Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Cz Outshoorn
Cornelis Cz Outshoorn, geb. Nieuwveen op 9 nov 1794, turfschipper, ovl. Alphen a/d Rijn op 8 jul 1857.

tr. Nieuwkoop op 27 jul 1815
met

Pieterje Vollebregt, dr. van JanPieters Vollebregt (veenman, koopman in turf) en Johanna Catharina Stemer, geb. circa 1792.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1824 Nieuwkoop    


Pieterje Vollebregt
Pieterje Vollebregt, geb. circa 1792.

tr. Nieuwkoop op 27 jul 1815
met

Cornelis Cz Outshoorn, zn. van Cornelis Janse Outshoorn en Dirkje Cornelisdr van Leeuwen, geb. Nieuwveen op 9 nov 1794, turfschipper, ovl. Alphen a/d Rijn op 8 jul 1857.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1824 Nieuwkoop    Bronnen:
1.Doopboek Nieuwkoop (D 464), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Nieuwkoop, 1.III, NH, Nieuwkoop, van 1762 tot 1783 (28 apr 1771 blz. 164)


Cornelis Janse Outshoorn
Cornelis Janse Outshoorn, ged. Nieuwveen op 24 jun 1759, ovl. Nieuwkoop in 1809, begr. Nieuwkoop op 11 nov 1809.

tr. Nieuwkoop op 25 okt 1784
met

Dirkje Cornelisdr van Leeuwen, dr. van Cornelis van Leeuwen en Marijtje Jongeneel, ged. Nieuwkoop op 24 mei 1761.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1794 Nieuwveen †1857 Alphen a/d Rijn 62


Dirkje Cornelisdr van Leeuwen
Dirkje Cornelisdr van Leeuwen, ged. Nieuwkoop op 24 mei 1761.

tr. Nieuwkoop op 25 okt 1784
met

Cornelis Janse Outshoorn, zn. van Jan Gerritsz Outshoorn en Grietje Cornelisdr van Leijden, ged. Nieuwveen op 24 jun 1759, ovl. Nieuwkoop in 1809, begr. Nieuwkoop op 11 nov 1809.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1794 Nieuwveen †1857 Alphen a/d Rijn 62


JanPieters Vollebregt
JanPieters Vollebregt, ged. Nieuwkoop op 15 jul 1764, veenman, koopman in turf, ovl. Nieuwkoop op 28 dec 1833,
, Inventaris van de gemeenschappelijk boedel van Jan Vollebregt en Johanna Catharina
bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839
inventarisnummer 6230
aktenummer 28
bladzijde 64
datum 05-11-1834
inhoud Inventaris van de gemeenschappelijk boedel van Jan Vollebregt en Johanna Catharina Stemer, echtelieden, en de nalatenschap van genoemde Jan Vollebregt, in leven veenman, gewoond hebbende te Nieuwkoop en aldaar overleden d.d. 28-12-1833. Erfgenamen zijn Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, wonende in het Zuideinde van Nieuwkoop, zowel uit hoofde van de gemeenschap van goederen, als uit krachte van testamentaire erfgename van het beschikbaar deel der nalatenschap, Pietertje Vollebregt, zonder beroep, echtgenote van Cornelis Outshoorn, turfschipper, beiden wonende te Alphen, Wilhelmina Vollebregt, zonder beroep, gehuwd met Roelof de Vogel, meester-scheepmaker, beiden wonende te Nieuwkoop, Catharina Elizabeth Vollebregt, zonder beroep, gehuwd met Zegert van der Wilk, turfschipper, beiden wonende te Nieuwkoop, Lambertus Stemer Vollebregt, winkelier onder Zevenhoven, Johanna Catharina Vollebregt, zonder beroep, huisvrouw van Hendrik Splinter, meester-wagenmaker, beiden wonende te Nieuwkoop, Jan Vollebregt, bouwman te Aarlanderveen, Gerrit Vollebregt, wagenmaker, wonende binnen de stad Amsterdam, Cornelis van Leeuwen Dammiszoon, wonende te Noorden, in kwaliteit als vader en voogd over de twee minderjarige kinderen bij wijle zijn vooroverleden echtgenote Golida Vollebregt (die een dochter was van Jan Vollebregt) in huwelijk verwekt met name Neeltje van Leeuwen, oud tien jaar en Johanna Catharina van Leeuwen, oud bijna 9 jaar en Lambertus Stemer Vollebregt hier bovengenoemd, in kwaliteit als toeziend voogd, over deze minderjarigen. De boedel is getaxeerd en op prijs gesteld, wat de roerende goederen betreft, door Jan Outshoorn, grondeigenaar en Hendrik Vermeij, veenman, beide wonende te Nieuwkoop en wat de vaste of onroerende goederen aangaat door gemelde heren Jan Outshoorn en Hendrik Vermeij, alsmede door Jacob Krook, turfschipper te Nieuwkoop. Vervolg d.d. 06-11-1834, vervolg d.d. 07-11-1834 wegens de nog ongeinventariseerde goederen, vervolg en slot d.d. 08-11-1834 wegens de schulden en lasten alsmede wegens de papieren en documenten.

