Cees Hagenbeek
Catherine Charlotte Auzou
Catherine Charlotte Auzou, geb. in 1720, ovl. op 17 mei 1754.

tr. Versailles [Frankrijk] op 24 sep 1742
met

Pierre Samié, zn. van Pierre Samié (Ancien maître ferblantier) en Marie Louise Isecq, geb. in 1717, ged. Parijs (Saint Sulpice) [Frankrijk], Fils aîné, maître ferblantier, ovl. op 17 mei 1754.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Charlotte*1744  †1771 Parijs [Frankrijk] 27


Charlotte Nicole Samié
Charlotte Nicole Samié, geb. in 1744, ovl. Parijs [Frankrijk] op 2 aug 1771.


Alexandre Samié
Alexandre Samié.


Ambroise Samié
Ambroise Samié, ovl. na 1782.


Arnoldus Anthonius de Bruijn
Arnoldus Anthonius de Bruijn, geb. Amsterdam op 27 nov 1814.Bronnen:

1.BS Huwelijks register Alkmaar (BSH 002), RA Alkmaar, BS Alkmaatr, FS film 115094, Alkmaar, 1824 (14 okt 1824 akte 65)

Arnoldus de Bruijn
Arnoldus de Bruijn.

tr.
met

Margaretha Beek (Beck).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoldus*1748 Den Haag †1823 Den Haag 74


Margaretha Beek
Margaretha Beek (Beck).

tr.
met

Arnoldus de Bruijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoldus*1748 Den Haag †1823 Den Haag 74


Johannes Jacobuszn Jongeneel
Johannes Jacobuszn Jongeneel1, ged. Oudewater op 28 nov 1706, ovl. Schiedam op 12 dec 1794, begr. koopman, touwslager.

tr. Oudewater op 17 mei 1728
met

Catalijne Kopper, dr. van Dirk Samuleszn Copper (bakker) en Christina Corse van Hovesteijn, ged. Oudewater op 28 jan 1707, ovl. aldaar op 29 jan 1779.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huybertus~1743  †1820 Achthoven 77Bronnen:
1.Doopboek Oudewater (D 046), N.A. DTB Oudewater, 1b, NH, Oudewater, van 1681 tot 1739 (28 nov 1706 blz. 71)
2.Notariele akte Woerden (Notar 045), Rijnstreek en Lopikerwaard, Not. Ach. Woeren, Inventarisnr.: 8639, huwelijkspartner, bloedverwant, geldgever, Woerden, 1750 (akte 97)
3.Trouwboek Schiedam (T002), GA Schiedam, DTB Schiedam, FS film 150913, NH, Schiedam, van 1576 tot 1741 (22 mei 1706)

Catalijne Kopper
Catalijne Kopper, ged. Oudewater op 28 jan 1707, ovl. aldaar op 29 jan 1779.

tr. Oudewater op 17 mei 1728
met

Johannes Jacobuszn Jongeneel1, zn. van Jakobus Laurenszn Jongeneel en Catharina Belhiel, ged. Oudewater op 28 nov 1706, ovl. Schiedam op 12 dec 1794, begr. koopman, touwslager.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huybertus~1743  †1820 Achthoven 77Bronnen:
1.Doopboek Oudewater (D 046), N.A. DTB Oudewater, 1b, NH, Oudewater, van 1681 tot 1739 (28 nov 1706 blz. 71)

Dirk Samuleszn Copper
Dirk Samuleszn Copper, ged. Oudewater op 25 nov 1678, bakker, ovl. Oudewater op 27 sep 1719.

tr. (1) Oudewater op 18 mei 1704
met

Christina Corse (Stijntje) van Hovesteijn, dr. van Cors van Hovesteijn, geb. Oudewater circa 1680, ovl. aldaar op 20 sep 1712.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catalijne~1707 Oudewater †1779 Oudewater 72

tr. (2) Oudewater op 12 feb 1713
met

Emmigje Kooren, dr. van Matthijs Coorn en Rusje Trompet, ged. IJsselstein op 3 jul 1674, ovl. aldaar op 6 aug 1749.


