Genealogische website van Cees Hagenbeek
Geertge Pietersdr Verhoeff
Geertge Pietersdr Verhoeff.

tr. de Lier op 19 mei 1585
met

Vincent Gerrit Doorduijn, zn. van Gerrit Centen Doorduin (bouwman in Dorppolder) en Betje Cornelisdr van den Berch, bouwman 't Ambacht Dorp.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob  1648 Naaldwijk  


Jacob Centen Doorduyn
Jacob Centen Doorduyn, leenman Honderdland, bouwman van het Hondertland en de Oranjepolder, schepen van de Lier in 1632, begr. Naaldwijk op 24 jul 1648,
, op 23-7-1629 verkoopt Jacob Senten, won. in 't Hondertlant, aan de baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van 't nagelaten weeskind van Pouwels Vincents, in zijn leven won. in het Hondertland, geteeld bij Liedewij Claesdr, t.b.v. het kind een losbare weesrente van 3 Car. gld.23.
Op 2-5-1638 is Jacob Vincenten, onze medebroeder en schepen, schuldig aan Maertje Cornelisdr, wed. van Willem Vrancken van der Houff, won. aan de Maasdijk, voor de ene helft en aan de voogden van de nagelaten kinderen van de
voors. Willem voor de wederhelft 5200 gld. wegens de koop van een huis en erf en 1 'A morgen bruykwaar van het klooster Leeuwenhorst en 1 morgen eigen land en 1½ morgen land in leen van de heer van Naaldwijk en de helft van zestalf (5½) morgen patrimonieel land en 10 morgen bruikland buiten gorsinge, te betalen met 3600 gld. gereed geld en voorts 800 gld. per jaar.
Jacob Centen Doorduyn verwerft op 17-5-1638 een leen (de helft van 2 morgen land in De Lier) van de hofstad van der Wateringe; dit leen gaat na zijn dood over op zijn zoon Pouwels, die het op 15-6-1654 overdraagt aan zijn stiefmoeder Trijntge Ysbrantsdr. Delff.
Op 4-7-1638 is Jacob schuldig aan de twee nagelaten weeskinderen van Willem Vrancken en Maritge Pietersdr. Hogedijck, beide sal, een losbare weesrente van 73
car. gld. 10 st. 4 penn.; hij verbindt daarvoor 1 morgen eigen land in het Hondertland, gekomen van de vicarie van De Lier, gemeen met 2 morgen, belend noord en zuid de abdij van Leeuwenhorst, west de Maasdijk en voorts de helft van derdalf
morgen patrimonieel land, ook in 't Hondertland, gemeen met het weeshuis te Delft en Maria Ysbrantsdr, belend noord en zuid Maritge Claes van Adrichem.
Op dezelfde datum verkoopt Jacob aan Jan Jansz. een huis, erf, schuur, berg en geboomte in 't Hondertland op VA morgen bruykwaarland wesende cloosterland toebehorend de abdij Leeuwenhorst, waarvoor Jan Jansz. hem 2000 Car. gld. schuldig blijft; de terzake afgegeven custingbrief verkoopt Jacob op 17-7-1639 aan Mr. Van Roosendael, advocaat bij het Hof van Holland, voor 800 Car. gld.
Gerrit Centen Doorduyn en Jacob Pietersz. van der Houff, als administrerende bloedvoogden van de nagelaten kinderen van zal. Jacob Senten Doorduyn bij Trijntje Pouwels zal. en Cornelis IJsbrantsz. en Daniel Ijsbrantsz. als broeders en voogden van de nagelaten weeskinderen door Jacob geproc. bij Trijntje IJsbrants, welke voors. comparanten en voogden op 28-4-1649 verkopen aan Jan Pouwels Verspeck vierdalf (3½) morgen vrij eigen patrimonieel land, gelegen onder het ambacht van De Lier, belend west de Molenwech of Heerwech, noord het Munnikkenland, noord Arent Joris Touw (?) en zuid Joris Pietersz. Heymont, voor 3200 Car. gld.27
Op 6-6-1654 verkoopt Trijntje IJsbrants, wed. van Jacop Vincenten Doorduyn, aan Niesje Cornelis, wed. van IJsbrant Jansen Perdelf, won. te Maasland, een huis en erf, schuur, berg en geboomte in het Hondertland op grond van de abdij Leeuwenhorst en achtalf (7½) hont eigen land met de toegift van 5 morgen bruyckwaar, voorts 1 morgen eigen land in het Hondertland van de vicarie in De Lier alsmede 1
morgen in leen van de heer van Naaldwijk en tenslotte 1 derdalf morgen patrimonieel land, gemeen met het weeshuis in Delft en de erfgenamen van Maria d'Óverschie met vee en huisraad, voor 8500 gld.