tr. Nieuwkoop op 15 mei 1791
met

Johanna Catharina Stemer (Sterner), dr. van Lambertus Steemer en Willemina van der Snoek, ged. Nieuwkoop op 28 apr 1771 (getuige: Ja. Alida Steemer)1, ovl. op 17 mrt 1843,
, Akte van verkoop door Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, zonder beroep te Nieuwkoop, aan Maarten de Haan Janszoon, openbaar notaris, wonende te Woerden, van vier bunders hooi- en bosland, gelegen onder de gemeente van Achttienhoven en dat voor de som van 225 gulden.
Proces-verbaal van verkoping door Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, grondeigenares te Nieuwkoop, van huisraad ter somme van 319 gulden 50 cent.
Inventaris van de boedel en nalatenschap van Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkoop. Op verzoek van Pietertje Vollebregt, zonder beroep, echtgenote van de turfschipper Cornelis Outshoorn Corneliszoon, wonende te Alphen, Wilhemina Vollebregt, zonder beroep, gehuwd met de scheepmaker Roelof de Vogel, Catharina Elizabeth Vollebregt, zonder beroep in huwelijk hebbende de turfschipper Zegert van der Wilk, allen wonende te Nieuwkoop, Lambertus Stemer Vollebregt, winkelier, te Zevenhoven, Hendrik Splinter, wagenmaker, te Nieuwkoop, in kwaliteit als vader en voogd over Cornelis Splinter, Johanna Catharina Splinter en Wilhelmina Splinter, minderjarige kinderen door hem in huwelijk verwekt bij zijn vooroverleden echtgenote Johanna Catharina Vollebregt, Jan Vollebregt, bouwman onder Aarlanderveen, Gerrit Vollebregt, wagenmaker, te Moordrecht, en Zegert van der Wilk, voornoemd, in kwaliteit van voogd over Neeltje en Johanna Catharina van Leeuwen, kinderen van Cornelis van Leeuwen Dammiszoon en Golida Vollebregt, beide overleden.
Obligatie met hypotheekstelling, groot 1.000 gulden, ten laste van Cornelis Outshoorn Corneliszoon, turfschipper en veenman, zowel voor zichzelf als in betrekking van mondeling gemachtigde van diens echtgenote Pietertje Vollebregt, zonder beroep, te Alphen, Roelof de Vogel meester-scheepmaker en diens echtgenote Wilhelmina Vollebregt, zonder beroep te Nieuwkoop, Zegert van der Wilk, turfschipper en diens echtgenote Catharina Elizabeth Vollebregt, zonder beroep te Nieuwkoop, Lambertus Stemer Vollebregt, gemeenteontvanger te Zevenhoven, Jan Vollebregt, bouwman te Aarlanderveen en Gerrit Vollebregt, wagenmaker te Moordrecht. Ten behoeve van Neeltje de Kooning, weduwe van Hendrik van Wingarden, particulierster te Nieuwkoop. Hypotheek is gevestigd op 6/8 in het aandeel van de overleden Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, voor 6/35 aanhoudende in een boerenwoning met erve, tuin en grond en in diverse stukken hooi-,wei- en boslanden met het water daarbij, staande en gelegen onder de gemeente van Nieuwer- Amstel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieterje*1792     Bronnen:
1.Doopboek Nieuwkoop (D 464), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Nieuwkoop, 1.III, NH, Nieuwkoop, van 1762 tot 1783 (28 apr 1771 blz. 164)


