Genealogische website van Cees Hagenbeek
Theodorus Hagenbeek
Theodorus Hagenbeek, geb. den Haag op 11 mrt 1806 NGV Microfiches Mormonen page 24, 362 G.A. den Haag No 359, blz 430, militair Militaire Archieven 2.13.09 Inventarisnr 665A Klapper op namen die vanuit Harderwijk vertrokken zijn naar Indonesië A.R.A. studiezaal I, ovl. Pasoeroean op 22 sep 1877 Collectie Blois van Treslong Prins Volgens Landsarchief te Batavia is Theodorus op 21 September 1877 overleden,
, Collectie Blois van Treslong Prins. Opgave van de gegevens in de collectie van het Landsarchief te Batavia In 1825 als militair uit Rotterdam naar Nederlandsch Oost Indië vertrokken. Hij maakte de Java-oorlog mee (1825 - 1830) en kreeg daarvoor de bronzen medaille. Doopgetuigen: le parain Theodorus de Groot, la marain Anna Elisabeth Hagenbeek.

relatie
met

Fomie ,
, Deze Indonesische vrouw is in ieder geval de moeder van Theodorus Louis.

Uit deze relatie 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1832 Semarang    
Carel*1834 Soerabaja †1835 Soerabaja 0
Ferdinand*1836 Soerabaja †1881 Probolinggo 44
Hendrika*1839 Pasoeroean †1894 Pasoeroean 54
Wilhelmina*1841 Pasoeroean †1888 Probolinggo 46
Theodorus*1846 Malang †1894 Probolinggo 47
Cornelia*1849 Pasoeroean †1851 Pasoeroean 1
Dirk*1855 Pasoeroean †1909 Loemadjang 54
Franciscus*1855 Pasoeroean †1905 Loemadjang 50
10 Henriëtte Pasoeroean    13 
11 Pauline*1863 Sroeni †1932 Probolinggo 68


Fomie
Fomie ,
, Deze Indonesische vrouw is in ieder geval de moeder van Theodorus Louis.

relatie
met

Theodorus Hagenbeek, zn. van Frans Hagenbeuk (kleermaker) en Hendrina van Honstede, geb. den Haag op 11 mrt 1806 NGV Microfiches Mormonen page 24, 362 G.A. den Haag No 359, blz 430, militair Militaire Archieven 2.13.09 Inventarisnr 665A Klapper op namen die vanuit Harderwijk vertrokken zijn naar Indonesië A.R.A. studiezaal I, ovl. Pasoeroean op 22 sep 1877 Collectie Blois van Treslong Prins Volgens Landsarchief te Batavia is Theodorus op 21 September 1877 overleden,
, Collectie Blois van Treslong Prins. Opgave van de gegevens in de collectie van het Landsarchief te Batavia In 1825 als militair uit Rotterdam naar Nederlandsch Oost Indië vertrokken. Hij maakte de Java-oorlog mee (1825 - 1830) en kreeg daarvoor de bronzen medaille. Doopgetuigen: le parain Theodorus de Groot, la marain Anna Elisabeth Hagenbeek.

Uit deze relatie 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1832 Semarang    
Carel*1834 Soerabaja †1835 Soerabaja 0
Ferdinand*1836 Soerabaja †1881 Probolinggo 44
Hendrika*1839 Pasoeroean †1894 Pasoeroean 54
Wilhelmina*1841 Pasoeroean †1888 Probolinggo 46
Theodorus*1846 Malang †1894 Probolinggo 47
Cornelia*1849 Pasoeroean †1851 Pasoeroean 1
Dirk*1855 Pasoeroean †1909 Loemadjang 54
Franciscus*1855 Pasoeroean †1905 Loemadjang 50
10 Henriëtte Pasoeroean    13 
11 Pauline*1863 Sroeni †1932 Probolinggo 68


Pieter Hagenbeek
Pieter Hagenbeek, geb. Semarang op 1 mei 1832, KNIL-militair geweermaker,
, Uit het stamboek bij het Departement van Oorlog nr. 41208 blijkt dat hij van 1896 tot 1898 in de Atjeh oorlog voor belangrijke krijgsverrichtingen een onderscheiding heeft gekregen. In 1901 wordt hij bevorderd tot scherpschutter en in 1902 werd teruggesteld tot gewoon schutter. Op 14 januari 1903 wordt hem de Bronzen medaille toegekend. Later wordt hem een certificaat van goed gdrag onthouden en wordt zijn dienstverband met slechts twee jaar verlengd. Op 31 januari 1907 verlaat hij de militaire dienst in Djokjakarta.

relatie
met

Dalina .

