Website van Cees Hagenbeek
Marijke van der Poel
Kwartierstaat van Marijke van der Poel
ook in
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius


Marijke van der Poel, geb. te Huizen op 31 dec 1962.

tr.
met

Daniël Anthonie Heynsius, zn. van Ir. Adrianus Heynsius en Elisabeth van der Steur, geb. te Enschede op 20 dec 1943, ovl. (77 jaar oud) te Haarlem op 8 dec 2021.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roderick*1984 Amsterdam    
Roeland*1986 Amsterdam    


Engela van den Heesacker
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Engela van den Heesacker.

tr.
met

Wouter van Broechoven2, zn. van Aert van Broechoven (schepen) en Jenneke Gerrits de Bont, geb. circa 1525, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 1591.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1555     Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 191)
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 190)

Wouter van Broechoven
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Wouter van Broechoven1, geb. circa 1525, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 1591.

tr.
met

Engela van den Heesacker, dr. van Wouter van de Heesacker en Adriana Cornelisdr de Leeuw.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1555     Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 190)
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 186)
3.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 187)

Aert van Broechoven
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Aert van Broechoven1, geb. circa 1490, schepen, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in jun 1554.

Aert van Broechoven.
Het bewijs dat de bovenstaande Aert van Broechoven, die.
trouwde met Janneken Gerrit Wouters die Bont, de natuurlijke zoon was van de Jan van Broechoven die de bezitter was van het goed Broechoven, volgt uit het combineren van een akte betreffende de verkoop van het leen Clappend Scoor61 een Tilburgse schepenakte.
van 15 mei 155262 waarbij Aert een erfelijke cijns uit een van de hoeven van het goed Broekhoven krijgt- ook nog genoemd in een Tilburgse schepenakte van 7 december 1600 - en uit de delingsakte van de kinderen van Aert Janssen van Broechoven en Jenneken Gerrit de Bont.
De akte uit 1552, waarin een erfelijke cijns aan Aert van Broechoven werd toegekend uit de goederen te Broechoven62 luidt: Jonkvrouw Beatris van Coulsteren dochter van wijlen Geerbrandt van Coulsteren met haar momber (...) hebben geloofd als schuldenaars te betalen aan Jan zoon van Aert van Broechoven natuurlijke zoon.
van wijlen Jan van Broechoven ten behoeve van deze Aert, zijn vader voornoemd, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 18 carolusgulden (...) uit drie hoeven, die de voornoemde jonkvrouw heeft liggen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Broechoven.
Ook in de delingsakte van de kinderen van Aert Jansen van Broechoven en Jenneken Gerrits de Bont63 wordt de betreffende cijns genoemd: so is de voorscreven kijnder Jans van Broechoven ten dee/en gevallen (...) noch xviii gulden stuyvers op Beatrix van Broechoven.

tr.
met

Jenneke Gerrits de Bont3, dr. van Gerrit Wouters de Bont en Elisabeth .

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter*1525  †1591  66
Jenneken     
Gerit*1530  †1600  70Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 186)
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 114)
3.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 187)

Jenneke Gerrits de Bont
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Jenneke Gerrits de Bont1.

tr.
met

Aert van Broechoven2, zn. van Jan van Broechoven, geb. circa 1490, schepen, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in jun 1554.

Aert van Broechoven.
Het bewijs dat de bovenstaande Aert van Broechoven, die.
trouwde met Janneken Gerrit Wouters die Bont, de natuurlijke zoon was van de Jan van Broechoven die de bezitter was van het goed Broechoven, volgt uit het combineren van een akte betreffende de verkoop van het leen Clappend Scoor61 een Tilburgse schepenakte.
van 15 mei 155262 waarbij Aert een erfelijke cijns uit een van de hoeven van het goed Broekhoven krijgt- ook nog genoemd in een Tilburgse schepenakte van 7 december 1600 - en uit de delingsakte van de kinderen van Aert Janssen van Broechoven en Jenneken Gerrit de Bont.
De akte uit 1552, waarin een erfelijke cijns aan Aert van Broechoven werd toegekend uit de goederen te Broechoven62 luidt: Jonkvrouw Beatris van Coulsteren dochter van wijlen Geerbrandt van Coulsteren met haar momber (...) hebben geloofd als schuldenaars te betalen aan Jan zoon van Aert van Broechoven natuurlijke zoon.
van wijlen Jan van Broechoven ten behoeve van deze Aert, zijn vader voornoemd, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 18 carolusgulden (...) uit drie hoeven, die de voornoemde jonkvrouw heeft liggen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Broechoven.
Ook in de delingsakte van de kinderen van Aert Jansen van Broechoven en Jenneken Gerrits de Bont63 wordt de betreffende cijns genoemd: so is de voorscreven kijnder Jans van Broechoven ten dee/en gevallen (...) noch xviii gulden stuyvers op Beatrix van Broechoven.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter*1525  †1591  66
Jenneken     
Gerit*1530  †1600  70Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 187)
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 186)

Jan van Broechoven
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Jan van Broechoven1, geb. circa 1450, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor jun 1517.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) circa 1480
met

Maria Godert van Nispen1, dr. van Godert van Nispen en Kateline , ovl. voor jun 1517.

Maria Godert van Nispen.
uit een eerder huwelijk had Maria van Nispen een zoon Willem Pylyser. Dit volgt onder meer uit een Bredase vestbrief.38 Hierin worden alle wettige kinderen van Maria van Nispen genoemd, met uitzondering van Willem. Op 5 juni 1517 verschijnen voor schepenen van Breda heer Willem Pijlijser, priester en kapelaan te Breda,.
met Jan van Broechoven de jonge zoon wijlen Jans van Broechoven, zijn broer, mede namens jonkvrouw Katherina van Broechoven, geprofest in het klooster te Haren in het graafschap Megen, heer Godert wijlen Janszoon van Broechoven, priester, Aerdt van.
Broechoven, drossaard en rentmeester van het land van Megen, en Jan de oude Janszoon van Broechoven, dat der erfcijns, hen aanbestorven van wijlen jonkvrouw Maria van Nispen, vrouw van voornoemde Jan van Broechoven. Zij kwijten dan de testamentaire executeurs van Jan van Bruheze en Heylwich Godert van Nispen in.
verband met de betaling van een erfcijns van 23 carolus gulden, die Jan en Heylwich hadden ten gunste van hun (schoon)zus Maria van Nispen. Willem Pij lij ser wordt genoemd in een vestbrief van 1juni 1535 voor schepenen van Breda compareren heer Godert van Broechoven, priester, diens moeder was wijlen jonkvrouw Maria.
meester Goderts van Nispen, met Willem van Broechoven, zijn broer, en Aert van Broechoven, drossaard van het land van Geel.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.

relatie (2)

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1490  †1554  63

tr. (ongeveer 62 jaar oud) (3) circa 1512
met

Johanna van Huekelom.