relatie (1)
met

Trijntje IJsbrands Delff.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cent~1642 Naaldwijk    
IJsbrand  1694 Naaldwijk  

tr. (2)
met

Trijntje Pouwelsdr


Pieter Engelbrechts Verhoeff
Pieter Engelbrechts Verhoeff.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertge     


Bernadette Mathilda Hagenbeek
Ing. Bernadette (Bernadette Mathilda) Hagenbeek, geb. Assen op 8 nov 1967, kunstenaar Academie Beeldende Kunsten.

 

relatie (1)
met

A.R. Saly, geb. Rotterdam op 8 jul 1965.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Izabella*1999 Rotterdam    
Lukas*2001 Rotterdam    

tr. (2) op 10 dec 2016
met

R. Paalvast, geb. Den Haag op 12 dec 1966.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vos*2010 Delft    


Cindy Epona Hagenbeek
Cindy (Cindy Epona) Hagenbeek, geb. Zwijndrecht op 10 mei 1969.

 

relatie
met

H. van der Hek.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nick*2001 Amsterdam    


Leonard Victor Eugène Saraber
Leo (Leonard Victor Eugène) Saraber, geb. Magelang [Indonesië] op 27 apr 1936.

tr. Haaksbergen op 1 jul 1980, (gesch. in 2002)
met

Polly (Plonia) Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 21 mrt 1943, woont Voorburg


Hans Th. Bor
Hans Th. Bor.

relatie
met

Catja (Anna Sophia Maria Catharina) Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 13 feb 1947.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michaël     
Esther     
Olga     


Michaël Bor
Michaël Bor.


Esther Bor
Esther Bor.


Olga Bor
Olga Bor.


Elma van der Straaten
Elma van der Straaten.

relatie
met

drs Johan Herman Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 21 apr 1948, accountant Arenthals.

Uit deze relatie 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrit     
Johanneke     


Marrit Hagenbeek
Marrit Hagenbeek.


Johanneke Hagenbeek
Johanneke Hagenbeek.


Marja van Batum
Marja van Batum, geb. Schiedam op 30 apr 1954.

tr. Wassenaar op 6 jun 1980
met

mr George (Jan George) Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 10 feb 1950, belastingadviseur.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Olivier     
Diederik     


Olivier Hagenbeek
Olivier Hagenbeek.

 


Diederik Hagenbeek
Diederik Hagenbeek.

 

tr. Deventer op 26 jun 2010
met

dr Marlies (Maria Elisabeth) Honingh, geb. Oldebroek op 11 jan 1979, pedagoge,
, promotie 17 april 2008 aan de UvA te Amsterdam


Julius Huistra
Julius Huistra.

relatie
met

Dineke (Berendina Hendrika) Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 26 nov 1952


Kenny Lautenslager
Kenny Lautenslager.

relatie
met

Marlice Patricia Yvonne Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 23 sep 1954.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Patricia     
Kevin     
Ivrian     


Patricia Lautenslager
Patricia Lautenslager.


Kevin Lautenslager
Kevin Lautenslager.