Genealogische website van Cees Hagenbeek
Claes Allertszn
Claes Allertszn, geb. Maasland in 1431, Welgeboren man ‘van den wapene van Oestgeest’, ovl. Maasland in 1513,
, boer in de Aalkeetpolder. Leenman van Honingen en Hodenpijl. Welgeboren man ‘van den wapene van Oestgeest’. Hij had een vrij groot landbouwbedrijf in Maasland in de Aalkeetpolder met minstens 38 morgen land. Leenman van Honingen (drie lenen) en van Hodenpijl; de kern van zijn bedrijf bestond uit een leen met 5 morgen land, strekkende van de Kerkweg tot aan de Bommeer. Aanwezig bij het proces betreffende de welgeborenen voor het Hof van Holland op 17 december 1468.

tr.
met

Hillegont Willemsdr,
, vermeld 10 jan 1482.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1470  †1537 Delft 67


Hillegont Willemsdr
Hillegont Willemsdr,
, vermeld 10 jan 1482.

tr.
met

Claes Allertszn, zn. van Allaert Willemsz en Liedewij , geb. Maasland in 1431, Welgeboren man ‘van den wapene van Oestgeest’, ovl. Maasland in 1513,
, boer in de Aalkeetpolder. Leenman van Honingen en Hodenpijl. Welgeboren man ‘van den wapene van Oestgeest’. Hij had een vrij groot landbouwbedrijf in Maasland in de Aalkeetpolder met minstens 38 morgen land. Leenman van Honingen (drie lenen) en van Hodenpijl; de kern van zijn bedrijf bestond uit een leen met 5 morgen land, strekkende van de Kerkweg tot aan de Bommeer. Aanwezig bij het proces betreffende de welgeborenen voor het Hof van Holland op 17 december 1468.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1470  †1537 Delft 67


Allaert Willemsz
Allaert Willemsz, geb. tussen 1400 en 1414, ovl. tussen 1474 en 1485,
, welgeboren man 'van den wapene van Oegstgeest', vermeld 1474. Aanwezig bij het proces betreffende de welgeborenen voor het Hof van Holland op 17 december 1468. Leenman van Hodenpijl, beleend vóór 5 juni 1462, met leen 4 van Hodenpijl, 2½ morgen land in Sarienhove (Sarijnenhove, Sarijnenhoeve), waarvan een gedeelte overgaat op zijn zoon Claes Allaertsz. Hij gebruikt 18 morgen in het 8e (Sarijnenhove) en 9 morgen in het 18e hoefslag te Zuid-Maasland in 1460. Verder is hij rond 1460 eigenaar van ruim 7 morgen in het 4e hoefslag in Zuid-Maasland.

tr.
met

Liedewij ,
, hij trouwde vermoedelijk met Liedewij, haar naam wordt vermoed op grond kleinkindervernoeming.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1431 Maasland †1513 Maasland 82Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 297)


Liedewij
Liedewij ,
, hij trouwde vermoedelijk met Liedewij, haar naam wordt vermoed op grond kleinkindervernoeming.

tr.
met

Allaert Willemsz, zn. van Willem Allaertszn en Lijsbette , geb. tussen 1400 en 1414, ovl. tussen 1474 en 1485,
, welgeboren man 'van den wapene van Oegstgeest', vermeld 1474. Aanwezig bij het proces betreffende de welgeborenen voor het Hof van Holland op 17 december 1468. Leenman van Hodenpijl, beleend vóór 5 juni 1462, met leen 4 van Hodenpijl, 2½ morgen land in Sarienhove (Sarijnenhove, Sarijnenhoeve), waarvan een gedeelte overgaat op zijn zoon Claes Allaertsz. Hij gebruikt 18 morgen in het 8e (Sarijnenhove) en 9 morgen in het 18e hoefslag te Zuid-Maasland in 1460. Verder is hij rond 1460 eigenaar van ruim 7 morgen in het 4e hoefslag in Zuid-Maasland.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1431 Maasland †1513 Maasland 82


Willem Allaertszn
Willem Allaertszn1, geb. circa 1375, ovl. in 1437,
, leenman van Hodenpijl als opvolger van zijn vader. Beleend 21 januari 1411 vermeld 5 juni 1435. Hij was pachter van de tiende in Zuid-Maasland. Tussen zijn zoon Jacob en diens vrouw met hun 'evenknieën' en de buren van Maeslant was er een kwestie in 1448 voor de baljuw van Delfland, waarbij zij het bewijs leverden van edele afkomst te zijn ('vonnis gewijst was dat zij wettig hun edeltuig hadden gedaan’), ‘zijnde van den wapene van Oestgeest'. Dit gegeven wordt bij het welgeborenenproces voor het Hof van Holland op 17 december 1468 als grond voor hun welgeborenschap aangevoerd en geaccepteerd.

tr.
met

Lijsbette 1, ovl. op 21 jan 1411,
, vermeld in het Leenregister Hodenpijl op 21 januari 1411: Willem Allaertsz, gehuwd met Lijsbette en hun kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Allaert*1400  †1474  74Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 297)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 286)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)


Allaert Heynensz
Allaert Heynensz1,2,3,, Jrg 20187, Heinensz, geb. circa 1335, ovl. in 1410, begr. in 1411,
, het leen van Hodenpijl heeft Allaert niet geërfd maar gekocht, volgens de leenbrief van Jan van Hodenpijl, en wel van de dochter van zijn leenvoorganger Ghibe Aerntsz
Leenman van Hodenpijl. Inwoner van Maasland 1369, waarbij ook een Jan en een Willem Heynenz. vermeld worden, mogelijk broers van Allaert, alsmede een Willem en een Lam Pietersz, mogelijk neven van Allaert. Allaert Heynenz wordt op 13 augustus 1370 als pachter vermeld te Maasland (Ons Voorgeslacht 1991, p. 47]. Het betreft 19 hond land in het weer, waarop Maertijn Woutersz woont, belend ten noorden: Jan Bogghe en Dirc van Hoeyliede. Verpachters zijn tot dan Jonkvrouwe Lysebet van Bennebroec en Ghereit van Bennebroec, die het land schenken aan Pieter den Hoesschen ten behoeve van een kanunnikprebende in de Sint Pancraskerk te Leyden. Jonkvrouwe Lysebet van Bennebroec was weduwe van Jan Arent van Bennebroec, die het huis Ten Waerde te Leiderdorp overnam van jonkvrouwe Willem Mabelie van Oestgheest Jansdr uten Waerde en haar zoon Jan uten Waerde, en zich eveneens Jan uten Waerde ging noemenIn 1387 pacht Allaert het genoemde land niet meer.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1375  †1437  62Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 286)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)
4.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
5.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 121)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 294)


Boudewijn van Petegem
Boudewijn van Petegem, vermeld 962,
, als stamvader van dit nobel geslacht begonnen met (de hypothetische) Boudewijn van Peteghem, die in 962 vermeld werd als voogd van de Gentse St.-Pietersabdij[7]. Te Petegem bewoonde hij voor die tijd een grote burcht (thans: terrein Golf & Country club Oudenaarde). Reeds vroegtijdig werd deze burcht uitgekozen als plaats van samenkomst voor belangrijke onderhandelingen. Tussen 854 en 860 had er een vergadering plaats in verband met de teisteringen van de Noormannen in Vlaanderen. In een afschrift van een brief laat de bisschop Immo van Noyon-Doornik zich verontschuldigen voor het
feit, dat hij tijdens deze vergadering - voorzien van een maaltijd - niet aanwezig kon zijn door de dreiging van de Noormannen[.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engelbert I  †982   


Allaert Alaertsz
Allaert Alaertsz1, Allaertsz, geb. na 1255, vermeld 1316, ovl. voor 1330,
, leefde in de dertiende/veertiende eeuw. Allaert behoorde tot dezelfde of een oudere generatie dan Allart Aegte Muysz, die in 1342 met land in Sarijnenhove, in de Zuidbuurt van Maasland (tegenwoordig Vlaardingen) wordt beleend. Dit land komt minstens vanaf Willem Allaertsz. (generatie 5) in de hier beschreven familie terecht vermeld Maasland 1316.

tr. (2) circa 1285
met

NN Pietersdr1, dr. van Pieter ver Machteldensone.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heyn*1290  †1341  51Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 285)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)


Leendert Clein
Leendert Clein, ged. Overschie op 15 jan 1668 (getuigen: Huibret Leendertse Post en Lijsbet Leenderts).