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1878 Djokjakarta    
Alexander*1880 Djokjakarta †1919 Djokjakarta 39


Carel Louis Hagenbeek
Carel Louis Hagenbeek, geb. Soerabaja op 23 okt 1834, ovl. Soerabaja op 17 okt 1835.


Ferdinand Jacobus Franciscus Hagenbeek
Ferdinand Jacobus Franciscus Hagenbeek, geb. Soerabaja op 4 aug 1836, Klerk Staatsspoorwegen, ovl. Probolinggo op 26 jan 1881 NGV Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden van Europeanen op Java Mr . P.C. Blois van Treslong Prins Deel II, blz. 315.

relatie
met

NN.09.

Uit deze relatie 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janus     
Frederik*1870 Djokjakarta †1945 Metrojudan Djokjakarta, Singosemito 74
NN Djokjakarta    
Arnold Djokjakarta    
Martha     
Jacob*1885 Poerworedjo †1945 Djokjakarta 5911 


Hendrika Theodora Hagenbeek
Hendrika Theodora Hagenbeek, geb. Pasoeroean op 26 mrt 1839, ovl. Pasoeroean op 21 mrt 1894.


Wilhelmina Johanna Hagenbeek
Wilhelmina Johanna Hagenbeek, geb. Pasoeroean op 19 sep 1841, ovl. Probolinggo op 24 jun 1888.

tr. Pasoeroean op 7 jan 1867
met

Eugen Victor Natalis Zuther


Theodorus Louis Hagenbeek
Theodorus Louis Hagenbeek, geb. Malang op 16 mrt 1846, empl. suikerwerkfabriek, ovl. Probolinggo op 22 feb 1894 Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia,
, Landsarchief te Batavia. Sergeant majoor bij de KNIL, daarna employé op onderneming Danieredjo te Pasirian en tenslotte tuinemployé suikerfabriek Soekodono te Loemadjang in Oost Java.

tr. (1) Probolinggo op 22 nov 1883
met

Maria Helena Albertina Beer, dr. van Christiaan Beer en Carolina Diederiksz, geb. Semarang op 23 feb 1856, ovl. Loemadjang op 26 jul 1945 Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia, relatie (2) met Louis Christiaan Albert Joosten. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1884 Djember op de Koffieonderneming †1981 Eindhoven 96
Albert*1887 Loemadjang †1893 Loemadjang 6
Theodora*1889 Loemadjang †1967 Leersum 78
Theodorus*1894 Loemadjang †1969 Djember 75

relatie (2)
met

NN.06,
, Indonesische vrouw.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoinette     


Eugen Victor Natalis Zuther
Eugen Victor Natalis Zuther.

tr. Pasoeroean op 7 jan 1867
met

Wilhelmina Johanna Hagenbeek, dr. van Theodorus Hagenbeek (militair) en Fomie , geb. Pasoeroean op 19 sep 1841, ovl. Probolinggo op 24 jun 1888


Maria Helena Albertina Beer
Maria Helena Albertina Beer, geb. Semarang op 23 feb 1856, ovl. Loemadjang op 26 jul 1945 Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia.