Bronnen:

1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 114)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 112)

Maria Godert van Nispen
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Maria Godert van Nispen1, ovl. voor jun 1517.

Maria Godert van Nispen.
uit een eerder huwelijk had Maria van Nispen een zoon Willem Pylyser. Dit volgt onder meer uit een Bredase vestbrief.38 Hierin worden alle wettige kinderen van Maria van Nispen genoemd, met uitzondering van Willem. Op 5 juni 1517 verschijnen voor schepenen van Breda heer Willem Pijlijser, priester en kapelaan te Breda,.
met Jan van Broechoven de jonge zoon wijlen Jans van Broechoven, zijn broer, mede namens jonkvrouw Katherina van Broechoven, geprofest in het klooster te Haren in het graafschap Megen, heer Godert wijlen Janszoon van Broechoven, priester, Aerdt van.
Broechoven, drossaard en rentmeester van het land van Megen, en Jan de oude Janszoon van Broechoven, dat der erfcijns, hen aanbestorven van wijlen jonkvrouw Maria van Nispen, vrouw van voornoemde Jan van Broechoven. Zij kwijten dan de testamentaire executeurs van Jan van Bruheze en Heylwich Godert van Nispen in.
verband met de betaling van een erfcijns van 23 carolus gulden, die Jan en Heylwich hadden ten gunste van hun (schoon)zus Maria van Nispen. Willem Pij lij ser wordt genoemd in een vestbrief van 1juni 1535 voor schepenen van Breda compareren heer Godert van Broechoven, priester, diens moeder was wijlen jonkvrouw Maria.
meester Goderts van Nispen, met Willem van Broechoven, zijn broer, en Aert van Broechoven, drossaard van het land van Geel.

tr. (Jan ongeveer 30 jaar oud) circa 1480
met

Jan van Broechoven1, zn. van Aernt Willems van Broechoven en Katelijn Scilder, geb. circa 1450, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor jun 1517, relatie (1). Hij krijgt een zoon, tr. (2) met Johanna van Huekelom. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:

1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 114)

Aernt Willems van Broechoven
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Aernt Willems van Broechoven1,2, geb. circa 1410, ovl. (79 jaar oud) te Tilburg kort voor sep 1489.

Aernt Willems van Broechoven.
Aernt van Broeckhoven werd op 12 september 1430 geëmancipeerd door zijn moeder Beatrijs, weduwe van Willem van Broekhoven. (F.W. Smulders: De Brabantse Leeuw, Jrg. 11,70-76, 1962.).
-Aernt was eigenaar van het goed "Broekhoven" (RAT, Tlb, R 258, f 14-16.), en bezat in 1440 in leen 24 bunder land, geheten het "clappend scoor" in Udenhout.
- zie scan Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 1438 intredegeld gilde, Arnt van Broechoven ende Katelijnen sinen wijve....
- zie scan Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 1489 doodschuld betaald na dood, Arnt van Broechoven in Tilborgh....

info DNL 1910 pag. 8:.
Aernt van Broechoven soen teilen Willems van Broechoven van Tyelborch, verklaart in 1440, „dat ic hebbe en besitte een leene van vier en twintich buenderen lands gelegen in de parochie van Oosterwijck ter stede geheiten dat clappend scoor in Udenhout, item noch 4 mergen broecs gelegen tot Wailwijck; In oirconden der waerheit hebbe ic Aernt van Broechoven voorz mijnen propre segel desen brieve bynnen opgedruct int jaer ons Heeren cluysent vier hondert ende viertich op ten XXVIen dach der maent van Meiije.
In 1423 verklaart Willem geheten van de Zywynde 2 mud rogge erfel. pacht uit land te Oisterwijk schuldig te zijn aan Aert geheten van Broechoven Willemszoon van Broechoven.
Zijn kinderen worden in 1483 genoemd:.
1. Jan; hij bezit in 1495 de 24 bunders land in Udenhout.
2. Joffr. Willemen.
3. Joffr. Beatrijs. Zoo als te voren reeds is gezegd, huwde zij met Gerbrand van der Coulster, in wiens geslacht het huis te Broechoven overging, als ook de 24 bunders land te Udenhout, die in 1530 op naam stonden van Adriane van Colster, een dochter van genoemden Gerbrand.

RAT, Tlb, R 258, f 14-16:.
De erfdeling van de kinderen van Aert van Broechoven en Kathelijn vond plaats voor de schepenen van Tilburg op 10 maart 1506:.
.Jan, soone wilen Aerts van Broechoven en Joffr Beatrix wed wilner Geerbrand van Coulsteren, dochter wilner Aert van Broechoven voorschr met haere kijnderen Ysebrand, Adriaena, Beatrice ende Kathelijn en metten tutor hebben erffscheijdinge ende erffdeijlinge gemaect en gedaen…. Hun vanwege de doot van wilen Aert van Broechoven ende joffr Kathelijn hun ouders, en van joffr Willeme hunne suster aengecomen en aenbestorven. Jan sal erffelijck besitten .een hove, een huis, hoff met sijne gronden, schur en halff scaapscooij…geleghen in de prochie van Tilborch ter plaetse.
geheijten Broechoven…gelegen tusschen joffr Beatrice met haere kijnderen deene sijde ende gemeijne straet….etc. Joffr Beatrice met haere wettige kijnderen sal erffelijck besitten huijs hoff en sijne grondenen met alle toebehoirten, met een hoff en halff die scaapskooij gelijck Aert van Broechoven die besatt… gelegen tussche erff Gerrit Backx deene sijde en tusschen Harshoff en Eijckenhoff.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 32 jaar oud) circa 1437
met

Katelijn Scilder, dr. van Gerit Willemse Scilder (in 1409 en 1417 borgemeester of rentmeester van Den Bosch) en Aleyt Jans van Bladel, geb. circa 1405.

