Genealogische website van Cees Hagenbeek
Johanna Hoemen zu Odenkirchen
Johanna Hoemen zu Odenkirchen.

tr.
met

Gottschalk zu Alstorf.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alveradis  †1523   


Godart von Vlodorp
Godart von Vlodorp, ovl. in 1475,
, 1411 minderjährig, Erbt vom Onkel Paul Haus und Herrlichkeit Leut und das Erbmarschallsamt von Valkenburg als Lehn von Brabant, Vogt von Eysden, 1423 Herr zu Dalenbroich, 1457 Erpfändung von Haus und Hof Dalenbroich für 5000 Gulden vom Grafen Johann v.Nassau-Saarbrücken, 1458 Herr zu Mettekoven, 1464 Belehnung mit der Hälfte der Herrlichkeit Elmpt, 1464 Kauf der Herrlichkeit Dalenbroich.

tr.
met

Catharina von Maschereil.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm  †1475   


Catharina von Maschereil
Catharina von Maschereil.

tr.
met

Godart von Vlodorp, zn. van Wilhelm von Vlodorp en Liesbeth van den Weyer, ovl. in 1475,
, 1411 minderjährig, Erbt vom Onkel Paul Haus und Herrlichkeit Leut und das Erbmarschallsamt von Valkenburg als Lehn von Brabant, Vogt von Eysden, 1423 Herr zu Dalenbroich, 1457 Erpfändung von Haus und Hof Dalenbroich für 5000 Gulden vom Grafen Johann v.Nassau-Saarbrücken, 1458 Herr zu Mettekoven, 1464 Belehnung mit der Hälfte der Herrlichkeit Elmpt, 1464 Kauf der Herrlichkeit Dalenbroich.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm  †1475   


Wilhelm von Vlodorp
Wilhelm von Vlodorp, ovl. voor 1411.

tr.
met

Liesbeth van den Weyer,
, zu Leuth, Schwester Pauls (Erbmarschall der Grafschaft Valkenburg, Herr zu Leut), 1408 Schenkung des Zehnts zu Sittard ind Limbricht an die Kirche zu Sittard, 1411 Verkauf von 38 Morgen Busch bei Embken.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godart  †1475   


Liesbeth van den Weyer
Liesbeth van den Weyer,
, zu Leuth, Schwester Pauls (Erbmarschall der Grafschaft Valkenburg, Herr zu Leut), 1408 Schenkung des Zehnts zu Sittard ind Limbricht an die Kirche zu Sittard, 1411 Verkauf von 38 Morgen Busch bei Embken.

tr.
met

Wilhelm von Vlodorp, zn. van Godart von Vlodorp Ritter en Sofia von der Nuwerstat, ovl. voor 1411.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godart  †1475   


Godart von Vlodorp
Godart von Vlodorp Ritter, ovl. na 1405,
, Gottfried, Erbvogt zu Roermond, 8.10.1388 überlässt er die Vogtwohnung der Stadt Rurmonde gegen 500 geldr.Gulden, 1402 vom Grafen von Geldern mit der Vogtei Ruremund belehnt.

tr.
met

Sofia von der Nuwerstat, ovl. na 1403.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm  †1411   
Gerhard  †1418   


Sofia von der Nuwerstat
Sofia von der Nuwerstat, ovl. na 1403.

tr.
met

Godart von Vlodorp Ritter, ovl. na 1405,
, Gottfried, Erbvogt zu Roermond, 8.10.1388 überlässt er die Vogtwohnung der Stadt Rurmonde gegen 500 geldr.Gulden, 1402 vom Grafen von Geldern mit der Vogtei Ruremund belehnt.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm  †1411   
Gerhard  †1418   


Steven van Lynden
Steven van Lynden, knape, gegoed te Lienden, ovl. tussen 3 sep 1318 en 22 jan 1320 .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk III  †1359   


Johan van Bemmel
Johan van Bemmel, geb. in 1430, ovl. na 1467.

tr. circa 1457
met

Derrica (Dirkje) van Randwijck (Friedericke van Handwyck), dr. van Gijsbert van Randwijck (graaf van Doornick) en Elisabeth van Dornick, ovl. in 1480,
, Een akte uit 1483. waarin Johan van Randwijck en zijn vrouw Johanna vanWees aan Johanna van Randwijck, weduwe van Gijsbert van Randwijk een rente in het kerspel van Heusden verkopen. Hun borgen zijn Bartholomeus van Eck Bartholomeusz en Allert van BemmelWillemsz en zal deze rente na Johanna's dood komen aan Gijsberta van Randwijck ehevrouwe van Allard van Bemmel, haar
dochter en aan de kinderen van Bartholomeus van Eck die hij gehad heeft bij wijlen Bata van Randwijck, tr. (1) met Goossen van Lijnden. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goossen*1457  †1517  60
Albert  †1480 Heusden  


Goossen van Bemmel
Goossen van Bemmel, geb. in 1457, ovl. circa 1517.


