Genealogische website van Cees Hagenbeek
Amelis van Amstel
Amelis van Amstel, geb. in 1253.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floremtina*1279 Mijnden.Nederland †1326  47Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)


NN van Schalkwijk
NN van Schalkwijk.

tr.
met

Gijsbrecht II van Amstel, zn. van Gijsbrecht I van Amstel (rentmeester van Amestelle), geb. tussen 1170 en 1175, ovl. tussen 1240 en 1244,
, Ministeriaal van de bisschop van Utrecht, ridder. Voor het eerst vermeld in 1200, als hij met zijn broers Egbert en Egidius onder de getuigen van bisschop Diederik wordt vermeld. Vermeld als getuige voor het kapittel van St. Jan te Utrecht in 1200; in 1201 onder de getuigen vermeld voor de bisschop van Utrecht in het verdrag tussen de graaf van Gelre met de hertog van Lotharingen en de bisschop van Utrecht ; getuige voor bisschop Diederik in 1207, 1207-1212, 1209 [26], 1210; getuige voor de elect Otto in 1212-1215, drie maal in 1213 (samen met zijn broer Egbert), 1216 (samen met zijn broer Egbert); getuige voor de Domproost Otto in 1213 (samen met zijn broer Egbert); getuige voor bisschop Otto, de Domdeken Rembold en Wouter, proost van Oudmunster, in 1216-1220; getuige voor bisschop Otto in 1217 [33], 1222, 1224, 1225 (samen met zijn broer Egidius), 1227 (samen met broer Egidius) [37], nogmaals in 1227; getuige in 1220 als Albert van Kuyc oorkondt, dat hij aan bisschop Otto zijn graafschap in Utrecht en andere rechten aldaar heeft verkocht; in 1224 getuige als Hendrik van Amersfoort oorkondt dat hij zekere goederen aan het convent te Mariënweerd heeft verkocht; verklaart in 1224, ridder zijnde, in tegenwoordigheid van de bisschop, prelaten en ministerialen van de kerk van Utrecht, dat hij zijn vrouw, zonen en erfgenamen afstand heeft laten doen van de goederen in Naardingerland, welke hij bij privilege van de abdis van Elten bezat; in 1225 arbiter voor de bisschop van Utrecht in een geschil tussen Gerard, graaf van Gelre, en bisschop Otto; in 1225 getuige bij een uitspraak door Koenraad, bisschop van Portus, legaat van de paus, in enige geschillen tussen bisschop Otto en graaf Floris (IV) van Holland; in 1226 geeft bisschop Otto aan Gijsbrecht van Amstel de gerechten met toebehoren van Muiden, Weesp en Diemen in erfpacht, nadat Hendrik van Velde afstand van zijn rechten op zijn aandeel daarin had gedaan; in 1226 doet Gijsbrecht afstand van het leenheerschap over Slagmaat, die de gebroeders Gijsbrecht, Frederik en Gerard van Vechte van hem hielden (en die Gijsbrecht in leen hield van de bisschop) en die zij aan het kapittel van St. Jan te Utrecht verkocht hadden, de bisschop bevestigt dit en onder de getuigen worden genoemd Gijsbrecht, heer van Amstel, en diens zoon G.; in 1227 ontslaat de rooms-koning Hendrik de graaf van Gelre en Gijsbrecht van Amstel en hun medegevangenen van de beloften, die zij aan Rudolf van Koevorden en diens partijgenoten hadden gedaan, wijl deze waren gebannen; getuige voor bisschop Wilbrand in 1228, 1230 (ridder), draagt in 1231 zijn stenen huis te Utrecht op aan graaf Floris van Holland en ontvangt het weder van hem in leen; getuige voor bisschop Wilbrand in 1231 (ridder)], 1232 (ridder) en nogmaals in 1232, 1233; in 1233 schrijft hij, ridder zijnde, aan de abdis van Rijnsburg, dat hij bereid is de goederen te Boskoop tegen een zekere som aan de abdij af te staan en een gemachtigde benoemd heeft voor de voorlopige overdracht, in afwachting van zijn persoonlijke afstand voor de graaf van Holland; in 1235 komt hij, ridder zijnde, met het kapittel van St. Marie te Utrecht overeen tot afbakening van hun tienden onder Kortenhoef en Dorsseveen; getuige voor de elect Otto in 1238 (2x).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht III*1200  †1254  54
Salomé     