Katelijn Scilder.
zij was een dochter van Gerrit Willems Scilder, schepen en rentmeester van 's-Hertogenbosch, en Aleyt Janse van Blade.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1450  †1517  66Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 112)
3.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 111)

Katelijn Scilder
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Katelijn Scilder, geb. circa 1405.

Katelijn Scilder.
zij was een dochter van Gerrit Willems Scilder, schepen en rentmeester van 's-Hertogenbosch, en Aleyt Janse van Blade.

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) circa 1437
met

Aernt Willems van Broechoven2,1, zn. van Wilhelmus van Broechoven en Jvr Beatrix (Bertradis) van Scynle, geb. circa 1410, ovl. (79 jaar oud) te Tilburg kort voor sep 1489.

Aernt Willems van Broechoven.
Aernt van Broeckhoven werd op 12 september 1430 geëmancipeerd door zijn moeder Beatrijs, weduwe van Willem van Broekhoven. (F.W. Smulders: De Brabantse Leeuw, Jrg. 11,70-76, 1962.).
-Aernt was eigenaar van het goed "Broekhoven" (RAT, Tlb, R 258, f 14-16.), en bezat in 1440 in leen 24 bunder land, geheten het "clappend scoor" in Udenhout.
- zie scan Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 1438 intredegeld gilde, Arnt van Broechoven ende Katelijnen sinen wijve....
- zie scan Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 1489 doodschuld betaald na dood, Arnt van Broechoven in Tilborgh....

info DNL 1910 pag. 8:.
Aernt van Broechoven soen teilen Willems van Broechoven van Tyelborch, verklaart in 1440, „dat ic hebbe en besitte een leene van vier en twintich buenderen lands gelegen in de parochie van Oosterwijck ter stede geheiten dat clappend scoor in Udenhout, item noch 4 mergen broecs gelegen tot Wailwijck; In oirconden der waerheit hebbe ic Aernt van Broechoven voorz mijnen propre segel desen brieve bynnen opgedruct int jaer ons Heeren cluysent vier hondert ende viertich op ten XXVIen dach der maent van Meiije.
In 1423 verklaart Willem geheten van de Zywynde 2 mud rogge erfel. pacht uit land te Oisterwijk schuldig te zijn aan Aert geheten van Broechoven Willemszoon van Broechoven.
Zijn kinderen worden in 1483 genoemd:.
1. Jan; hij bezit in 1495 de 24 bunders land in Udenhout.
2. Joffr. Willemen.
3. Joffr. Beatrijs. Zoo als te voren reeds is gezegd, huwde zij met Gerbrand van der Coulster, in wiens geslacht het huis te Broechoven overging, als ook de 24 bunders land te Udenhout, die in 1530 op naam stonden van Adriane van Colster, een dochter van genoemden Gerbrand.

RAT, Tlb, R 258, f 14-16:.
De erfdeling van de kinderen van Aert van Broechoven en Kathelijn vond plaats voor de schepenen van Tilburg op 10 maart 1506:.
.Jan, soone wilen Aerts van Broechoven en Joffr Beatrix wed wilner Geerbrand van Coulsteren, dochter wilner Aert van Broechoven voorschr met haere kijnderen Ysebrand, Adriaena, Beatrice ende Kathelijn en metten tutor hebben erffscheijdinge ende erffdeijlinge gemaect en gedaen…. Hun vanwege de doot van wilen Aert van Broechoven ende joffr Kathelijn hun ouders, en van joffr Willeme hunne suster aengecomen en aenbestorven. Jan sal erffelijck besitten .een hove, een huis, hoff met sijne gronden, schur en halff scaapscooij…geleghen in de prochie van Tilborch ter plaetse.
geheijten Broechoven…gelegen tusschen joffr Beatrice met haere kijnderen deene sijde ende gemeijne straet….etc. Joffr Beatrice met haere wettige kijnderen sal erffelijck besitten huijs hoff en sijne grondenen met alle toebehoirten, met een hoff en halff die scaapskooij gelijck Aert van Broechoven die besatt… gelegen tussche erff Gerrit Backx deene sijde en tusschen Harshoff en Eijckenhoff.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1450  †1517  66Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 112)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Gerit Willemse Scilder
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Gerit Willemse Scilder1, geb. circa 1370, in 1409 en 1417 borgemeester of rentmeester van Den Bosch, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) circa 1443.

