Genealogische website van Cees Hagenbeek
Nicolaas de Koning
Nicolaas de Koning, Drossaert van de heerlijkheid Noordeloo,
, fol 168 1-5-1638
Hendrick DE CONINCK schout en secretaris in Giessen-Nieuwkerken Niclaes DE CONINCK drossaart der heerlijkheid Noordeloos vhz en verv hun onm broers en zusters, Arnt van der COLLICK als spec proc hebb van Reijnier DE CONINCK (schep Gorcum 23-10-1637) en tr aan Aerdt VAN HOEIJ een huis te Gorcum, verder blijkt dat heurlieder vader Tomas DE CONINCK notaris was te Gorcum.
12.10.1661 / fol. 411-413
Joffr. ELISABETH SNELLEN, wedu van d’Heer NICOLAES DE CONINCK zalr. in leven drossaert van de heerlijkheid Noordeloos, geassisteert met d’Heer JOHANNES VAN CRALINGEN, predicant tot Noordeloos, is schuldig aan de armmeesters van Noordeloos fl.1.636, met hypotheek op:
1. 7½h lant op Bottersloot, str. van de halve voorste wetering van het lant van de kinderen van CLAES ARIENSZ BURGERS af, zo aen tot de gote Wetering toe, boven de erfg. van HENDRICK PIETERSZ, beneden ’t weeskind van HERMAN SCHRIJVERS,
2. huys, erf etc. op de kerckbuijrt van NZ van Noordeloos, str. van de noordeloos cant af tot de heerendijk toe, boven GERRITen CORNELIS CLAESZ BURGERS en beneden de wedu van FLOOR PIETERSZ BOELEN zalr.

tr.
met

Elisabeth Snellen,
, 12.10.1661 / fol. 411-413
Joffr. ELISABETH SNELLEN, weduwe van d'Heer NICOLAES DE CONINCK zalr. in leven drossaert van de heerlijkheid Noordeloos, geassisteert met d'Heer JOHANNES VAN CRALINGEN, predicant tot Noordeloos, is schuldig aan de armmeesters van Noordeloos fl.1.636, met hypotheek op:
1. 7½h lant op Bottersloot, str. van de halve voorste wetering van het lant van de kinderen van CLAES ARIENSZ BURGERS af, zo aen tot de gote Wetering toe, boven de erfg. van HENDRICK PIETERSZ, beneden 't weeskind van HERMAN SCHRIJVERS,
2. huys, erf etc. op de kerckbuijrt van NZ van Noordeloos, str. van de noordeloos cant af tot de heerendijk toe, boven GERRITen CORNELIS CLAESZ BURGERS en beneden de wedu van FLOOR PIETERSZ BOELEN zalr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruij*1645 Noordeloos †1727 Noordeloos 82


Elisabeth Snellen
Elisabeth Snellen,
, 12.10.1661 / fol. 411-413
Joffr. ELISABETH SNELLEN, weduwe van d'Heer NICOLAES DE CONINCK zalr. in leven drossaert van de heerlijkheid Noordeloos, geassisteert met d'Heer JOHANNES VAN CRALINGEN, predicant tot Noordeloos, is schuldig aan de armmeesters van Noordeloos fl.1.636, met hypotheek op:
1. 7½h lant op Bottersloot, str. van de halve voorste wetering van het lant van de kinderen van CLAES ARIENSZ BURGERS af, zo aen tot de gote Wetering toe, boven de erfg. van HENDRICK PIETERSZ, beneden 't weeskind van HERMAN SCHRIJVERS,
2. huys, erf etc. op de kerckbuijrt van NZ van Noordeloos, str. van de noordeloos cant af tot de heerendijk toe, boven GERRITen CORNELIS CLAESZ BURGERS en beneden de wedu van FLOOR PIETERSZ BOELEN zalr.

tr.
met

Nicolaas de Koning, zn. van Thomas de Koning (notaris te Gorinchem), Drossaert van de heerlijkheid Noordeloo,
, fol 168 1-5-1638
Hendrick DE CONINCK schout en secretaris in Giessen-Nieuwkerken Niclaes DE CONINCK drossaart der heerlijkheid Noordeloos vhz en verv hun onm broers en zusters, Arnt van der COLLICK als spec proc hebb van Reijnier DE CONINCK (schep Gorcum 23-10-1637) en tr aan Aerdt VAN HOEIJ een huis te Gorcum, verder blijkt dat heurlieder vader Tomas DE CONINCK notaris was te Gorcum.
12.10.1661 / fol. 411-413
Joffr. ELISABETH SNELLEN, wedu van d’Heer NICOLAES DE CONINCK zalr. in leven drossaert van de heerlijkheid Noordeloos, geassisteert met d’Heer JOHANNES VAN CRALINGEN, predicant tot Noordeloos, is schuldig aan de armmeesters van Noordeloos fl.1.636, met hypotheek op:
1. 7½h lant op Bottersloot, str. van de halve voorste wetering van het lant van de kinderen van CLAES ARIENSZ BURGERS af, zo aen tot de gote Wetering toe, boven de erfg. van HENDRICK PIETERSZ, beneden ’t weeskind van HERMAN SCHRIJVERS,
2. huys, erf etc. op de kerckbuijrt van NZ van Noordeloos, str. van de noordeloos cant af tot de heerendijk toe, boven GERRITen CORNELIS CLAESZ BURGERS en beneden de wedu van FLOOR PIETERSZ BOELEN zalr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruij*1645 Noordeloos †1727 Noordeloos 82


