Genealogische website van Cees Hagenbeek
Maartje Willemse Bodderij
Maartje Willemse Bodderij.

relatie
met

Lambert Maartense van Coesveld.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1641 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Marijtje van Coesveld
Marijtje van Coesveld, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 10 nov 1641.

relatie
met

Claas van 's-Gravendijk, zn. van Cornelis Claesz van 's-Gravendijck en Annetje Franse, diaken in 1675, ovl. na 6 dec 1726,
, anno 1686 komt hij voor op de gaarlijst van de asman te Rijnsburg. Lijste ofte cedulle, waer naer den Asman binnen Rhijnsburgh alle maenden bij de bewoonderen ofte huerders der huijsen binnen de voorsz. Heerlijckheijt gelegen, soo veel zal moeten betaelt werden als achter ijeders huijs, uijtgedruckt staet, sonder dienaengaende ijets tot lasten van de eijgenaers te moogen brengen, gelijck mede bij den selven Asman van de huijsen, dewelcke in tijden ende wijlen bevonden zullen werden leedigh te staen niets tot lasten van de eijgenaers gevordert zal moogen werden. Zullende het selve sijn ingangh nemen op den 1en Januarij 1687. De vermelding van de Asman in 1686 (Claes Cornelissen s'- Gravendijck zijn huijs, 0. 1. 0) is een referentie naar zijn huis.

Uit deze relatie 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1660 Leiden (Hooglandse Kerk) 1684 Rijnsburg 24
Sara~1662 Leiden (Hooglandse Kerk) 1716 Leiden 54
Frans~1663 Leiden (Hooglandse Kerk) 1683 Rijnsburg 20
Marijtje~1664 Leiden (Pieterskerk)    
Annetje~1666 Leiden (Pieterskerk) 1743 Leiden 76
Maerten~1668 Leiden (Pieterskerk) 1739 Leiden 71
Willempje~1676 Rijnsburg    
Cornelis~1678 Rijnsburg 1743 Leiden 64


Vechter (Victor) van Wetteren
Vechter (Victor) van Wetteren,
, kinderen: Jacob, Proontgen, Jan, Leuntgen, Willem, Maritgen, Rachel en Joost.

tr.
met

Barbara Janse.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje*1612     
Jacob     


Barbara Janse
Barbara Janse.

tr.
met

Vechter (Victor) van Wetteren,
, kinderen: Jacob, Proontgen, Jan, Leuntgen, Willem, Maritgen, Rachel en Joost.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje*1612     
Jacob     


Jan van 's-Gravendijk
Jan van 's-Gravendijk, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 okt 1660 (getuigen: Cornelis Claasse van 's-Gravendijk en Maartje Willemse Bodderij), begr. Rijnsburg op 6 nov 1684.


Sara van 's-Gravendijk
Sara van 's-Gravendijk, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 15 jan 1662 (getuigen: Lambert Mattheusse (Maartense?) en Maartje Willemse Bodderij), begr. Leiden op 2 mei 1716.

relatie
met

Danil van Roon, ovl. na 25 mei 1687.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje~1686 Rijnsburg    


Frans van 's-Gravendijk
Frans van 's-Gravendijk, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 5 jun 1663 (getuigen: zijn grootvader Cornelis Claesz van 's-Gravendijck, Maertje Cornelis), begr. Rijnsburg op 26 sep 1683.


Marijtje van 's-Gravendijk
Marijtje van 's-Gravendijk, ged. Leiden (Pieterskerk) op 26 nov 1664 (getuigen: Willem Lambertse en Weijntje Hubertse (Huijbrechts)).

tr. (1) voor 1685
met

Pieter Jacobse de Vos, geb. Rijnsburg, ovl. voor 23 sep 1690.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1685 Rijnsburg    
Marijtje~1686 Rijnsburg    

otr. (2) Leiden op 23 sep 1690 (getuigen: getuige bruidegom: Claes van 's Gravendijck bekende Rijnsburgh, getuigen bruid: Maertge Jans bekende Rijnsburgh en Sara Claes bekende Kleystraet)
met

Pieter Janse van Egmond, geb. Rijnsburg, lintbewerker, ovl. Leiden op 16 okt 1694