Gerit Willemse Scilder.
Gerit Willems Schilder was in 1409 en 1417 borgemeester of rentmeester van Den Bosch en in 1413-1414 en 1422-1423 schepen. In 1443 is hij overleden. In 1405 en 1406 was hij proost van de Lieve-Vrouwebroederschap en in 1416-1417 zegde hij volgens de historicus, van de broederschap zijn lidmaatschap op, wat een unieke geste was. De broederschapsrekening geeft echter:,.
'Ontfaen van Gerit Scilder voirsinen auden scilt, dair hi hem der clerc bruederscap mede af geseyt heeft. Mer hi wil leec brueder bliven', .
Hij gaf in 1422 een huis in de Vughterstraat ten erfcijns uit. dat hij gerechtelijk had uitgewonnen, en in 1436 belastte hij een huis in die straat met een erfpacht. Aan zijn neef Claes.
Henrics Schilder verkocht hij een huis en hof aan 'die aude Dyese' en in 1433 verkocht hij vier huizen, met erven, een tuin en een aangelegen huisplaats aan de Oude Dieze naast de lakenramen, strekkende van die Buerde tot de stadsmuren, en nog drie kamers daartegenover.
Bij de Schilderspoort bezat hij een leeg erf en een hofstad. Hij gaf het in 1437 in erfcijns uit aan Rutger van Arkel voor £ l paaiments; het erf lag in een straat die liep van de.
Hinthamerstraat naar een mansio van wijlen Claes Schilder (ook naast het erfgoed van Henrick Schilder), tussen de Dieze en een straatje,.
In 1421 kocht hij het stenen huis met erf en tuin, geheten Langhdonc en gestaan aan de Markt, waar hij al een stenen huis bezat. Drie jaar later verkocht hij het weer, waarbij Goyert Claess Schilder beloofde hem over deze transactie niet te zullen lastigvallen. Tegelijk kocht hij een.
streep, grond over de Tolbrug, buiten de oude muur. Mogelijk was dat hetzelfde perceel als het kleine erf achter zijn tuin of bleek bij de Tolbrug, tussen een wilgenboom en zijn stort, dat hij in 1424 verkocht. Welk van de huizen door Gerit is bewoond, is niet duidelijk,.
Sinds 1436 was zijn adres Keizerstraat bij de  Lombardenbrug tegenover het lombardenhuis. Vlakbij,.
bij de Sint-Joriskapel in de Sint-Jorisstraat, bezat hij erven.
Te Helvoirt bezat Gerit Schilder samen met de Heilige Geest van Den Bosch minstens sinds het begin van de vijftiende eeuw de hoeve 'in Leendonck' en te Loon op Zand had hij een grote hoeve, 'Sproyssershove' genaamd, die in 1422 24 bunder werd gemeten, terwijl het huis met erf, hof en aangelag 7 topenzaad groot was. Hij belastte in 1428 zijn 'mansio quodam dicto des Proeysershoeve' met een pacht van 10 mud rogge. Later kwam het eigendom aan het klooster Mariendonk te Elshout. Hij handelde in Venloonse turf, wat blijkt uit een beloofde levering van.
'een lofbaer pleyte' in 1416.
Voorts bezat hij te Tilburg 'Tguet ter Lijnden' aan de Stokhasselt op de plaats die later Ter Linden heette. Willem Goyarts van Heyst, die vermoedelijk zijn pachter was, gaf hem in 1414 zijn runderen en kleinvee, genoemd varendegoed.
Ook te Berlicum bezat Gerit Schilder een hoeve en land: 2 bunders beemd te Lencxbroec gaf hij in 1417 in vruchtgebruik aan zijn zoon Matthijs en in 1424 verkocht hij een huis bij 'die Gharsthof' te Belveren onder Berlicum, een perceel bouwland bij de waterovergang 'Tgewal' en land te.
Middelrode.
Ten slotte bezat Gerit 7 morgen land te Cromvoirt en te Sint-Michielsgestel 'aen die Plaetse' een hotstad met hof, strekkende van de Plaats tot de Dommel, en een beemd van drie en een halve bunder te Ruimel, die hij in 1436 wilde verpachten voor 22 zester rogge Bossche maat plus het onderhoud van een stuk dijk bij 'die Valbrugge'.
Onder talloze cijnzen en pachten die Gerit trok, bevond zich een erfpacht van 7 mud rogge met acht 'ghewrachte' (gevilde) konijnen of evenveel oude groten uit onderpanden te Mierio.

Gerit Schilder trouwde in tweede echt met Heylwich Roeloffs van den Grave, zijn huisvrouw in 1438 en zijn weduwe (sinds kort) in 1445. Heylwich en haar zus Elisabeth verwierven in 1432 het vruchtgebruik in de helft van een kamer onder de trap van het gewandhuis, die zij.
terstond verkochten. Zij waren dochters van Roeloff van den Grave en Luut Goossens Cnode. Gerit en Heylwich hadden twee kinderen, die in 1439 een huis in de Vughterstraat (van de straat tot de stroom) verkochten, waarbij Goyart Schilder afzag van vernadering. De kopers beloofden, met Sint-Jan over een jaar 77 rijnsgulden en 11 £ paairnents te betalen.

In eerste echt was Gerit Schilder getrouwd met Aleyt Jans van Bladel. Haar vader was lakenkoper, zijn zonen bezaten althans delen van een vak in de lakenhal. Aleyt kreeg van de stad een lijfrente uitgekeerd tot in 1402; aangezien de betaling in 1406 blijkt te zijn gestaakt, was zij toen overleden.

tr.
met

Aleyt Jans van Bladel1, dr. van Jan van Bladel (lakenkoper in den Bosch), geb. te 's-Hertogenbosch circa 1375, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) circa 1406.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katelijn*1405     Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 112)

Aleyt Jans van Bladel
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Aleyt Jans van Bladel1, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1375, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) circa 1406.

tr.
met

Gerit Willemse Scilder1, zn. van Willem Claes Scilder (rentmeester, schepen) en Kateline Henrick Roempot, geb. circa 1370, in 1409 en 1417 borgemeester of rentmeester van Den Bosch, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) circa 1443.

