Genealogische website van Cees Hagenbeek
Nora Johanna Margaretha La Rose
Nora (Nora Johanna Margaretha) La Rose, geb. Leiden op 18 jul 2009.

 


Hendrik van Aalst
Hendrik van Aalst, geb. Oosterhout in 1727, ovl. Arnhem op 2 jul 1810, begr. Arnhem op 5 jul 1810.

otr. Arnhem op 18 mrt 1762 (getuigen: Adriaentje Cla, zijn moeder en Gilia Bartelaar van Dompseler), tr. Arnhem op 4 apr 1762, Hendrik van Aalst en Elisabeth van Hulsteijn e.l. verklaren te hebben verkocht en kracht en mits dezen te cederen, te transporteren en in een volle eigendom op te dragen en over te geven aan en ten behoeve van Gysbert van Kolffschooten hun huis en erf benevens de daarin zijnde grutmolen, staande en gelegen binnen deze stad op de Beek op de hoek van de Nyestad [enz.], verklarende de comparanten van de volle kooppennignen ad 4250 gl. vrij geld voldaan en betaald te wezen.
Hendrik van Aalst en Elisabeth Hulsteijn e.l. verklaren oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van Juffr. Hendrica de Greeve een kapitale summa van 950 Caroli gl, herkomende wegens aan comparanten in klinkende gelde verstrekte en wel aangetelde penningen, belovende comparanten het gemelde kapitaal te zullen restitueren heden over een jaar met de renten van dien ad 3 gl. 10 stuiver van ieder honderd gl. [enz.], tot securiteit van welk kapitaal met de daarop te verlopen renten en op te lopen kosten de comparanten e.l. mits dezen zijn verbindende hun personen, erfgenamen en goederen, gerede en ongerede, en bovendien tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hunlieder huis en erve en annexe grutmolen, alhier binnen Arnhem op de Beek staande en gelegen
met

Elisabeth van Hulsteijn, dr. van Hendrik van Hulsteijn en Gilia Bartelaar Donselaar, ged. Arnhem op 11 jul 1738, ovl. Arnhem op 9 nov 1782.

Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Elisabeth van Hulsteijn
Elisabeth van Hulsteijn, ged. Arnhem op 11 jul 1738, ovl. Arnhem op 9 nov 1782.

otr. Arnhem op 18 mrt 1762 (getuigen: Adriaentje Cla, zijn moeder en Gilia Bartelaar van Dompseler), tr. Arnhem op 4 apr 1762, Hendrik van Aalst en Elisabeth van Hulsteijn e.l. verklaren te hebben verkocht en kracht en mits dezen te cederen, te transporteren en in een volle eigendom op te dragen en over te geven aan en ten behoeve van Gysbert van Kolffschooten hun huis en erf benevens de daarin zijnde grutmolen, staande en gelegen binnen deze stad op de Beek op de hoek van de Nyestad [enz.], verklarende de comparanten van de volle kooppennignen ad 4250 gl. vrij geld voldaan en betaald te wezen.
Hendrik van Aalst en Elisabeth Hulsteijn e.l. verklaren oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van Juffr. Hendrica de Greeve een kapitale summa van 950 Caroli gl, herkomende wegens aan comparanten in klinkende gelde verstrekte en wel aangetelde penningen, belovende comparanten het gemelde kapitaal te zullen restitueren heden over een jaar met de renten van dien ad 3 gl. 10 stuiver van ieder honderd gl. [enz.], tot securiteit van welk kapitaal met de daarop te verlopen renten en op te lopen kosten de comparanten e.l. mits dezen zijn verbindende hun personen, erfgenamen en goederen, gerede en ongerede, en bovendien tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hunlieder huis en erve en annexe grutmolen, alhier binnen Arnhem op de Beek staande en gelegen
met

Hendrik van Aalst, zn. van Sander Hendriks van Aalst en Aartjen Hendriks, geb. Oosterhout in 1727, ovl. Arnhem op 2 jul 1810, begr. Arnhem op 5 jul 1810.

Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Hendrik van Hulsteijn
Hendrik van Hulsteijn, ovl. voor 1762.

tr.
met

Gilia Bartelaar (Gilia Barta, Gilia Bartha) Donselaar (Dompseler),
, Gilia Barta van Dompseler, weduwe van wijlen Hendrik van Hulstein, en haar 2 meerderjarige dochters bij gemelde haar man ehelijk verwekt, met name: Elisabeth en Berendina van Hulstein, geassisteerd met de roeidrager Rutger Reijnders als hun gekozen momber, verklaren te hebben verkocht en dienvolgens alnu te cederen, te transporteren en in een volle en vrije eigendom op te dragen aan en ten behoeve van Hendrik van Aalst hunlieder huis en erf, benevens de daarin gevonden wordende grutmolen, staande en gelegen binnen deze stad op de Beek op de hoek van de Nijstad [enz.], thans door comparanten bewoond en gebruikt wordende [enz.], bekennende comparanten van de volle kooppenningen ter summa van 4500 gl. vrij geld ten genoegen voldaan en betaald te zijn [enz.];.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1738 Arnhem Ü1782 Arnhem 44
Berendina*1739 Arnhem Ü1804 Arnhem 64


Gilia Bartelaar Donselaar
Gilia Bartelaar (Gilia Barta, Gilia Bartha) Donselaar (Dompseler),
, Gilia Barta van Dompseler, weduwe van wijlen Hendrik van Hulstein, en haar 2 meerderjarige dochters bij gemelde haar man ehelijk verwekt, met name: Elisabeth en Berendina van Hulstein, geassisteerd met de roeidrager Rutger Reijnders als hun gekozen momber, verklaren te hebben verkocht en dienvolgens alnu te cederen, te transporteren en in een volle en vrije eigendom op te dragen aan en ten behoeve van Hendrik van Aalst hunlieder huis en erf, benevens de daarin gevonden wordende grutmolen, staande en gelegen binnen deze stad op de Beek op de hoek van de Nijstad [enz.], thans door comparanten bewoond en gebruikt wordende [enz.], bekennende comparanten van de volle kooppenningen ter summa van 4500 gl. vrij geld ten genoegen voldaan en betaald te zijn [enz.];.

tr.
met

Hendrik van Hulsteijn, ovl. voor 1762.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1738 Arnhem Ü1782 Arnhem 44
Berendina*1739 Arnhem Ü1804 Arnhem 64


Cornelis Jansz de Gilde
Cornelis Jansz de Gilde, geb. Haarlem circa 1603.

otr. Schiedam op 31 mei 1636, tr. Schiedam op 15 jun 1636
met

Aeltgen Corssen Cornelis, geb. Schiedam.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1650 Schiedam Ü1703  53


Aeltgen Cornelis
Aeltgen Corssen Cornelis, geb. Schiedam.

otr. Schiedam op 31 mei 1636, tr. Schiedam op 15 jun 1636
met

Cornelis Jansz de Gilde, geb. Haarlem circa 1603.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1650 Schiedam Ü1703  53


Maertgen Pieters
Maertgen Pieters.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntgen  1669 Schiedam  


Jannetge Leenderts
Jannetge Leenderts, geb. land van Limburg.

otr. Leiden op 11 mei 1675 (getuigen: bruidegom: Isaack van der Put neef Langegraft en getuige bruid: Tryntge Gillis meuy Nieuwe Heeregraft)
met

Samuel Jansz Paradys (Krops), geb. Leiden circa 1651, lakenwerker, ovl. voor aug 1686


Maritje Jans de la Mothe
Maritje Jans (Martha) de la Mothe (Lamote, Lamothe), geb. Herstal [BelgiŽ].

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 26 aug 1650 (getuigen: bruidegom: Jan de la Moth toekomstig zwager Verruwerstraet en getuige bruid: Susanna Paradijs toekomstig schoonzuster Jan Vossensteech)1
met

Jan Paradijs2, zn. van Daniel Paradijs en Mary Chaerl, geb. Land van Luik [BelgiŽ] circa 1608, herbergier, lakendrapier, woont op de Langegraft te Leiden in jul 1643, tr. (2) met Sara Florcquyn. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder, tr. (3) met Maertgien Andries. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isaac~1655 Leiden    10 
Abraham~1652 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (26 aug 165 blz. 176)
2.Notariele akte Leiden (Notar 404), RA Leiden, Not. Arch. Leiden, Inventarisnr.: 485, attestatie, Jacob Jansz. de Haes, Leiden, van 1630 tot 1656 (4 mei 1652)
3.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (16 jul 1643 blz. 60)
4.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (blz. 27)