Arij Ariensze Suijderent
Arij Ariensze Suijderent, ged. Maasland op 7 jan 1646 hij trouwde als weduwnaar.

otr. (1) de Lier op 16 okt 16781, tr. Maasland op 6 nov 1678
met

Maartje Leenderts Diepenburgh, dr. van Leendert Diepenburgh en Annetje Pietersdr Houwaert, geb. vermoedelijk Vlaardingen circa 1658.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1680 de Lier    11 

tr. (2) Maasland op 18 feb 1674
met

Claesje Cornelisdr Cleijn, dr. van Cornelis Ariens Cleijn en Neeltie Claes Smyth, ged. Overschie op 3 mrt 1652, begr. Overschie op 17 jan 1670.

Bronnen:
1.Trouwboek de Lier (T 280), N.A., DTB De Lier, 10, FS film 486948, NH, de Lier, van 1582 tot 1715 (21 okt 1678 blz. 34)


Maartje Leenderts Diepenburgh
Maartje Leenderts Diepenburgh, geb. vermoedelijk Vlaardingen circa 1658.

otr. de Lier op 16 okt 16781, tr. Maasland op 6 nov 1678
met

Arij Ariensze Suijderent, zn. van Arij Cornelis Suijderent (landbouwer in de Zouteveens Polder) en Aeltje Jansdr van der Marel, ged. Maasland op 7 jan 1646 hij trouwde als weduwnaar, tr. (2) met Claesje Cornelisdr Cleijn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1680 de Lier    11 Bronnen:
1.Trouwboek de Lier (T 280), N.A., DTB De Lier, 10, FS film 486948, NH, de Lier, van 1582 tot 1715 (21 okt 1678 blz. 34)


Claesje Cornelisdr Cleijn
Claesje Cornelisdr Cleijn, ged. Overschie op 3 mrt 1652, begr. Overschie op 17 jan 1670.

tr. Maasland op 18 feb 1674
met

Arij Ariensze Suijderent, zn. van Arij Cornelis Suijderent (landbouwer in de Zouteveens Polder) en Aeltje Jansdr van der Marel, ged. Maasland op 7 jan 1646 hij trouwde als weduwnaar, tr. (1) met Maartje Leenderts Diepenburgh, dr. van Leendert Diepenburgh en Annetje Pietersdr Houwaert. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1.Trouwboek de Lier (T 280), N.A., DTB De Lier, 10, FS film 486948, NH, de Lier, van 1582 tot 1715 (21 okt 1678 blz. 34)


Neeltie Claes Smyth
Neeltie Claes Smyth (Smijest, Smijt), geb. Zestienhoven circa 1620, woont in Sestienhoven bij Overschie in jan 1642, ovl. Overschie circa 1660.

otr. Hillegersberg op 11 jan 1642, tr. Overschie in Sestienhoven op 26 jan 1642
met

Cornelis Ariens Cleijn (Aetie Leenders), zn. van Arent Cornelisz Cleijn en Marritgen Symonsdr, geb. Hillegersberg circa 1620, ovl. Overschie op 17 jan 1670, tr. (1) met Aefje Leenderts Post. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matie~1643 Overschie    
Ariaentie~1648 Overschie    
Claesje~1652 Overschie 1670 Overschie 17
Maertie~1650 Overschie    
Annetje*1655  †1716  61


Matie Cornelisdr Cleijn
Matie Cornelisdr Cleijn, ged. Overschie op 22 nov 1643 (getuigen: Gerrit Claessen, Maertie Gerrits en Maertie Ariens).


