Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan Roelofs
Jan Roelofs, geb. circa 1550,
, 19-5-1621
Jan Roeloffsz X Anna Petersz won op Bolgrij, lijftochten elkaar in 3m op Bolgrij met huis en berg. Na hun overlijden zullen deze 3m hun oudste dochter Aelken Jansd toekomen, vanwege haar trouwe diensten. Na hun overlijden erven:
1. hun oudste en enige zoon Peter Jansz 1/3e
2. hun jongste dochter Digna Jansd
3. Marij Petersd dochter van haar oudste zoon Peter Jansz.
27-5-1621
Johan Christiaensz substituut richter, Gerrit Roeloffsz, Peter Geerloffsz en Wigger Hubertsz schepenen.
Jan Roeloffsz X Anna Jansd (ziek) disponeren uit kracht van een octrooi, hun leengoederen, Zij herroepen alle andere testamenten behoudens de stipulering van lijftocht. Verder willen zij dat:
1. hun dochter Digna Jansdr krijgt 200 gl, te betalen door hun dochter Aelken Jansd
2. hun zoon Peter Jansz krijgt 2½m leengoed op Boeicoop, genaamd ‘de lange grient’; nog 4m leengoed, liggende naast de voorn 2½m, mitsgaders 1/3e part v/h huisraat, en dit alles boven wat hij reeds ten huwelijk gehad heeft.
3. hun dochter Aelken Jans krijgt 3m op Bolgrije met huis en berg; nog 2m leengoet op Boeijcoop a/d ka; nog 1m leengoet genaamd ‘den L(?)ichaert’ (leenroerig a/h huis van Buuren); nog 5m leengoet op Over Heicoop; nog 2/3e part v/d inboedel; nog de hofstede genaamd ‘Jan van Delft hofstede’ groot ca 14h; nog 2m genaamd ‘de calvercamp’ op Boeijcoop; nog een hofstedeke op Over Heicoop, etc.
30-10-1629 (= copie van acte dd 2-4-1629)
Anna Peters wde van Johan Roeloffsz (ziek), van hoge ouderdom, testeert. Erfgenamen zijn:
1. mijn dochter Aeltken Jans de helft van huis en berg groot 3m, waarin comparante woont.
2. Aeltken Jans moet binnen 1 jaar uitreiken a/d 6 (?) kinderen van mijn zoon Peter Jansz X Maria Willems 25 gl elk.
3. Aelken Roeloffd van mijn za dochter Digna Jans X Roeloff Jansz 150 gl.
4. mijn nicht Maria Peters, die bij mij woont, 100 gl.

tr.
met

Anna Pieters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1580     


Anna Pieters
Anna Pieters.

tr.
met

Jan Roelofs, geb. circa 1550,
, 19-5-1621
Jan Roeloffsz X Anna Petersz won op Bolgrij, lijftochten elkaar in 3m op Bolgrij met huis en berg. Na hun overlijden zullen deze 3m hun oudste dochter Aelken Jansd toekomen, vanwege haar trouwe diensten. Na hun overlijden erven:
1. hun oudste en enige zoon Peter Jansz 1/3e
2. hun jongste dochter Digna Jansd
3. Marij Petersd dochter van haar oudste zoon Peter Jansz.
27-5-1621
Johan Christiaensz substituut richter, Gerrit Roeloffsz, Peter Geerloffsz en Wigger Hubertsz schepenen.
Jan Roeloffsz X Anna Jansd (ziek) disponeren uit kracht van een octrooi, hun leengoederen, Zij herroepen alle andere testamenten behoudens de stipulering van lijftocht. Verder willen zij dat:
1. hun dochter Digna Jansdr krijgt 200 gl, te betalen door hun dochter Aelken Jansd
2. hun zoon Peter Jansz krijgt 2½m leengoed op Boeicoop, genaamd ‘de lange grient’; nog 4m leengoed, liggende naast de voorn 2½m, mitsgaders 1/3e part v/h huisraat, en dit alles boven wat hij reeds ten huwelijk gehad heeft.
3. hun dochter Aelken Jans krijgt 3m op Bolgrije met huis en berg; nog 2m leengoet op Boeijcoop a/d ka; nog 1m leengoet genaamd ‘den L(?)ichaert’ (leenroerig a/h huis van Buuren); nog 5m leengoet op Over Heicoop; nog 2/3e part v/d inboedel; nog de hofstede genaamd ‘Jan van Delft hofstede’ groot ca 14h; nog 2m genaamd ‘de calvercamp’ op Boeijcoop; nog een hofstedeke op Over Heicoop, etc.
30-10-1629 (= copie van acte dd 2-4-1629)
Anna Peters wde van Johan Roeloffsz (ziek), van hoge ouderdom, testeert. Erfgenamen zijn:
1. mijn dochter Aeltken Jans de helft van huis en berg groot 3m, waarin comparante woont.
2. Aeltken Jans moet binnen 1 jaar uitreiken a/d 6 (?) kinderen van mijn zoon Peter Jansz X Maria Willems 25 gl elk.
3. Aelken Roeloffd van mijn za dochter Digna Jans X Roeloff Jansz 150 gl.
4. mijn nicht Maria Peters, die bij mij woont, 100 gl.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1580     


