Genealogische website van Cees Hagenbeek
Japik Jacobsze Labberton
Japik Jacobsze Labberton, ged. Schoonhoven op 18 dec 1689.

tr. Schoonhoven op 14 mei 1713
met

Jannetje Janse Borst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1714 Schoonhoven    


Jannetje Janse Borst
Jannetje Janse Borst.

tr. Schoonhoven op 14 mei 1713
met

Japik Jacobsze Labberton, zn. van Jacob Robertsz Labberton en Lysbeth Jacobs, ged. Schoonhoven op 18 dec 1689.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1714 Schoonhoven    


Jacob Jansz Kloot
Jacob Jansz Kloot, geb. Gelkenes in 1620,
, f6 17-5-1653
Comp. Jacob Jansz Clooten wonende Gelkenes man en voocht van Heijltgen Hendricks de Kock(ouders Heyndrick Hendricksz Cock de oude en Reyntgie Teunisdr) transp. aen Gerrit Thonisz de Ridder transp. aen Lambert Pieters Lou burger van Nieuwpoort.

tr. Nieuwpoort op 5 okt 1642
met

Heijltje Hendriksdr Cock, dr. van Hendrik Hendriks Cock en Reijntje Theunissen, geb. Nieuwpoort circa 1620.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1658 Groot-Ammers    


Heijltje Hendriksdr Cock
Heijltje Hendriksdr Cock, geb. Nieuwpoort circa 1620.

tr. Nieuwpoort op 5 okt 1642
met

Jacob Jansz Kloot, zn. van Jan Theunisz Kloot, geb. Gelkenes in 1620,
, f6 17-5-1653
Comp. Jacob Jansz Clooten wonende Gelkenes man en voocht van Heijltgen Hendricks de Kock(ouders Heyndrick Hendricksz Cock de oude en Reyntgie Teunisdr) transp. aen Gerrit Thonisz de Ridder transp. aen Lambert Pieters Lou burger van Nieuwpoort.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1658 Groot-Ammers    


Jan Theunisz Kloot
Jan Theunisz Kloot, geb. circa 1590.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1620 Gelkenes    


Hendrik Hendriks Cock
Hendrik Hendriks Cock, geb. circa 1590,
, f6 17-5-1653
Comp. Jacob Jansz Clooten won. Gelkenes man en voocht van Heijltgen Hendricks de Kock(ouders Heyndrick Hendricksz Cock de oude en Reyntgie Teunisdr) transp. aen Gerrit Thonisz de Ridder transp. aen Lambert Pieters Lou burger van Nieuwpoort.

tr.
met

Reijntje Theunissen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijltje*1620 Nieuwpoort    


Reijntje Theunissen
Reijntje Theunissen.

tr.
met

Hendrik Hendriks Cock, geb. circa 1590,
, f6 17-5-1653
Comp. Jacob Jansz Clooten won. Gelkenes man en voocht van Heijltgen Hendricks de Kock(ouders Heyndrick Hendricksz Cock de oude en Reyntgie Teunisdr) transp. aen Gerrit Thonisz de Ridder transp. aen Lambert Pieters Lou burger van Nieuwpoort.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijltje*1620 Nieuwpoort    


Harmen Meurs
Harmen Meurs, ged. Oudshoorn.

tr. Oudshoorn op 28 mei 1775
met

Geertje Kalkoven, dr. van Willem Dircksz Kalkoven en Marijtje Willemse Broekhuijsen, ged. Oudshoorn op 11 feb 1749.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1777 Oudshoorn    


Geertje Kalkoven
Geertje Kalkoven, ged. Oudshoorn op 11 feb 1749.

tr. Oudshoorn op 28 mei 1775
met

Harmen Meurs, ged. Oudshoorn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1777 Oudshoorn    Bronnen:
1.Doopboek Alphen aan den Rijn/Oudshoorn (D 078), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn 3.04.16.006, Inventarisnr.: 47, Oudshoorn, 1699 (1 jan 1724 blz. 170)