Thomas de Koning
Thomas de Koning, notaris te Gorinchem,
, fol 168 1-5-1638
Hendrick DE CONINCK schout en secretaris in Giessen-Nieuwkerken Niclaes DE CONINCK drossaart der heerlijkheid Noordeloos vhz en verv hun onm broers en zusters, Arnt van der COLLICK als spec proc hebb van Reijnier DE CONINCK (schep Gorcum 23-10-1637) en tr aan Aerdt VAN HOEIJ een huis te Gorcum, verder blijkt dat heurlieder vader Tomas deCONINCK notaris was te Gorcum.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas     


Pieter Johannesz Schrijvers
Pieter Johannesz Schrijvers, ged. Krimpen aan de Lek op 11 feb 1731 Kaatje Welle1.Bronnen:
1.Doopboek Krimpen aan de Lek (D 453), DTB Krimpen aan de Lek, Krimpen aan de Lek (11 feb 1731 blz. 24)
2.Gaarder Bergambacht (T 387), Streekarchief Midden Holland, 2.I, Bergambacht, van 1727 tot 1748 (1 apr 1729 blz. 6)


Willem Begeer
prof. dr. Willem Begeer, geb. op 18 sep 1929, ovl. Barendregt op 1 sep 1999.

tr.
met

Alida Geertruida Geukes, geb. Gouda op 23 mei 1929, ovl. Barendregt op 25 feb 2013.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dinah*1964     
Mynart     


Alida Geertruida Geukes
Alida Geertruida Geukes, geb. Gouda op 23 mei 1929, ovl. Barendregt op 25 feb 2013.

tr.
met

prof. dr. Willem Begeer, geb. op 18 sep 1929, ovl. Barendregt op 1 sep 1999.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dinah*1964     
Mynart     


Mynart Begeer
Mynart (Mijnart) Begeer.

tr.
met

Martine Roobol, dr. van Arie Roobol


Caroline Roobol
Caroline Roobol.

tr.
met

Erik Rip


Martine Roobol
Martine Roobol.

tr.
met

Mynart (Mijnart) Begeer, zn. van prof. dr. Willem Begeer en Alida Geertruida Geukes


Benjamin Roobol
Benjamin Roobol.


Erik Rip
Erik Rip.

tr.
met

Caroline Roobol, dr. van Arie Roobol


François Nijland
François (Francoijs, Francois) Nijland, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 29 sep 1723 (getuigen: Francois Deventerwaag en Johanna Catharina Engelgraaf), woont in Oudewater in 1749,
, François koopt uit de erven Nicolaas Brugman
Stadsarchief Amsterdam, Transportakten
SAA Index op kwijtscheldingen, Amsterdam, archief 5062.

otr. (1) Oudewater op 12 jun 1749, tr. Oudewater op 29 jun 1749
met

Erlandje (Erlandtsie, Eerlantje) Goor, dr. van Willem Maartens Goor (marktschipper, vanaf ca. 1725 in dienst van de VOC) en Krijntje Olofs Amersfoort, ged. Oudewater op 19 nov 1721, ovl. Amsterdam op 20 nov 1799 Wester Kerkhof.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1756 Haarlem    

otr. (2) Oudewater op 9 sep 1746, tr. Oudewater op 25 sep 1746
met

Alida Welgemoedt


Jacobus Nijland
Jacobus Nijland (Nijlant), geb. circa 1692,
, op 15 feb 1738 is hij in dienstgetreden bij de VOC, als jongmatroos op het schip Hilversbeek. Op 24 aug 1739 wordt hem ƒ 22,- uitbetaald.

tr. Abcoude op 8 apr 1714 met attestatie van Amsterdam
met

Dorothea Struijk, dr. van Gerrit Janse Struijk (balijnwerker) en Catelina Gatijn, ged. Amsterdam op 4 sep 1685.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
François~1723 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    


Dorothea Struijk
Dorothea Struijk, ged. Amsterdam op 4 sep 1685.

tr. Abcoude op 8 apr 1714 met attestatie van Amsterdam
met

Jacobus Nijland (Nijlant), geb. circa 1692,
, op 15 feb 1738 is hij in dienstgetreden bij de VOC, als jongmatroos op het schip Hilversbeek. Op 24 aug 1739 wordt hem ƒ 22,- uitbetaald.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
François~1723 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    


