Genealogische website van Cees Hagenbeek
Margaretha Lijster
Margaretha Lijster, ovl. op 12 aug 1558,
, de Rhenense familie Beyer echter voerde eveneens als wapen een adelaar.De wapens zouden dan toebehoord kunnen hebben aan Wlhelmus Beyer, in 1566 kanunnik ten Dom, overl.13-4-1594 oude stijl; hij tr. Margaretha Lijster, overl. 12-8-1558, enige dochter van Gerardus Lijstrius. Echter in beide gevallen is dan het wapen van de vrouw links (heraldisch rechts)afgebeeld hetgeen zeer ongebruikelijk is. Waarschijnlijker is dat we hier te maken hebben met de wapens van Evert Lister, overl. 6-11-1529 en die tr. Petronella Beyer, overl. 24-11-1529. Zij kregen onder andere een zoon Berend Lijster, priester, overl.in of vóór 1569.
Bloys van Treslong Prins meldt in zijn beschrijving van de grafzerken in de Cunerakerk,dat bij deze wapens de volgende tekst voorkwam:
"Anno D ui .MV ° ende VI ipsa die omnium sanctorum obiit discretus vir Bernardus..".
Dit zou inderdaad in deze richting kunnen wijzen,ware het niet dat tussen de wapens Lijster en Beyer een wapen geplaatst is dat veel lijkt op dat van de familie Proeys (gekanteeld schildhoofd).
De naam Berend kwam ook veel voor bij deze familie Proeys.

tr.
met

Wilhelmus Beyer, zn. van Wilhelmus Beijer (schepen binnen Rhenen 1521) en Juliana van Rijsere, kanunnik ten Dom in 1566, ovl. op 13 apr 1594,
, 30 dec. 1566:
Compareerde heer Johan van Drolshagen, canonick en scholaster van St. Marie te Utrecht, als executeur van het testament van zaliger heer Johan Beyer, in zijn leven canonick ten Dom te Utrecht, voor zich en als gemachtigde voor zijn mede-executoren heer Johan van Dael, canonick ten Dom, heer Johan van Harn, maarschalck tot Wijck en Wouter Brock en ook als gemachtigde van Wouter van Wee en Splinter van Oestrum als mombers over de onmondige kinderen van Willem Beyer Willemszn. den Jonge en van dezelve Willem Beyer zich sterkmakende voor heer Gerrit Beyer zijn zoon, canonick ten Dom en van Juliana Willem Beyersdr. oudste dochter, enig. proc. d.d. 27.12.1566 ter ene zijde.
En Willem Beyer, burger van Rhenen, als vader en hem se... erfgenaam van de nagelaten goederen van zaliger heer Johan Beyer voorschr. en ook van heer Frans Beyer canonick in zijn leven van St. Marie, zijne zonen ter andere zijde.
Zijn vruntelick(?) geaccordeert voor alle geschillen t.a.v. de testamenten van heer Johan en heer Frans, daarin Willem Beyer sustinerende gepreferieert te zijn en die op de volgende wijze, nl. dat executoren van Willem Beyer zouden overdragen de volgende percelen in de gerechte van Rhenen, ten weten een stuk landt genaamd 't Duyfhuys buten de Berchpoert, item een huizinge en hofstede in Rhenen genaamd Den Bock, item een losrente van 400 Carolus Gulden t.l.v. Henrick Lijster en Aeltgen (diens echtgenote), den scone goude signetring, een portegaloser, 3 silvere .., 2 silvere scalen, nog een portegaloser hem bij testament van heer Johan gelegateert, item 20 halve goude .eulen en 15 Philips guldens in specie die hij over zijn zoon ten achteren was, nog 100 Philips guldens in specie welke hij zei zijn zoon Frans geleend te hebben, item een grote ijseren kist met sijn sloten en sleutels, waartegenover Willem afstand zou doen van de rest. En dit alleen t.b.v. zijn kindskinderen. Het onroerend goed wordt bij deze overgedragen. De roerende goederen verklaart Willem Beyer ontvangen te hebben.
Ter selver stond heeft Willem Beyer den Ouden overgedragen aan heer Johan van Harn, maarschalck tot Wijck, het stuk land genaamd het Duyfhuys gelegen onder de Lusenberch (?), voor alsulcke dienste ende getrouwicheyt als heer Johan hem comparant gedaan heeft en noch belooft heeft te doen tot sijn comparants begeerte.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christine*1555 Utrecht †1604 Utrecht 4811 
Juliana     
Margaretha     
Joanna     
Johan     
Gerardus     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Jean III de Montigny
 