Jacob Reijers Sterk
Jacob Reijers Sterk, geb. circa 1585,
, 25-5-1613 (los stukje papier)
De erfgenamen van za Reijer Gerritsz verkl voldaan te zijn:
Jacob Reijersz, Jan Dircksz, Cornelis Reijersz, Jan Reijersz, Cornelis Reijersz, Aeff Reijersd.
25-5-1613 (los inlegvel)
Erfloting gehouden door de erfgenamen van goederen nagelaten door hun ouders za Reijer Gerritsz X za Christijna Cornelis Jansz STERCKsdr en wel als volgt:
1. het 1e lot: 4m op Authenae en 2m op Over Zijderveld bezwaard met 30 st jaarlijks (Aeff Reijersd)
2. het 2e lot: het 'Corssen camp', groot 4m2h; nog een campke van 1m; nog 8h op Bolgrij, ben de drift van Jasper Jacobsz en bov .. (de jonge Cornelis Reijersz).
3. het 3e lot: 5m op Over Zijderveld en 2m op Prijs met nog een huis en hofstede a/d Diefdijk (Jan Reijersz)
4. het 4e lot: 2m 't eijnde de hofstede, met de hofstede; nog de halfscheiding van 4½m op S.ijck (?) voor de Diefdijk; nog 2m achter 'Plasse' hofstede (de jonge Jan Reijersz).
5. het 5e lot: 2½m op Over Zijderveld achter Tijs Jansz; nog 8h op Bolgrije; nog 1m achter Wolcken Thoenisz (de Oude Cornelis).
6. het 6e lot: de halfscheiding van 16h achter Pauwel Cornelisz met gebruijck v/d halfscheiding door voorn Pauwel Cornelisz; nog 7h op Bolgrije; nog 2m1½h achter Dirck Willemsz; nog een campke op Neder Zijderveld a/d kerksteeg (Jan Dircksz).
7. het 7e lot: huis en hofstede op Bolgrij, tesamen groot 4m, bov het gasthuis van Culemborg en ben Jouffr ZOOGEIJ (?) (Jacob Reijersz).
Jan Reijersz is ten deel gevallen het 3e lot, 't welck huis en bepotinge gelegen is a/d Diefdijk, mits 5m heerlick goet daaraan gelegen voor de Diefdijk, waarvan Jabn Rejersz uitreiken zal 450 gl, waarmede te niet zal zijn die 72 gl, die aan de andere 6 kinderen vermaakt zijn, te weten: Jacob, Cornelis en Cornelis, Jan en Jan Dircksz X Alith en Aeffgen Reij[er]sd' kinderen.
ongedateerd [27-5-1614]
Johan Corstensz richter, Aert Gijsbertsz DE KEIJSER, Gerrit Aertsz en Roeloff Willemsz
schepenen.
De erfgenamen van Reijer Gerritsz za X Christina Cornelis Jansz STERCKxdr za, met name Jan Reijersz, Jacob Reijersz, Cornelis Reijersz den Ouden, Jan Reijersz den Jongen, Cornelis Reijersz den Jongen, Jan Dircksz X Alith Reijersd en Aeff Reijersd cum tutore. Deling door tussenspreken van Oth Petersz STERCK en Gijsbert Mertensz als volgt:
Jan Reijersz: de hofstede en huis a/d Diefdijk, nw Matijs Jansz en zw Aert Gerritsz, met 5m daarachter op Over Zijderveld, bov mr Johan en ben Aert Reijersz; nog 2m op Prijs, bov Govert (?) Hermensz VAN RAVENSWAEIJ en ben de Diefdijk; alles geschat op 2.300 gl.
Jacob Reijersz: een hofstad en huis met daarachter tesamen 4m, gelegen op Bolgrije, bov het gasthuis binnen Culemborg en ben de efgenamen van Jouffr SCHEIJ; alles geschat op 2.500 gl.
Jan Dircksz nom ux: de halfscheiding van 16h gelegen achter Pauwels Cornelisz op Over Zijderveld; nog het hofstedeke van voorn Pauwels Coernelisz; nog 2m1½h op Over Zijderveld achter Dirck Willemsz, bov Gijsbert Mertensz en ben de pastorie van Zijderveld; nog een campke op Neder Zijderveld, bov de kerk van Zijderveld en ben het capittel van Culemborg; nog 7h op Bolgrij, bov Jasper Jacopsz en ben Aert Gerritsz; alles geschat op 2.000 gl.
Cornelis Reijersz den Ouden: 2½m op Over Zijderveld achter Tijs Jansz, bov de 4m v/h capittel te Culemborg en ben Tijs Jansz; nog 8h op Bolgrij, bov Arijen Roeloffsz en ben Willem Cornelisz; nog 1m achter Wolcken Thoenisz op Over Zijderveld, bov mr Johan MEERHOUTS en ben Wolcken Thoenisz; alles geschat op 1.850 gl.
Cornelis Reijersz den Jongen: 'Corssen camp' groot 4m2h (of 4m en 2h lands), nog een campke van 1m, bov voorn Cornelis en ben Jan VERWEIJ en Cornelis Pellen ;nog 8h? gelegen, bov Jasper Jacobsz met zijn drift en ben Cornelis ..; alles geschat op 2.000 gl.
Jan Reijersz den Jongen: 2m t'eijnde op 'Leckenhofstede' met de hofstede, nw Willem Dircksz KEMP en zw de wde van Cornelis Jansz DE WEERT met haar kinderen; de halfscheiding van 5m, waarvan de helft voor de Diefdijk, bov Goert DE MAN en ben de heilige geest tot Culemborg; 2m achter 'Plassenhofstede'; alles geschat op 1.700 gl.
Aeff Reijerss: 4m op Authenae, bov Jan Jansz BAERS en Jacob Jelisz en ben Willem Joosten; 2m op Over Zijderveld, bov Jan Reijersz en ben Jan VERWEIJ en Cornelis Pellen; alles geschat op 1.650 gl.
Er moet nog wat geld rond geschoven worden.
19-1-1619 (staat tussen akten uit 1623!)
Gerrit Aertsz en Cornelis Jansz PLUCK schepenen.
Jan Reijersz, Cornelis Reijersz en hun broer Jacob Reijersz, Jan Dircksz X Aelken Reijersd, voor hun zelf en vervangende hun andere broers en zuster, schoonbroers en schoonzuster, resp erfgenamen van za Reijer Gerritsz en Christina, die erfgename was van Cornelis Jansz STERCK tr aan Jacob Sijmensz en Joris Quirijnen een rentebrief groot 300 gl, sprekende op 5m land, huis en hof, gelegen op Goilberdingen, 't gene Oth Dircksz STERCK placht aan te coemen, etc. De comparanten renuncieren daarvan.
29-6-1635
Jan, Jacob en hun broer Jan Reijersz STERCK, Jan Dircksz X Aeltgen Reijers STERCK (wettig geboorte) en Cornelis Jansz PRINS als oom en bloedvoogd van moederswege v/d 2 onm kinderen van Cornelis Reijersz X Gijsbertgen Jans PRINS. Deling van goederen hun aangekomen door dode van Aefken Reijers STERCK en wel als volgt:
1. Jan Reijersz de Oude en Jan Reijers de Jonge 4m op Zoochwijck.
2. Jacob Reijersz STERCK 2m op Zijderveld, bov Jan Reijersz en ben Jkr VAN HEMERT.
3. Jan Dircksz een rentebrief groot 650 L hoofdsom gevestigd op het gemeneland van Everdingen en Zijderveld, gepasseerd voor schepenen van Culemborg dd 1-4-1631.
4. de kinderen van Cornelis Reijersz za 3m op Zijderveld.
Verder moet nog wat geld rondgeschoven worden.
9-7-1621
Peter Gerritsz SCHEER, Meerten Henricksz X Anneken Gerritsd SCHEER (wettig geboorte), Ghijsbert Willemsz PIJSELMAN X Elisabeth Gerritsd (wettig geboorte), Claes Jansz X Elisabeth Gerritsd, Jan Roeloffsz DE VOS X Aeffken Gerritsd (wettig geboorte), Willem Fredericksz X Willemken Gerritsd (wettig geboorte) en Jacob Reijersz X Janneken Gerritsd (wettig geboorte) consenteren dat hun broer en zwager Henrick Gerritsz SCHEER na het overlijden van hun moeder en schoonmoeder Willemken Gerritsd, vooruit de boedel genieten zal 425 gl en dat voor de leengoederen achtergelaten door hun vader resp schoonvader en wat hun moeder resp schoonmoeder nog zou mogen achterlaten, zo gelegen op Over Boeicoop en op Lang Bolgrij, etc. Henrick Gerritsz SCHEER mag zijn voorkeur tonen bij de vererfenis v/h huis en berg, waar nu hun moeder resp schoonmoeder in woont.
29-6-1635
Jan, Jacob en Jan Reijersz tr aan Reijer en Bastiaentgen Cornelis zijnde kinderen van Cornelis Reijersz za, de helft van 6m waarvan de andere helft de kinderen toebehoort, gelegen op Over Zijderveld, bov de wde van Folcken Tonisz en ben Floor Henricksz en Sweer Gerritsz.
27-5-1636
Isaack DE BRUIJN als geauthoriseerd door Andries Jansz richter, Cornelis Roelofsz DE VOS, Gerrit Aertsz CRUIJFF en DE KEIJSER schepenen.
Hendrick Gerritsz SCHEER voor zich zelf en proc hebbende van Hendrick Maertensz (26-5- 1636), Peter Gerritsz SCHEER voor zich zelf, Gijsbert Willemsz X Lijsken Gerritsz SCHEER (wettig geboorte), Lijsken Gerrits SCHEER wde van Claes Jansz voor haar zelf, Aefken Gerrits SCHEER wde van Jan Roelofsz DE VOS, Tonis Gijsbertsz X Willemkem Gerrits SCHEER (wettig geboorte), Willem en zijn broer Bauwen Maertensz voor hun zelf en vervangende, neffens
voorn Henrick Gerritsz in voorn qualiteit voor hun broer en suster, neven en nichten Cornelis en Jantgen Maertens; en Jacob Reijersz X Jantgen Gerrits SCHEER, voor hem zelf en voor hun kinderen Reijer en Steijntgen Jacobs, alle erfgenamen van Gerrit Gerritsz SCHEER X Willemken
Willems za. Deling als volgt:
1. Hendrick Gerritsz SCHEER 2m op Bolgrij a/d kade zijnde leengoed, strekk v/d Authenaese wetering t/d dwarssloot v/d wde en kinderen van Jan Roelofsz DE VOS, bov Henrick Jansz en ben de wde en kinderen van Gerrit Jaspersz; en neemt voorts in lotinge aan huis, hofstad, schuur en berg met 4m daarbij behorend, gelegen op Bolgrij, bov Aefken Gerrits en de erfgenamen van Cornelis Heijmensz.
2. Peter Gerritsz SCHEER 2m op Bolgrij, strekk v/d dwarssloot v/d wde en kinderen van Jan Roelofsz za t/d dwarssloot die tussen hem en voorn wde gemaakt zal worden.
3. Gijsbert Willemsz PIJSELMAN 2m op Boeicop zijnde leengoed, bov en ben de kinderen van Cornelis Heijmensz.
4. Lijsken Gerrits SCHEER wde van Claes Jansz 2m leengoed op Over Boeicoop, bov de ‘Speldenmaekers camp’ en ben de ‘Haenscamp’.
5. Aefken Gerritsz 3m op Bolgrij, bov zij zelf en ben Hendrick Gerritsz SCHEER.
6. de kinderen van Maerten Henricksz 2m op Boeicoop zijnde leengoed genaamd ‘de Haenscamp’.
7. Tonis Gijsbertsz bekent reeds genoten te hebben.
Verder moet er nog wat geld rondgeschoven worden.
5-6-1638
Jan Cornelisz DE BONDT, Jan Reijersz STERCK en Cornelis Anthonisz schepenen.
Jacob Reijersz wde en boedelhouder van za Jantgen Gerrits geassisteerd met zijn broer Jan Reijersz en Henrick Gerritsz SCHEER, als oom en bloedvoogden v/d 2 onm kinderen van eerstgenoemd echtpaar, met name Reijer en Stijntgen Jacobs, verklaren uitkoop gedaan te hebben.
21 (of 23?)-5-1639
Gerrit Dircksz en Cornelis Antonisz schepenen.
Hendrick Gerritsz SCHEER voor zich zelf en proc hebbende van Henrick Meertensz (dd 26-5-1631), Arien Petersz als bloedvoogd v/h onm kind van za Peter Gerritsz SCHEER, Gerrit Gijsbertsz voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn broer en zusters, Lijsken Gerrits SCHEER X za Claes Jansz; item Bauwen en zijn broer Gerrit Meertensz de rato caverende voor hun zuster Jantgen Meertens X Jan Cornelisz; nog Jacob Reijersz X Jantgen Gerritsz, alle erfgenamen van za Gerrit Henricksz SCHEER X Willemken Willems en verkl betaald te zijn door Aefken Gerrits X za Jan Roelofsz DE VOS, die zij i/d boedel moest terug brengen.
21-5-1639
Arien Petersz als bloedvoogd v/h onm kind van za Peter Gerritsz SCHEER, Gerrit Gijsberts voor hem zelf en hem sterk makende voor zijn broer en zusters; item Lijsken Gerritsz SCHEER wde van Claes Jansz, Bauwen Meertensz, Gerrit Meertensz voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn broer Henrick Meertensz en zuster Jantgen Meertens; Jacob Reijersz X Jantgen Gerrits als vader en voogd van Reijer en Stijntgen Jacobs; Aefken Gerritsz wde van Jan Roelofsz DE VOS, alle erfgenamen van za Gerrit Hendricksz SCHEER X Willemken Willems, verkl betaald te zijn door Hendrick Gerritsz SCHEER de som van 3.100 gl wegens lootcedulle, dd 27-5-1636, en die hij schuldig was wegens 4m op Bolgrij.
13-6-1639
Cornelis Roelofsz VOS, Jan Cornelisz DE BONDT en Aert Gerrit Aertsz schepenen.
Wilhelm PIJLL rentmr van VAN BREDERODE, tr aan Jacob Reijersz won op Zijderveld voor de ene helft en Jan Reijersz STERCK als bloedvoogd van zijn neef Reijer Cornelisz, zoon van zijn broer za Cornelis Reijersz X Gijsbertge Jans; mitsgaders Cornelis Jansz PRINS won te Lexmond als momboir en bloedvoogd van moederszijde v/h voorn onm kind, voor de andere helft, 4m op Lang Bolgrij onder Zijderveld, bov het gasthuis van Culemborg en ben de erfgenamen van Aert Gijsbertsz (?) DE KEIJSER, volgens coopcedulle dd 4-10-1638.