Gerit Willemse Scilder.
Gerit Willems Schilder was in 1409 en 1417 borgemeester of rentmeester van Den Bosch en in 1413-1414 en 1422-1423 schepen. In 1443 is hij overleden. In 1405 en 1406 was hij proost van de Lieve-Vrouwebroederschap en in 1416-1417 zegde hij volgens de historicus, van de broederschap zijn lidmaatschap op, wat een unieke geste was. De broederschapsrekening geeft echter:,.
'Ontfaen van Gerit Scilder voirsinen auden scilt, dair hi hem der clerc bruederscap mede af geseyt heeft. Mer hi wil leec brueder bliven', .
Hij gaf in 1422 een huis in de Vughterstraat ten erfcijns uit. dat hij gerechtelijk had uitgewonnen, en in 1436 belastte hij een huis in die straat met een erfpacht. Aan zijn neef Claes.
Henrics Schilder verkocht hij een huis en hof aan 'die aude Dyese' en in 1433 verkocht hij vier huizen, met erven, een tuin en een aangelegen huisplaats aan de Oude Dieze naast de lakenramen, strekkende van die Buerde tot de stadsmuren, en nog drie kamers daartegenover.
Bij de Schilderspoort bezat hij een leeg erf en een hofstad. Hij gaf het in 1437 in erfcijns uit aan Rutger van Arkel voor £ l paaiments; het erf lag in een straat die liep van de.
Hinthamerstraat naar een mansio van wijlen Claes Schilder (ook naast het erfgoed van Henrick Schilder), tussen de Dieze en een straatje,.
In 1421 kocht hij het stenen huis met erf en tuin, geheten Langhdonc en gestaan aan de Markt, waar hij al een stenen huis bezat. Drie jaar later verkocht hij het weer, waarbij Goyert Claess Schilder beloofde hem over deze transactie niet te zullen lastigvallen. Tegelijk kocht hij een.
streep, grond over de Tolbrug, buiten de oude muur. Mogelijk was dat hetzelfde perceel als het kleine erf achter zijn tuin of bleek bij de Tolbrug, tussen een wilgenboom en zijn stort, dat hij in 1424 verkocht. Welk van de huizen door Gerit is bewoond, is niet duidelijk,.
Sinds 1436 was zijn adres Keizerstraat bij de  Lombardenbrug tegenover het lombardenhuis. Vlakbij,.
bij de Sint-Joriskapel in de Sint-Jorisstraat, bezat hij erven.
Te Helvoirt bezat Gerit Schilder samen met de Heilige Geest van Den Bosch minstens sinds het begin van de vijftiende eeuw de hoeve 'in Leendonck' en te Loon op Zand had hij een grote hoeve, 'Sproyssershove' genaamd, die in 1422 24 bunder werd gemeten, terwijl het huis met erf, hof en aangelag 7 topenzaad groot was. Hij belastte in 1428 zijn 'mansio quodam dicto des Proeysershoeve' met een pacht van 10 mud rogge. Later kwam het eigendom aan het klooster Mariendonk te Elshout. Hij handelde in Venloonse turf, wat blijkt uit een beloofde levering van.
'een lofbaer pleyte' in 1416.
Voorts bezat hij te Tilburg 'Tguet ter Lijnden' aan de Stokhasselt op de plaats die later Ter Linden heette. Willem Goyarts van Heyst, die vermoedelijk zijn pachter was, gaf hem in 1414 zijn runderen en kleinvee, genoemd varendegoed.
Ook te Berlicum bezat Gerit Schilder een hoeve en land: 2 bunders beemd te Lencxbroec gaf hij in 1417 in vruchtgebruik aan zijn zoon Matthijs en in 1424 verkocht hij een huis bij 'die Gharsthof' te Belveren onder Berlicum, een perceel bouwland bij de waterovergang 'Tgewal' en land te.
Middelrode.
Ten slotte bezat Gerit 7 morgen land te Cromvoirt en te Sint-Michielsgestel 'aen die Plaetse' een hotstad met hof, strekkende van de Plaats tot de Dommel, en een beemd van drie en een halve bunder te Ruimel, die hij in 1436 wilde verpachten voor 22 zester rogge Bossche maat plus het onderhoud van een stuk dijk bij 'die Valbrugge'.
Onder talloze cijnzen en pachten die Gerit trok, bevond zich een erfpacht van 7 mud rogge met acht 'ghewrachte' (gevilde) konijnen of evenveel oude groten uit onderpanden te Mierio.

Gerit Schilder trouwde in tweede echt met Heylwich Roeloffs van den Grave, zijn huisvrouw in 1438 en zijn weduwe (sinds kort) in 1445. Heylwich en haar zus Elisabeth verwierven in 1432 het vruchtgebruik in de helft van een kamer onder de trap van het gewandhuis, die zij.
terstond verkochten. Zij waren dochters van Roeloff van den Grave en Luut Goossens Cnode. Gerit en Heylwich hadden twee kinderen, die in 1439 een huis in de Vughterstraat (van de straat tot de stroom) verkochten, waarbij Goyart Schilder afzag van vernadering. De kopers beloofden, met Sint-Jan over een jaar 77 rijnsgulden en 11 £ paairnents te betalen.

In eerste echt was Gerit Schilder getrouwd met Aleyt Jans van Bladel. Haar vader was lakenkoper, zijn zonen bezaten althans delen van een vak in de lakenhal. Aleyt kreeg van de stad een lijfrente uitgekeerd tot in 1402; aangezien de betaling in 1406 blijkt te zijn gestaakt, was zij toen overleden.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katelijn*1405     Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Type: boek, Schrijver: Wim Cop, Uitgever: De Brabantse Leeuw (blz. 112)

Willem Claes Scilder
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Willem Claes Scilder, geb. circa 1335, rentmeester, schepen, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) circa 1406.

Willem Claes Scilder.
Willem Schilder was in 1380-1396 verschillende malen schepen van Den Bosch en in het laatste jaar van de veertiende eeuw rentmeester. Hij bezat een hoeve te Loon op Zand en wasgegoed te Heesch, in de vrijdom van Den Bosch, in Maren en in Geffen. In de laatste heerlijkheid.
bezat hij in 1387-1391 een huis dat van wijlen Jan Koe, ridder, was geweest.
Hij werd in 1397 samen met de deken van het kapittel van de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch, de rector van de Tafel van de Heilige Geest aldaar, Goessen van den Steenwege en Willem Arnt Tielkens aangewezen als executeur van het testament van de Bossche poorter Jan van Neynsel. In datzelfde jaar belastte hij zijn huis voorbij de Visbrug en een ander huis op die plaats met een.
erfcijns van £ 4.
De illustere Mariabroederschap, waarvan zijn broer Matthijs proost was, maakte in zijn woning kosten in 1359 en 1361, wellicht wegens vergaderingen of maaltijden. Willem is in 1406 overleden.
Kateline Willem Scilders wijf stierf al in 1396.

Willem had een bastaardkind verwekt uit het lichaam van Yken van der Scoteldonc.
l. Kathelyn natuurlijke dochter Willems Schilder.

tr.
met

Kateline Henrick Roempot, dr. van Henric Roempot en Hilla Wijnric Rovers van der Masen, geb. circa 1345, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) circa 1396.

Kateline Henrick Roempot.
BP 1175 f 208r 13 do 20-12-1369. .
Godefridus van Bladel droeg over aan Willelmus [?] Scilder, t.b.v. zijn vrouw Katherina dochter van Henricus Roempot, het vruchtgebruik in 1/5 deel dat aan hem en zijn vrouw Hilla dvw Henricus Roempot gekomen was na overlijden van Cristianus? en Henricus, kvw Andreas Valant, in.
(1) een erfpacht die kvw Lambertus gnd Lem Lijsen van Helvoert leveren,.
(2) een erfpacht van 2 mud rogge die de broers Arnoldus? en Henricus in Oirschot beurden,.
(3) een b-erfcijns van 3 pond ....... die waarschijnlijk gaat uit een huis en erf van ....... van den Hoernic, in Den Bosch, in de Vughterstraat,.
(4) een b-erfcijns van 3 pond pajment, gaande uit een onderpand in Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat,.
(5) een b-erfcijns van 40 schelling paijment,.
(6) een b-erfcijns van 36 schelling paijment die voornoemde broers in Gestel bij Herlaer beurden, mogelijk gaande uit een kamer met ondergrond, tussen de kamers der kooplieden, ....... ....... in Den Bosch, over de Tolbrug.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerit*1370  †1443  73


Kateline Henrick Roempot
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Kateline Henrick Roempot, geb. circa 1345, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) circa 1396.