Christina Corse van Hovesteijn
Christina Corse (Stijntje) van Hovesteijn, geb. Oudewater circa 1680, ovl. aldaar op 20 sep 1712.

tr. Oudewater op 18 mei 1704
met

Dirk Samuleszn Copper, zn. van Samuel Dirkszn Copper (bakker) en Cornelia Gerritsdr Honcop, ged. Oudewater op 25 nov 1678, bakker, ovl. Oudewater op 27 sep 1719, tr. (2) met Emmigje Kooren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catalijne~1707 Oudewater †1779 Oudewater 72


Cors van Hovesteijn
Cors van Hovesteijn.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1680 Oudewater †1712 Oudewater 32


Samuel Dirkszn Copper
Samuel Dirkszn Copper, geb. Oudewater op 16 nov 1652, bakker, ovl. Oudewater op 20 aug 1735.

tr. Oudewater op 16 jan 1669
met

Cornelia Gerritsdr Honcop, dr. van Gerrit Eewoutszn Hoyncop en Niesgen Gerritsdr van de Lande, geb. Oudewater circa 1651.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1678 Oudewater †1719 Oudewater 40


Cornelia Gerritsdr Honcop
Cornelia Gerritsdr Honcop, geb. Oudewater circa 1651.

  • Vader:
    Gerrit Eewoutszn Hoyncop, ged. Oudewater op 8 mei 1620, ovl. aldaar op 29 nov 1697, tr. Oudewater op 10 nov 1647 met

tr. Oudewater op 16 jan 1669
met

Samuel Dirkszn Copper, zn. van Dirk Janszn Copper en Gerrigje Samuelsdr, geb. Oudewater op 16 nov 1652, bakker, ovl. Oudewater op 20 aug 1735.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1678 Oudewater †1719 Oudewater 40


Dirk Janszn Copper
Dirk Janszn Copper, ged. Oudewater op 21 aug 1619, ovl. aldaar verdronken in de Zuiderzee op 17 feb 1654.

Dirk Janszn Copper.
op 22-5-1637 compareerde Aeltgen Aertsdr van Praet weduwe van Jacob Jansz Coppert, testeert. Prelegateert aen Aeltgen Jacob Copperts haer dochter haer bedde hooftpeulen twee oorscussens, twee sloopen, twee slaeplaekens, twee deeckend, de gordijnen met het cleetgen daerbij behoorende, Item wil zij nog dat genoemde dochter Aeltgen, ende Gijsbert Samuelsz haeren man, na haer overlijden zullen hebben en behouden haer huys en erve staende op de Havenstraet daer zij testatrice nu met henluyden in woont, dat op de laste van drie stuivers ende eene pennin sjaers tot tins sonder meer, mits daarvoor in de boedel inbrengende vijfentwintighondert gulden, te betalen met zeshonderd gulden zes weken na haar overlijden, en voorts jaarlijks met 150 gulden. Voorts benoemt zij erfgenamen: haar genoemde dochter Aeltgen Jacobsdr Coppert, Willem Jacobsz Coppert haer soon, mitsgaders Marrichgen Aertsdr naegelaten dochter van Aert Jacobsz Coppert haren overleden zone, Dirck Jansz zoone van Jan Jacobsz Coppert mede haren overleden zoon, ende Lubbert Wijnantsz van Oort zoone van Grietghen Jacob Copperts haer overleden dochter, alles in vijf gelijke delen.
Opmerkingen: Weduwe van Jacob Jansz Coppert.

tr. IJsselstein op 21 jun 1643
met

Gerrigje Samuelsdr, geb. IJsselstein.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Samuel*1652 Oudewater †1735 Oudewater 8211 


Gerrigje Samuelsdr
Gerrigje Samuelsdr, geb. IJsselstein.

tr. IJsselstein op 21 jun 1643
met

Dirk Janszn Copper, zn. van Jan Jacobszn Copper en Wijntje Pieters Steverslooth, ged. Oudewater op 21 aug 1619, ovl. aldaar verdronken in de Zuiderzee op 17 feb 1654.

Dirk Janszn Copper.
op 22-5-1637 compareerde Aeltgen Aertsdr van Praet weduwe van Jacob Jansz Coppert, testeert. Prelegateert aen Aeltgen Jacob Copperts haer dochter haer bedde hooftpeulen twee oorscussens, twee sloopen, twee slaeplaekens, twee deeckend, de gordijnen met het cleetgen daerbij behoorende, Item wil zij nog dat genoemde dochter Aeltgen, ende Gijsbert Samuelsz haeren man, na haer overlijden zullen hebben en behouden haer huys en erve staende op de Havenstraet daer zij testatrice nu met henluyden in woont, dat op de laste van drie stuivers ende eene pennin sjaers tot tins sonder meer, mits daarvoor in de boedel inbrengende vijfentwintighondert gulden, te betalen met zeshonderd gulden zes weken na haar overlijden, en voorts jaarlijks met 150 gulden. Voorts benoemt zij erfgenamen: haar genoemde dochter Aeltgen Jacobsdr Coppert, Willem Jacobsz Coppert haer soon, mitsgaders Marrichgen Aertsdr naegelaten dochter van Aert Jacobsz Coppert haren overleden zone, Dirck Jansz zoone van Jan Jacobsz Coppert mede haren overleden zoon, ende Lubbert Wijnantsz van Oort zoone van Grietghen Jacob Copperts haer overleden dochter, alles in vijf gelijke delen.
Opmerkingen: Weduwe van Jacob Jansz Coppert.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Samuel*1652 Oudewater †1735 Oudewater 8211 


Jan Jacobszn Copper
Jan Jacobszn Copper, ged. Oudewater op 8 mrt 1593.