tr.
met

Jannigje Gerrits Scheer, dr. van Gerrit Hendriksz Scheer en Willempje Willems,
, 28-12-1612
Willempgen wde Gerrit Hendricksz met hun 8 kinderen, te weten Hendrick Gerritsz en Peter Gerritsz voor hun zelf, Merten Hendricksz X Emmeken Gerritsd, Gijsbert Willemsz X Elijzabeth Gerritsd, Aeffken Gerritsd, Willemtgen Gerritsd en Janneken Gerristd, hebben door tussenspreken van Willem Aelberden magescheid gedaan en wel als volgt:
Hendrick Gerritsz: als oudste zoon heeft gehad 800 gl, etc.
Merten Hendricksz nom ux: heeft reeds gehad 600 gl, etc.
Gijsbert Willemsz nom ux: heeft reeds gehad 2m op Bolgrij in Jan Botersz land met 2 koeien en een bed.
Willemptgen Gerrit Hendrickszd: 2m in Bolgrij in Jan Botersz land bij Gijsbert Willemsz' land met 2 koeien en een bed, toen zij huwde.
Elijzabeth Gerritsd: 2m in het zelfde weer gelegen a/d wetering op Bolgrij met 2 koeien en een bed.
Jannichgen Gerritsd: 11h plus 50 gl.
Aeff Gerritsd: 2m op Bolgrij in Feij Boecken land met 2 koeien en een bed.
Peter Gerritsz: 2m op Boeicoop genaamd 'de Haens camp', bov Willempken Gerritsz en ben Elijzabeth Hubert Hermensz wde.
De weduwe: huis, hof en berg met 4m; nog 4m op Boeicoop i/h land van Leerdam; nog 1m op Bolgrij, bov de erfgenamen van Geerloff Jansz en ben Willem Roeloffsz; nog 1½m op Bolgrij a/d wetering; nog 6m op Bolgrije waarin de volgelkoij ligt; nog vee en inboedel.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijer*1615 Zijderveld    