Johanna Catharina Stemer
Johanna Catharina Stemer (Sterner), ged. Nieuwkoop op 28 apr 1771 (getuige: Ja. Alida Steemer)1, ovl. op 17 mrt 1843,
, Akte van verkoop door Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, zonder beroep te Nieuwkoop, aan Maarten de Haan Janszoon, openbaar notaris, wonende te Woerden, van vier bunders hooi- en bosland, gelegen onder de gemeente van Achttienhoven en dat voor de som van 225 gulden.
Proces-verbaal van verkoping door Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, grondeigenares te Nieuwkoop, van huisraad ter somme van 319 gulden 50 cent.
Inventaris van de boedel en nalatenschap van Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkoop. Op verzoek van Pietertje Vollebregt, zonder beroep, echtgenote van de turfschipper Cornelis Outshoorn Corneliszoon, wonende te Alphen, Wilhemina Vollebregt, zonder beroep, gehuwd met de scheepmaker Roelof de Vogel, Catharina Elizabeth Vollebregt, zonder beroep in huwelijk hebbende de turfschipper Zegert van der Wilk, allen wonende te Nieuwkoop, Lambertus Stemer Vollebregt, winkelier, te Zevenhoven, Hendrik Splinter, wagenmaker, te Nieuwkoop, in kwaliteit als vader en voogd over Cornelis Splinter, Johanna Catharina Splinter en Wilhelmina Splinter, minderjarige kinderen door hem in huwelijk verwekt bij zijn vooroverleden echtgenote Johanna Catharina Vollebregt, Jan Vollebregt, bouwman onder Aarlanderveen, Gerrit Vollebregt, wagenmaker, te Moordrecht, en Zegert van der Wilk, voornoemd, in kwaliteit van voogd over Neeltje en Johanna Catharina van Leeuwen, kinderen van Cornelis van Leeuwen Dammiszoon en Golida Vollebregt, beide overleden.
Obligatie met hypotheekstelling, groot 1.000 gulden, ten laste van Cornelis Outshoorn Corneliszoon, turfschipper en veenman, zowel voor zichzelf als in betrekking van mondeling gemachtigde van diens echtgenote Pietertje Vollebregt, zonder beroep, te Alphen, Roelof de Vogel meester-scheepmaker en diens echtgenote Wilhelmina Vollebregt, zonder beroep te Nieuwkoop, Zegert van der Wilk, turfschipper en diens echtgenote Catharina Elizabeth Vollebregt, zonder beroep te Nieuwkoop, Lambertus Stemer Vollebregt, gemeenteontvanger te Zevenhoven, Jan Vollebregt, bouwman te Aarlanderveen en Gerrit Vollebregt, wagenmaker te Moordrecht. Ten behoeve van Neeltje de Kooning, weduwe van Hendrik van Wingarden, particulierster te Nieuwkoop. Hypotheek is gevestigd op 6/8 in het aandeel van de overleden Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, voor 6/35 aanhoudende in een boerenwoning met erve, tuin en grond en in diverse stukken hooi-,wei- en boslanden met het water daarbij, staande en gelegen onder de gemeente van Nieuwer- Amstel.

