn echtgenote Engelke Bijl uit diverse door Van Rijckhuijsen beschreven families, en dus zijn zijtakken van deze families niet belangrijk. Ongeveer halverwege het handschrift staat het gezin van Engel en Engelke zelf beschreven; daarna volgen de huwelijken van hun kinderen met zo veel mogelijk informatie over de afstamming van schoonzoons en schoondochters, ‘Ik heb wel 8 Dagen so nu en dan gesogt na de Huywelijksze voorwaerde van Geurt Aeldertsz Roosa, en Engelken Ariensdr. de Jongh, maar heb ze tot nog toe niet gevonden, ik heb de plaets open gelaten, als ik ze vind, zal ze Ued. senden, of den datum."
met

Engeltjen Ariens de Jongh2,1,, van 1946 tot 1995 Jrg 2019 (25), nr. 2 pag. 28-31,, van 1946 tot 1995 Jrg 2007 (62), pag. 22,, van 1946 tot 1995 Jrg 1999 (54), pag. 617, dr. van Arien Meertens de Jongh en Maijken , ovl. na jul 1680.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1643 Herwijnen    
Jan~1651 Herwijnen †1703 Herwijnen 51Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Copye-Brieven (B 259), Gijsbert van Rijckhuijsen, Reg. Arch. Leiden, Herwijnen, circa 1740


Engeltjen Ariens de Jongh
Engeltjen Ariens de Jongh1,2,, van 1946 tot 1995 Jrg 2019 (25), nr. 2 pag. 28-31,, van 1946 tot 1995 Jrg 2007 (62), pag. 22,, van 1946 tot 1995 Jrg 1999 (54), pag. 617, ovl. na jul 1680.

tr. op 3 jun 1638 Het eigenlijke geslachtsregister begint met het gezin van Geurt Roosa en Engelke de Jongh, omdat deze gegevens nu eenmaal de oudste waren waarover Engel beschikte. Daarop volgt echter meteen het gezin van Leendert van Zee en Maayke Boon, de stamouders van de familie Van Zee. Centraal staat in het hele geslachtsregister de afstamming van Engel van Zee en zijn echtgenote Engelke Bijl uit diverse door Van Rijckhuijsen beschreven families, en dus zijn zijtakken van deze families niet belangrijk. Ongeveer halverwege het handschrift staat het gezin van Engel en Engelke zelf beschreven; daarna volgen de huwelijken van hun kinderen met zo veel mogelijk informatie over de afstamming van schoonzoons en schoondochters, ‘Ik heb wel 8 Dagen so nu en dan gesogt na de Huywelijksze voorwaerde van Geurt Aeldertsz Roosa, en Engelken Ariensdr. de Jongh, maar heb ze tot nog toe niet gevonden, ik heb de plaets open gelaten, als ik ze vind, zal ze Ued. senden, of den datum."
met

Geurt Alertsz Roosa (Rosa)2,, van 1946 tot 1995 Jrg 2007 (62), pag. 22,1,2,, van 1946 tot 1995 Jrg 1999 (54), pag. 617, zn. van Alert Gijsbertsz en Metken Walravens, geb. Herwijnen circa 1620, schepen van Tuil.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1643 Herwijnen    
Jan~1651 Herwijnen †1703 Herwijnen 51Bronnen:
1.Copye-Brieven (B 259), Gijsbert van Rijckhuijsen, Reg. Arch. Leiden, Herwijnen, circa 1740
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Alert Gijsbertsz
Alert Gijsbertsz, geb. tussen 1580 en 1582, lidmaat kerk van Herwijnen op 25 dec 1612, ovl. voor 26 feb 1615.

tr.
met

Metken Walravens1, lidmaat kerk van Herwijnen op 25 dec 1612, ovl. na 4 dec 1645.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geurt*1620 Herwijnen    Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Metken Walravens
Metken Walravens1, lidmaat kerk van Herwijnen op 25 dec 1612, ovl. na 4 dec 1645.

tr.
met

Alert Gijsbertsz, zn. van Gijsbert Goertzen (kerkmeester, leeft 1615) en Maria Alerts Dircxen, geb. tussen 1580 en 1582, lidmaat kerk van Herwijnen op 25 dec 1612, ovl. voor 26 feb 1615.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geurt*1620 Herwijnen    Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Jan Egberts Blomhert
Dr Jan Egberts Blomhert.

tr. (1) Haaften op 5 mei 1644
met

Wijntken Cornelisdr, geb. Poederoijen, ovl. voor 1668.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruij~1647 Haaften †1734 Deil 87

tr. (2) Haaften op 3 apr 1668
met

Metje Ariense Robberts


Wijntken Cornelisdr
Wijntken Cornelisdr, geb. Poederoijen, ovl. voor 1668.

tr. Haaften op 5 mei 1644
met

Dr Jan Egberts Blomhert, tr. (2) met Metje Ariense Robberts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruij~1647 Haaften †1734 Deil 87


Metje Ariense Robberts
Metje Ariense Robberts.

tr. Haaften op 3 apr 1668
met

Dr Jan Egberts Blomhert, tr. (1) met Wijntken Cornelisdr. Uit dit huwelijk een dochter


Gijsbert Goertzen
Gijsbert Goertzen, kerkmeester, leeft 1615, lidmaat kerk van Maria Alerts Dircxen Herwijnen op 25 dec 1612.

tr.
met

Maria Alerts Dircxen, geb. Hof voor 1630, lidmaat kerk van Gijsbert Goertzen Herwijnen op 25 dec 1612.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alert*1580  †1615  35


Maria Alerts Dircxen
Maria Alerts Dircxen, geb. Hof voor 1630, lidmaat kerk van Gijsbert Goertzen Herwijnen op 25 dec 1612.

tr.
met

Gijsbert Goertzen, zn. van Goert Reyersz Sterck en Jutta van Hoeckelom, kerkmeester, leeft 1615, lidmaat kerk van Maria Alerts Dircxen Herwijnen op 25 dec 1612.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alert*1580  †1615  35


Goert Reyersz Sterck
Goert Reyersz Sterck.

tr.
met

Jutta van Hoeckelom, dr. van Ot van Hoeckelom.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert     


Jutta van Hoeckelom
Jutta van Hoeckelom.

tr.
met

Goert Reyersz Sterck.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert     


Ot van Hoeckelom
Ot van Hoeckelom.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta