Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan Back
Jan Back, ged. Delftshaven op 6 nov 1633 (getuigen: Jan Gerritsen, Wilemtje Abrahams en Cornelia Daniels).


Hillegont Michielsdr Back
Hillegont Michielsdr Back, ged. Delfshaven op 29 dec 1640 (getuigen: Jan Gerritsen, Wilemtje Abrahams en Cornelia Daniels).


NN
NN .

tr.
met

Cornelis Ockersz (van Corpershouck)1,2, zn. van Ocker Claessz (van Corpershouck) (korenmolenaar te Schipluiden) en Jacomijntje Rochusdr, geb. voor 1565, korenmolenaar te Delft op de Rietveldse korenmolen, begr. Delft (Oude Kerk) op 20 feb 1625, tr. (1) met Annetje Jacobsdr van der Hoof1,2. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Korsje~1617 Delft    
Jannitje~1619 Delft    
Jacob~1622 Delft 1690 Delft 67Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 328)


Jan Gerritszn Back
Jan Gerritszn Back, koopman.

tr.
met

Hillegont .

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1600 Delfshaven    
Gerrit     


Gerrit Jans Back
Gerrit Jans Back.

tr.
met

Cornelia Danielsdr van den Buijs.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Hugo Willem Janzen
 
Hugo (Hugo Willem) Janzen, geb. Amsterdam op 7 jul 1961.

relatie
met

Nicole (Nicole Ghislaine) Hagenbeek, dr. van Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek en Cornelia Henrica Johanna Melchers, geb. Schiedam op 19 mei 1963.

 


Heijndrick Aemsz van den Burch
Heijndrick Aemsz van den Burch1, geb. circa 1385, ovl. Delft kort voor 10 mei 1440, begr. Delft (Oude Kerk),
, belender te Woudharnasch 20-11-1433, stichtte een memorie te Delft, getuige in de leenakte van 20-10-1431 waarin Adam Claesz, de zoon van zijn broer, beleend wordt met het halve leen van Adam Claes Touwensz. Zijn zoon Aem Heyndricksz wordt in 1440 met de andere helft beleend, zodat Heyndrick is overl. voor 1440.
Aem Heynricksz. en zijn broer Tou pachten hetzelfde land, 24 van 32 morgen erfpachtland in Popswoude, 1468-1504) (O.V. 1992, 93).

tr. tussen 1410 en 1418
met

Catharina IJsbrant Dircxzdr (Katrijn) van der Woert5,1, dr. van IJsbrant Dircksz van der Woert, ovl. in 1463, begr. Delft (Oude Kerk),
, belendster te Den Hoorn en Woudharnasch 8-5-1457 en 14-5-1465 wordt ook nog vermeld 6-4-1464 en 15-6-1464[73]. woont te Delft aan het Oude Delft nabij het St. Agatheklooster (1461). Op 14-5-1465 is sprake van haar erfgenamen. Zij droeg haar zoons op om na haar dood een vicarie op het altaar van St. Crispijn en Crispiaan in de Sint Hippolytuskerk (Oude Kerk) te Delft te stichten, waarvoor zij 23 morgen land in Zouteveen bestemde. Door verschillende moeilijkheden voldeden haar zoons pas op 18-1-1481 aan dit verzoek.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aem*1419  1505 Het Woud 8615 
Aernt     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 291)
2.Kwartierstaat van Schothorst (W 052), https://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/
3.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), C.Hoek, Ons Voorgeslacht, 1988 (blz. 6)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 122)
5.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch


Catharina IJsbrant Dircxzdr van der Woert
Catharina IJsbrant Dircxzdr (Katrijn) van der Woert1,2, ovl. in 1463, begr. Delft (Oude Kerk),
, belendster te Den Hoorn en Woudharnasch 8-5-1457 en 14-5-1465 wordt ook nog vermeld 6-4-1464 en 15-6-1464[73]. woont te Delft aan het Oude Delft nabij het St. Agatheklooster (1461). Op 14-5-1465 is sprake van haar erfgenamen. Zij droeg haar zoons op om na haar dood een vicarie op het altaar van St. Crispijn en Crispiaan in de Sint Hippolytuskerk (Oude Kerk) te Delft te stichten, waarvoor zij 23 morgen land in Zouteveen bestemde. Door verschillende moeilijkheden voldeden haar zoons pas op 18-1-1481 aan dit verzoek.

tr. tussen 1410 en 1418
met

Heijndrick Aemsz van den Burch2, zn. van Adam Claesz Touwens (leenman Hofstad) en Margiet of Alijd van Foreest, geb. circa 1385, ovl. Delft kort voor 10 mei 1440, begr. Delft (Oude Kerk),
, belender te Woudharnasch 20-11-1433, stichtte een memorie te Delft, getuige in de leenakte van 20-10-1431 waarin Adam Claesz, de zoon van zijn broer, beleend wordt met het halve leen van Adam Claes Touwensz. Zijn zoon Aem Heyndricksz wordt in 1440 met de andere helft beleend, zodat Heyndrick is overl. voor 1440.
Aem Heynricksz. en zijn broer Tou pachten hetzelfde land, 24 van 32 morgen erfpachtland in Popswoude, 1468-1504) (O.V. 1992, 93).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aem*1419  1505 Het Woud 8615 
Aernt     Bronnen:
1.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 291)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 93)


Arij Cornelisse Weuijster
Arij Cornelisse Weuijster, geb. Schiedam circa 1685.

otr. Schiedam op 29 dec 1708 (getuigen: haar zus Dieuwertje Leenderts Patijn, zijn broer Cornelis Weuijster, Cornelis Weuijster zijn broeder en Dieuwertje Patijn haar zuster)3
met

Pieternelle Leenderts Patijn, dr. van Leendert Patijn, geb. Schiedam circa 1686.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuwertje~1709 Schiedam 1750  40Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief (ONA 005), GA Schiedam, Inventarisnr.: 634, Schiedam, van 1650 tot 1725
2.Doopboek Schiedam (D 059), GA Schiedam, DTB Schiedam, Inventarisnr.: 2, NH, Schiedam, 1630 (18 okt 1634)
3.Trouwboek Schiedam (T 342), GA Schiedam, DTB Schiedam, FS filmnr. 120913, NH, Schiedam, van 1576 tot 1741 (29 dec 1708)


Pieternelle Leenderts Patijn
Pieternelle Leenderts Patijn, geb. Schiedam circa 1686.

otr. Schiedam op 29 dec 1708 (getuigen: haar zus Dieuwertje Leenderts Patijn, zijn broer Cornelis Weuijster, Cornelis Weuijster zijn broeder en Dieuwertje Patijn haar zuster)2
met

Arij Cornelisse Weuijster, zn. van Cornelis Cornelisz Weuijster (steenplaetser) en Dieuwertje Pietersdr Admirael, geb. Schiedam circa 1685.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuwertje~1709 Schiedam 1750  40Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Trouwboek Schiedam (T 342), GA Schiedam, DTB Schiedam, FS filmnr. 120913, NH, Schiedam, van 1576 tot 1741 (29 dec 1708)


Dieuwertje Weuijster
Dieuwertje Weuijster, ged. Schiedam op 23 dec 1709, ovl. voor nov 1750.

otr. Schiedam op 21 sep 1731 (getuigen: zijn moeder Lijsbeth Maertens Noordijk en haar tante Dieuwertje Leenderts Patijn), tr. Schiedam op 9 okt 1737
met

Maarten Gijsz van der Velden, zn. van Gijs Jacobs van der Velden (timmerman) en Lijsbeth Maertens Noordijk, ged. Schiedam op 15 jun 1710.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1742 Schiedam  Schiedam  Bronnen:
1.Trouwboek Schiedam (T 342), GA Schiedam, DTB Schiedam, FS filmnr. 120913, NH, Schiedam, van 1576 tot 1741 (29 dec 1708)


Leendert Patijn
Leendert Patijn (Pathijn, Pettijn)1, geb. circa 1660.