Jean III de Montigny, heer van Montigny -en-Ostrevant, ovl. Parijs [Frankrijk] in 1398, begr. Saint-Denis-en-Brocqueroye [Frankrijk],
, Zegelt in 1391 na zijn broer de charters van Henegouwen betreffende wetten op manslag. Hij is begraven in de abdij van Saint-Denis -en-Brocqueroye bij Mons.

tr. voor 1373
met

Eléonore I (Aliénor) de Quesnes (de Piennes d'Esquennes, Eleonore de Esquiennes Vicomtesse de Poix), geb. in 1360, burggravin van Poix, ovl. in 1426, tr. (2) met Gilbert de Lannoy Seigneur de Santes Willerval Tronchiennes Beaumont et Wahegnies. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeanne*1392     
Robert V  †1415 Azincourt [Frankrijk]  
Eléonore II  †1455 Reims (F)  


Eléonore I de Quesnes
Eléonore I (Aliénor) de Quesnes (de Piennes d'Esquennes, Eleonore de Esquiennes Vicomtesse de Poix), geb. in 1360, burggravin van Poix, ovl. in 1426.

tr. (1) voor 1373
met

Jean III de Montigny, zn. van Robert IV de Montigny (seigneur de Montigny, Braine-le-Chateau, Haut Ittre) en Marie d' Enghien dite d'Havrech, heer van Montigny -en-Ostrevant, ovl. Parijs [Frankrijk] in 1398, begr. Saint-Denis-en-Brocqueroye [Frankrijk],
, Zegelt in 1391 na zijn broer de charters van Henegouwen betreffende wetten op manslag. Hij is begraven in de abdij van Saint-Denis -en-Brocqueroye bij Mons.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeanne*1392     
Robert V  †1415 Azincourt [Frankrijk]  
Eléonore II  †1455 Reims (F)  

tr. (2) na 1398
met

Gilbert de Lannoy Seigneur de Santes Willerval Tronchiennes Beaumont et Wahegnies (Guillebert de Lannoy Seigneur de Santes), zn. van Guilbert de Lannoy (seigneur de Santes et de Beaumont) en Catherine dame Herizi et de Molembais, geb. Sluis in 1386, ovl. Lille (Rijssel) [Frankrijk] op 22 apr 1462,
, Chambellan of the duke of Burgondy Philippe le Bon, Ambassador, Chevalier de la Toison d'Or in 1430, rat und Kämmerer des Duc Philippe de Bourgogne, Botschafter in Enland und Aragon, seigneur de Willerval (62), Tronchiennes (Drongen), Wahégnies (62), Argies, Santes, Beaumont, conseiller, Chambellan et ambassadeur de Philippe «Le Bon» (dès 1399 ;en Angleterre et à Bâle (1433) ; voyage dans toute l’Europe, combat avec les chevaliers Teutoniques en Prusse
et dans les Pays Baltes, 1413), X à Azincourt (1415, prisonnier 1416, rançon : 1.200 pièces d’or), Gouverneur de Sluys, chevalier de la T. d’Or (13°, 1430, Bruges), Gouverneur
de Rotterdam, Echanson, tr. (2) met Jeanne (Maries) de Ghistelles, dr. van Jean de Ghistelles (seigneur de Dutzele, Dudzeele) en Jeanne de Craon. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Isabeau van Vlaanderen (Isabella de Drinckam), dr. van Jan (Johan II) van Vlaanderen (seigneur de Drincham) en Isabeau de Ghistelles, ovl. op 11 feb 1453. Uit dit huwelijk geen kinderen