Willem Dircksz Kalkoven
Willem Dircksz Kalkoven, ged. Oudshoorn op 1 jan 1724 (getuige: Lijsbeth Willems Vermij)1.

tr. Oudshoorn op 11 sep 1746
met

Marijtje Willemse Broekhuijsen, dr. van Willem Cornelisz Broekhuijsen en Geertje Cornelisse van Swieten, ged. Zoeterwoude op 21 aug 1712.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje~1749 Oudshoorn    Bronnen:
1.Doopboek Alphen aan den Rijn/Oudshoorn (D 078), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn 3.04.16.006, Inventarisnr.: 47, Oudshoorn, 1699 (1 jan 1724 blz. 170)
2.Doopboek Oudshoorn (D 462), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Oudshoorn, Inventarisnr.: 47, NH, Oudshoorn, van 1661 tot 1750 (24 feb 1686 blz. 55)


Marijtje Willemse Broekhuijsen
Marijtje Willemse Broekhuijsen, ged. Zoeterwoude op 21 aug 1712.

tr. Oudshoorn op 11 sep 1746
met

Willem Dircksz Kalkoven, zn. van Dirk Dirksz (de Jonge) Kalckoven en Grietje Willems Vermeij, ged. Oudshoorn op 1 jan 1724 (getuige: Lijsbeth Willems Vermij)1.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje~1749 Oudshoorn    Bronnen:
1.Doopboek Alphen aan den Rijn/Oudshoorn (D 078), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn 3.04.16.006, Inventarisnr.: 47, Oudshoorn, 1699 (1 jan 1724 blz. 170)


Dirk Dirksz (de Jonge) Kalckoven
Dirk Dirksz (de Jonge) Kalckoven, ged. Oudshoorn op 24 feb 1686 (getuige: Jannetje Sijmons)1,
, bron   protocollen Oudshoorn 1739-1742
inventarisnummer    18
bladzijde   286
datum   05-02-1742
inhoud  Cornelis Cornelisz van Offwegen als man van Jaapje Mourings Lindenburg en mede-erfgenaam van Trijntje Jans Maas, weduwe van Mouring Jansz Lindenburg, verkoopt aan Pieter Mouringsz Lindenburg een zevende deel in een huis, erf, bergen, schuur me t een zevende deel van het land daarachter in de Kleine polder bij de aanslag, te verongelden voor een huis en 4 morgen 375 roeden, strekkende van de Lage Rijndijk tot Cornelis Pietersz van Heijningen c.s. ter halver buitensloot, belend ten oosten Di rk Huijgen de Heer en ten westen Simon Jansz van Leeuwen; nog een zevende deel van 1 morgen 375 roeden land, strekkende van het huis, erf en boomgaard van de erfgenamen Lindenburg-Maas tot Cornelis Mouringsz Lindenburg ter halver buitensloot, belend  ten oosten voornoemde Van Leeuwen en ten westen de volgende partij, dit land is belast met een pacht van 5 stuivers per jaar voor de kerk van Alphen; nog een zevende deel in 6 morgen 250 roeden land in de Kleine polder, strekkende van de Lage Rijndij k tot Cornelis Tijsz Koppje c.s. ter halver buitensloot, belend ten oosten het huis erf en boomgaard en de vorige partij en ten westen de twee volgende partijen; nog een zevende deel van 3 morgen 5 hond land aldaar, strekkende van de Lage Rijndijk to t de volgende partij, belend ten oosten de vorige partij en ten westen de Molenvliet van de Kleine polder en Dirk Dirksz Kalkoven de Jonge, belast met een zevende deel van de pacht van 14 stuivers voor de Grotenhuisarmen van Alphen; nog een zevende d eel van 520 roeden land aldaar, strekkende van de vorige partij tot aan de weduwe van Egbert van Pijlen c.s. ter halver buitensloot, belend ten oosten de 6 morgen 250 roeden land en ten westen voornoemde Kalkoven. Koopsom 1.860 gulden 14 stuivers.
plaatsnaam  Oudshoorn
instelling  Streekarchief Rijnlands Midden
protocollen Oudshoorn 21-05-1751: Gijsbert Klaasz Onnozel te Oude Wetering, Hendrik Klaasz Onnozel, Klaas Aldertsz Vermij, gehuwd met Lijsje Klaasdr Onnozel, Cornelia Jansdr van der Gragt, weduwe van Klaas Klaasz Onnozel en Klaas Jacobsz en Tonis Jacobsz in 't Hout, kinderen van Jacob in 't Hout verwekt bij Dirkje Klaasd Onnozel, wonende te Oudshoorn, erfgenamen van Klaas Jansz Onnozel, verkopen aan Dirk Dirksz Kalkoven een huis en erf aan de Oostheul omtrent de Aanslag, tussen de Rijndijk en de Rijn, belend ten zuiden de koper en ten westen een uiterdijkje of Aanslag. Koopsom 1.000 gulden.