tr. (1) Probolinggo op 22 nov 1883
met

Theodorus Louis Hagenbeek, zn. van Theodorus Hagenbeek (militair) en Fomie , geb. Malang op 16 mrt 1846, empl. suikerwerkfabriek, ovl. Probolinggo op 22 feb 1894 Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia,
, Landsarchief te Batavia. Sergeant majoor bij de KNIL, daarna employé op onderneming Danieredjo te Pasirian en tenslotte tuinemployé suikerfabriek Soekodono te Loemadjang in Oost Java, relatie (2) met NN.06. Uit deze relatie een dochter.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1884 Djember op de Koffieonderneming †1981 Eindhoven 96
Albert*1887 Loemadjang †1893 Loemadjang 6
Theodora*1889 Loemadjang †1967 Leersum 78
Theodorus*1894 Loemadjang †1969 Djember 75

relatie (2)
met

Louis Christiaan Albert Joosten


Albert Theodoor Hagenbeek
Albert Theodoor Hagenbeek, geb. Loemadjang op 26 mei 1887, ovl. Loemadjang op 28 jul 1893 Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia.


Theodora Anna Hagenbeek
Theodora Anna Hagenbeek, geb. Loemadjang op 31 aug 1889, ovl. Leersum op 6 okt 1967,
, Landsarchief te Batavia Th. A. Hagenbeek, huisvrouw van Herman Swens te Loemadjang, melkerij in 1917.

relatie (1)
met

Herman Swens, geb. Loemadjang op 10 aug 1881 Loemadjang B.S. akte RA 1888 (erkenning), Adm. tabaksond.

Uit deze relatie 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albertina*1907 Loemadjang    
Hortense*1909 Loemadjang    
Johannes*1911 Loemadjang    
Johanna*1916 Loemadjang †1951  34

tr. (2) Loemadjang op 1 jul 1921 Loemadjang B.S. huw.akte nr.5/1921
met

Jan Swens, geb. Pasoeroean op 13 jun 1879, landbouwer, ovl. Loemadjang op 14 okt 1960 Loemadjang B.S. overl.akte nr.3/1960


Willem Hagenbeek
Willem Hagenbeek, geb. Djember op de Koffieonderneming op 22 sep 1884, Employe suikerfabriek Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia Willem 20 jaar oud employe suikerfabriek Boedoean bij Pondowoso, ovl. Eindhoven op 6 mei 1981,
, Landsarchief te Batavia: Op 20 jarige leeftijd werkt hij bij de suikerfabriek Boedoean bij Pondowoso In tegenstelling tot andere gegevens zou hij getrouwd zijn op 16 October 1904 te Badoean. Hij is geboren op de koffieonderneming "Kedaton".

tr. (1) Loemadjang, Pasoeroen op 23 dec 1904 Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia Huwelijk op 16 October 1904 te Badoean; klopt niet met andere vermelding
met

Louise Apon, dr. van Fredericus Aurelius Apon en Radjenem , geb. Madioen op 15 mrt 1886, ovl. Bandung, West Java op 21 apr 1948,
, Haar eerste twee kinderen Pauline en Edward zijn geboren toen zij formeel nog getrouwd was met Willem Hagenbeek. Ze heeft in totaal zes kinderen gekregen bij Joseph Schwab, relatie (2) met Joseph Schwab. Uit deze relatie 6 kinderen, relatie (3) met Otto Wijnand Berg, ovl. Bandung op 21 apr 1948. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aurora*1905 Wonokoro, afd. Tampoersari    
Loes*1906 Wonokoio, afd. Tampoersari    
Eleonore*1908 Soerabaja    

relatie (2)
met

Raminah ,
, Willem Hagenbeek had een verhouding met deze Indonesische vrouw en zij hadden een doodgeboren kind.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     

tr. (3) Malang op 28 dec 1934
met

Resningati Kongsam, dr. van Napdi Kongsam en Bingah , geb. Modjowarno op 13 dec 1916, ovl. Eindhoven op 10 jul 1977,
, Deze Indonesische vrouw had 5 kinderen bij Willem Hagenbeek. Haar oorspronkelijke naam luidde Kong Sa. Later heeft ze de naam Resningati aangenomen.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Constance*1935 Solo, zendingsziekenhuis DjSbrSs    
Ardjoeno*1940 Poerworedjo †1973 Geleen 32
Herman*1944 Wonokerso †2016  72
Theodorus*1947 Malang †2007 Liempde 59
Albertina*1952 Semarang    

tr. (4)
met

Annie Marie Hekking, ovl. Eindhoven op 23 okt 1986,
, Annie Marie Hekking kwam in september 1978, na het overlijden van Resningati Kongsam, uit Indonesië naar Eindhoven om voor Willem Hagenbeek te zorgen. Later trouwde Willem Hagenbeek met Annie Marie