Jannigje Gerrits Scheer
Jannigje Gerrits Scheer,
, 28-12-1612
Willempgen wde Gerrit Hendricksz met hun 8 kinderen, te weten Hendrick Gerritsz en Peter Gerritsz voor hun zelf, Merten Hendricksz X Emmeken Gerritsd, Gijsbert Willemsz X Elijzabeth Gerritsd, Aeffken Gerritsd, Willemtgen Gerritsd en Janneken Gerristd, hebben door tussenspreken van Willem Aelberden magescheid gedaan en wel als volgt:
Hendrick Gerritsz: als oudste zoon heeft gehad 800 gl, etc.
Merten Hendricksz nom ux: heeft reeds gehad 600 gl, etc.
Gijsbert Willemsz nom ux: heeft reeds gehad 2m op Bolgrij in Jan Botersz land met 2 koeien en een bed.
Willemptgen Gerrit Hendrickszd: 2m in Bolgrij in Jan Botersz land bij Gijsbert Willemsz' land met 2 koeien en een bed, toen zij huwde.
Elijzabeth Gerritsd: 2m in het zelfde weer gelegen a/d wetering op Bolgrij met 2 koeien en een bed.
Jannichgen Gerritsd: 11h plus 50 gl.
Aeff Gerritsd: 2m op Bolgrij in Feij Boecken land met 2 koeien en een bed.
Peter Gerritsz: 2m op Boeicoop genaamd 'de Haens camp', bov Willempken Gerritsz en ben Elijzabeth Hubert Hermensz wde.
De weduwe: huis, hof en berg met 4m; nog 4m op Boeicoop i/h land van Leerdam; nog 1m op Bolgrij, bov de erfgenamen van Geerloff Jansz en ben Willem Roeloffsz; nog 1½m op Bolgrij a/d wetering; nog 6m op Bolgrije waarin de volgelkoij ligt; nog vee en inboedel.

tr.
met

Jacob Reijers Sterk, zn. van Reijer Gerrits en Christina Cornelisdr Sterk, geb. circa 1585,
, 25-5-1613 (los stukje papier)
De erfgenamen van za Reijer Gerritsz verkl voldaan te zijn:
Jacob Reijersz, Jan Dircksz, Cornelis Reijersz, Jan Reijersz, Cornelis Reijersz, Aeff Reijersd.
25-5-1613 (los inlegvel)
Erfloting gehouden door de erfgenamen van goederen nagelaten door hun ouders za Reijer Gerritsz X za Christijna Cornelis Jansz STERCKsdr en wel als volgt:
1. het 1e lot: 4m op Authenae en 2m op Over Zijderveld bezwaard met 30 st jaarlijks (Aeff Reijersd)
2. het 2e lot: het 'Corssen camp', groot 4m2h; nog een campke van 1m; nog 8h op Bolgrij, ben de drift van Jasper Jacobsz en bov .. (de jonge Cornelis Reijersz).
3. het 3e lot: 5m op Over Zijderveld en 2m op Prijs met nog een huis en hofstede a/d Diefdijk (Jan Reijersz)
4. het 4e lot: 2m 't eijnde de hofstede, met de hofstede; nog de halfscheiding van 4½m op S.ijck (?) voor de Diefdijk; nog 2m achter 'Plasse' hofstede (de jonge Jan Reijersz).
5. het 5e lot: 2½m op Over Zijderveld achter Tijs Jansz; nog 8h op Bolgrije; nog 1m achter Wolcken Thoenisz (de Oude Cornelis).
6. het 6e lot: de halfscheiding van 16h achter Pauwel Cornelisz met gebruijck v/d halfscheiding door voorn Pauwel Cornelisz; nog 7h op Bolgrije; nog 2m1½h achter Dirck Willemsz; nog een campke op Neder Zijderveld a/d kerksteeg (Jan Dircksz).
7. het 7e lot: huis en hofstede op Bolgrij, tesamen groot 4m, bov het gasthuis van Culemborg en ben Jouffr ZOOGEIJ (?) (Jacob Reijersz).
Jan Reijersz is ten deel gevallen het 3e lot, 't welck huis en bepotinge gelegen is a/d Diefdijk, mits 5m heerlick goet daaraan gelegen voor de Diefdijk, waarvan Jabn Rejersz uitreiken zal 450 gl, waarmede te niet zal zijn die 72 gl, die aan de andere 6 kinderen vermaakt zijn, te weten: Jacob, Cornelis en Cornelis, Jan en Jan Dircksz X Alith en Aeffgen Reij[er]sd' kinderen.
ongedateerd [27-5-1614]
Johan Corstensz richter, Aert Gijsbertsz DE KEIJSER, Gerrit Aertsz en Roeloff Willemsz
schepenen.
De erfgenamen van Reijer Gerritsz za X Christina Cornelis Jansz STERCKxdr za, met name Jan Reijersz, Jacob Reijersz, Cornelis Reijersz den Ouden, Jan Reijersz den Jongen, Cornelis Reijersz den Jongen, Jan Dircksz X Alith Reijersd en Aeff Reijersd cum tutore. Deling door tussenspreken van Oth Petersz STERCK en Gijsbert Mertensz als volgt:
Jan Reijersz: de hofstede en huis a/d Diefdijk, nw Matijs Jansz en zw Aert Gerritsz, met 5m daarachter op Over Zijderveld, bov mr Johan en ben Aert Reijersz; nog 2m op Prijs, bov Govert (?) Hermensz VAN RAVENSWAEIJ en ben de Diefdijk; alles geschat op 2.300 gl.
Jacob Reijersz: een hofstad en huis met daarachter tesamen 4m, gelegen op Bolgrije, bov het gasthuis binnen Culemborg en ben de efgenamen van Jouffr SCHEIJ; alles geschat op 2.500 gl.
Jan Dircksz nom ux: de halfscheiding van 16h gelegen achter Pauwels Cornelisz op Over Zijderveld; nog het hofstedeke van voorn Pauwels Coernelisz; nog 2m1½h op Over Zijderveld achter Dirck Willemsz, bov Gijsbert Mertensz en ben de pastorie van Zijderveld; nog een campke op Neder Zijderveld, bov de kerk van Zijderveld en ben het capittel van Culemborg; nog 7h op Bolgrij, bov Jasper Jacopsz en ben Aert Gerritsz; alles geschat op 2.000 gl.
Cornelis Reijersz den Ouden: 2½m op Over Zijderveld achter Tijs Jansz, bov de 4m v/h capittel te Culemborg en ben Tijs Jansz; nog 8h op Bolgrij, bov Arijen Roeloffsz en ben Willem Cornelisz; nog 1m achter Wolcken Thoenisz op Over Zijderveld, bov mr Johan MEERHOUTS en ben Wolcken Thoenisz; alles geschat op 1.850 gl.
Cornelis Reijersz den Jongen: 'Corssen camp' groot 4m2h (of 4m en 2h lands), nog een campke van 1m, bov voorn Cornelis en ben Jan VERWEIJ en Cornelis Pellen ;nog 8h? gelegen, bov Jasper Jacobsz met zijn drift en ben Cornelis ..; alles geschat op 2.000 gl.
Jan Reijersz den Jongen: 2m t'eijnde op 'Leckenhofstede' met de hofstede, nw Willem Dircksz KEMP en zw de wde van Cornelis Jansz DE WEERT met haar kinderen; de halfscheiding van 5m, waarvan de helft voor de Diefdijk, bov Goert DE MAN en ben de heilige geest tot Culemborg; 2m achter 'Plassenhofstede'; alles geschat op 1.700 gl.
Aeff Reijerss: 4m op Authenae, bov Jan Jansz BAERS en Jacob Jelisz en ben Willem Joosten; 2m op Over Zijderveld, bov Jan Reijersz en ben Jan VERWEIJ en Cornelis Pellen; alles geschat op 1.650 gl.
Er moet nog wat geld rond geschoven worden.
19-1-1619 (staat tussen akten uit 1623!)
Gerrit Aertsz en Cornelis Jansz PLUCK schepenen.
Jan Reijersz, Cornelis Reijersz en hun broer Jacob Reijersz, Jan Dircksz X Aelken Reijersd, voor hun zelf en vervangende hun andere broers en zuster, schoonbroers en schoonzuster, resp erfgenamen van za Reijer Gerritsz en Christina, die erfgename was van Cornelis Jansz STERCK tr aan Jacob Sijmensz en Joris Quirijnen een rentebrief groot 300 gl, sprekende op 5m land, huis en hof, gelegen op Goilberdingen, 't gene Oth Dircksz STERCK placht aan te coemen, etc. De comparanten renuncieren daarvan.
29-6-1635
Jan, Jacob en hun broer Jan Reijersz STERCK, Jan Dircksz X Aeltgen Reijers STERCK (wettig geboorte) en Cornelis Jansz PRINS als oom en bloedvoogd van moederswege v/d 2 onm kinderen van Cornelis Reijersz X Gijsbertgen Jans PRINS. Deling van goederen hun aangekomen door dode van Aefken Reijers STERCK en wel als volgt:
1. Jan Reijersz de Oude en Jan Reijers de Jonge 4m op Zoochwijck.
2. Jacob Reijersz STERCK 2m op Zijderveld, bov Jan Reijersz en ben Jkr VAN HEMERT.
3. Jan Dircksz een rentebrief groot 650 L hoofdsom gevestigd op het gemeneland van Everdingen en Zijderveld, gepasseerd voor schepenen van Culemborg dd 1-4-1631.
4. de kinderen van Cornelis Reijersz za 3m op Zijderveld.
Verder moet nog wat geld rondgeschoven worden.
9-7-1621
Peter Gerritsz SCHEER, Meerten Henricksz X Anneken Gerritsd SCHEER (wettig geboorte), Ghijsbert Willemsz PIJSELMAN X Elisabeth Gerritsd (wettig geboorte), Claes Jansz X Elisabeth Gerritsd, Jan Roeloffsz DE VOS X Aeffken Gerritsd (wettig geboorte), Willem Fredericksz X Willemken Gerritsd (wettig geboorte) en Jacob Reijersz X Janneken Gerritsd (wettig geboorte) consenteren dat hun broer en zwager Henrick Gerritsz SCHEER na het overlijden van hun moeder en schoonmoeder Willemken Gerritsd, vooruit de boedel genieten zal 425 gl en dat voor de leengoederen achtergelaten door hun vader resp schoonvader en wat hun moeder resp schoonmoeder nog zou mogen achterlaten, zo gelegen op Over Boeicoop en op Lang Bolgrij, etc. Henrick Gerritsz SCHEER mag zijn voorkeur tonen bij de vererfenis v/h huis en berg, waar nu hun moeder resp schoonmoeder in woont.
29-6-1635
Jan, Jacob en Jan Reijersz tr aan Reijer en Bastiaentgen Cornelis zijnde kinderen van Cornelis Reijersz za, de helft van 6m waarvan de andere helft de kinderen toebehoort, gelegen op Over Zijderveld, bov de wde van Folcken Tonisz en ben Floor Henricksz en Sweer Gerritsz.
27-5-1636
Isaack DE BRUIJN als geauthoriseerd door Andries Jansz richter, Cornelis Roelofsz DE VOS, Gerrit Aertsz CRUIJFF en DE KEIJSER schepenen.
Hendrick Gerritsz SCHEER voor zich zelf en proc hebbende van Hendrick Maertensz (26-5- 1636), Peter Gerritsz SCHEER voor zich zelf, Gijsbert Willemsz X Lijsken Gerritsz SCHEER (wettig geboorte), Lijsken Gerrits SCHEER wde van Claes Jansz voor haar zelf, Aefken Gerrits SCHEER wde van Jan Roelofsz DE VOS, Tonis Gijsbertsz X Willemkem Gerrits SCHEER (wettig geboorte), Willem en zijn broer Bauwen Maertensz voor hun zelf en vervangende, neffens
voorn Henrick Gerritsz in voorn qualiteit voor hun broer en suster, neven en nichten Cornelis en Jantgen Maertens; en Jacob Reijersz X Jantgen Gerrits SCHEER, voor hem zelf en voor hun kinderen Reijer en Steijntgen Jacobs, alle erfgenamen van Gerrit Gerritsz SCHEER X Willemken
Willems za. Deling als volgt:
1. Hendrick Gerritsz SCHEER 2m op Bolgrij a/d kade zijnde leengoed, strekk v/d Authenaese wetering t/d dwarssloot v/d wde en kinderen van Jan Roelofsz DE VOS, bov Henrick Jansz en ben de wde en kinderen van Gerrit Jaspersz; en neemt voorts in lotinge aan huis, hofstad, schuur en berg met 4m daarbij behorend, gelegen op Bolgrij, bov Aefken Gerrits en de erfgenamen van Cornelis Heijmensz.
2. Peter Gerritsz SCHEER 2m op Bolgrij, strekk v/d dwarssloot v/d wde en kinderen van Jan Roelofsz za t/d dwarssloot die tussen hem en voorn wde gemaakt zal worden.
3. Gijsbert Willemsz PIJSELMAN 2m op Boeicop zijnde leengoed, bov en ben de kinderen van Cornelis Heijmensz.
4. Lijsken Gerrits SCHEER wde van Claes Jansz 2m leengoed op Over Boeicoop, bov de ‘Speldenmaekers camp’ en ben de ‘Haenscamp’.
5. Aefken Gerritsz 3m op Bolgrij, bov zij zelf en ben Hendrick Gerritsz SCHEER.
6. de kinderen van Maerten Henricksz 2m op Boeicoop zijnde leengoed genaamd ‘de Haenscamp’.
7. Tonis Gijsbertsz bekent reeds genoten te hebben.
Verder moet er nog wat geld rondgeschoven worden.
5-6-1638
Jan Cornelisz DE BONDT, Jan Reijersz STERCK en Cornelis Anthonisz schepenen.
Jacob Reijersz wde en boedelhouder van za Jantgen Gerrits geassisteerd met zijn broer Jan Reijersz en Henrick Gerritsz SCHEER, als oom en bloedvoogden v/d 2 onm kinderen van eerstgenoemd echtpaar, met name Reijer en Stijntgen Jacobs, verklaren uitkoop gedaan te hebben.
21 (of 23?)-5-1639
Gerrit Dircksz en Cornelis Antonisz schepenen.
Hendrick Gerritsz SCHEER voor zich zelf en proc hebbende van Henrick Meertensz (dd 26-5-1631), Arien Petersz als bloedvoogd v/h onm kind van za Peter Gerritsz SCHEER, Gerrit Gijsbertsz voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn broer en zusters, Lijsken Gerrits SCHEER X za Claes Jansz; item Bauwen en zijn broer Gerrit Meertensz de rato caverende voor hun zuster Jantgen Meertens X Jan Cornelisz; nog Jacob Reijersz X Jantgen Gerritsz, alle erfgenamen van za Gerrit Henricksz SCHEER X Willemken Willems en verkl betaald te zijn door Aefken Gerrits X za Jan Roelofsz DE VOS, die zij i/d boedel moest terug brengen.
21-5-1639
Arien Petersz als bloedvoogd v/h onm kind van za Peter Gerritsz SCHEER, Gerrit Gijsberts voor hem zelf en hem sterk makende voor zijn broer en zusters; item Lijsken Gerritsz SCHEER wde van Claes Jansz, Bauwen Meertensz, Gerrit Meertensz voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn broer Henrick Meertensz en zuster Jantgen Meertens; Jacob Reijersz X Jantgen Gerrits als vader en voogd van Reijer en Stijntgen Jacobs; Aefken Gerritsz wde van Jan Roelofsz DE VOS, alle erfgenamen van za Gerrit Hendricksz SCHEER X Willemken Willems, verkl betaald te zijn door Hendrick Gerritsz SCHEER de som van 3.100 gl wegens lootcedulle, dd 27-5-1636, en die hij schuldig was wegens 4m op Bolgrij.
13-6-1639
Cornelis Roelofsz VOS, Jan Cornelisz DE BONDT en Aert Gerrit Aertsz schepenen.
Wilhelm PIJLL rentmr van VAN BREDERODE, tr aan Jacob Reijersz won op Zijderveld voor de ene helft en Jan Reijersz STERCK als bloedvoogd van zijn neef Reijer Cornelisz, zoon van zijn broer za Cornelis Reijersz X Gijsbertge Jans; mitsgaders Cornelis Jansz PRINS won te Lexmond als momboir en bloedvoogd van moederszijde v/h voorn onm kind, voor de andere helft, 4m op Lang Bolgrij onder Zijderveld, bov het gasthuis van Culemborg en ben de erfgenamen van Aert Gijsbertsz (?) DE KEIJSER, volgens coopcedulle dd 4-10-1638.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijer*1615 Zijderveld    