Annetje van 's-Gravendijk
Annetje van 's-Gravendijk, ged. Leiden (Pieterskerk) op 28 jul 1666 (getuigen: Abraham Janse Bodderij en Maartje Cornelisse), doopgetuige van haar nicht Maria van 's-Gravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 mrt 1706, doopgetuige van Regina Delfos Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 jul 1705, doopgetuige van haar nicht Maria van Schravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1713, ovl. Leiden op 9 feb 1743.

otr. Leiden op 24 nov 1690 (getuigen: Marijtie Schravendijk en zijn zwager Hendrick Oulier)
met

Abraham Delfos (Delphos), zn. van Michiel Delfos (Greijnwerker) en Maria Plouvier, geb. Amsterdam op 11 nov 1654, ged. Amsterdam (Oude Kerk) op 15 nov 1654, doopgetuige van zijn nicht Maria van 's-Gravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 mrt 1706, doopgetuige van zijn nicht Maria van Schravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1713, ovl. Leiden op 22 sep 1736, tr. (1) met Marie Magdalaine Flamand. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Uit deze relatie 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas~1694 Leiden (Hooglandse Kerk) 1695  0
Nicolaas~1695 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Anna~1697 Leiden (Marekerk) 1729 Leiden 32
Pieter~1699 Leiden (Marekerk) 1775 Leiden 76
Johannes~1701 Leiden (Pieterskerk) 1759 Leiden 58
Sara~1707 Leiden (Pieterskerk)    


Maerten van 's-Gravendijk
Maerten van 's-Gravendijk, ged. Leiden (Pieterskerk) op 15 feb 1668 (getuigen: Annetje Maertens en Willem Lamberts), lintwerker, ovl. Leiden, begr. Rijnsburg op 3 jul 1739.

tr. Leiden op 13 jun 1693
met

Johanna Crans, geb. Doesburg, ovl. in 1720.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1703 Leiden (Hooglandse Kerk) 1703 Leiden 0
Willem~1704 Leiden (Pieterskerk) 1705 Leiden 0
Maria~1706 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Willem~1707 Leiden (Hooglandse Kerk) 1707 Leiden 0
Willem~1709 Leiden (Hooglandse Kerk) 1710 Leiden 0
Claas~1711 Leiden (Pieterskerk) 1711 Leiden 0


Willempje van 's-Gravendijk
Willempje van 's-Gravendijk, ged. Rijnsburg op 2 feb 1676.


Cornelis van 's-Gravendijk
Cornelis van 's-Gravendijk, ged. Rijnsburg op 24 apr 1678, ovl. Leiden op 9 feb 1743, begr. Leiden op 16 feb 1743.

tr. (1) Rijnsburg op 16 mei 1701
met

Cornelia van der Meer, dr. van Cornelis van der Meer, ovl. Leiden op 26 nov 1707.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1703 Leiden (Pieterskerk) 1703 Leiden 0
Maria~1704 Leiden (Marekerk) 1704 Leiden 0
Nicolaas~1707 Leiden (Hooglandse Kerk) 1720  12

tr. (2) Warmond op 23 aug 1711
met

Elisabeth de Koning, geb. Warmond, ovl. Leiden op 14 dec 1776, begr. Leiden (Vrouwekerk) op 21 dec 1776.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1713 Leiden (Hooglandse Kerk) 1716  3
Maria~1716 Leiden (Hooglandse Kerk) 1789 Leiden 73
Claas~1720 Leiden (Hooglandse Kerk) 1720 Leiden 0


Danil van Roon
Danil van Roon, ovl. na 25 mei 1687.

relatie
met

Sara van 's-Gravendijk, dr. van Claas van 's-Gravendijk (diaken in 1675) en Marijtje van Coesveld, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 15 jan 1662 (getuigen: Lambert Mattheusse (Maartense?) en Maartje Willemse Bodderij), begr. Leiden op 2 mei 1716.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje~1686 Rijnsburg    


Maartje van Roon
Maartje van Roon, ged. Rijnsburg op 20 feb 1686 (getuigen: Claas Cornelisse van 's-Gravendijk en Marijtje van 's-Gravendijk).