Maertie Cornelis Cleijn
Maertie Cornelis Cleijn, ged. Overschie op 2 jan 1650 (getuigen: Jan Arensen en Pietertie Jans).


Leendert Diepenburgh
Leendert Diepenburgh, geb. circa 1615.

tr. circa 1657
met

Annetje Pietersdr Houwaert, dr. van Pieter Dircksz Houwaert en Anneke Pietersdr van der Oest.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje*1658 Vlaardingen    
Leendert*1660 de Lier †1730 Maasland 70
Bastiaan*1658  †1730 Maasland 72


Leendert Leendertsz Diepenburgh
Leendert Leendertsz Diepenburgh, geb. de Lier circa 1660, ovl. Maasland op 7 jan 1730, begr. de Lier op 10 jan 1730,
, genoemd in de parochieschreven van De Lier van 1685 tot 1729, zijn weduwe van 1730 tot 1740.

otr. de Lier op 7 apr 16851, tr. de Lier op 23 apr 1685
met

Aafje Lambrechts van der Hout, dr. van Lambrecht Isaacksz van der Hout (marktschuituitvoerder) en Aeltjen Pouwels Verspeck, geb. de Lier circa 1661, ovl. Maasland op 15 mrt 1741, begr. de Lier op 18 mrt 1741.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:
1.Trouwboek de Lier (T 280), N.A., DTB De Lier, 10, FS film 486948, NH, de Lier, van 1582 tot 1715 (7 apr 1685 blz. 40)


Aafje Lambrechts van der Hout
Aafje Lambrechts van der Hout, geb. de Lier circa 1661, ovl. Maasland op 15 mrt 1741, begr. de Lier op 18 mrt 1741.

otr. de Lier op 7 apr 16851, tr. de Lier op 23 apr 1685
met

Leendert Leendertsz Diepenburgh, zn. van Leendert Diepenburgh en Annetje Pietersdr Houwaert, geb. de Lier circa 1660, ovl. Maasland op 7 jan 1730, begr. de Lier op 10 jan 1730,
, genoemd in de parochieschreven van De Lier van 1685 tot 1729, zijn weduwe van 1730 tot 1740.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:
1.Trouwboek de Lier (T 280), N.A., DTB De Lier, 10, FS film 486948, NH, de Lier, van 1582 tot 1715 (7 apr 1685 blz. 40)


Belitje Diepenburch
Belitje Diepenburch1, ged. op 18 jan 1688 (getuige: haar tante Trijntje Pieters Koolen).

tr.
met

Arij Pleunen van der Kooij1, zn. van Pleun Jacobsz van der Kooij (bouwman aan de Oostgaag) en Trintje Ariensdr van de Polder, ged. Maasland op 23 jun 1686, bouwman in de Lier.

Bronnen:
1.Notariele akte Delft (Notar 394), GA Delft, Not.Arch. Delft, 2532G, Cornelis van der Sleyden, Delft, 1720 (28 nov 1720 akte 371)
2.Notariele akte Delft (Notar 085), GA Delft, Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 2466, Delft, 1704 (10 apr 1704 akte 31)
3.Notariele akte Delft (Notar 085), GA Delft, Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 2466, Delft, 1704 (10 apr 1704 akte 32)
4.Trouwboek de Lier (T 280), N.A., DTB De Lier, 10, FS film 486948, NH, de Lier, van 1582 tot 1715 (22 apr 1679)
5.Notariele akte Delft (Notar 394), GA Delft, Not.Arch. Delft, 2532G, Cornelis van der Sleyden, Delft, 1720 (28 nov 1720)


Neeltje Willems Noordervliet
Neeltje Willems Noordervliet, geb. Maasland in 1648.

tr. Maasland op 25 feb 1674
met

Leendert Jansen van Bergen, zn. van Jan Cornelis van Bergen en Annetje Leenderts van der Hoeven, ged. Maasland op 25 okt 1648, ovl. Maasland op 11 aug 1722, tr. (1) met Leentje Cornelisdr Kleijn, dr. van Cornelis Ariens Cleijn en Aefje Leenderts Post. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.