Gerrit Hendriksz Scheer
Gerrit Hendriksz Scheer, geb. in 1545,
, EVERDINGEN
3. Een hoeve land (1533: groot 8 morgen) in de polder Langbolgerijen te Zuydervelt in het land van Kuylenburch. Belend ten oosten: (1522: Aert Willemsz, 1606: de jonkvrouwe van Otterput en Gerrit Gerritsz, 1641: jonkvrouwe Josine van Otterput en Gerrit Gerritsz.) en ten westen: (1522: Rutger Woutersz, 1557: de erfgenamen van Gijsbrecht van Dichteren, 1606: Gerrit Heyndricksz. Scheer, 1641: Henrick Gerritsz.).
..
27-12-1606: Gerrit Henricksz. Scheer te Zuydervelt, hulde door Elbert van Abcoude,
procureur te Vianen volgens machtiging d.d. 12-12-1600, na overdracht door Nicolaes Jacobsz. van der Heck te Alckmaer namens jonkheer Johan Botter van Snellenburg, die hem hiertoe op 11-11-1606 voor notaris Jacob van Herwaerden te Utrecht heeft gemachtigd, mede namens zijn dochter Agneta Botter, weduwe van jonkheer Floris van Hackfort en haar zoon Johan van Hackfort (L.H. 274, fol. 661).
2-4-1605
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Roeloffsz en Elizabeth Gerit Hendricksd door tussenspreken van Roeloff Willemsz, de schout Berndt Jansz VAN BENTHUM, Roeloff Petersz en Cornelis Roeloffsz secretaris tot Everdingen, vanwege Willem Roeloffsz en Gerit Hendricksz, Cornelis Hendricksz, Willem Aelbertsz, Merten Hendricksz en Anthoenis IJsbrantsz, vanwege Elizabeth Gerit Hendricksd.
1. Willem Roeloffsz zal inbrengen: 10h op Over Zijderveld, bov de kerksteeg van Zijderveld en nog een werf op Neder Zijderveld; kleren etc.
2. Elizabeth Gerit Hendricksd: 2m op Bolgrij in het Land van Culemborg; 2 koeien; nog een bed.
3. Gerit Hendricksz zal zijn dochter een huick ende bruidscleren geven, zoals het een bruid betaamt, etc.

tr.
met

Willempje Willems, geb. circa 1545,
, zij heeft een jongere (half?)zuster Aaltje Willems Neck.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje     
Aafje     


Willempje Willems
Willempje Willems, geb. circa 1545,
, zij heeft een jongere (half?)zuster Aaltje Willems Neck.

tr.
met

Gerrit Hendriksz Scheer, zn. van Hendrik Gerritse Scheer, geb. in 1545,
, EVERDINGEN
3. Een hoeve land (1533: groot 8 morgen) in de polder Langbolgerijen te Zuydervelt in het land van Kuylenburch. Belend ten oosten: (1522: Aert Willemsz, 1606: de jonkvrouwe van Otterput en Gerrit Gerritsz, 1641: jonkvrouwe Josine van Otterput en Gerrit Gerritsz.) en ten westen: (1522: Rutger Woutersz, 1557: de erfgenamen van Gijsbrecht van Dichteren, 1606: Gerrit Heyndricksz. Scheer, 1641: Henrick Gerritsz.).
..
27-12-1606: Gerrit Henricksz. Scheer te Zuydervelt, hulde door Elbert van Abcoude,
procureur te Vianen volgens machtiging d.d. 12-12-1600, na overdracht door Nicolaes Jacobsz. van der Heck te Alckmaer namens jonkheer Johan Botter van Snellenburg, die hem hiertoe op 11-11-1606 voor notaris Jacob van Herwaerden te Utrecht heeft gemachtigd, mede namens zijn dochter Agneta Botter, weduwe van jonkheer Floris van Hackfort en haar zoon Johan van Hackfort (L.H. 274, fol. 661).
2-4-1605
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Roeloffsz en Elizabeth Gerit Hendricksd door tussenspreken van Roeloff Willemsz, de schout Berndt Jansz VAN BENTHUM, Roeloff Petersz en Cornelis Roeloffsz secretaris tot Everdingen, vanwege Willem Roeloffsz en Gerit Hendricksz, Cornelis Hendricksz, Willem Aelbertsz, Merten Hendricksz en Anthoenis IJsbrantsz, vanwege Elizabeth Gerit Hendricksd.
1. Willem Roeloffsz zal inbrengen: 10h op Over Zijderveld, bov de kerksteeg van Zijderveld en nog een werf op Neder Zijderveld; kleren etc.
2. Elizabeth Gerit Hendricksd: 2m op Bolgrij in het Land van Culemborg; 2 koeien; nog een bed.
3. Gerit Hendricksz zal zijn dochter een huick ende bruidscleren geven, zoals het een bruid betaamt, etc.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje     
Aafje     


Hendrik Gerritse Scheer
Hendrik Gerritse Scheer, geb. circa 1510.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1545     


Reijer Gerrits
Reijer Gerrits, geb. circa 1555.

tr.
met

Christina Cornelisdr Sterk, dr. van Cornelis Jans Sterk, geb. circa 1560.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1585     


Christina Cornelisdr Sterk
Christina Cornelisdr Sterk, geb. circa 1560.

tr.
met

Reijer Gerrits, geb. circa 1555.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1585     


Cornelis Jans Sterk
Cornelis Jans Sterk, geb. circa 1530,
, 25-5-1613 (los inlegvel)
Erfloting gehouden door de erfgenamen van goederen nagelaten door hun ouders za Reijer Gerritsz X za Christijna Cornelis Jansz STERCKsdr en wel als volgt:
1. het 1e lot: 4m op Authenae en 2m op Over Zijderveld bezwaard met 30 st jaarlijks (Aeff Reijersd)
2. het 2e lot: het 'Corssen camp', groot 4m2h; nog een campke van 1m; nog 8h op Bolgrij, ben de drift van Jasper Jacobsz en bov .. (de jonge Cornelis Reijersz).
3. het 3e lot: 5m op Over Zijderveld en 2m op Prijs met nog een huis en hofstede a/d Diefdijk (Jan Reijersz)
4. het 4e lot: 2m 't eijnde de hofstede, met de hofstede; nog de halfscheiding van 4½m op S.ijck (?) voor de Diefdijk; nog 2m achter 'Plasse' hofstede (de jonge Jan Reijersz).
5. het 5e lot: 2½m op Over Zijderveld achter Tijs Jansz; nog 8h op Bolgrije; nog 1m achter Wolcken Thoenisz (de Oude Cornelis).
6. het 6e lot: de halfscheiding van 16h achter Pauwel Cornelisz met gebruijck v/d halfscheiding door voorn Pauwel Cornelisz; nog 7h op Bolgrije; nog 2m1½h achter Dirck Willemsz; nog een campke op Neder Zijderveld a/d kerksteeg (Jan Dircksz).
7. het 7e lot: huis en hofstede op Bolgrij, tesamen groot 4m, bov het gasthuis van Culemborg en ben Jouffr ZOOGEIJ (?) (Jacob Reijersz).
Jan Reijersz is ten deel gevallen het 3e lot, 't welck huis en bepotinge gelegen is a/d Diefdijk, mits 5m heerlick goet daaraan gelegen voor de Diefdijk, waarvan Jabn Rejersz uitreiken zal 450 gl, waarmede te niet zal zijn die 72 gl, die aan de andere 6 kinderen vermaakt zijn, te weten: Jacob, Cornelis en Cornelis, Jan en Jan Dircksz X Alith en Aeffgen Reij[er]sd' kinderen.
ongedateerd [27-5-1614]
Johan Corstensz richter, Aert Gijsbertsz DE KEIJSER, Gerrit Aertsz en Roeloff Willemsz
schepenen.
De erfgenamen van Reijer Gerritsz za X Christina Cornelis Jansz STERCKxdr za, met name Jan Reijersz, Jacob Reijersz, Cornelis Reijersz den Ouden, Jan Reijersz den Jongen, Cornelis Reijersz den Jongen, Jan Dircksz X Alith Reijersd en Aeff Reijersd cum tutore. Deling door tussenspreken van Oth Petersz STERCK en Gijsbert Mertensz als volgt:
Jan Reijersz: de hofstede en huis a/d Diefdijk, nw Matijs Jansz en zw Aert Gerritsz, met 5m daarachter op Over Zijderveld, bov mr Johan en ben Aert Reijersz; nog 2m op Prijs, bov Govert (?) Hermensz VAN RAVENSWAEIJ en ben de Diefdijk; alles geschat op 2.300 gl.
Jacob Reijersz: een hofstad en huis met daarachter tesamen 4m, gelegen op Bolgrije, bov het gasthuis binnen Culemborg en ben de efgenamen van Jouffr SCHEIJ; alles geschat op 2.500 gl.
Jan Dircksz nom ux: de halfscheiding van 16h gelegen achter Pauwels Cornelisz op Over Zijderveld; nog het hofstedeke van voorn Pauwels Coernelisz; nog 2m1½h op Over Zijderveld achter Dirck Willemsz, bov Gijsbert Mertensz en ben de pastorie van Zijderveld; nog een campke op Neder Zijderveld, bov de kerk van Zijderveld en ben het capittel van Culemborg; nog 7h op Bolgrij, bov Jasper Jacopsz en ben Aert Gerritsz; alles geschat op 2.000 gl.
Cornelis Reijersz den Ouden: 2½m op Over Zijderveld achter Tijs Jansz, bov de 4m v/h capittel te Culemborg en ben Tijs Jansz; nog 8h op Bolgrij, bov Arijen Roeloffsz en ben Willem Cornelisz; nog 1m achter Wolcken Thoenisz op Over Zijderveld, bov mr Johan MEERHOUTS en ben Wolcken Thoenisz; alles geschat op 1.850 gl.
Cornelis Reijersz den Jongen: 'Corssen camp' groot 4m2h (of 4m en 2h lands), nog een campke van 1m, bov voorn Cornelis en ben Jan VERWEIJ en Cornelis Pellen ;nog 8h? gelegen, bov Jasper Jacobsz met zijn drift en ben Cornelis ..; alles geschat op 2.000 gl.
Jan Reijersz den Jongen: 2m t'eijnde op 'Leckenhofstede' met de hofstede, nw Willem Dircksz KEMP en zw de wde van Cornelis Jansz DE WEERT met haar kinderen; de halfscheiding van 5m, waarvan de helft voor de Diefdijk, bov Goert DE MAN en ben de heilige geest tot Culemborg; 2m achter 'Plassenhofstede'; alles geschat op 1.700 gl.
Aeff Reijerss: 4m op Authenae, bov Jan Jansz BAERS en Jacob Jelisz en ben Willem Joosten; 2m op Over Zijderveld, bov Jan Reijersz en ben Jan VERWEIJ en Cornelis Pellen; alles geschat op 1.650 gl.
Er moet nog wat geld rond geschoven worden.
19-1-1619 (!)
Gerrit Aertsz en Cornelis Jansz PLUCK schepenen.
Jan Reijersz, Cornelis Reijersz en hun broer Jacob Reijersz, Jan Dircksz X Aelken Reijersd, voor hun zelf en vervangende hun andere broers en zuster, schoonbroers en schoonzuster, resp erfgenamen van za Reijer Gerritsz en Christina, die erfgename was van Cornelis Jansz STERCK tr aan Jacob Sijmensz en Joris Quirijnen een rentebrief groot 300 gl, sprekende op 5m land, huis en hof, gelegen op Goilberdingen, ‘t gene Oth Dircksz STERCK placht aan te coemen, etc. De comparanten renuncieren daarvan.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1560     