Frederik IV (Walraven) van Moers
Frederik IV (Walraven) van Moers (von Moers zu Mörs)1, geb. na 1376, graaf van Saarwerden, graaf van Moers, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden, ovl. op 11 jul 1448, begr. Keulen [Duitsland] St. Panthaleon,
, Graaf van Meurs en Saarwerden, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

tr. in 1392
met

Engelberta van Kleef-Mark (van der Mark)1, dr. van Adolf I van Kleef-Mark en Margaretha van Gulik-Berg, geb. circa 1376, ovl. Keulen [Duitsland] op 7 dec 1458, begr. Moers (D) Karmelietenconvent op 7 dec 1458.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1420  †1461  41
Walburgis*1429  †1459 Den Haag 30Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Engelberta van Kleef-Mark
Engelberta van Kleef-Mark (van der Mark)1, geb. circa 1376, ovl. Keulen [Duitsland] op 7 dec 1458, begr. Moers (D) Karmelietenconvent op 7 dec 1458.

tr. in 1392
met

Frederik IV (Walraven) van Moers (von Moers zu Mörs)1, zn. van Frederik III graaf van Moers (graaf van Moers, heer van Baer en Lathum en van half Saarwerden 1399) en Walburga van Saarwerden, geb. na 1376, graaf van Saarwerden, graaf van Moers, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden, ovl. op 11 jul 1448, begr. Keulen [Duitsland] St. Panthaleon,
, Graaf van Meurs en Saarwerden, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1420  †1461  41
Walburgis*1429  †1459 Den Haag 30Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Arie van den Engel
Arie van den Engel.

relatie
met

Janna Cornelia Hagenbeek, dr. van Pieter Cornelis Hagenbeek en Cornelia Alida Vermeer, geb. Zuidland op 13 mrt 1925, ovl. Oegstgeest op 3 jul 2008


G. de Lange
G. de Lange.

relatie
met

Maria Maaike Hagenbeek, dr. van Pieter Cornelis Hagenbeek en Cornelia Alida Vermeer, geb. op 30 aug 1927


A. Bakker
A. Bakker.

relatie
met

Cornelia Alida Hagenbeek, dr. van Pieter Cornelis Hagenbeek en Cornelia Alida Vermeer, geb. op 13 okt 1929, ovl. op 16 nov 2002, begr. Hoogvliet


Pieter Douwe Ubbens
Pieter Douwe Ubbens, geb. circa 1879, landbouwer, ovl. Spijk op 28 jan 1954, begr. Spijk op 2 feb 1954.

relatie
met

Hilje Harmanna Toren, geb. Den Haag.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Liny*1911 Spijk †1978 Den Haag 66


Hilje Harmanna Toren
Hilje Harmanna Toren, geb. Den Haag.

relatie
met

Pieter Douwe Ubbens, geb. circa 1879, landbouwer, ovl. Spijk op 28 jan 1954, begr. Spijk op 2 feb 1954.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Liny*1911 Spijk †1978 Den Haag 66


Bastiaan Barend Jungerius
Bastiaan Barend Jungerius, arts.

relatie
met

Elisabeth Kortlandt, geb. Reeuwijk.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Resi*1936 Doorn    


Elisabeth Kortlandt
Elisabeth Kortlandt, geb. Reeuwijk.

relatie
met

Bastiaan Barend Jungerius, arts.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Resi*1936 Doorn    


Helena Geertruida Grooten
mr Helena Geertruida Grooten, geb. Amsterdam op 3 apr 1909, ovl. Amsterdam op 15 mrt 1941.