Kateline Henrick Roempot.
BP 1175 f 208r 13 do 20-12-1369. .
Godefridus van Bladel droeg over aan Willelmus [?] Scilder, t.b.v. zijn vrouw Katherina dochter van Henricus Roempot, het vruchtgebruik in 1/5 deel dat aan hem en zijn vrouw Hilla dvw Henricus Roempot gekomen was na overlijden van Cristianus? en Henricus, kvw Andreas Valant, in.
(1) een erfpacht die kvw Lambertus gnd Lem Lijsen van Helvoert leveren,.
(2) een erfpacht van 2 mud rogge die de broers Arnoldus? en Henricus in Oirschot beurden,.
(3) een b-erfcijns van 3 pond ....... die waarschijnlijk gaat uit een huis en erf van ....... van den Hoernic, in Den Bosch, in de Vughterstraat,.
(4) een b-erfcijns van 3 pond pajment, gaande uit een onderpand in Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat,.
(5) een b-erfcijns van 40 schelling paijment,.
(6) een b-erfcijns van 36 schelling paijment die voornoemde broers in Gestel bij Herlaer beurden, mogelijk gaande uit een kamer met ondergrond, tussen de kamers der kooplieden, ....... ....... in Den Bosch, over de Tolbrug.

tr.
met

Willem Claes Scilder, zn. van Claes Scilders (schepen) en Lerya van Neynsel, geb. circa 1335, rentmeester, schepen, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) circa 1406.

Willem Claes Scilder.
Willem Schilder was in 1380-1396 verschillende malen schepen van Den Bosch en in het laatste jaar van de veertiende eeuw rentmeester. Hij bezat een hoeve te Loon op Zand en wasgegoed te Heesch, in de vrijdom van Den Bosch, in Maren en in Geffen. In de laatste heerlijkheid.
bezat hij in 1387-1391 een huis dat van wijlen Jan Koe, ridder, was geweest.
Hij werd in 1397 samen met de deken van het kapittel van de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch, de rector van de Tafel van de Heilige Geest aldaar, Goessen van den Steenwege en Willem Arnt Tielkens aangewezen als executeur van het testament van de Bossche poorter Jan van Neynsel. In datzelfde jaar belastte hij zijn huis voorbij de Visbrug en een ander huis op die plaats met een.
erfcijns van £ 4.
De illustere Mariabroederschap, waarvan zijn broer Matthijs proost was, maakte in zijn woning kosten in 1359 en 1361, wellicht wegens vergaderingen of maaltijden. Willem is in 1406 overleden.
Kateline Willem Scilders wijf stierf al in 1396.

Willem had een bastaardkind verwekt uit het lichaam van Yken van der Scoteldonc.
l. Kathelyn natuurlijke dochter Willems Schilder.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerit*1370  †1443  73Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 244)

Claes Scilders
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Claes Scilders (Schilders), geb. te 's-Hertogenbosch circa 1290, schepen, ovl. (hoogstens 81 jaar oud) voor 1371.

 • Vader:
  Claes Scilders (Schilders), geb. te 's-Hertogenbosch circa 1260, schepen, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 2 sep 1348, tr. met
 • Moeder:
  Aleijt van der Laeck, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1260, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te 's-Hertogenbosch circa 1340.

tr.
met

Lerya van Neynsel, dr. van Gerit van Neynsel (schepen van den Bosch 1323-1335) en Geertrude , geb. te 's-Hertogenbosch circa 1300, ovl. (minstens 62 jaar oud) te 's-Hertogenbosch na apr 1363.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1335  †1406  71


Lerya van Neynsel
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Lerya van Neynsel, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1300, ovl. (minstens 62 jaar oud) te 's-Hertogenbosch na apr 1363.

 • Moeder:
  Geertrude , geb. te 's-Hertogenbosch circa 1275, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 's-Hertogenbosch circa 1340.

tr.
met

Claes Scilders (Schilders), zn. van Claes Scilders (schepen) en Aleijt van der Laeck, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1290, schepen, ovl. (hoogstens 81 jaar oud) voor 1371.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1335  †1406  71


Claes Scilders
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Claes Scilders (Schilders), geb. te 's-Hertogenbosch circa 1260, schepen, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 2 sep 1348.

