Genealogische website van Cees Hagenbeek
Neeltje Claes van Grasbeeck
Neeltje Claes van Grasbeeck (Graefbeeck).

tr. in 1644
met

Claas Jansen van Borselen, zn. van Jan Willemsz van Borsselen en Willempje Jansdr Verschou, ged. Schipluiden op 5 sep 1621, steenplaatser, ovl. Valkenburg op 11 nov 1678,
, woonde in Rijswijk bij de steenplaats, komt 1658 naar Valkenburg, vermeld als welgeboren man te Oegstgeest in 1669 en is dan ongeveer 49 jaar oud. In Valkenburg lidmaten: "Claes Jansen van Borselen ende Neeltgen Claes Graefbeeck sijn huijsvrouw komen aen op paesschen 1658 op hare attestatie van Rijswijck.".

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendric Valkenburg    


Hendric van Borselen
Hendric van Borselen, geb. Valkenburg.

tr, kinderen ~Valkenburg
Claes 20-11-1678 get Neeltje Claes
Neeltje 1-7-1680 get Trijntie Claes van Borselen
Catharyna 3-11-1681, get Geertruyd Claes van Borselen
Pieter 31-1-1683, get Klaes Pieterse van 'sGravendijck
Pieter 17-9-1684, get Klaes Pieters van 'sGravendijck
Jan 19-1-1687, get Jannetje Floris van Hoghenbaen
Pieter 29-1-1690
Dirck 25-1-1691, get Ludewey Claes van Borselen
Jacobus 7-8-1695, get Trijntie Claes van Borselen
Leentie 5-5-1697, get Marijtie Claas van Borselen
Geertie 5-10-1698
met

Barbara van 's-Gravendijk, dr. van Pieter Claesz van 's-Gravendijck en Maartje van Wetteren


Barbara van 's-Gravendijk
Barbara van 's-Gravendijk.

tr, kinderen ~Valkenburg
Claes 20-11-1678 get Neeltje Claes
Neeltje 1-7-1680 get Trijntie Claes van Borselen
Catharyna 3-11-1681, get Geertruyd Claes van Borselen
Pieter 31-1-1683, get Klaes Pieterse van 'sGravendijck
Pieter 17-9-1684, get Klaes Pieters van 'sGravendijck
Jan 19-1-1687, get Jannetje Floris van Hoghenbaen
Pieter 29-1-1690
Dirck 25-1-1691, get Ludewey Claes van Borselen
Jacobus 7-8-1695, get Trijntie Claes van Borselen
Leentie 5-5-1697, get Marijtie Claas van Borselen
Geertie 5-10-1698
met

Hendric van Borselen, zn. van Claas Jansen van Borselen (steenplaatser) en Neeltje Claes van Grasbeeck, geb. Valkenburg.

Bronnen:
1.Trouwboek Rijnsburg (T 177), RA Leiden, DTB Rijnsburg 0700, Inventarisnr.: 1217, NH, Rijnsburg, van 1627 tot 1654 (22 jun 1636 blz. 12)


Claas Cornelisz van 's-Gravendijck
Genealogie van Claas Cornelisz van 's-Gravendijck.

Claas Cornelisz van 's-Gravendijck, geb. Valkenburg in 1585, [[er is geen aansluiting gevonden Jacob die Swart # 18370}}, in leven 1623, ovl. voor 1623.

tr. circa 1610
met

Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck, geb. circa 1593, in leven 1623, ovl. na 24 apr 1668,
, in het Hoofdgeld 1623 wordt zij vermeld als weduwe van Claes Cornelis en heeft naast haar kinderen Cornelis en Pieter nog een Claes een houkint van Adriaen Stalpaert tot Leijden. Een houkint is een te vondeling gelegde kind en een geadopteerd kind. In Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk 476, fol 52v, komt op 2 jan 1617 een Neeltje Pietersdr voor. Deze Neeltje Pietersdr heeft een kind Maritje Cornelisdr, tr. (2) met Reyer Hesselsz van Cranenburg. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Jan Jansz van Warmond. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1612 Valkenburg 1663  51
Pieter*1611 Valkenburg    


Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck
Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck, geb. circa 1593, in leven 1623, ovl. na 24 apr 1668,
, in het Hoofdgeld 1623 wordt zij vermeld als weduwe van Claes Cornelis en heeft naast haar kinderen Cornelis en Pieter nog een Claes een houkint van Adriaen Stalpaert tot Leijden. Een houkint is een te vondeling gelegde kind en een geadopteerd kind. In Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk 476, fol 52v, komt op 2 jan 1617 een Neeltje Pietersdr voor. Deze Neeltje Pietersdr heeft een kind Maritje Cornelisdr.

