GensDataPro persoonskaarten 12940-12959
Arndt Hagenbeck

Arndt Hagenbeck, geb. te Laar [Duitsland] circa 1630, Inhaber des Hasseltschen Hufe in te Beeck [Duitsland] op 12 jan 1677, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Beeck [Duitsland] op 12 jan 1677.

tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 41 jaar oud) in 1676
met

Hilleken Wens, dr. van Johann Wens en Adelheid Pothmann, geb. te Alsum circa 1635, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Alsum in 1689, tr. (1) met Wennemar Giesen.
Nach dem Tod ihres Mannes Wennemar ehelichte die Witwe Helene Giesen-Wens 1676 den aus Laar gebürtigen Arnt Hagenbeck, der als Inhaber des Hasselthufe auf der Hamborner Hofesgerichtstagung am 12 Januar 1676 als Hofesmann vereidigt wurde.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     


Derk Willem Nüssmann

Derk Willem Nüssmann, geb. te Arnhem op 29 dec 1796.


Frans Nusman

Frans Nusman, geb. te Arnhem op 9 okt 1794.


Breunis van der Poll

Breunis van der Poll, kamerbehanger.

tr.
met

Anna Geertruida Schreuder.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1799 Arnhem    


Anna Geertruida Schreuder

Anna Geertruida Schreuder.

tr.
met

Breunis van der Poll, kamerbehanger.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1799 Arnhem    


Hendrik Andreas Roeland

Hendrik Andreas Roeland.

tr.
met

Sebadina Nusman, dr. van Henrich (Hendrik) Nüssmann (timmerman) en Heiltje Wiggers, geb. op 27 sep 1801, baker, ovl. (41 jaar oud) te Arnhem op 30 jul 1843


Pieter Jansz Hoogendoorn

Pieter Jansz Hoogendoorn.
Heemraad Oosteinde van Waarder 1653 en 1657, schepen aldaar 1657, ouderling ald. 1675. Het is niet bekend of Pieter een vrouw of kinderen had. Hij wordt soms verward met Pieter Pancken Hoogendoorn (zie GN 2004, blz. 13, bijlage, II-5), wonende in Langeweide, getrouwd met Geertien Dierten Ramp. In de 100e penning van Waarder in 1653 treffen we de eerste vermelding aan van Pieterjansz. Hoogendoorn:.
'Pieterjansz. Hagens niet taxabel'; hij is dus op dat moment niet zo welvarend als zijn vader, die toen een kapitaal van 2.000 gulden had. In 1653 krijgt Pieterjansz. Hogendoorn f 4,- als salaris voor zijn werk als heemraad. Voor hetzelfde werk krijgt hij in 1657 f 2,- uitgekeerd. Door de invasie van Fransen in Woerden is het huis van Pieterjansz. Hoogendoorn afgebrand in 1674, zo meldt het kohier van het haardstedengeld".

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 28 apr 1677, tr.
 


Aaltgen Jans Hoogendoorn

Aaltgen Jans Hoogendoorn, ovl. na 8 feb 1681.

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 28 apr 1677, tr.
 

tr.
met

Gerrit Gysberts Eyck, schepen van LangeRuige Weide 1656, ovl. voor 29 aug 1666


Jan Jan Hagens Hoogendoorn

Jan Jan Hagens Hoogendoorn.

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 28 apr 1677, tr.
 


Gerrit Jans Hoogendoorn

Gerrit Jans Hoogendoorn1,2, geb. te Waarder circa 1640.

 • Vader:
  Jan Hagens Hoogendoorn, zn. van Gerrit Hagensz Hoogendoorn, geb. circa 1610, heemraad/schepen van Waarder, lid geref. kerk van Waarder aan 't dorp 1675, gebruiker van land in het Oosteinde van Waarder in 1629, cameraer (rekenaar) van Waarder van 1645 tot 1651, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 28 apr 1677, tr.
 

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Waarder circa 1667
met

Marrigje Jan Pancken van der Laan, geb. circa 1645, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 1694.
hij was schepen van Waarder in 1692, lidmaat van Waarder in 1671. Hij woonde te Waarder in het dorp van in 1668, in het Oosteinde van 1669 tot 1683.
Betaalde in 1678 ƒ 20,- als 200e penning van Woerden. Voor 13 morgen t'huis behoorende t'Uijttrecht.

tr. (ongeveer 54 jaar oud) (2) te Waarder op 14 feb 1694
met

Emmigje Barends van Rossen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Kohier van de 200e penning Woerden (KOH 008), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Nat. Arch., Archief: Rekenkamer, Inventarisnr.: 27, Plaats van akte: Woerden, Aktedatum: 1678 (1678)


Gerrit Gysberts Eyck

Gerrit Gysberts Eyck, schepen van LangeRuige Weide 1656, ovl. voor 29 aug 1666.

tr.
met

Aaltgen Jans Hoogendoorn, dr. van Jan Hagens Hoogendoorn (heemraad/schepen van Waarder) en Grietje Jans, ovl. na 8 feb 1681


Johan Heurnius

Johan Heurnius, geb. te Leiden op 28 nov 1581, medisch doctor.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Lidia Heurnius

Lidia Heurnius, geb. te Leiden op 29 okt 1585.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Isaac Heurnius

Isaac Heurnius, geb. te Leiden op 7 okt 1586, ovl. (ongeveer 10 jaar oud) in 1597.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Abraham Heurnius

Abraham Heurnius, geb. te Leiden op 7 okt 1586, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) in 1604.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Susanna Heurnius

Susanna Heurnius, geb. te Leiden op 10 okt 1589, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) in 1604.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Margaretha Heurnius

Margaretha Heurnius, geb. te Leiden op 3 sep 1591, ovl. (13 jaar oud) op 9 sep 1604.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Johan Heurnius

Johan Heurnius, geb. te Utrecht in 1579, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Leiden op 9 okt 1581.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 


Otto Heurnius

prof dr Otto Heurnius, geb. te Utrecht op 8 sep 1577, Professor in de anatomie te Leiden, ovl. (74 jaar oud) te Leiden op 14 jul 1652.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 

tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Leiden op 14 sep 1602
met

Johanna Laurensdr van Swaenswyck, dr. van Laurens van Swaenswyck (burgemeester van Leiden) en Anna Dircs Visscher, geb. te Leiden in 1581, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 29 sep 1668, tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 apr 1635 met Laurens van 's-Gravenzande, ged. te Delft in 1605, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 24 okt 1686.
raad en schepen te 's Hertogenbosch 1640-1685; contr. van 's lands conv. en lit, opziener-generaal over het looden der uitheemsche lakens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1612 Leiden    


Johanna Laurensdr van Swaenswyck

Johanna Laurensdr van Swaenswyck, geb. te Leiden in 1581, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 29 sep 1668.

tr. (resp. ongeveer 21 en 25 jaar oud) (1) te Leiden op 14 sep 1602
met

prof dr Otto Heurnius, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. te Utrecht op 8 sep 1577, Professor in de anatomie te Leiden, ovl. (74 jaar oud) te Leiden op 14 jul 1652.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1612 Leiden    

tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 apr 1635
met

Laurens van 's-Gravenzande, ged. te Delft in 1605, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 24 okt 1686.
raad en schepen te 's Hertogenbosch 1640-1685; contr. van 's lands conv. en lit, opziener-generaal over het looden der uitheemsche lakens