tr. Amsterdam op 18 jan 1938
met

Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 27 okt 1910, predikant te Strijen, woont 1e Helmersstraat 44 Amsterdam op 5 apr 1932 bij de familie van den Berg, woont Vlaardingen voor 5 apr 1932, woont te Barendregt op 28 jun 1734, ovl. Wageningen op 8 sep 1969,
, Hagenbeek, Dirk Sander Arie (1910-1969)
Gemeente-opbouw. "Tot de volmaking der heiligen", Groningen (?) [1946] B1-2068
Hagenbeek, Dirk Sander Arie (1910-1969)
De moderne leerkerk. Nieuwe richtlijnen voor het catechetisch onderwijs, Kampen (Kok) 1947 B1-2069, tr. (2) met Cornelia Maria Elisabeth Looijen. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1940 Strijen    


Dirk Baldus Hagenbeek
Dirk Baldus Hagenbeek, geb. Strijen op 23 dec 1940, taxi-ondernemer,
Koninginneweg 56-II, Amsterdam,
Koninginneweg 65-II
1075 EB Amsterdam.

tr. op 2 apr 1975
met

Mathilde M. A. de Boer, geb. Amsterdam op 1 jul 1939.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ruth*1975 Amsterdam    
Mathilda     


Cornelia Maria Elisabeth Looijen
Cornelia Maria Elisabeth Looijen, geb. Wageningen op 17 aug 1908, ovl. Bennekom op 4 mrt 2003.

tr. Wageningen kort voor 17 dec 1943
met

Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 27 okt 1910, predikant te Strijen, woont 1e Helmersstraat 44 Amsterdam op 5 apr 1932 bij de familie van den Berg, woont Vlaardingen voor 5 apr 1932, woont te Barendregt op 28 jun 1734, ovl. Wageningen op 8 sep 1969,
, Hagenbeek, Dirk Sander Arie (1910-1969)
Gemeente-opbouw. "Tot de volmaking der heiligen", Groningen (?) [1946] B1-2068
Hagenbeek, Dirk Sander Arie (1910-1969)
De moderne leerkerk. Nieuwe richtlijnen voor het catechetisch onderwijs, Kampen (Kok) 1947 B1-2069, tr. (1) met mr Helena Geertruida Grooten. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Iman*1946 Strijen †2005 Arnhem (klooster Mariëndael) 58


Iman Cornelis Breunis Hagenbeek
Iman Cornelis Breunis Hagenbeek, geb. Strijen op 13 feb 1946, ovl. Arnhem (klooster Mariëndael) op 14 jan 2005.


Jacob Grooten
Jacob Grooten.

relatie
met

Lisette Wilhelmina Horstmeijer.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena*1909 Amsterdam †1941 Amsterdam 31


Lisette Wilhelmina Horstmeijer
Lisette Wilhelmina Horstmeijer.

relatie
met

Jacob Grooten.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena*1909 Amsterdam †1941 Amsterdam 31


Berendina Hendrika Landwehr
Berendina Hendrika Landwehr, geb. Rotterdam op 2 mei 1915, ovl. Den Haag op 26 mrt 2008.

tr. Den Haag op 21 mei 1942
met

drs Jan George Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. Vlaardingen op 12 nov 1912, econoom, ovl. Den Haag op 21 mrt 2000.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Polly*1943 Den Haag    
Dirk*1945 Rotterdam †1997 Rotterdam 52
Catja*1947 Den Haag    
Johan*1948 Den Haag    
George*1950 Den Haag    
Corin*1951 Den Haag †1951  0
Dineke*1952 Den Haag    
Marlice*1954 Den Haag    
Marinus*1956 Den Haag    


Plonia Hagenbeek
Polly (Plonia) Hagenbeek, geb. Den Haag op 21 mrt 1943, woont Voorburg.

tr. Haaksbergen op 1 jul 1980, (gesch. in 2002)
met

Leo (Leonard Victor Eugène) Saraber, zn. van Frederik Hendrik Saraber en Aletta Eugenie Coenraad, geb. Magelang [Indonesië] op 27 apr 1936