Claes Scilders.
Claes Schilders, geboren rond 1260, beloofde in 1306 samen met de regering van Den Bosch en honderdvijftien medepoorters van Den Bosch aan de Hertog van Brabant 5500 pond paaiments te betalen als boete voor de opstand het jaar tevoren. In 1337-1338 was hij schepen van Den Bosch. Uit zijn huis en hof (zonder plaatsaanduiding) te 's Hertogenbosch ging in 1319 een cijns van 50 schellingen aan de Heilige Geesttafel van Den Bosch. Nycholaus dictus Scilder gaf in 1339 een leeg erfgoed op het Hinthamereinde uit tegen een hertogscijns van 2 schellingen oude groten en 40 oude groten erfcijns. Voorts bezat hij een huis aan de Markt. Voor 1340 was hij cijnsplichtig uit goederen te Helvoirt, Tilburg en Oisterwijk -in het laatste dorp onder meer "de bonis int Stoct", dat deels te Moergestel lag- en in de cijnskring van Eersel. Bovendien was hij eigenaar van het goed te Dommelen, dat zijn schoondochter Leria in 1422 in erfpacht uitgaf. Blijkens het cijnsboek van het Bossche Geefhuis uit 1359 betaalde "mijn vrouwe van der Laec van Claes Scilders erve" 4 schellingen 3 penningen 1 oord uit onderpanden te Moergestel. Te Oerle bezat Claes een hoeve "ter Halver Milen" die vererfde op zijn kinderen en waaruit zijn kleindochter Truda Schilder, begijn, tegen 1400 een cijns trok. Claes Schilder of een van zijn gelijknamige zonen heeft zijn naam gegeven aan de Schilderstraat in Den Bosch. Akten uit 1400-1451 maken gewag van de steeg die van de Hinthamerstraat over de Geerlingsebrug noordwaarts naar de "mansio" (huizing) van wijlen Claes Schilder danwel wijlen Henrick Schilder liep. In 1426 blijkt dit straatje of steegje te lopen door de "Scilderpoert", in 1457 wordt een huis gesitueerd in "Claes Scilders poert" en in 1472 een ander huis in de Hinthamerstraat over de Geerlingsebrug binnen de poort van Henrick Schilder. Na een benaming "Scilderinghstraetken" in 1454 is sinds 1458 sprake van het "Scilderstraetken", de latere Schilderstraat. Wanneer Claes en Henrick Schilder daadwerkelijk eigenaars zijn geweest van hun mansio, is onbekend. Wel bleef ook in latere generaties de familie in het straatje aanwezig. Gerit Schilder belastte in 1434 een leeg erf bij de "Scilderspoert", strekkende van het straatje tot de stroom van de Dieze, met een erfcijns van 6 oude schilden Frans geld, en verwierf in het straatje in 1435 een hofstad, die hij in erfcijns om 7 pond paaiments uitgaf en later terugkreeg. Willem Schilder kocht er in 1450 een huis, dat zijn erfgenamen in 1476 nog bezaten. Claes wordt in akten uit 1369 en later vermeld als Nycholaus Scilder senior, de overleden vader van Nycholaus Scilder junior. Dat is verwarrend, omdat in 1369 en nadien het onderscheid tussen oude Claes en jonge Claes Schilder op zijn twee zonen sloeg. De jongste van deze zonen had ook weer twee kinderen Claes, die zich echter onderscheidden in een wettige en een illegitieme zoon. Misschien mag Claes worden geïdentificeerd met de man die samen met zijn vrouw Aleyt en hun dochter Baerta een jaargetijde in de Sint-Janskerk had.
Gegoed te 's-Hertogenbosch, Helvoirt, Tilburg, Eersel, Moergestel, Oerle en Oisterwijk.

tr.
met

Aleijt van der Laeck, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1260, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te 's-Hertogenbosch circa 1340.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1290 's-Hertogenbosch †1371  81


Aleijt van der Laeck
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Aleijt van der Laeck, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1260, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te 's-Hertogenbosch circa 1340.

tr.
met

Claes Scilders (Schilders), geb. te 's-Hertogenbosch circa 1260, schepen, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 2 sep 1348.

Claes Scilders.
Claes Schilders, geboren rond 1260, beloofde in 1306 samen met de regering van Den Bosch en honderdvijftien medepoorters van Den Bosch aan de Hertog van Brabant 5500 pond paaiments te betalen als boete voor de opstand het jaar tevoren. In 1337-1338 was hij schepen van Den Bosch. Uit zijn huis en hof (zonder plaatsaanduiding) te 's Hertogenbosch ging in 1319 een cijns van 50 schellingen aan de Heilige Geesttafel van Den Bosch. Nycholaus dictus Scilder gaf in 1339 een leeg erfgoed op het Hinthamereinde uit tegen een hertogscijns van 2 schellingen oude groten en 40 oude groten erfcijns. Voorts bezat hij een huis aan de Markt. Voor 1340 was hij cijnsplichtig uit goederen te Helvoirt, Tilburg en Oisterwijk -in het laatste dorp onder meer "de bonis int Stoct", dat deels te Moergestel lag- en in de cijnskring van Eersel. Bovendien was hij eigenaar van het goed te Dommelen, dat zijn schoondochter Leria in 1422 in erfpacht uitgaf. Blijkens het cijnsboek van het Bossche Geefhuis uit 1359 betaalde "mijn vrouwe van der Laec van Claes Scilders erve" 4 schellingen 3 penningen 1 oord uit onderpanden te Moergestel. Te Oerle bezat Claes een hoeve "ter Halver Milen" die vererfde op zijn kinderen en waaruit zijn kleindochter Truda Schilder, begijn, tegen 1400 een cijns trok. Claes Schilder of een van zijn gelijknamige zonen heeft zijn naam gegeven aan de Schilderstraat in Den Bosch. Akten uit 1400-1451 maken gewag van de steeg die van de Hinthamerstraat over de Geerlingsebrug noordwaarts naar de "mansio" (huizing) van wijlen Claes Schilder danwel wijlen Henrick Schilder liep. In 1426 blijkt dit straatje of steegje te lopen door de "Scilderpoert", in 1457 wordt een huis gesitueerd in "Claes Scilders poert" en in 1472 een ander huis in de Hinthamerstraat over de Geerlingsebrug binnen de poort van Henrick Schilder. Na een benaming "Scilderinghstraetken" in 1454 is sinds 1458 sprake van het "Scilderstraetken", de latere Schilderstraat. Wanneer Claes en Henrick Schilder daadwerkelijk eigenaars zijn geweest van hun mansio, is onbekend. Wel bleef ook in latere generaties de familie in het straatje aanwezig. Gerit Schilder belastte in 1434 een leeg erf bij de "Scilderspoert", strekkende van het straatje tot de stroom van de Dieze, met een erfcijns van 6 oude schilden Frans geld, en verwierf in het straatje in 1435 een hofstad, die hij in erfcijns om 7 pond paaiments uitgaf en later terugkreeg. Willem Schilder kocht er in 1450 een huis, dat zijn erfgenamen in 1476 nog bezaten. Claes wordt in akten uit 1369 en later vermeld als Nycholaus Scilder senior, de overleden vader van Nycholaus Scilder junior. Dat is verwarrend, omdat in 1369 en nadien het onderscheid tussen oude Claes en jonge Claes Schilder op zijn twee zonen sloeg. De jongste van deze zonen had ook weer twee kinderen Claes, die zich echter onderscheidden in een wettige en een illegitieme zoon. Misschien mag Claes worden geïdentificeerd met de man die samen met zijn vrouw Aleyt en hun dochter Baerta een jaargetijde in de Sint-Janskerk had.
Gegoed te 's-Hertogenbosch, Helvoirt, Tilburg, Eersel, Moergestel, Oerle en Oisterwijk.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1290 's-Hertogenbosch †1371  81


Gerit van Neynsel
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Gerit van Neynsel, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1270, schepen van den Bosch 1323-1335, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 's-Hertogenbosch in 1335.