otr. Oudshoorn op 8 jan 1719, tr. Oudshoorn op 22 jan 1719
met

Grietje Willems Vermeij (Vermij), dr. van Willem Jans Vermij en Annetje Dircks Vaandrager, ged. Oudshoorn op 8 mrt 1682 (getuige: Eechje Dircx), ovl. voor apr 1725.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1724 Oudshoorn    
Annigje~1720 Oudshoorn    Bronnen:
1.Doopboek Oudshoorn (D 462), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Oudshoorn, Inventarisnr.: 47, NH, Oudshoorn, van 1661 tot 1750 (24 feb 1686 blz. 55)


Grietje Willems Vermeij
Grietje Willems Vermeij (Vermij), ged. Oudshoorn op 8 mrt 1682 (getuige: Eechje Dircx), ovl. voor apr 1725.

otr. Oudshoorn op 8 jan 1719, tr. Oudshoorn op 22 jan 1719
met

Dirk Dirksz (de Jonge) Kalckoven, zn. van Dirck Dircksz Calckoven en Marijtje Sijmens, ged. Oudshoorn op 24 feb 1686 (getuige: Jannetje Sijmons)1,
, bron   protocollen Oudshoorn 1739-1742
inventarisnummer    18
bladzijde   286
datum   05-02-1742
inhoud  Cornelis Cornelisz van Offwegen als man van Jaapje Mourings Lindenburg en mede-erfgenaam van Trijntje Jans Maas, weduwe van Mouring Jansz Lindenburg, verkoopt aan Pieter Mouringsz Lindenburg een zevende deel in een huis, erf, bergen, schuur me t een zevende deel van het land daarachter in de Kleine polder bij de aanslag, te verongelden voor een huis en 4 morgen 375 roeden, strekkende van de Lage Rijndijk tot Cornelis Pietersz van Heijningen c.s. ter halver buitensloot, belend ten oosten Di rk Huijgen de Heer en ten westen Simon Jansz van Leeuwen; nog een zevende deel van 1 morgen 375 roeden land, strekkende van het huis, erf en boomgaard van de erfgenamen Lindenburg-Maas tot Cornelis Mouringsz Lindenburg ter halver buitensloot, belend  ten oosten voornoemde Van Leeuwen en ten westen de volgende partij, dit land is belast met een pacht van 5 stuivers per jaar voor de kerk van Alphen; nog een zevende deel in 6 morgen 250 roeden land in de Kleine polder, strekkende van de Lage Rijndij k tot Cornelis Tijsz Koppje c.s. ter halver buitensloot, belend ten oosten het huis erf en boomgaard en de vorige partij en ten westen de twee volgende partijen; nog een zevende deel van 3 morgen 5 hond land aldaar, strekkende van de Lage Rijndijk to t de volgende partij, belend ten oosten de vorige partij en ten westen de Molenvliet van de Kleine polder en Dirk Dirksz Kalkoven de Jonge, belast met een zevende deel van de pacht van 14 stuivers voor de Grotenhuisarmen van Alphen; nog een zevende d eel van 520 roeden land aldaar, strekkende van de vorige partij tot aan de weduwe van Egbert van Pijlen c.s. ter halver buitensloot, belend ten oosten de 6 morgen 250 roeden land en ten westen voornoemde Kalkoven. Koopsom 1.860 gulden 14 stuivers.
plaatsnaam  Oudshoorn
instelling  Streekarchief Rijnlands Midden
protocollen Oudshoorn 21-05-1751: Gijsbert Klaasz Onnozel te Oude Wetering, Hendrik Klaasz Onnozel, Klaas Aldertsz Vermij, gehuwd met Lijsje Klaasdr Onnozel, Cornelia Jansdr van der Gragt, weduwe van Klaas Klaasz Onnozel en Klaas Jacobsz en Tonis Jacobsz in 't Hout, kinderen van Jacob in 't Hout verwekt bij Dirkje Klaasd Onnozel, wonende te Oudshoorn, erfgenamen van Klaas Jansz Onnozel, verkopen aan Dirk Dirksz Kalkoven een huis en erf aan de Oostheul omtrent de Aanslag, tussen de Rijndijk en de Rijn, belend ten zuiden de koper en ten westen een uiterdijkje of Aanslag. Koopsom 1.000 gulden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1724 Oudshoorn    
Annigje~1720 Oudshoorn    Bronnen:
1.Doopboek Oudshoorn (D 462), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Oudshoorn, Inventarisnr.: 47, NH, Oudshoorn, van 1661 tot 1750 (24 feb 1686 blz. 55)


