Genealogische website van Cees Hagenbeek
Hendrikien Willems
Hendrikien Willems, geb. Apeldoorn circa 1678.

tr. Apeldoorn circa 1699
met

Jacob Sebus Kuipers, geb. circa 1674.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1705 Apeldoorn    


Hendrik Wassink
Hendrik Wassink, ged. Hengelo op 16 mrt 1757, tuinman, werkman, dagloner, ovl. Terwolde op 19 jan 1835,
, . dat Hendrik Wassink geboren te Wilp in deze gemeente daghuurder weduwenaar van Jenneken Wagenvoorde en eerst gehuwd geweest met Willemina Hendriks zoon van Gerrit Wassink en Johanna Hendriks op den negentienden dezer des namiddags ten twee uren ten huize van Jannes de Graaf in letter A. no. 25 te Terwolde in deze gemeente en wonende aldaar in den ouderdom vaan achtenzeventig jaren is overleden, zoon van (?) Gerrit Hendriks Wassing en Johanna Josephs
Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hendrik Wassink overleden te Terwolde den 19 Januari 1835 in het huis Litt. A. no. 25.
Wij ondergetekenden Willemina Wassink gehuwd met Jannes de Graaf, en Gerrit Jan Wassink werklieden wonende te Terwolde, in kwaliteit van meerderjarige kinderen van de overledene, verklaren: dat Hendrik Wassink onze vader overleden te Terwolde den negentienden januarij agtienhonderdvijfendertig deszelfs nalatenschap door ons zijne kinderen gerfd wordt, die domicilie kiezen ten sterfhuize te Terwolde, verklaren voorts dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden.
Dat eindelijk door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan.
Terwolde den 21 April 1835. (wg) W. Wassink, J.D. Graaf, G.J. Wassink. NB: Het is opmerkelijk dat deze aangifte werd gedaan door n kind uit het eerste huwelijk en n kind uit het tweede huwelijk; de overige kinderen, die ook mederfgenamen waren, worden niet genoemd.
Ondertrouwd te Wilp 24 sep 1784, Wilp 1784: Den 24 sept. zijn ingeschreven Hendrik Gerrits j.m. zoon van Gerrit Henriks Wassing en Johanna Josephs onder Wilp, en Willemina Hendriks j.d. van wijlen Hendrik Willems en Teuntje Harms nu onder Wilp dog geboortig van Diepenveen. Zijn hier den 10 Oct. nadat zij hunne drie zondagse proclamatien gehadt hebben in den Echt ingezegent.
Gehuwd te Wilp 10 okt 1784 met:
Willemina Hendriks, alias: Wilhelmina Derks, geb. te Diepenveen, ged. te Colmschate 24 mrt 1754, Colmschate 24-3-1754: Hendrick Wilms in het Veld in Rande, Teune Harms, Willemine, ovl. te Wilp 15 jan 1797, Wilp 15-1-1797: de huisvrouw van Hendrik Wassink op Kostverloren, begr. te Wilp 20 jan 1797, dochter van Hendrik Willems Lavarne en Teune Harms.

tr. (1) Wilp op 19 mrt 1797, huwelijkse voorwaarden 24-2-1797 te Voorst
met

Jenneken Wagenvoort, dr. van Jan (Johannes) Wagenvoort en Anna (Johanna) Dotterkamp, ged. Deventer op 15 nov 1778, ovl. Zutphen op 22 mei 1833.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemina*1798 Wilp 1873 Terwolde 75

tr. (2) Wilp op 10 okt 1784
met

Willemina Hendriks.

Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Jenneken Wagenvoort
Jenneken Wagenvoort, ged. Deventer op 15 nov 1778, ovl. Zutphen op 22 mei 1833.

tr. Wilp op 19 mrt 1797, huwelijkse voorwaarden 24-2-1797 te Voorst
met

Hendrik Wassink, zn. van Gerrit Hendriks Wassink en Johanna Josephs Scheer, ged. Hengelo op 16 mrt 1757, tuinman, werkman, dagloner, ovl. Terwolde op 19 jan 1835,
, .. dat Hendrik Wassink geboren te Wilp in deze gemeente daghuurder weduwenaar van Jenneken Wagenvoorde en eerst gehuwd geweest met Willemina Hendriks zoon van Gerrit Wassink en Johanna Hendriks op den negentienden dezer des namiddags ten twee uren ten huize van Jannes de Graaf in letter A. no. 25 te Terwolde in deze gemeente en wonende aldaar in den ouderdom vaan achtenzeventig jaren is overleden, zoon van (?) Gerrit Hendriks Wassing en Johanna Josephs
Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hendrik Wassink overleden te Terwolde den 19 Januari 1835 in het huis Litt. A. no. 25.
Wij ondergetekenden Willemina Wassink gehuwd met Jannes de Graaf, en Gerrit Jan Wassink werklieden wonende te Terwolde, in kwaliteit van meerderjarige kinderen van de overledene, verklaren: dat Hendrik Wassink onze vader overleden te Terwolde den negentienden januarij agtienhonderdvijfendertig deszelfs nalatenschap door ons zijne kinderen gerfd wordt, die domicilie kiezen ten sterfhuize te Terwolde, verklaren voorts dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden.
Dat eindelijk door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan.
Terwolde den 21 April 1835. (wg) W. Wassink, J.D. Graaf, G.J. Wassink. NB: Het is opmerkelijk dat deze aangifte werd gedaan door n kind uit het eerste huwelijk en n kind uit het tweede huwelijk; de overige kinderen, die ook mederfgenamen waren, worden niet genoemd.
Ondertrouwd te Wilp 24 sep 1784, Wilp 1784: Den 24 sept. zijn ingeschreven Hendrik Gerrits j.m. zoon van Gerrit Henriks Wassing en Johanna Josephs onder Wilp, en Willemina Hendriks j.d. van wijlen Hendrik Willems en Teuntje Harms nu onder Wilp dog geboortig van Diepenveen. Zijn hier den 10 Oct. nadat zij hunne drie zondagse proclamatien gehadt hebben in den Echt ingezegent.
Gehuwd te Wilp 10 okt 1784 met:
Willemina Hendriks, alias: Wilhelmina Derks, geb. te Diepenveen, ged. te Colmschate 24 mrt 1754, Colmschate 24-3-1754: Hendrick Wilms in het Veld in Rande, Teune Harms, Willemine, ovl. te Wilp 15 jan 1797, Wilp 15-1-1797: de huisvrouw van Hendrik Wassink op Kostverloren, begr. te Wilp 20 jan 1797, dochter van Hendrik Willems Lavarne en Teune Harms, tr. (2) met Willemina Hendriks. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemina*1798 Wilp 1873 Terwolde 75


Willemina Hendriks
Willemina Hendriks.

tr. Wilp op 10 okt 1784
met

Hendrik Wassink, zn. van Gerrit Hendriks Wassink en Johanna Josephs Scheer, ged. Hengelo op 16 mrt 1757, tuinman, werkman, dagloner, ovl. Terwolde op 19 jan 1835,
, .. dat Hendrik Wassink geboren te Wilp in deze gemeente daghuurder weduwenaar van Jenneken Wagenvoorde en eerst gehuwd geweest met Willemina Hendriks zoon van Gerrit Wassink en Johanna Hendriks op den negentienden dezer des namiddags ten twee uren ten huize van Jannes de Graaf in letter A. no. 25 te Terwolde in deze gemeente en wonende aldaar in den ouderdom vaan achtenzeventig jaren is overleden, zoon van (?) Gerrit Hendriks Wassing en Johanna Josephs
Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hendrik Wassink overleden te Terwolde den 19 Januari 1835 in het huis Litt. A. no. 25.
Wij ondergetekenden Willemina Wassink gehuwd met Jannes de Graaf, en Gerrit Jan Wassink werklieden wonende te Terwolde, in kwaliteit van meerderjarige kinderen van de overledene, verklaren: dat Hendrik Wassink onze vader overleden te Terwolde den negentienden januarij agtienhonderdvijfendertig deszelfs nalatenschap door ons zijne kinderen gerfd wordt, die domicilie kiezen ten sterfhuize te Terwolde, verklaren voorts dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden.
Dat eindelijk door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan.
Terwolde den 21 April 1835. (wg) W. Wassink, J.D. Graaf, G.J. Wassink. NB: Het is opmerkelijk dat deze aangifte werd gedaan door n kind uit het eerste huwelijk en n kind uit het tweede huwelijk; de overige kinderen, die ook mederfgenamen waren, worden niet genoemd.
Ondertrouwd te Wilp 24 sep 1784, Wilp 1784: Den 24 sept. zijn ingeschreven Hendrik Gerrits j.m. zoon van Gerrit Henriks Wassing en Johanna Josephs onder Wilp, en Willemina Hendriks j.d. van wijlen Hendrik Willems en Teuntje Harms nu onder Wilp dog geboortig van Diepenveen. Zijn hier den 10 Oct. nadat zij hunne drie zondagse proclamatien gehadt hebben in den Echt ingezegent.
Gehuwd te Wilp 10 okt 1784 met:
Willemina Hendriks, alias: Wilhelmina Derks, geb. te Diepenveen, ged. te Colmschate 24 mrt 1754, Colmschate 24-3-1754: Hendrick Wilms in het Veld in Rande, Teune Harms, Willemine, ovl. te Wilp 15 jan 1797, Wilp 15-1-1797: de huisvrouw van Hendrik Wassink op Kostverloren, begr. te Wilp 20 jan 1797, dochter van Hendrik Willems Lavarne en Teune Harms, tr. (1) met Jenneken Wagenvoort, dr. van Jan (Johannes) Wagenvoort en Anna (Johanna) Dotterkamp. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Johannes Wagenvoort
Jan (Johannes) Wagenvoort, ged. Colmschate op 27 aug 1738, ovl. op 7 jul 1800,
, Pasen 1768: lidmaat in Deventer
Hij woont samen met zijn vrouw in Epse onder Deventer
29-9-1774: ze worden door de Hervormde Kerkeraad in Deventer gecensureerd. Waarschijnlijk omdat Hanna hoogzwanger was.
20-4-1775: vrijstelling van de censuur.

tr. Deventer op 1 mei 1774
met

Anna (Johanna, Hanna) Dotterkamp, dr. van Jan Dotterkamp en Janna Gerrits, geb. Deventer op 21 jul 1743, begr. Delft op 7 jul 1800.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken~1778 Deventer 1833 Zutphen 5410 


Johanna Dotterkamp
Anna (Johanna, Hanna) Dotterkamp, geb. Deventer op 21 jul 1743, begr. Delft op 7 jul 1800.

tr. Deventer op 1 mei 1774
met

Jan (Johannes) Wagenvoort, zn. van Gerrit Wagenvoort en Jenneken Windenberg, ged. Colmschate op 27 aug 1738, ovl. op 7 jul 1800,
, Pasen 1768: lidmaat in Deventer
Hij woont samen met zijn vrouw in Epse onder Deventer
29-9-1774: ze worden door de Hervormde Kerkeraad in Deventer gecensureerd. Waarschijnlijk omdat Hanna hoogzwanger was.
20-4-1775: vrijstelling van de censuur.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken~1778 Deventer 1833 Zutphen 5410 


Jan Dotterkamp
Jan Dotterkamp (Dorterkamp, Potterskamp).

tr. circa 1740
met

Janna Gerrits.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1743 Deventer 1800 Delft 56


Janna Gerrits
Janna Gerrits.

tr. circa 1740
met

Jan Dotterkamp (Dorterkamp, Potterskamp).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1743 Deventer 1800 Delft 56


Gerrit Wagenvoort
Gerrit Wagenvoort, ged. Almen op 26 mei 1700.

tr. (1) Lochem op 6 jan 1732
met

Jenneken Windenberg, dr. van Jan Windenberg, ged. Vorden op 17 nov 1709.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1738 Colmschate 1800  61

tr. (2) Lochem op 24 okt 1728
met

Janna (Jenneken) Lunsink, geb. Langen [Duitsland], ged. Lochem op 29 apr 1703,
, lidmaat Lochem Pasen 1729.

tr. (3) voor okt 1728
met

Megtelt Bosmans


Jenneken Windenberg
Jenneken Windenberg, ged. Vorden op 17 nov 1709.

tr. Lochem op 6 jan 1732
met

Gerrit Wagenvoort, zn. van Henrick Wagenvoort (timmerman) en Jenneken Wunderink, ged. Almen op 26 mei 1700, tr. (2) met Janna (Jenneken) Lunsink. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Megtelt Bosmans. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1738 Colmschate 1800  61


Jan Windenberg
Jan Windenberg.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken~1709 Vorden    


Janna (Jenneken) Lunsink
Janna (Jenneken) Lunsink, geb. Langen [Duitsland], ged. Lochem op 29 apr 1703,
, lidmaat Lochem Pasen 1729.

tr. Lochem op 24 okt 1728
met

Gerrit Wagenvoort, zn. van Henrick Wagenvoort (timmerman) en Jenneken Wunderink, ged. Almen op 26 mei 1700, tr. (1) met Jenneken Windenberg, dr. van Jan Windenberg. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder, tr. (3) met Megtelt Bosmans. Uit dit huwelijk geen kinderen


Megtelt Bosmans
Megtelt Bosmans.

tr. voor okt 1728
met

Gerrit Wagenvoort, zn. van Henrick Wagenvoort (timmerman) en Jenneken Wunderink, ged. Almen op 26 mei 1700, tr. (1) met Jenneken Windenberg. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder, tr. (2) met Janna (Jenneken) Lunsink. Uit dit huwelijk geen kinderen


Henrick Wagenvoort
Henrick Wagenvoort, geb. Harfsen circa 1677, timmerman, ovl. voor 1728.

tr. Almen op 26 nov 1699
met

Jenneken Wunderink, dr. van Lubbert Wunderink, geb. Harfsen circa 1675.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit~1700 Almen    


Jenneken Wunderink
Jenneken Wunderink, geb. Harfsen circa 1675.

tr. Almen op 26 nov 1699
met

Henrick Wagenvoort, zn. van Gerrit Wagenvoorde (landbouwer op "Wagenvoort") en Marritien Jansen, geb. Harfsen circa 1677, timmerman, ovl. voor 1728.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit~1700 Almen    


Lubbert Wunderink
Lubbert Wunderink.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken*1675 Harfsen    


Gerrit Wagenvoorde
Gerrit Wagenvoorde, geb. Harfsen circa 1647, landbouwer op "Wagenvoort", ovl. na 25 sep 1712.

tr.
met

Marritien Jansen, geb. circa 1650, ovl. na 3 apr 1711.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrick*1677 Harfsen 1728  51


Marritien Jansen
Marritien Jansen, geb. circa 1650, ovl. na 3 apr 1711.

tr.
met

Gerrit Wagenvoorde, zn. van Gerrit Henricks Wagenvoorde (landbouwer in Harfsen) en Arentien , geb. Harfsen circa 1647, landbouwer op "Wagenvoort", ovl. na 25 sep 1712.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrick*1677 Harfsen 1728  51


Gerrit Henricks Wagenvoorde
Gerrit Henricks Wagenvoorde, geb. circa 1605, landbouwer in Harfsen, ovl. na 15 sep 1660,
, 19-12-1633: hij wordt samen met zijn eerste vrouw vermeld als pachters van "het Wagenvoort"
1651: hij komt samen met zijn tweede vrouw voor in het overzicht van de lidmaten in Almen.

tr. (1) circa 1628
met

Geertien Hendriks, dr. van Hendrick in de Bijle en Truijde , geb. circa 1600, ovl. voor 1646.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

tr. (2)
met

Arentien .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1647 Harfsen 1712  6510 


Geertien Hendriks
Geertien Hendriks, geb. circa 1600, ovl. voor 1646.

tr. circa 1628
met

Gerrit Henricks Wagenvoorde, zn. van Henrick Wagenvoorde, geb. circa 1605, landbouwer in Harfsen, ovl. na 15 sep 1660,
, 19-12-1633: hij wordt samen met zijn eerste vrouw vermeld als pachters van "het Wagenvoort"
1651: hij komt samen met zijn tweede vrouw voor in het overzicht van de lidmaten in Almen, tr. (2) met Arentien . Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.