Jan Sterk
Jan Sterk, geb. circa 1500.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1530     


Theunis Cornelisz Kool
Theunis Cornelisz Kool, geb. Schoonrewoerd circa 1610,
, Lijsbeth Antonisz COOL weduwe van Roeloff Cornelisz DE VOSCH als moeder en voogdesse van hun onm kind, geassisteerd door haar vader Tonis Cornelisz COOL, beide instaande voor haar tegenwoordige man Gerrit Hermensz (Heimensz?), die absent is; item Jan Claesz CORTENOEVER als oud-oom em naaste bloedvoogd v/d voorn onm zoon en tr aan Hessel Jaspersz een huis en hofstede en boomgaard gelegen op Zijderveld, op de hoek v/d Bolgrijse steeg, enerzijds de Bolgrijse steeg en anderzijds Hessel Jaspersz.

tr. Zijderveld op 10 feb 1639
met

Adriaantje Theunisdr, geb. Zijderveld circa 1615.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1645     


Adriaantje Theunisdr
Adriaantje Theunisdr, geb. Zijderveld circa 1615.

tr. Zijderveld op 10 feb 1639
met

Theunis Cornelisz Kool, zn. van Cornelis Theunisz Kool en Willempje Claasdr van Deventer, geb. Schoonrewoerd circa 1610,
, Lijsbeth Antonisz COOL weduwe van Roeloff Cornelisz DE VOSCH als moeder en voogdesse van hun onm kind, geassisteerd door haar vader Tonis Cornelisz COOL, beide instaande voor haar tegenwoordige man Gerrit Hermensz (Heimensz?), die absent is; item Jan Claesz CORTENOEVER als oud-oom em naaste bloedvoogd v/d voorn onm zoon en tr aan Hessel Jaspersz een huis en hofstede en boomgaard gelegen op Zijderveld, op de hoek v/d Bolgrijse steeg, enerzijds de Bolgrijse steeg en anderzijds Hessel Jaspersz.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1645     


Cornelis Theunisz Kool
Cornelis Theunisz Kool, geb. circa 1585.

tr.
met

Willempje Claasdr van Deventer, dr. van Claas Willems van Deventer en Adriana Joosts, geb. circa 1595.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1610 Schoonrewoerd    


Willempje Claasdr van Deventer
Willempje Claasdr van Deventer, geb. circa 1595.

tr.
met

Cornelis Theunisz Kool, zn. van Theunis Theunisz Kool en Maaike Theunisdr Kool, geb. circa 1585.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1610 Schoonrewoerd    


Theunis Theunisz Kool
Theunis Theunisz Kool, geb. circa 1550.

tr.
met

Maaike Theunisdr Kool.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1585     


Maaike Theunisdr Kool
Maaike Theunisdr Kool.

tr.
met

Theunis Theunisz Kool, geb. circa 1550.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1585     


Claas Willems van Deventer
Claas Willems van Deventer, geb. circa 1551, ovl. voor 17 feb 1631,
, Claes behoort tot de gegoede boerenstand. Hij woont onder 't Hoogeindt van Middelkoop in het graafschap Leerdam bij de 'Kleine Geer'. Hij overlijdt net voor 17-2-1631.
Er was een kwestie over de levering van kaas.
Op 36-jarige leeftijd, op 2-7-1587, is hij 'Corporaal van de Sondaagse Nachtwacht tot Schoonderwoert', waar tijdens zijn wacht een voorval voordoet, waarvoor hij als getuige opgeroepen wordt.
Volgens een getuigeverklaring van 28-3-1620 is hij ca. 1595 heemraad geweest van de polder Loosdorp; het ging over de ligging van een sloot (25 jaar later). Hij blijkt dan 68 jaar oud te zijn.
Zijn land lag verdeeld over o.a. de polders Loosdorp, Hooch-Middelkoop en Noulant. Als hij op bijna 80-jarige leeftijd overlijdt, blijkt hij nog 7 merqen land en 2 huizen in bezit te hebben, hetgeen alsnog op zijn kinderen en kleinkinderen vererft.

tr.
met

Adriana Joosts, dr. van Joost Cornelis en Pietertje .

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willempje*1595     


Adriana Joosts
Adriana Joosts.

tr.
met

Claas Willems van Deventer, zn. van Willem Claasz van Deventer, geb. circa 1551, ovl. voor 17 feb 1631,
, Claes behoort tot de gegoede boerenstand. Hij woont onder 't Hoogeindt van Middelkoop in het graafschap Leerdam bij de 'Kleine Geer'. Hij overlijdt net voor 17-2-1631.
Er was een kwestie over de levering van kaas.
Op 36-jarige leeftijd, op 2-7-1587, is hij 'Corporaal van de Sondaagse Nachtwacht tot Schoonderwoert', waar tijdens zijn wacht een voorval voordoet, waarvoor hij als getuige opgeroepen wordt.
Volgens een getuigeverklaring van 28-3-1620 is hij ca. 1595 heemraad geweest van de polder Loosdorp; het ging over de ligging van een sloot (25 jaar later). Hij blijkt dan 68 jaar oud te zijn.
Zijn land lag verdeeld over o.a. de polders Loosdorp, Hooch-Middelkoop en Noulant. Als hij op bijna 80-jarige leeftijd overlijdt, blijkt hij nog 7 merqen land en 2 huizen in bezit te hebben, hetgeen alsnog op zijn kinderen en kleinkinderen vererft.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willempje*1595     


Joost Cornelis
Joost Cornelis.

tr.
met

Pietertje .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana