Genealogische website van Cees Hagenbeek
Arndt Hagenbeck
Arndt (Maritje) Hagenbeck, geb. Laar [Duitsland] circa 1630, Inhaber des Hasseltschen Hufe in Beeck [Duitsland] op 12 jan 1677,
, Nach dem Tod ihres Mannes Wennemar ehelichte die Witwe Helene Giesen-Wens 1676 den aus Laar gebürtigen Arnt Hagenbeck, der als Inhaber des Hasselthufe auf der Hamborner Hofesgerichtstagung am 12 Januar 1676 als Hofesmann vereidigt wurde.

tr. in 1676
met

Hilleken Wens, dr. van Johann Wens en Adelheid Pothmann, geb. circa 1635, ovl. in 1689, tr. (1) met Wennemar Giesen. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     


Derk Willem Nüssmann
Derk Willem Nüssmann, geb. Arnhem op 29 dec 1796.


Frans Nusman
Frans Nusman (von Paris), geb. Arnhem op 9 okt 1794.


Breunis van der Poll
Breunis van der Poll, kamerbehanger.

tr.
met

Anna Geertruida Schreuder.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1799 Arnhem    


Anna Geertruida Schreuder
Anna Geertruida Schreuder.

tr.
met

Breunis van der Poll, kamerbehanger.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1799 Arnhem    


Hendrik Andreas Roeland
Hendrik Andreas (Rueland) Roeland.

tr.
met

Sebadina (Zebedijna) Nusman, dr. van Hendrik (Henrich) Nüssmann (timmerman) en Heiltje Wiggers, geb. op 27 sep 1801, baker, ovl. Arnhem op 30 jul 1843


Pieter Jansz Hoogendoorn
Pieter Jansz Hoogendoorn,
, Heemraad Oosteinde van Waarder 1653 en 1657, schepen aldaar 1657, ouderling ald. 1675. Het is niet bekend of Pieter een vrouw of kinderen had. Hij wordt soms verward met Pieter Pancken Hoogendoorn (zie GN 2004, blz. 13, bijlage, II-5), wonende in Langeweide, getrouwd met Geertien Dierten Ramp. In de 100e penning van Waarder in 1653 treffen we de eerste vermelding aan van Pieterjansz. Hoogendoorn:
'Pieterjansz. Hagens niet taxabel'; hij is dus op dat moment niet zo welvarend als zijn vader, die toen een kapitaal van 2.000 gulden had. In 1653 krijgt Pieterjansz. Hogendoorn f 4,- als salaris voor zijn werk als heemraad. Voor hetzelfde werk krijgt hij in 1657 f 2,- uitgekeerd. Door de invasie van Fransen in Woerden is het huis van Pieterjansz. Hoogendoorn afgebrand in 1674, zo meldt het kohier van het haardstedengeld".

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. op 28 apr 1677, tr.
 


Aaltgen Jans Hoogendoorn
Aaltgen Jans Hoogendoorn, ovl. na 8 feb 1681.

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. op 28 apr 1677, tr.
 

tr.
met

Gerrit Gysberts Eyck, schepen van LangeRuige Weide 1656, ovl. voor 29 aug 1666


Jan Jan Hagens Hoogendoorn
Jan Jan Hagens Hoogendoorn.

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. op 28 apr 1677, tr.
 


Gerrit Jans Hoogendoorn
Gerrit Jans Hoogendoorn1,2, geb. Waarder circa 1640,
, hij was schepen van Waarder in 1692, lidmaat van Waarder in 1671. Hij woonde te Waarder in het dorp van in 1668, in het Oosteinde van 1669 tot 1683.
Betaalde in 1678 ƒ 20,- als 200e penning van Woerden. Voor 13 morgen t'huis behoorende t'Uijttrecht.

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. op 28 apr 1677, tr.
 

tr. (1) Waarder circa 1667
met

Marrigje Jan Pancken van der Laan, geb. circa 1645, ovl. voor 1694.

tr. (2) Waarder op 14 feb 1694
met

Emmigje Barends van Rossen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Kohier van de 200e penning Woerden (KOH 008), Nat. Arch., Rekenkamer, Inventarisnr.: 27, Woerden, 1678 (1678)


Gerrit Gysberts Eyck
Gerrit Gysberts Eyck, schepen van LangeRuige Weide 1656, ovl. voor 29 aug 1666.

tr.
met

Aaltgen Jans Hoogendoorn, dr. van Jan Hagens Hoogendoorn (heemraad/schepen van Waarder) en Grietje Jans, ovl. na 8 feb 1681


Johan Heurnius
Johan Heurnius, geb. Leiden op 28 nov 1581, medisch doctor.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Lidia Heurnius
Lidia Heurnius, geb. Leiden op 29 okt 1585.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Isaac Heurnius
Isaac Heurnius, geb. Leiden op 7 okt 1586, ovl. in 1597.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Abraham Heurnius
Abraham Heurnius, geb. Leiden op 7 okt 1586, ovl. in 1604.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Susanna Heurnius
Susanna Heurnius, geb. Leiden op 10 okt 1589, ovl. in 1604.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Margaretha Heurnius
Margaretha Heurnius, geb. Leiden op 3 sep 1591, ovl. op 9 sep 1604.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Johan Heurnius
Johan Heurnius, geb. Utrecht in 1579, ovl. Leiden op 9 okt 1581.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Otto Heurnius
prof dr Otto Heurnius, geb. Utrecht op 8 sep 1577, Professor in de anatomie te Leiden, ovl. Leiden op 14 jul 1652.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 

tr. Leiden op 14 sep 1602
met

Johanna Laurensdr van Swaenswyck, dr. van Laurens van Swaenswyck (burgemeester van Leiden) en Anna Dircs Visscher, geb. Leiden in 1581, ovl. op 29 sep 1668, tr. (2) Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 apr 1635 met Laurens van 's-Gravenzande, ged. Delft in 1605, ovl. 's-Hertogenbosch op 24 okt 1686,
, raad en schepen te 's Hertogenbosch 1640-1685; contr. van 's lands conv. en lit, opziener-generaal over het looden der uitheemsche lakens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1612 Leiden    


Johanna Laurensdr van Swaenswyck
Johanna Laurensdr van Swaenswyck, geb. Leiden in 1581, ovl. op 29 sep 1668.

tr. (1) Leiden op 14 sep 1602
met

prof dr Otto Heurnius, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Utrecht op 8 sep 1577, Professor in de anatomie te Leiden, ovl. Leiden op 14 jul 1652.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1612 Leiden    

tr. (2) Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 apr 1635
met

Laurens van 's-Gravenzande, ged. Delft in 1605, ovl. 's-Hertogenbosch op 24 okt 1686,
, raad en schepen te 's Hertogenbosch 1640-1685; contr. van 's lands conv. en lit, opziener-generaal over het looden der uitheemsche lakens