tr. Nieuwkoop op 15 mei 1791
met

JanPieters Vollebregt, zn. van Pieter Ariënsz Vollebregt en Pietertje Janse van Leeuwen, ged. Nieuwkoop op 15 jul 1764, veenman, koopman in turf, ovl. Nieuwkoop op 28 dec 1833,
, Inventaris van de gemeenschappelijk boedel van Jan Vollebregt en Johanna Catharina
bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839
inventarisnummer 6230
aktenummer 28
bladzijde 64
datum 05-11-1834
inhoud Inventaris van de gemeenschappelijk boedel van Jan Vollebregt en Johanna Catharina Stemer, echtelieden, en de nalatenschap van genoemde Jan Vollebregt, in leven veenman, gewoond hebbende te Nieuwkoop en aldaar overleden d.d. 28-12-1833. Erfgenamen zijn Johanna Catharina Stemer, weduwe van Jan Vollebregt, wonende in het Zuideinde van Nieuwkoop, zowel uit hoofde van de gemeenschap van goederen, als uit krachte van testamentaire erfgename van het beschikbaar deel der nalatenschap, Pietertje Vollebregt, zonder beroep, echtgenote van Cornelis Outshoorn, turfschipper, beiden wonende te Alphen, Wilhelmina Vollebregt, zonder beroep, gehuwd met Roelof de Vogel, meester-scheepmaker, beiden wonende te Nieuwkoop, Catharina Elizabeth Vollebregt, zonder beroep, gehuwd met Zegert van der Wilk, turfschipper, beiden wonende te Nieuwkoop, Lambertus Stemer Vollebregt, winkelier onder Zevenhoven, Johanna Catharina Vollebregt, zonder beroep, huisvrouw van Hendrik Splinter, meester-wagenmaker, beiden wonende te Nieuwkoop, Jan Vollebregt, bouwman te Aarlanderveen, Gerrit Vollebregt, wagenmaker, wonende binnen de stad Amsterdam, Cornelis van Leeuwen Dammiszoon, wonende te Noorden, in kwaliteit als vader en voogd over de twee minderjarige kinderen bij wijle zijn vooroverleden echtgenote Golida Vollebregt (die een dochter was van Jan Vollebregt) in huwelijk verwekt met name Neeltje van Leeuwen, oud tien jaar en Johanna Catharina van Leeuwen, oud bijna 9 jaar en Lambertus Stemer Vollebregt hier bovengenoemd, in kwaliteit als toeziend voogd, over deze minderjarigen. De boedel is getaxeerd en op prijs gesteld, wat de roerende goederen betreft, door Jan Outshoorn, grondeigenaar en Hendrik Vermeij, veenman, beide wonende te Nieuwkoop en wat de vaste of onroerende goederen aangaat door gemelde heren Jan Outshoorn en Hendrik Vermeij, alsmede door Jacob Krook, turfschipper te Nieuwkoop. Vervolg d.d. 06-11-1834, vervolg d.d. 07-11-1834 wegens de nog ongeinventariseerde goederen, vervolg en slot d.d. 08-11-1834 wegens de schulden en lasten alsmede wegens de papieren en documenten.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieterje*1792     Bronnen:
1.Doopboek Nieuwkoop (D 464), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Nieuwkoop, 1.III, NH, Nieuwkoop, van 1762 tot 1783 (28 apr 1771 blz. 164)


Cornelis van Leeuwen
Cornelis van Leeuwen.

tr.
met

Marijtje Jongeneel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirkje~1761 Nieuwkoop    


Marijtje Jongeneel
Marijtje Jongeneel.

tr.
met

Cornelis van Leeuwen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirkje~1761 Nieuwkoop    


Jan Gerritsz Outshoorn
Jan Gerritsz Outshoorn, ged. Nieuwkoop op 14 mrt 1723, ovl. Nieuwkoop op 24 apr 1807, begr. Nieuwkoop op 29 apr 1807.

tr. Nieuwkoop op 13 mrt 1752
met

Grietje Cornelisdr van Leijden https://gw.geneanet.org/hdriesen1?lang=nl&pz=francois&nz=driesen&p=grietje+cornelisdr&n=van+leijden, ged. Nieuwkoop op 9 nov 1728, ovl. Nieuwkoop op 7 feb 1799.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1759 Nieuwveen †1809 Nieuwkoop 49


Grietje Cornelisdr van Leijden
Grietje Cornelisdr van Leijden https://gw.geneanet.org/hdriesen1?lang=nl&pz=francois&nz=driesen&p=grietje+cornelisdr&n=van+leijden, ged. Nieuwkoop op 9 nov 1728, ovl. Nieuwkoop op 7 feb 1799.

tr. Nieuwkoop op 13 mrt 1752
met

Jan Gerritsz Outshoorn, zn. van Gerrit Jansz Outshoorn (turfschipper) en Grietje Cornelisd Buurman, ged. Nieuwkoop op 14 mrt 1723, ovl. Nieuwkoop op 24 apr 1807, begr. Nieuwkoop op 29 apr 1807.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1759 Nieuwveen †1809 Nieuwkoop 49