Badeloge van Muijden
Badeloge van Muijden.

tr.
met

Egbert van Amstel, zn. van Wolfgerus van Amstel (schout van Amestelle), geb. tussen 1100 en 1105, ovl. na 1172,
, Ministeriaal van de bisschop van Utrecht. Vermeld als getuige voor bisschop Andreas in 1131, nogmaals in 1131; getuige voor bisschop Hartbert in 1143. In 1145 als getuige vermeld in de oorkonde waarin koning Koenraad volgens rechterlijke uitspraak de Utrechtse kerk bevestigt in het bezit van het graafschap Oostergo en Westergo. In hetzelfde jaar als getuige vermeld in de oorkonde waarbij koning Koenraad aan de kapittelen van de Dom en Oudmunster het uitsluitende recht schenkt, om bij vacature een nieuwe bisschop te kiezen. Getuige voor het kapittel van St. Pieter in 1147]. In 1156 herstelt keizer Frederik het kapittel van St. Marie te Utrecht in het bezit van enige tienden en andere goederen, hun door Egbert van Amstel, ministeriaal van St. Maarten, wederrechtelijk ontnomen, nadat Egbert van Amstel tevoren ten overstaan van bisschop Hartbert het recht van het kapittel daarop erkend had en bepaalt verder de grenzen van de wederzijdse landen. Als getuige vermeld in de oorkonde van 1165 waarbij keizer Frederik vergunt, dat door de Nude een waterleiding gegraven zal worden tot afvoer van het water van de Rijn naar zee, en dat een dam, bij Wijk in de Rijn gelegd, zal blijven bestaan, en beveelt de dam te Zwammerdam, door de graaf van Holland ten onrechte daar aangelegd, op te ruimen. In 1169 oorkondt bisschop Godfried, dat hij door de bemoeiingen van aartsbisschop Philips van Keulen met Egbert van Amstel, die in de rijksban gevallen was, verzoend is, en wel op voorwaarde, dat Egbert de goederen die hij zich wederrechtelijk als leenman had roegeëigend en nu teruggegeven heeft, als dienstgoed van het schoutambt (van Amstel) heeft terugontvangen, en dat hij verder afstand heeft gedaan van het Bijlmerbroek en de halve tiend van Weesp, die hij zich eveneens wederrechtelijk had toegeëigend. In 1171 als getuige vermeld als keizer Frederik bisschop Godfried bevestigt in het bezit der door keizer Otto II geschonken goederen. Voor het laatst vermeld in 1172, als getuige voor bisschop Godfried, samen met zijn zoon Hendrik.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht I*1140  †1188  48
Hendrik     


Pieter Ariesz de Regt
Pieter Ariesz de Regt, ged. Nieuw-Beijerland op 2 mrt 1667.

tr. (1) Nieuw-Beijerland op 9 sep 1691
met

Jaapje Jacobsdr van der Waal, geb. voor 1671, ovl. Piershil in 1696.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1693 Nieuw-Beijerland    

tr. (2) op 31 okt 1688
met

Soetje Ariensdr van der Waal, ged. Westmaas op 26 mrt 1662, ovl. voor 9 sep 1691


Jaapje Jacobsdr van der Waal
Jaapje Jacobsdr van der Waal, geb. voor 1671, ovl. Piershil in 1696.

tr. Nieuw-Beijerland op 9 sep 1691
met

Pieter Ariesz de Regt, zn. van Arie Ariensz de Regt en Bastiaantje Jansdr de Geus, ged. Nieuw-Beijerland op 2 mrt 1667, tr. (2) met Soetje Ariensdr van der Waal. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1693 Nieuw-Beijerland    


Soetje Ariensdr van der Waal
Soetje Ariensdr van der Waal, ged. Westmaas op 26 mrt 1662, ovl. voor 9 sep 1691.

tr. op 31 okt 1688
met

Pieter Ariesz de Regt, zn. van Arie Ariensz de Regt en Bastiaantje Jansdr de Geus, ged. Nieuw-Beijerland op 2 mrt 1667, tr. (1) met Jaapje Jacobsdr van der Waal. Uit dit huwelijk een zoon