6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieternelle*1686 Schiedam    
Dieuwertje     
Pieter*1685  1747 Rotterdam 62
Clasijntje*1688     
Jan     
Huijbrecht*1656 Kethel    Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Dieuwertje Leenderts Patijn
Dieuwertje Leenderts Patijn, ondertrouw getuige van Maarten Gijsz van der Velden en haar nicht Dieuwertje Weuijster Schiedam op 21 sep 1731, doopgetuige van haar nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 15 mrt 1711, ondertrouw getuige van Arij Cornelisse Weuijster en haar zus Pieternelle Leenderts Patijn Schiedam op 29 dec 1708, doopgetuige van haar nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 6 nov 1712.

tr. voor 1708
met

Willem Jorisse Brock (van den Broek), doopgetuige van zijn nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 15 mrt 1711, doopgetuige van zijn nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 6 nov 1712.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Willem Brock
Willem Jorisse Brock (van den Broek), doopgetuige van zijn nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 15 mrt 1711, doopgetuige van zijn nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 6 nov 1712.

tr. voor 1708
met

Dieuwertje Leenderts Patijn, dr. van Leendert Patijn, ondertrouw getuige van Maarten Gijsz van der Velden en haar nicht Dieuwertje Weuijster Schiedam op 21 sep 1731, doopgetuige van haar nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 15 mrt 1711, ondertrouw getuige van Arij Cornelisse Weuijster en haar zus Pieternelle Leenderts Patijn Schiedam op 29 dec 1708, doopgetuige van haar nicht Aeltje Patijn Rotterdam op 6 nov 1712


Maarten Gijsz van der Velden
Maarten Gijsz van der Velden, ged. Schiedam op 15 jun 1710.

otr. Schiedam op 21 sep 1731 (getuigen: zijn moeder Lijsbeth Maertens Noordijk en haar tante Dieuwertje Leenderts Patijn), tr. Schiedam op 9 okt 1737
met

Dieuwertje Weuijster, dr. van Arij Cornelisse Weuijster en Pieternelle Leenderts Patijn, ged. Schiedam op 23 dec 1709, ovl. voor nov 1750.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1742 Schiedam  Schiedam  


Pieter Patijn
Pieter Patijn, geb. circa 1685, begr. Rotterdam op 19 mei 1747 liet 2 meerderjarige kinderen na.

tr. Rotterdam op 9 feb 1710
met

Anna Marija Stamper, begr. Rotterdam op 12 mei 1766.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltje~1711 Rotterdam 1712  1
Aeltje~1712 Rotterdam    
Leendert~1715 Rotterdam    
Leijsbeth~1716 Rotterdam    
Hendrick~1721 Rotterdam    
Jan~1718 Rotterdam    
Pieter~1727 Rotterdam    Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Anna Marija Stamper
Anna Marija Stamper, begr. Rotterdam op 12 mei 1766.

tr. Rotterdam op 9 feb 1710
met

Pieter Patijn, zn. van Leendert Patijn, geb. circa 1685, begr. Rotterdam op 19 mei 1747 liet 2 meerderjarige kinderen na.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltje~1711 Rotterdam 1712  1
Aeltje~1712 Rotterdam    
Leendert~1715 Rotterdam    
Leijsbeth~1716 Rotterdam    
Hendrick~1721 Rotterdam    
Jan~1718 Rotterdam    
Pieter~1727 Rotterdam    


Aeltje Patijn
Aeltje Patijn, ged. Rotterdam op 15 mrt 1711 (getuigen: haar tante Dieuwertje Leenderts Patijn, haar aangetrouwd oom Willem Brock, Dievertje Paatijn en Willem Jorisse van den Broek), ovl. voor nov 1712.


Aeltje Patijn
Aeltje Patijn, ged. Rotterdam op 6 nov 1712 (getuigen: haar tante Dieuwertje Leenderts Patijn en haar aangetrouwd oom Willem Brock).