Genealogische website van Cees Hagenbeek
Dirk Willems van Teijlingen
Dirk Willems van Teijlingen, ridder 1256, baljuw van Holland 1266, ovl. op 19 nov 1282,
, bezitter van een huis met land in Warmond.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I  †1296   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)


Floris Willemsz van Teijlingen
Floris Willemsz (Florentius Willemsz (Bastaard)) van Teijlingen, ovl. in 1280.

tr.
met

NN Gerritsdr van Poelgeest.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foyken*1240     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)


Machteld
Machteld , in 1532 buiten de jurisdictie van het Hof van Delft,
, Samen met haar kinderen heeft zij 5% morgen land in haar bezit gelegen in de hoefslag van de Leehove, hetwelk zij heeft geërfd van haar man 22 of 23 jaar geleden. Zij wordt in 1536 en 1562 als erfhuur-betaler aan de abdij van Egmond vermeld.
Dat Dirck van Dijck circa 1509/1510 is overleden, sluit aan op de leenregistratie van Lek en Polanen. Op 4-6-1510 wordt namelijk Pieter Dircxz. bij dode van zijn vader met de 4 morgen land in Ruiven beleend.

tr.
met

Jacob Dircks (Jacob Dircxz) van Dijck, zn. van Dirck Claesz van Dijck (leenman), geb. circa 1445, leenman, Kerkmeester en Heilige Geestmeester te Naaldwijk, leenman van Lek en Polanen, pacht de Abdij van Egmond, woont op Ruiven van 1470 tot 1471, op de Schie in 1473, ovl. Naaldwijk op 7 apr 1482.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1462 Ackersdijk †1509  47


Geertruijdt de Brander
Geertruijdt de Brander, ged. Leiden (Marekerk) op 4 jul 1669 (getuigen: Maria de Jongh, Lijsbet Jacobsen, Tomas Jansen en Cornelis Suijdlander), ovl. voor mrt 1671.Bronnen:
1.K.O. register Q Leiden (T 084), RA Leiden, DTB Leiden, Q 16, NH, Leiden, van 1657 tot 1661 (7 mrt 1657 blz. 10)
2.K.O. register AA Leiden (T 130), RA Leiden, DTB Leiden, AA 25, NH, Leiden, 1692 (5 jul 1692 blz. 158)


Elisabeth de Brander
Elisabeth de Brander, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 feb 1677 (getuigen: Catarijntgen Capijn, Annetgen Herbrants en Philip Andriessen).Bronnen:
1.K.O. register Q Leiden (T 084), RA Leiden, DTB Leiden, Q 16, NH, Leiden, van 1657 tot 1661 (7 mrt 1657 blz. 10)
2.K.O. register AA Leiden (T 130), RA Leiden, DTB Leiden, AA 25, NH, Leiden, 1692 (5 jul 1692 blz. 158)


Gerrit Jansz van Dijck (Heemskerk)
Gerrit Jansz van Dijck (Heemskerk), geb. Honselersdijk circa 1325.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aernt*1360 Naaldwijk †1427  67
Claes*1380 Honselersdijk    


Jan Gerritsz van Dijck (Heemskerk)
Jan Gerritsz van Dijck (Heemskerk), geb. Naaldwijk in 1264,
, filiatie niet bewezen, bovendien trouwde Elisabeth van Heukelom en Gerrit II van Heemskerck na 1308.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1325 Honselersdijk    


Aernt Gerritsz Heemskerk van Dijck
Aernt Gerritsz Heemskerk van Dijck, geb. Naaldwijk in 1360, ovl. op 9 mei 1427.


Margaretha van Voorne
Margaretha van Voorne1, geb. in 1210.

tr. in 1230
met

Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck1, zn. van Gerard I van Teylingen van Heemskerck en NN Persijn, geb. circa 1195, ovl. circa 1260,
, ridder, baljuw van van Kennemerland (1254) en 1254/1256 vermeld als kastelein van de Torenburg.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit II*1233  †1275  42Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 1)


Gerrit II van Heemskerk
Gerrit II (Gerard) van Heemskerk, geb. circa 1233, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. circa 1275,
, ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348).

tr. (1)
met

Ada van Bloemen [[Wapenheraut 1903:231-.

tr. (2) na 1308
met

Elisabeth van Heukelom, ovl. in 1264.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1264 Naaldwijk    

tr. (3) voor 6 apr 1317
met

Beatrix Willemsdr van Haarlem, dr. van Willem van Haarlem, vrouwe van Wissekerke, ovl. in 1326.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)


Elisabeth van Heukelom
Elisabeth van Heukelom, ovl. in 1264.

tr. na 1308
met

Gerrit II (Gerard) van Heemskerk, zn. van Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck en Margaretha van Voorne, geb. circa 1233, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. circa 1275,
, ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348), tr. (1) met Ada van Bloemen [[Wapenheraut 1903:231-. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Beatrix Willemsdr van Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1264 Naaldwijk    


Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck
Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck1, geb. circa 1195, ovl. circa 1260,
, ridder, baljuw van van Kennemerland (1254) en 1254/1256 vermeld als kastelein van de Torenburg.

tr. in 1230
met

Margaretha van Voorne1, dr. van Hendrik van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259) en Mabelia van Cysoing, geb. in 1210.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit II*1233  †1275  42Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)


Gerard I van Teylingen van Heemskerck
Gerard I van Teylingen van Heemskerck, geb. in 1175, ovl. in 1222,
, mogelijk bastaardzoon van Willem I van Teijlingen van Heemskerk.

tr. in 1195
met

NN Persijn, geb. in 1170.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoud*1195  †1260  65Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)


NN Persijn
NN Persijn, geb. in 1170.

tr. in 1195
met

Gerard I van Teylingen van Heemskerck, zn. van Willem I graaf van Theylingen (vermeld 1174, derde graaf van Teylingen), geb. in 1175, ovl. in 1222,
, mogelijk bastaardzoon van Willem I van Teijlingen van Heemskerk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoud*1195  †1260  65


Halewijne van Egmond
Halewijne van Egmond1.

tr.
met

Willem I graaf van Theylingen2,1 [[NL: 1884:63, 1926:195-200, 1992:322-324, zn. van Hugo van Theylingen en Maria Daniëlsdr van der Merwede, geb. Santpoort op slot Brederode circa 1150, vermeld 1174, derde graaf van Teylingen, ovl. Sassenheim circa 1215,
, Willem, van Teylingen, oudste zoon van Hugo en van de dochter van de Merwede, was Heer van Teylingen, Langerak en de Lecke en bekleedde de waardigheid van ridder. Hij wordt vermeld in charters van 21 Aug. 1200, 3 Nov. 1200 en 20 Febr. 1201 en verleende volgens JOANNES A LEIDIS krachtigen steun aan Willem van Holland tegen den Graaf van Loon. Hij was tweemaal gehuwd. Eerst trad hij in 1210 in den echt met Agnes van Lynden (dochter van Willem, den eersten van dien naam, gestorven in 1186, en van Agnes van Montbéliard, dochter van den Heer van Altena). Zij stierf reeds 25 Oct. 1211 en werd in de abdij van Rijnsburg begraven, waarna haar man hertrouwde met Halewijn van Egmond (dochter van Wouter van Egmond, die in 1217 in Syrië stierf, en van dementia van Gelder). Hij zelf stierf in 1244, twee zonen nalatende, Willem en Dirk, welke laatste in 1249 baljuw of drossaet van Kennemerland en in 1266 van Holland werd en vermoedelijk eene dochter van Heer Otto van Arkel huwde. Willem was Heer van Teylingen en van de Lecke, overleed in 1284 en werd in het
klooster te Egmond begraven. Zijne vrouw was Geertruid van Woerden (dochter van Heer Herman en van eene van Amstel), die in 1283 stierf en in hetzelfde klooster begraven werd, tr. (1) met Agnieze van Bentheim. Uit dit huwelijk 3 zonen, tr. (2) met Maria van Castricum. Uit dit huwelijk een zoon, een zoon.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1282   
Floris  †1280   Bronnen:
1.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)


Wouter van Egmond
Wouter van Egmond.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Halewijne     


Ada van Bloemen
Ada van Bloemen [[Wapenheraut 1903:231-.

tr.
met

Gerrit II (Gerard) van Heemskerk, zn. van Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck en Margaretha van Voorne, geb. circa 1233, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. circa 1275,
, ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348), tr. (2) met Elisabeth van Heukelom. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Beatrix Willemsdr van Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen


Beatrix Willemsdr van Haarlem
Beatrix Willemsdr van Haarlem, vrouwe van Wissekerke, ovl. in 1326.

tr. voor 6 apr 1317
met

Gerrit II (Gerard) van Heemskerk, zn. van Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck en Margaretha van Voorne, geb. circa 1233, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. circa 1275,
, ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348), tr. (1) met Ada van Bloemen [[Wapenheraut 1903:231-. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Elisabeth van Heukelom. Uit dit huwelijk een zoon


N van Teijlingen
N van Teijlingen.

tr.
met

Wouter II van Langerak, zn. van Ridder Wouter uten Goye (vermeld 1268-1277) en Alverade Herbertsdr van den Berghe, geb. tussen 1255 en 1260, knape, vermeld 1283-1298, ovl. Utrecht tussen 1298 en 1311,
, vermeld 1285-1298, relatie (1) met NN van der Merwede. Uit deze relatie 2 dochters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert*1295  †1329  34


Gijsbert van Langerak
Gijsbert van Langerak, geb. circa 1295, ovl. voor 29 mrt 1329.

tr.
met

Bertha van Zuylen van Berverweerd, dr. van Zweder van Zuylen van Beverweerd en Hillegonda van de Velde.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1378