Sophia van Bylandt
Sophia van Bylandt, Erbin von Bylandt, Millingen und Pannerden, ovl. in 1381.

tr.
met

Willem van den Berghe, heer van Bergh, ovl. op 14 nov 1387.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1375   


Johan van Bylandt
Johan van Bylandt.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia  †1381   


Willem van Culemburgh
Willem van Culemburgh, ovl. circa 1516.

tr. voor 6 jun 1481
met

Cunera van Lynden, dr. van Goossen van Lijnden en Derrica van Randwijck, juffer van Amerongen, ovl. in 1491,
, Cunera van Lijnden, huwde in 1457 Otto van Bylandt, Ridder, Raad en Kamerling van Hertog Arnold van Gelre in 1450, kreeg in 1452 goed van zijn moeder in Aspel en Rees, was Raad van Hertog Adolf van Gelre, op wiens aanraden deze zijn vader, Hertog Arenold, gevangen nam in 1464. Door den Hertog naar Kleef gezonden om een schikking te maken, Maarschalk van Hertog Arnold van Gelre en ging in 1467 naar de Conferentie te Kleef, Maarschalk en Drost van Buren, teekende het Verbond tusschen Hertog Arnold van Gelre en Ruprecht Aartsbisschop van Keulen in 1467. Beleend met Tricht in 1470. Zijne erfgenamen hadden na zijn dood geschil met Willem van Culemborg wegens eene pretentie op Gysbert en Rutger van Randwyck in 1496. Hij stierf in 1482 en was zoon van Otto van Bilant, Heer van Halderen, Beyningen en Halt, en Elisabeth de Rode van Heeckeren. Cunera van Lijnden was geheeten de Juffer van Amerongen en maakte een Magescheid met hare zusters, waarin haar stiefvader (Johan van Bemmel) en Dirk van Lijnden van Hemmen, HendrikK Heer van Doornick, Goossen van Lijnden, Goossenz van Bemmel en Berthold Hackfort als maghevrienden en scheidslieden van beide zijden, tusschen Heer Adolph van Wylich, Ridder en Hofmeester van het land van Kleef, namens zijn vrouw Elisabeth van Bylant, Juffer Cunera van Bylant geheeten van Ammersoyen, Willem van Culemborg en Juffr. Margriet zijne dochter magescheid maken wegens versterf en erfenis van zaliger Vrouwe Cunera van Lijnden, geheeten van Bilant. Cunera van Lijnden overleed voor 1491 en hertrouwde met Willem van Culemborg, Heer van Renswoude, Drost van Weerd, zoon van Gerhard van Culemborg en Belia Taets van Amerongen. Hij hertrouwde Jenne van Brienen, dochter van Johan van Brienen tot Biessel, Burgemeester van Harderwijk, en Elisabeth van Kerskorf tot Biesenburg, tr. (1) met Otto Ritter von Bylant. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     


Margaretha van Culemburgh
Margaretha van Culemburgh.


Gerrit van Culemburgh
Gerrit van Culemburgh, geb. voor 1423, ovl. voor 27 feb 1459.

tr.
met

Margaretha Taets van Amerongen, dr. van Johan Taets van Amerongen en Margriet van Colverschoten (vrouwe van Reynesteyn), ovl. tussen 6 jun 1481 en 13 jun 1493 .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1516   


Margaretha Taets van Amerongen
Margaretha Taets van Amerongen, ovl. tussen 6 jun 1481 en 13 jun 1493 .

tr.
met

Gerrit van Culemburgh, zn. van Gerrit van Culemborg en Arnolda Oem van Zevender, geb. voor 1423, ovl. voor 27 feb 1459.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1516   


Steven van Lijnden
Steven van Lijnden, heer van Mussenberg, ovl. op 18 sep 1507, begr. Arnhem.


Johan von Bylant
Johan von Bylant, ovl. in 1490,
, auf Halt, Johan van den Bilant Ottensoon ontflnck dat lant geheiten Otten lant van den Bilande, dat op die Haeldersche straet schuyt, daer Johans erve van Doirnick baven gelegen is endo met den anderen eynde schiet an erve Jacobs van Aembe, Borre ende Stevens van Doirnick, met der eener sijden langs den dijck ten Wale waert an ende met der anderen sijde gelegen an een stuck lants geheiten die Poylryck, tobehorende Emmelrick Spaen; item een weert ende die wade, daer landt Johans van Doirnick hoven gelegen is, buten ende binnen, met den nedersten eynde schietende an landt Emmelricks
voors.; te verhergewaden met v mercken tot Valkenborgschen
leensrecht, a°. 1447. Op 17 September 1392 werd Johan van Bylant heren Otten soen hiermede beleend, en 13 November 1392 Johan van Bylant met het goed van Johan Hasart (v. Doorninck, Leenacten).


Otto von Bylandt
Otto (Adriaan Otto) von Bylandt, geb. circa 1465, ovl. op 20 jan 1521.

tr. op 1 aug 1499
met

Elisabeth Schenck van Nydeggen, geb. circa 1470, ovl. op 11 dec 1551,
, Elisabet Schenk van Nydeggen, weduwe Otten van BilantHenrickssoon, beleent, 30 Junii 1521


Elisabeth Schenck van Nydeggen
Elisabeth Schenck van Nydeggen, geb. circa 1470, ovl. op 11 dec 1551,
, Elisabet Schenk van Nydeggen, weduwe Otten van BilantHenrickssoon, beleent, 30 Junii 1521.

tr. op 1 aug 1499
met

Otto (Adriaan Otto) von Bylandt, zn. van Hendrik von Bylandt (burggraaf van Nijmegen) en Johann van Arenthal (vrouwe van Well en Loenen), geb. circa 1465, ovl. op 20 jan 1521