Jan Jacobszn Copper.
Op 22-5-1637 compareerde Aeltgen Aertsdr van Praet weduwe van Jacob Jansz Coppert, testeert. Prelegateert aen Aeltgen Jacob Copperts haer dochter haer bedde hooftpeulen twee oorscussens, twee sloopen, twee slaeplaekens, twee deeckend, de gordijnen met het cleetgen daerbij behoorende, Item wil zij nog dat genoemde dochter Aeltgen, ende Gijsbert Samuelsz haeren man, na haer overlijden zullen hebben en behouden haer huys en erve staende op de Havenstraet daer zij testatrice nu met henluyden in woont, dat op de laste van drie stuivers ende eene pennin sjaers tot tins sonder meer, mits daarvoor in de boedel inbrengende vijfentwintighondert gulden, te betalen met zeshonderd gulden zes weken na haar overlijden, en voorts jaarlijks met 150 gulden. Voorts benoemt zij erfgenamen: haar genoemde dochter Aeltgen Jacobsdr Coppert, Willem Jacobsz Coppert haer soon, mitsgaders Marrichgen Aertsdr naegelaten dochter van Aert Jacobsz Coppert haren overleden zone, Dirck Jansz zoone van Jan Jacobsz Coppert mede haren overleden zoon, ende Lubbert Wijnantsz van Oort zoone van Grietghen Jacob Copperts haer overleden dochter, alles in vijf gelijke delen.

tr.
met

Wijntje Pieters Steverslooth, dr. van Peter Steverslooth, geb. Montfoort, ovl. op 6 nov 1636.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1619 Oudewater †1654 Oudewater 34


Wijntje Pieters Steverslooth
Wijntje Pieters Steverslooth, geb. Montfoort, ovl. op 6 nov 1636.

tr.
met

Jan Jacobszn Copper, zn. van Jacob Janszn Copper en Aaltje Aertsdr van Praet, ged. Oudewater op 8 mrt 1593.

Jan Jacobszn Copper.
Op 22-5-1637 compareerde Aeltgen Aertsdr van Praet weduwe van Jacob Jansz Coppert, testeert. Prelegateert aen Aeltgen Jacob Copperts haer dochter haer bedde hooftpeulen twee oorscussens, twee sloopen, twee slaeplaekens, twee deeckend, de gordijnen met het cleetgen daerbij behoorende, Item wil zij nog dat genoemde dochter Aeltgen, ende Gijsbert Samuelsz haeren man, na haer overlijden zullen hebben en behouden haer huys en erve staende op de Havenstraet daer zij testatrice nu met henluyden in woont, dat op de laste van drie stuivers ende eene pennin sjaers tot tins sonder meer, mits daarvoor in de boedel inbrengende vijfentwintighondert gulden, te betalen met zeshonderd gulden zes weken na haar overlijden, en voorts jaarlijks met 150 gulden. Voorts benoemt zij erfgenamen: haar genoemde dochter Aeltgen Jacobsdr Coppert, Willem Jacobsz Coppert haer soon, mitsgaders Marrichgen Aertsdr naegelaten dochter van Aert Jacobsz Coppert haren overleden zone, Dirck Jansz zoone van Jan Jacobsz Coppert mede haren overleden zoon, ende Lubbert Wijnantsz van Oort zoone van Grietghen Jacob Copperts haer overleden dochter, alles in vijf gelijke delen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1619 Oudewater †1654 Oudewater 34


Peter Steverslooth
Peter Steverslooth.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijntje Montfoort †1636   


Jacob Janszn Copper
Jacob Janszn Copper, geb. Oudewater circa 1552.