Abraham Paradijs
Abraham Paradijs, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 18 jun 1652 (getuigen: Jan Gregorij, Catlijne de Bruijn en Martijntje Dirks).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 404), RA Leiden, Not. Arch. Leiden, Inventarisnr.: 485, attestatie, Jacob Jansz. de Haes, Leiden, van 1630 tot 1656 (4 mei 1652)
2.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (16 jul 1643 blz. 60)
3.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (blz. 27)
4.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (26 aug 165 blz. 176)


Sara Florcquyn
Sara Florcquyn, geb. Aken [Duitsland] in 1611, ovl. voor aug 1650.

otr. Leiden op 16 jul 1643 (getuigen: bruidegom: Samuel Moriau neef Oude Vest en getuige bruid: Jannetgien Florquijn zuster Langegraft)1
met

Jan Paradijs2, zn. van Daniel Paradijs en Mary Chaerl, geb. Land van Luik [BelgiŽ] circa 1608, herbergier, lakendrapier, woont op de Langegraft te Leiden in jul 1643, tr. (1) met Maritje Jans de la Mothe. Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder, tr. (3) met Maertgien Andries. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Samuel~1644 Leiden    Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (16 jul 1643 blz. 60)
2.Notariele akte Leiden (Notar 404), RA Leiden, Not. Arch. Leiden, Inventarisnr.: 485, attestatie, Jacob Jansz. de Haes, Leiden, van 1630 tot 1656 (4 mei 1652)
3.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (26 aug 165 blz. 176)
4.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (blz. 27)


Maertgien Andries
Maertgien Andries, doopgetuige van haar nicht Susanne de la Motte Leiden (Waalse Kerk) in aug 1639.

tr. (1) Leiden op 11 mrt 1627 (getuigen: getuige bruidegom: Daniel Paradijs vader In de Vijf Kaersen en getuigen bruid: Annetge Jans Oude Vest - Lijsbet Regaer Coolstraet -), geregistreerd als als Jean Paradijs en Mary jean Andriesdr
met

Jan Paradijs2, zn. van Daniel Paradijs en Mary Chaerl, geb. Land van Luik [BelgiŽ] circa 1608, herbergier, lakendrapier, woont op de Langegraft te Leiden in jul 1643, tr. (1) met Maritje Jans de la Mothe. Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder, tr. (2) met Sara Florcquyn. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1638     

tr. (2)
met

Joseph Frans, ovl. voor 1637.

Bronnen:
1.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (blz. 27)
2.Notariele akte Leiden (Notar 404), RA Leiden, Not. Arch. Leiden, Inventarisnr.: 485, attestatie, Jacob Jansz. de Haes, Leiden, van 1630 tot 1656 (4 mei 1652)
3.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (26 aug 165 blz. 176)
4.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (16 jul 1643 blz. 60)


Nathalie den Heeten
Nathalie den Heeten, geb. circa 1969.

tr.
met

Frans .

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sam*1999     
Jules     
Lot     


Willem den Heeten
Willem den Heeten, geb. circa 1970.

tr.
met

Fleur .

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Frans
Frans .

tr.
met

Nathalie den Heeten, dr. van Kees den Heeten en Ans Karstens, geb. circa 1969.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sam*1999     
Jules     
Lot     


Fleur
Fleur .

tr.
met

Willem den Heeten, zn. van Kees den Heeten en Ans Karstens, geb. circa 1970.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Marijke Segers
Marijke Segers, geb. circa 1550.

tr.
met

Wouter Jans Zeijlmans, zn. van Jan Wouters Zeijlmans (secretaris Waspik 1585-1617 burgemeester te Waspik 1584) en Dochter Peter Corsten, geb. Waspik circa 1570, schout van Waspik 1643-1644, ovl. Waspik in 1665, tr. (1) met Janneken Jans Croll Meulders, dr. van Jan Peters Croll Meulders en Janneken Melsen Jans. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Dochter Peter Corsten
Dochter Peter Corsten.

tr. circa 1560
met

Jan Wouters Zeijlmans1,2, zn. van Wouter Woutersw Zeylmans en Elisabeth Jans Roelen, geb. Waspik in 1543, secretaris Waspik 1585-1617 burgemeester te Waspik 1584, ovl. Waspik in 1632, tr. (1) met Mariken Noutens Claes Spruyt1,2, dr. van Arnout Claes Spruyt en Leentke (Lenaertken Nouten) Jans. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter*1570 Waspik Ü1665 Waspik 95Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 270)


Peter Corsten
Peter Corsten.

tr.
met

Claesken .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dochter