tr. (1) circa 1610
met

Claas Cornelisz van 's-Gravendijck, geb. Valkenburg in 1585, [[er is geen aansluiting gevonden Jacob die Swart # 18370}}, in leven 1623, ovl. voor 1623.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1612 Valkenburg 1663  51
Pieter*1611 Valkenburg    

tr. (2)
met

Reyer Hesselsz van Cranenburg, zn. van Hessel Claesz van Cranenburgh en Neeltje Pietersdr, geb. circa 1572, tapper te Rijnsburg, ovl. in 1632,
, volgens de Kranenburgia site is Neeltje Pietersdr getrouwd met Hessel Claeszn van Cranenburch. Dit is een andere Neeltje Pietersdr. Zij hebben dan Reyer Hesselsz als kind. Reyer heeft een broer Rijck Hesselsz van Cranenburch. Hij was getrouwd met Aaltje Jansdr (1565-1625).
Reyer stond borg voor zijn broer, die een schuld van 600 gulden had aan Cleas Heijmnasz een vogelaer. (bron UPB, 13 okt 1595). Na de dood van Aaltje is hij hertrouwd met Neeltje Pietersdr, tr. (2) met Aaltje Pietersdr , geb. circa 1565, ovl. circa 1625. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (3) op 22 feb 1637
met

Jan Jansz van Warmond,
, landbouwer te Rijnsburg. Op 13-5-1636 was hij ca 70 jaar oud, dus geboren ca 1566. In 1608 werd hij voor t eerst schepen van Rijnsburg. In 1628 had hij 12 morgen land, voornamelijk teelland, onder Rijnsburg in gebruik, maar ook minstens 2 morgen onder Voorhout. In Rijnsburg was het meeste land gepacht van de abdij van Rijnsburg. In 1636 bleek de hofstede, die hij met zijn tweede vrouw in gebruik had, 24 morgen groot te zijn, weliswaar merendeels huurland. Jan Jansz van Warmondt is driemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Lijsbeth Florisdr van der Wiel, dochter van Floris Gerritsz Decker en Reympgen Quirijnsdr uit Rijnsburg. Zij overleed voor 18-1-1608. De tweede vrouw van Jan Jansz. van Warmondt was Maritgen Pancraesdr, weduwe van Cornelis Cornelisz van de Bouchorst. Op 22-2-1637 hertrouwt hij te Rijnsburg met Neeltgen Pietersdr. (van s-Gravendijck), weduwe eerst van Claes Cornelisz van s-Gravendijck en later van Reyer Hesselsz van Cranenburg


Cornelis Claesz van 's-Gravendijck
Cornelis Claesz van 's-Gravendijck, geb. Valkenburg circa 1612, doopgetuige van zijn kleinzoon Frans van 's-Gravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 5 jun 1663, ovl. op 5 jun 1663.

ten tijde van hun huwelijk woonden zij in Rijnsburg in jan 1637, tr. Rijnsburg op 15 jan 1637
met

Annetje Franse, geb. Rijnsburg, tr. (2) Rijnsburg op 14 feb 1630 met Cornelis Jonaszen, geb. Wassenaar, ovl. voor jan 1637. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans~1641 Valkenburg 1671  29
Jannetje  1727 Leiden  
Catharina  1746 Leiden  
Elisabeth     
Claas  1726   


Annetje Franse
Annetje Franse, geb. Rijnsburg.

ten tijde van hun huwelijk woonden zij in Rijnsburg in jan 1637, tr. (1) Rijnsburg op 15 jan 1637
met

Cornelis Claesz van 's-Gravendijck, zn. van Claas Cornelisz van 's-Gravendijck (in leven 1623) en Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck (in leven 1623), geb. Valkenburg circa 1612, doopgetuige van zijn kleinzoon Frans van 's-Gravendijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 5 jun 1663, ovl. op 5 jun 1663.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans~1641 Valkenburg 1671  29
Jannetje  1727 Leiden  
Catharina  1746 Leiden  
Elisabeth     
Claas  1726   

tr. (2) Rijnsburg op 14 feb 1630
met

Cornelis Jonaszen, geb. Wassenaar, ovl. voor jan 1637


Claas van 's-Gravendijk
Claas van 's-Gravendijk, diaken in 1675, ovl. na 6 dec 1726,
, anno 1686 komt hij voor op de gaarlijst van de asman te Rijnsburg. Lijste ofte cedulle, waer naer den Asman binnen Rhijnsburgh alle maenden bij de bewoonderen ofte huerders der huijsen binnen de voorsz. Heerlijckheijt gelegen, soo veel zal moeten betaelt werden als achter ijeders huijs, uijtgedruckt staet, sonder dienaengaende ijets tot lasten van de eijgenaers te moogen brengen, gelijck mede bij den selven Asman van de huijsen, dewelcke in tijden ende wijlen bevonden zullen werden leedigh te staen niets tot lasten van de eijgenaers gevordert zal moogen werden. Zullende het selve sijn ingangh nemen op den 1en Januarij 1687. De vermelding van de Asman in 1686 (Claes Cornelissen s'- Gravendijck zijn huijs, 0. 1. 0) is een referentie naar zijn huis.

relatie
met

Marijtje van Coesveld, dr. van Lambert Maartense van Coesveld en Maartje Willemse Bodderij, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 10 nov 1641.