Arie Ariensz de Regt
Arie Ariensz de Regt, geb. Nieuw-Beijerland in 1630, ovl. na 19 dec 1693.

tr. Oud-Beijerland op 14 mei 1656
met

Bastiaantje Jansdr de Geus, dr. van Jan Jansz de Geus en Grietje Leenderts, geb. Mijnsherenland in 1636.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1667 Nieuw-Beijerland    


Bastiaantje Jansdr de Geus
Bastiaantje Jansdr de Geus, geb. Mijnsherenland in 1636.

tr. Oud-Beijerland op 14 mei 1656
met

Arie Ariensz de Regt, zn. van Arij Jacobs de Regt, geb. Nieuw-Beijerland in 1630, ovl. na 19 dec 1693.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1667 Nieuw-Beijerland    


Jan Jansz de Geus
Jan Jansz de Geus, geb. circa 1605.

tr.
met

Grietje Leenderts, geb. circa 1610.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bastiaantje*1636 Mijnsherenland    


Grietje Leenderts
Grietje Leenderts, geb. circa 1610.

tr.
met

Jan Jansz de Geus, zn. van Cornelis Janszn. de Geus en Sebastiaentge Jan Ariensdr. Troost, geb. circa 1605.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bastiaantje*1636 Mijnsherenland    


Arij Jacobs de Regt
Arij Jacobs de Regt, geb. in 1595.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie*1630 Nieuw-Beijerland †1693  63


Jacob Adriaansz de Regt
Jacob Adriaansz de Regt, geb. Oud-Beijerland in 1565, ovl. voor 3 aug 1615.

tr. in 1590
met

Baartje Klaasd, geb. in 1569.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij*1595     


Baartje Klaasd
Baartje Klaasd, geb. in 1569.

tr. in 1590
met

Jacob Adriaansz de Regt, zn. van Adriaan Leendertsz de Regt en Marietje Cornelisd, geb. Oud-Beijerland in 1565, ovl. voor 3 aug 1615.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij*1595     


Adriaan Leendertsz de Regt
Adriaan Leendertsz de Regt (Recht), geb. in 1535, ovl. Oud-Beijerland voor 1 mei 1592.

tr. in 1560
met

Marietje Cornelisd, geb. circa 1536, ovl. na 1 mei 1592.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1565 Oud-Beijerland †1615  50


Marietje Cornelisd
Marietje Cornelisd, geb. circa 1536, ovl. na 1 mei 1592.

tr. in 1560
met

Adriaan Leendertsz de Regt (Recht), zn. van Leendert Willemszn de Regt, geb. in 1535, ovl. Oud-Beijerland voor 1 mei 1592.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1565 Oud-Beijerland †1615  50


Cornelis Janszn. de Geus
Cornelis Janszn. de Geus, geb. circa 1570, ovl. voor 1627.

tr.
met

Sebastiaentge Jan Ariensdr. Troost, dr. van Jan Arijszn. Troost en Adriaentje Adiraensdr, geb. in 1572, ovl. Mijnsherenland in 1626.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1605     


Sebastiaentge Jan Ariensdr. Troost
Sebastiaentge Jan Ariensdr. Troost, geb. in 1572, ovl. Mijnsherenland in 1626.

tr.
met

Cornelis Janszn. de Geus, geb. circa 1570, ovl. voor 1627.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1605     


Jan Arijszn. Troost
Jan Arijszn. Troost, geb. Heinenoord in 1537, ovl. Heinenoord op 16 apr 1629.

tr. in 1563
met

Adriaentje Adiraensdr.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sebastiaentge*1572  †1626 Mijnsherenland 54


Adriaentje Adiraensdr
Adriaentje Adiraensdr.

tr. in 1563
met

Jan Arijszn. Troost, geb. Heinenoord in 1537, ovl. Heinenoord op 16 apr 1629.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sebastiaentge*1572  †1626 Mijnsherenland 54


Leendert Willemszn de Regt
Leendert Willemszn de Regt, geb. in 1510.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1535  †1592 Oud-Beijerland 57