Pieter Jacobse de Vos
Pieter Jacobse de Vos, geb. Rijnsburg, ovl. voor 23 sep 1690.

tr. voor 1685
met

Marijtje van 's-Gravendijk, dr. van Claas van 's-Gravendijk (diaken in 1675) en Marijtje van Coesveld, ged. Leiden (Pieterskerk) op 26 nov 1664 (getuigen: Willem Lambertse en Weijntje Hubertse (Huijbrechts)), otr. (2) met Pieter Janse van Egmond. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1685 Rijnsburg    
Marijtje~1686 Rijnsburg    


Marijtje de Vos
Marijtje de Vos, ged. Rijnsburg op 22 sep 1686 (getuige: Claas Cornelisse van 's-Gravendijk).


Pieter Janse van Egmond
Pieter Janse van Egmond, geb. Rijnsburg, lintbewerker, ovl. Leiden op 16 okt 1694.

otr. Leiden op 23 sep 1690 (getuigen: getuige bruidegom: Claes van 's Gravendijck bekende Rijnsburgh, getuigen bruid: Maertge Jans bekende Rijnsburgh en Sara Claes bekende Kleystraet)
met

Marijtje van 's-Gravendijk, dr. van Claas van 's-Gravendijk (diaken in 1675) en Marijtje van Coesveld, ged. Leiden (Pieterskerk) op 26 nov 1664 (getuigen: Willem Lambertse en Weijntje Hubertse (Huijbrechts)), tr. (1) met Pieter Jacobse de Vos. Uit dit huwelijk 2 dochters


Michiel Delfos
Michiel Delfos (Defoos, Delvois), geb. Doornik (Tournai) [Belgi] in 1624, Greijnwerker, woont in Amsterdam in 1652, woont in Leiden in 1664.

tr. Amsterdam (Oude Kerk) op 9 jun 1652
met

Maria Plouvier (Pamaert), geb. Valenciennes [Frankrijk].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1654 Amsterdam 1736 Leiden 8113 


Maria Plouvier
Maria Plouvier (Pamaert), geb. Valenciennes [Frankrijk].

tr. Amsterdam (Oude Kerk) op 9 jun 1652
met

Michiel Delfos (Defoos, Delvois), zn. van Gerard Delfosse en Maria Eclair, geb. Doornik (Tournai) [Belgi] in 1624, Greijnwerker, woont in Amsterdam in 1652, woont in Leiden in 1664.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1654 Amsterdam 1736 Leiden 8113 


Abraham Delfos
Abraham Delfos (Delphos), geb. Amsterdam op 11 nov 1654, ged. Amsterdam (Oude Kerk) op 15 nov 1654, doopgetuige van zijn nicht Maria van 's-Gravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 mrt 1706, doopgetuige van zijn nicht Maria van Schravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1713, ovl. Leiden op 22 sep 1736.

tr. (1) Leiden op 15 mei 1678
met

Marie Magdalaine Flamand, geb. Valenciennes [Frankrijk], ovl. Leiden op 26 jul 1690.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marguerite~1679 Leiden (Waalse Kerk)    
Abraham~1681 Leiden (Hooglandse Kerk) 1708 Leiden 27
Maria~1682 Leiden (Pieterskerk)    
Madeleine~1684 Leiden (Waalse Kerk)    
Isaac*1686 Leiden    
Jacobus*1688 Leiden    
Jannetje*1689 Leiden    

otr. (2) Leiden op 24 nov 1690 (getuigen: Marijtie Schravendijk en zijn zwager Hendrick Oulier)
met

Annetje van 's-Gravendijk, dr. van Claas van 's-Gravendijk (diaken in 1675) en Marijtje van Coesveld, ged. Leiden (Pieterskerk) op 28 jul 1666 (getuigen: Abraham Janse Bodderij en Maartje Cornelisse), doopgetuige van haar nicht Maria van 's-Gravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 mrt 1706, doopgetuige van Regina Delfos Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 jul 1705, doopgetuige van haar nicht Maria van Schravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1713, ovl. Leiden op 9 feb 1743.

Uit deze relatie 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas~1694 Leiden (Hooglandse Kerk) 1695  0
Nicolaas~1695 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Anna~1697 Leiden (Marekerk) 1729 Leiden 32
Pieter~1699 Leiden (Marekerk) 1775 Leiden 76
Johannes~1701 Leiden (Pieterskerk) 1759 Leiden 58
Sara~1707 Leiden (Pieterskerk)