Uit deze relatie 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1660 Leiden (Hooglandse Kerk) 1684 Rijnsburg 24
Sara~1662 Leiden (Hooglandse Kerk) 1716 Leiden 54
Frans~1663 Leiden (Hooglandse Kerk) 1683 Rijnsburg 20
Marijtje~1664 Leiden (Pieterskerk)    
Annetje~1666 Leiden (Pieterskerk) 1743 Leiden 76
Maerten~1668 Leiden (Pieterskerk) 1739 Leiden 71
Willempje~1676 Rijnsburg    
Cornelis~1678 Rijnsburg 1743 Leiden 64


Frans van 's-Gravendijk
Frans van 's-Gravendijk, ged. Valkenburg op 7 aug 1641, ovl. na 28 mei 1671.


Jannetje (?) van 's-Gravendijk
Jannetje (?) van 's-Gravendijk, ovl. Leiden, begr. Rijnsburg op 10 okt 1727.


Catharina (?) van 's-Gravendijk
Catharina (?) van 's-Gravendijk, ovl. Leiden op 2 apr 1746, begr. Leiden op 9 apr 1746.

tr. (1) Leiden op 10 apr 1701
met

Philip de Ruijter, ovl. Leiden op 28 mrt 1716.

tr. (2) Leiden op 16 okt 1716
met

Pieter Meershoek, ovl. Leiden op 17 feb 1720.

tr. (3) Leiden op 2 apr 1728
met

Abraham den Edel, zn. van Frans Edel en Maria le Feber, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 jan 1706


Elisabeth (?) van 's-Gravendijk
Elisabeth (?) van 's-Gravendijk, in leven 1752.


Philip de Ruijter
Philip de Ruijter, ovl. Leiden op 28 mrt 1716.

tr. Leiden op 10 apr 1701
met

Catharina (?) van 's-Gravendijk, dr. van Cornelis Claesz van 's-Gravendijck en Annetje Franse, ovl. Leiden op 2 apr 1746, begr. Leiden op 9 apr 1746, tr. (2) met Pieter Meershoek. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Abraham den Edel. Uit dit huwelijk geen kinderen


Pieter Meershoek
Pieter Meershoek, ovl. Leiden op 17 feb 1720.

tr. Leiden op 16 okt 1716
met

Catharina (?) van 's-Gravendijk, dr. van Cornelis Claesz van 's-Gravendijck en Annetje Franse, ovl. Leiden op 2 apr 1746, begr. Leiden op 9 apr 1746, tr. (1) met Philip de Ruijter. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Abraham den Edel. Uit dit huwelijk geen kinderen


Abraham den Edel
Abraham den Edel, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 jan 1706.

tr. Leiden op 2 apr 1728
met

Catharina (?) van 's-Gravendijk, dr. van Cornelis Claesz van 's-Gravendijck en Annetje Franse, ovl. Leiden op 2 apr 1746, begr. Leiden op 9 apr 1746, tr. (1) met Philip de Ruijter. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Pieter Meershoek. Uit dit huwelijk geen kinderen


Frans Edel
Frans Edel.

relatie
met

Maria le Feber.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham~1706 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Maria le Feber
Maria le Feber.

relatie
met

Frans Edel.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham~1706 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk
Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk, geb. circa 1538, gorter, ovl. voor sep 1612.

zij woonden te Valkenburg, tr. voor 16 mrt 1577
met

Marijtgen Jansdr van Langevelt, dr. van Jan Gerritsz van Langevelt en Gerritgen Pietersdr, geb. Noordwijk Langeveld, ovl. voor 26 mei 1604, tr. (1) voor 1575 met Sijmon Pietersz van Langevelt, ovl. voor 30 jul 1575. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Immetgen  1648   
Gerritgen  1622   
Niesgen     
Jacob  1654   
Trijntje     
Marijtgen     
Cuniertgen     
Baeffgen     
Neeltgen     


Jacob Cornelisz Voocht alias van 's-Gravendijk
Jacob Cornelisz Voocht alias van 's-Gravendijk, ovl. na 30 apr 1654,
, vermeld Noordwijkerhout 1604-1667, onmondig op 26-5-1604, vermeld als welgeboren man in het baljuwschap Noordwijkerhout in 1616. In het Morgenboek 1640 van Noordwijk en Noordwijkerhout (Archief Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, nrs. 6002 en 6011) staat ene Jacob Cornelisse van 's-Gravendijck vermeld.

tr.
met

Marijtgen Pietersdr van der Fits, dr. van Pieter Cornelisz van der Fits en Grietge Cornelisdr, ovl. voor 31 mei 1640.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1617     
Pieter*1623  1697  74


Lambert Maartense van Coesveld
Lambert Maartense van Coesveld.

relatie
met

Maartje Willemse Bodderij.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1641 Leiden (Hooglandse Kerk)