Alida Welgemoedt
Alida Welgemoedt.

otr. Oudewater op 9 sep 1746, tr. Oudewater op 25 sep 1746
met

François (Francoijs, Francois) Nijland, zn. van Jacobus Nijland en Dorothea Struijk, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 29 sep 1723 (getuigen: Francois Deventerwaag en Johanna Catharina Engelgraaf), woont in Oudewater in 1749,
, François koopt uit de erven Nicolaas Brugman
Stadsarchief Amsterdam, Transportakten
SAA Index op kwijtscheldingen, Amsterdam, archief 5062, tr. (1) met Erlandje Goor. Uit dit huwelijk een dochter


Gerrit Janse Struijk
Gerrit Janse Struijk, balijnwerker.

tr. Amsterdam op 28 feb 1671
met

Catelina Gatijn, dr. van Jean (Jan) Gatijn (waperdraettrecker) en Dirkje Roeloffs, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) op 5 sep 1649 (getuigen: Pierre Piët en Cataline Grosjan).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dorothea~1685 Amsterdam    
Marretien~1674 Amsterdam (Noorderkerk)    


Catelina Gatijn
Catelina Gatijn, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) op 5 sep 1649 (getuigen: Pierre Piët en Cataline Grosjan).

tr. Amsterdam op 28 feb 1671
met

Gerrit Janse Struijk, zn. van G. Donckers, balijnwerker.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dorothea~1685 Amsterdam    
Marretien~1674 Amsterdam (Noorderkerk)    


Willem Maartens Goor
Willem Maartens Goor, ged. Moordrecht op 22 nov 1682 (getuigen: Joris Heijndrcksz Block, Arien Heijndriksz Block en Haerlaentje Heijndricksdr Block), marktschipper, vanaf ca. 1725 in dienst van de VOC, woont onder Moordrecht in sep 1714.

tr. Oudewater op 2 sep 1714
met

Krijntje Olofs (Crijntje Odolfs) Amersfoort, dr. van Odolph Willems Amersfoort (schepen 1685, 1695 en 1704 te Blokland) en Ariaantje Cornelis de Cort(e), ged. Blokland op 19 feb 1682, ovl. Haarlem op 31 jul 1764, tr. (2) met Johannes van Wijngaarden. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Erlandje~1721 Oudewater †1799 Amsterdam 78
Martijnis~1715 Oudewater    
Adriana~1717 Oudewater    
Willem~1719 Oudewater    
Willem~1720 Oudewater    


Krijntje Olofs Amersfoort
Krijntje Olofs (Crijntje Odolfs) Amersfoort, ged. Blokland op 19 feb 1682, ovl. Haarlem op 31 jul 1764.

tr. (1) Oudewater op 2 sep 1714
met

Willem Maartens Goor, zn. van Maerten Willemsz Goor en Marichje Heijndricksdr Block, ged. Moordrecht op 22 nov 1682 (getuigen: Joris Heijndrcksz Block, Arien Heijndriksz Block en Haerlaentje Heijndricksdr Block), marktschipper, vanaf ca. 1725 in dienst van de VOC, woont onder Moordrecht in sep 1714.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Erlandje~1721 Oudewater †1799 Amsterdam 78
Martijnis~1715 Oudewater    
Adriana~1717 Oudewater    
Willem~1719 Oudewater    
Willem~1720 Oudewater    

otr. (2) Oudewater op 2 mrt 1704, tr. Oudewater op 2 mrt 1704
met

Johannes van Wijngaarden, zn. van Carel van Wijngaarden (tabakhandelaar) en Haesje Aelberts Pot, ged. Oudewater op 30 okt 1675, graanhandelaar, begr. Oudewater op 19 apr 1713.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Olivier~1709 Oudewater †1801 Montfoort 91Bronnen:
1.Notariele akte Utrecht (Notar 412), Utrechts Arch., Not. Ach. Utrecht 34-4, U118a001, Koop en verkoop, T. Vosch van Avezaat, Utrecht, van 1560 tot 1905 (23 jan 1693 akte 283)


Johannes van Wijngaarden
Johannes van Wijngaarden, ged. Oudewater op 30 okt 1675, graanhandelaar, begr. Oudewater op 19 apr 1713.

otr. Oudewater op 2 mrt 1704, tr. Oudewater op 2 mrt 1704
met

Krijntje Olofs (Crijntje Odolfs) Amersfoort, dr. van Odolph Willems Amersfoort (schepen 1685, 1695 en 1704 te Blokland) en Ariaantje Cornelis de Cort(e), ged. Blokland op 19 feb 1682, ovl. Haarlem op 31 jul 1764, tr. (1) met Willem Maartens Goor. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Olivier~1709 Oudewater †1801 Montfoort 91