Gerit van Neynsel.
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat = Johannes genaamd Lysscep, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van £ 10 gevestigd t.b.v. Gerardus van Neynsel, poorter van Den Bosch, t.b.v. de aalmoes (elemosina) gesticht in het testament van wijlen Marcilius van Keulen (De Colonia), op voorwaarde, dat de erfgenamen van Gerardus deze erfcijns zullen heffen en zullen besteden aan lakens en schoenen en deze op advies van de prior van de Predikheren en de gardiaan van de Minderbroeders zullen aanwenden tot heil van Marcilius, onlangs overleden, conform diens testament.
Onderpand: huis en erf van wijlen Gerardus van Uden in de Hinthamerstraat naast het huis van de vrouwe van Wijtvlyet, aan weerszijden van het water. Nr 175 | 22 februari 1329.

Uitgifte huis Orthenstraat/Hoge Steenweg = Johannes van Endhoven echtgenoot van Katherina dochter van wijlen Gerardus van Neynsel heeft 1/14 deel van een huis en erf en een erfgoed in de Orthenstraat uitgegeven aan Arnoldus Ysebout tegen de hertogscijns en een erfcijns van 50 schelling.
In dorso: aen den Hogen Steenwech. N.B.: mogelijk behoort dit stuk niet tot het archief van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Nr 256a | 29 september 1342.

HG-tafel Den Bosch Regesten:.
559. 1365, 21 april = Overdracht erfcijns erfgoederen Hinthamerstraat.
Mathias Scilder priester en erfgenaam v.w. Gerardus van Neynsel draagt over aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest; van: erfcijns £ 10; uit: huis met alle toebehoren in de Hinthamerstraat aan weerszijden van het water naast het erfgoed van de vrouwe Wytvliet; voorw.: na de dood van Mathias zal de Tafel dit besteden tot het heil van de ziel v.w. Marcelius van Keulen aan de armen; bijzonderheden deze erfcijns is aan Gerardus van Neynsel (zie nr. 175) verkocht ten behoeve van de Elemosina van Marcelius van Keulen.

 • Vader:
  Henrick van Neynsel, zn. van Jan van Neynsel ridder (schepen van 's-Hertogenbosch van 128 tot 1274) en Baerte (Bertha) , geb. circa 1250, schepen 1279 in 's-Hertogenbosch, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1309, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) circa 1275 met

tr.
met

Geertrude , geb. te 's-Hertogenbosch circa 1275, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 's-Hertogenbosch circa 1340.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lerya*1300 's-Hertogenbosch †1363 's-Hertogenbosch 62


Geertrude
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Geertrude , geb. te 's-Hertogenbosch circa 1275, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 's-Hertogenbosch circa 1340.

tr.
met

Gerit van Neynsel, zn. van Henrick van Neynsel (schepen 1279 in 's-Hertogenbosch) en Lerya van Berckel, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1270, schepen van den Bosch 1323-1335, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 's-Hertogenbosch in 1335.

Gerit van Neynsel.
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat = Johannes genaamd Lysscep, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van £ 10 gevestigd t.b.v. Gerardus van Neynsel, poorter van Den Bosch, t.b.v. de aalmoes (elemosina) gesticht in het testament van wijlen Marcilius van Keulen (De Colonia), op voorwaarde, dat de erfgenamen van Gerardus deze erfcijns zullen heffen en zullen besteden aan lakens en schoenen en deze op advies van de prior van de Predikheren en de gardiaan van de Minderbroeders zullen aanwenden tot heil van Marcilius, onlangs overleden, conform diens testament.
Onderpand: huis en erf van wijlen Gerardus van Uden in de Hinthamerstraat naast het huis van de vrouwe van Wijtvlyet, aan weerszijden van het water. Nr 175 | 22 februari 1329.

Uitgifte huis Orthenstraat/Hoge Steenweg = Johannes van Endhoven echtgenoot van Katherina dochter van wijlen Gerardus van Neynsel heeft 1/14 deel van een huis en erf en een erfgoed in de Orthenstraat uitgegeven aan Arnoldus Ysebout tegen de hertogscijns en een erfcijns van 50 schelling.
In dorso: aen den Hogen Steenwech. N.B.: mogelijk behoort dit stuk niet tot het archief van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Nr 256a | 29 september 1342.

HG-tafel Den Bosch Regesten:.
559. 1365, 21 april = Overdracht erfcijns erfgoederen Hinthamerstraat.
Mathias Scilder priester en erfgenaam v.w. Gerardus van Neynsel draagt over aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest; van: erfcijns £ 10; uit: huis met alle toebehoren in de Hinthamerstraat aan weerszijden van het water naast het erfgoed van de vrouwe Wytvliet; voorw.: na de dood van Mathias zal de Tafel dit besteden tot het heil van de ziel v.w. Marcelius van Keulen aan de armen; bijzonderheden deze erfcijns is aan Gerardus van Neynsel (zie nr. 175) verkocht ten behoeve van de Elemosina van Marcelius van Keulen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lerya*1300 's-Hertogenbosch †1363 's-Hertogenbosch 62


Henrick van Neynsel
in
Kwartierstaat van Jasper Pierik

Henrick van Neynsel, geb. circa 1250, schepen 1279 in 's-Hertogenbosch, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1309.

Henrick van Neynsel.
Hij was gehuwd met Leeria, met wie hij een jaargetijde stichtte in de Sint-Janskerk. In het lakenhuis bezat hij een stal of vak, dat via zijn zoon Wellen vererfde op zijn kleindochter Leria van Neynsel.

 • Vader:
  Jan van Neynsel ridder, zn. van Aernt van Neynsel en Hadewich , geb. te Nijnsel circa 1223, schepen van 's-Hertogenbosch van 128 tot 1274, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 1274, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1245 met
 • Moeder:
  Baerte (Bertha) , geb. te Nijnsel circa 1225, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Nijnsel circa 1285.

tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) circa 1275
met

Lerya van Berckel, dr. van Gerard van Berckel en Thola , geb. te 's-Hertogenbosch circa 1250, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te 's-Hertogenbosch circa 1310.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerit*1270 's-Hertogenbosch †1335 's-Hertogenbosch 65