Theodorus Franciscus Hagenbeek
Theodorus Franciscus Hagenbeek, geb. Loemadjang op 3 apr 1894 Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia, ovl. Djember op 15 apr 1969.

relatie
met

Bina .

Uit deze relatie 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia*1922 Poerwodadi    
Leo*1924 Pare (bij Kediri) †1933 Soerabaja 8
Victorine*1926 Pare (bij Kediri)    
Elizabeth*1928 Pasirian (bij Tempeh) Oost Java    
Victor*1930 Tanggoel    
Lola*1932 Loemadjang    
Christiaan*1934 Tanggoel    
Ernestine*1938 Probolinggo    


Cornelia Agnes Hagenbeek
Cornelia Agnes Hagenbeek, geb. Pasoeroean op 24 sep 1849, ovl. Pasoeroean op 27 mrt 1851.


Dirk Hendrik Hagenbeek
Dirk Hendrik Hagenbeek, geb. Pasoeroean op 24 feb 1855, Broodbakker te Kraksaan Probolingo, ovl. Loemadjang op 8 mrt 1909 Landsarchief te Batavia Dirk Hendrik is op 2 April overleden te Djatiroto,
, Volgens het Landsarchief te Batavia is Dirk Hendrik overleden op 2 April 1909 te Pjatoroto en was zijn beroep kastelein. Zij hebben een pleegzoon die op 29 Sep 1916 bij verzoek nr.78 vraagt de naam Hagenbeek te mogen aannemen. M.A.E. Hagenbeek-Stavers wordt daarbij genoemd op in 1917 (Fam Hagenbeek 1394). De pleegzoon heet Jan. Heeft een kleindochter Trees Eisinger.

tr. Probolinggo op 30 jan 1909
met

Mary Anne Elisabeth Stavers, dr. van William Stavers en Francis Dawson, geb. Mojokerta op 8 dec 1854.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1885 Probolinggo †1961 Krimpen a/d IJssel 76


Franciscus Karel Hendrik Hagenbeek
Franciscus Karel Hendrik Hagenbeek, geb. Pasoeroean op 17 nov 1855, Tuinemploye Collectie Blois van Treslong Prins Landsarchief te Batavia Tuinemploye in 1891 te Soekodono (Loemadjang), ovl. Loemadjang op 21 dec 1905,
, Landsarchief te Batavia. Tuinemployé te Soekodono (Loemadjang) Dit moet gecheckt worden omdat hij ook nog in 1909 vermeld wordt of dat het een andere Frans Hagenbeek betreft. Hij bezat te Loemadjang een perceel, verponding nr.12. Hij was reeds dood op 1 Sep 1919. De moeder, de Indonesische vrouw Makienam was voogdes over zijn kinderen. De belasting van de verponding was 22.50 s'jaars.

tr. op 7 dec 1894
met

Makienem .

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cato*1893 Loemadjang    
Susanna*1900 Loemadjang    
Louise*1903 Loemadjang    


Henriëtte Christina Hagenbeek
Henriëtte Christina Hagenbeek, geb. Pasoeroean.

tr. Pasoeroean op 26 jun 1875
met

Robert Charles Baron, geb. Boelecomba op 8 nov 1854, ovl. Serang op 11 sep 1897,
, Had bij Henriette Christina 13 kinderen Er moet nog een dochter geboren zijn tussen 6-13 Februari 1884, te Bangkallan zie ANF 1884, CD-rom pag. 271.

Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henriëtte*1892 Serang    
Henri*1896 Serang    
Fernand*1897 Serang †1897  0