Gerrit Jansz Outshoorn
Gerrit Jansz Outshoorn, ged. op 29 nov 1683, turfschipper, ovl. Nieuwkoop op 17 aug 1766,
, Jan Gerritsz Outshoorn, executeur van Gerrit Jansz Outshoorn, verkoopt op 9-4-1767 voor 233 gulden en zes stuivers aan Klaas Gerritsz Outshoorn, erfgenaam voor een zesde deel van een huis c.a. in het Zuideinde, "leggend in de plas", en vijf zesde parten van een turfschuur, staande als voren.

tr. Nieuwkoop op 2 feb 1711
met

Grietje Cornelisd Buurman, dr. van Cornelis Cornelis Buerman en Aeltje Cornelisse van Wieringen, ovl. Nieuwkoop circa 1762.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1723 Nieuwkoop †1807 Nieuwkoop 84


Grietje Cornelisd Buurman
Grietje Cornelisd Buurman, ovl. Nieuwkoop circa 1762.

tr. Nieuwkoop op 2 feb 1711
met

Gerrit Jansz Outshoorn, ged. op 29 nov 1683, turfschipper, ovl. Nieuwkoop op 17 aug 1766,
, Jan Gerritsz Outshoorn, executeur van Gerrit Jansz Outshoorn, verkoopt op 9-4-1767 voor 233 gulden en zes stuivers aan Klaas Gerritsz Outshoorn, erfgenaam voor een zesde deel van een huis c.a. in het Zuideinde, "leggend in de plas", en vijf zesde parten van een turfschuur, staande als voren.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1723 Nieuwkoop †1807 Nieuwkoop 84


Cornelis Cornelis Buerman
Cornelis Cornelis Buerman.

tr.
met

Aeltje Cornelisse van Wieringen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje  †1762 Nieuwkoop  10 


Aeltje Cornelisse van Wieringen
Aeltje Cornelisse van Wieringen.

tr.
met

Cornelis Cornelis Buerman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje  †1762 Nieuwkoop  10 


Jan Outshoorn
Jan Outshoorn, geb. circa 1620.

tr.
met

Hillegont Ariens.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1650 Koudekerk    


Hillegont Ariens
Hillegont Ariens.

tr.
met

Jan Outshoorn, geb. circa 1620.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1650 Koudekerk    


Arie van der Giessen
Arie van der Giessen1, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 12 mrt 17902, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 21 mrt 1790 (getuige: Neeltje van den Hoek).

tr.
met

Neeltje Pannevis1, dr. van Cornelis Pannevis en Geertruij Willems Jongebreur, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 7 jun 1798, ged. Ouderkerk a/d IJssel op 10 jun 1798 (getuige: Neeltje den Bouwense?), ovl. Krimpen a/d IJssel op 7 feb 1873.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Doopboek Ouderkerk a/d IJssel (D 456), Streekarchief Midden Holland, DTB Ouderkerk a/d IJssel, 3.III, Geref., Ouderkerk a/d IJssel, van 1788 tot 1799 (12 mrt 1790 blz. 114)


Jacob Pannevis
Jacob Pannevis, geb. circa 1620, ovl. voor 1670,
, filiatie is niet bewezen.

tr.
met

Trijntgen Pouwels van der Valck, dr. van Pouwel van der Valck en Marijtje Gerrits, geb. circa 1622.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1648     
Arijaentje*1645     
Trijntje*1650     
Feuijt*1652 Overschie    


Trijntgen Pouwels van der Valck
Trijntgen Pouwels van der Valck, geb. circa 1622.

tr.
met

Jacob Pannevis, geb. circa 1620, ovl. voor 1670,
, filiatie is niet bewezen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1648     
Arijaentje*1645     
Trijntje*1650     
Feuijt*1652 Overschie    


Arijaentje Jacobsdr Pannevis
Arijaentje Jacobsdr Pannevis, geb. circa 1645.

tr. Overschie op 3 mei 1665
met

Willem Geerlofsz Roobol