Jacob Janszn Copper.
Op 22-05-1637 compareerde Aeltgen Aertsdr van Praet weduwe van Jacob Jansz Coppert, testeert. Prelegateert aen Aeltgen Jacob Copperts haer dochter haer bedde hooftpeulen twee oorscussens, twee sloopen, twee slaeplaekens, twee deeckend, de gordijnen met het cleetgen daerbij behoorende, Item wil zij nog dat genoemde dochter Aeltgen, ende Gijsbert Samuelsz haeren man, na haer overlijden zullen hebben en behouden haer huys en erve staende op de Havenstraet daer zij testatrice nu met henluyden in woont, dat op de laste van drie stuivers ende eene pennin sjaers tot tins sonder meer, mits daarvoor in de boedel inbrengende vijfentwintighondert gulden, te betalen met zeshonderd gulden zes weken na haar overlijden, en voorts jaarlijks met 150 gulden. Voorts benoemt zij erfgenamen: haar genoemde dochter Aeltgen Jacobsdr Coppert, Willem Jacobsz Coppert haer soon, mitsgaders Marrichgen Aertsdr naegelaten dochter van Aert Jacobsz Coppert haren overleden zone, Dirck Jansz zoone van Jan Jacobsz Coppert mede haren overleden zoon, ende Lubbert Wijnantsz van Oort zoone van Grietghen Jacob Copperts haer overleden dochter, alles in vijf gelijke delen.
Opmerkingen: Weduwe van Jacob Jansz Coppert.

Op 24-9-1640 compareerde Aeltgen Aertsdr van Praet weduwe van Jacob Jansz Copper zaliger, testeert. Zij prelegateert aan Aeltgen Jacobs Copper haer jongste dochter, haer bedde mettet hooftpeulen, twee oorcussens, twee sloopen, twee slaeplaeckens, twee deeckens, de gordijnen met het cleetgen voort bedde met de ijsere roede daerbij behoorende, Item heeft sij noch gewilt dat voorn. Aeltgen Jacobsdr, ende Ghijsbert Sammelsz haeren man, nae haer overlijden den eygendom sullen hebben van haer testatrices huys ende erve staende op de Havenstraet, daer sij nu jegenwoordich met haer swaeger ende dochter inne woonachtig is, mits dat sij, namentlijck haer swager ende dochter, eerstelijck tot haeren laste sullen nemen alsulcke drie stuyvers ende eene penninck tsjaers tot thins daer tselve huys mede belast is, mitsgaders noch alsulcke seshondert gulden als sij testatrice aen Lubbert Wijnantsz van Oort haeren neve per obligatie schuldich is, ende noch daerenboven uytkeren ende gheven aen Marrichgen Aerts Coppertsdr, ende aen Dirck Jansz Coppert haere nichte ende neve, elck een somme van driehondert gulden, Item heeft sij gewilt dat Willem Jacobs Coppert haeren zoone voor hem ende sijnen erven in eygendomme sal hebben den uuterdijck gelegen op Cleyn Heeckendorp, die haer bij Marrichgen Pieters de Roo zaliger haere overleden nichte gegeven ende gemaeckt is, mits dat sij sal gehouden wesen uyt te keeren ende te gheven aen Lubbert Wijnantsz van Oort voornt. de somme van driehondert gulden. Ende alle hare verdere meubelen van huysraet ende anders die sij metter doot ontruymen ende achterlaten sal mogen, heeft sij gewilt dat bij den voorn. Willem Jacobsz haeren zoone, ende Aeltgen Jacobs haere dochter halff ende halff genoten gepaert gescheyden ende gedeylt sullen werden, mits dat zij haar testatrice eerlijcken ter aerden doen brengen ende de costen vandien te betaelen. Heeft noch expresselijck begeert also sij borg geworden is voor Jan Cornelisz Benschop getrout hebbende Neeltgen Aertsdr moeder van Marrichgen Aerts haer nichte voornt, voor de somme van tweehonderd gulden, dat Marrichgen Aertsdr de voorsz driehondert gulden van Gijsbert Samuelsz niet eerder en sal mogen opbeuren voor ende alleer de voorsz tweehondert gulden met de onbetaalde renten vandien aen Dirck Jansz voornt. die dselve sijn competeerende, sijn affgedaen en haar erfgenamen van de versz borchtochte sijn bevrijt. Getuigen: Cornelis Aertsz Cooren ende Heijndrick Heijndricksz burgers.
Opmerkingen: Weduwe van Jacob Jansz Copper.

  • Vader:
    Jan Janszn Copper, zn. van Jacob Copper (brouwer, heemraad van het oosteinde van Waarder), geb. circa 1520, Brouwer, acht, schepen en Burgemeester van Ouderwater, ovl. in 1593, tr. met

tr.
met

Aaltje Aertsdr van Praet.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1593 Oudewater