Willem Cornelisz Broekhuijsen
Willem Cornelisz Broekhuijsen, geb. Zoeterwoude.

tr. Alphen a/d Rijn op 21 nov 1706
met

Geertje Cornelisse (Gerritje) van Swieten, dr. van Cornelis Mouritz van Swieten en Lijsbet Cornelis Vermij, ged. Alphen a/d Rijn op 28 apr 1686 (getuige: Marritje Cornelis Vermij).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1712 Zoeterwoude    


Geertje Cornelisse van Swieten
Geertje Cornelisse (Gerritje) van Swieten, ged. Alphen a/d Rijn op 28 apr 1686 (getuige: Marritje Cornelis Vermij).

tr. Alphen a/d Rijn op 21 nov 1706
met

Willem Cornelisz Broekhuijsen, geb. Zoeterwoude.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1712 Zoeterwoude    


Dirck Dircksz Calckoven
Dirck Dircksz Calckoven.

tr. Oudshoorn op 28 jan 1685
met

Marijtje Sijmens, tr. (2) met Dirck Sijmensz Schenckevelt. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1686 Oudshoorn    


Marijtje Sijmens
Marijtje Sijmens.

tr. (1) Oudshoorn op 28 jan 1685
met

Dirck Dircksz Calckoven.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1686 Oudshoorn    

tr. (2)
met

Dirck Sijmensz Schenckevelt


Jacob Robertsz Labberton
Jacob Robertsz Labberton, ged. Schoonhoven op 19 okt 1656, begr. Schoonhoven op 13 mrt 1738,
, betaalde in 1724 aan impost op zout, zeep, etc. voor 1/1 schepel zout: 1-17-12 en voor 1/8 kannetje zeep 1-15-9.

otr. Schoonhoven op 7 mei 1683
met

Lysbeth Jacobs.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Japik~1689 Schoonhoven    


Lysbeth Jacobs
Lysbeth Jacobs.

otr. Schoonhoven op 7 mei 1683
met

Jacob Robertsz Labberton, zn. van Robert Pietersz Labberton en Cornelia Bastiaans de Vos, ged. Schoonhoven op 19 okt 1656, begr. Schoonhoven op 13 mrt 1738,
, betaalde in 1724 aan impost op zout, zeep, etc. voor 1/1 schepel zout: 1-17-12 en voor 1/8 kannetje zeep 1-15-9.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Japik~1689 Schoonhoven    


Robert Pietersz Labberton
Robert Pietersz Labberton.

tr. Schoonhoven op 22 feb 1654
met

Cornelia Bastiaans de Vos.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1656 Schoonhoven 1738 Schoonhoven 81