Genealogische website van Cees Hagenbeek
Mense Jans
Mense Jans, ged. op 15 jan 1702.

tr.
met

Aefje Engels, dr. van Engel Jansen Baart en Harmke Eppes, geb. Oude Pekela op 22 apr 1698,
, [Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740., 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13, tr. (1) met IJpe Hendriks. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lisebet~1731     
Lijsabeth~1733 Oude Pekela    
Jan~1738     
Jan~1740 Oude Pekela    
Engel~1745     


Lijsabeth Mense Jans
Lijsabeth Mense Jans, ged. Oude Pekela op 31 mei 1733.


Jan Mense Jans
Jan Mense Jans, ged. op 3 aug 1738.


Jan Mense Jans
Jan Mense Jans, ged. Oude Pekela op 10 apr 1740.


Engel Jans Jans
Engel Jans Jans, ged. op 30 mei 1745.


Jan Menses
Jan Menses.

tr.
met

Lijsabeth Jans, dr. van Jan Remmerts.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mense~1702     


Lijsabeth Jans
Lijsabeth Jans.

tr.
met

Jan Menses.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mense~1702     


Fischer Khambule
 
Fischer Khambule.

relatie
met

drs Daphne Evelyn Arianne van der Wind, dr. van ir Johan (Johannes Jacobus) van der Wind (landbouwkundig ingenieur) en Helly (Hillechien) Mezach (lerares Frans), geb. Hoevelaken op 1 mei 1968, historica.

Uit deze relatie 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hannah*2003 Greenside [R.S.A.]    
Luca*2006     


Hannah Neo Khambule
Hannah Neo Khambule, geb. Greenside [R.S.A.] op 28 okt 2003.

 


Remmert Jans
Remmert Jans,
, ].

tr.
met

Lijsebeth Abrahams.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsel~1658 Oude Pekela    
Hendrik     
Jan     


Lijsebeth Abrahams
Lijsebeth Abrahams.

tr.
met

Remmert Jans, zn. van Jan Remmerts ? en Gijsel Hendriks ?,
, ].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsel~1658 Oude Pekela    
Hendrik     
Jan     


Gijsel Remmerts
Gijsel Remmerts, ged. Oude Pekela op 19 dec 1658.


Hendrik Remmerts
Hendrik Remmerts.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Jan Remmerts
Jan Remmerts.


Jan Remmerts
Jan Remmerts.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsabeth     


Grietje Geertz
Grietje Geertz.

tr. Oude Pekela op 25 jun 1676
met

Pieter Bronnes, zn. van Bronne Jans en Stijne Peters, ged. Oude Pekela in 1657,
, hij hertrouwt met Grietje Berentz. Hij hertrouwt Oude PekelA 22 .1.1688 met Tjadduwe Jans. Tjadduwe is de dochter van een zuster van Trijne Benes. Vermoedelijk gaat het hier om Aaltje Benes, die op 25.03.1660 trouwt met Jan Thomas
Als getuigen bij het huwelijkscontract [[hc. RA VI D 3.1.1688] ]compareren voor hem Jan Bronnes en Hendrik Bronnes als broers; Jan Barentz Baalman als zwager en Wijpko Piters als oom; voor haar Trijne Benes, moeije; Rotger Hermans, als neef en voormond; en Jan Tonnis, vreemde voogd. Getuigen: Eltje Jakobs en Foppe Tammes. Er is dan sprake van twee voorkinderen. Hij trouwt ten vierde male, Ooude PekelA 30.4.1702, met Aeltje Hermans, weduwe van Jan Alberts Mouw, snikkevaarder. [Jan Albertz x Aaltjen Hermans, Oude Pekela 27 .07.1679. zie testament in RA Winschoten; 11.06.1681]. Aaltje Hermans was de dochter van Herman Rotgers en Trine Benes en daarmee een volle nicht van Tjadduwe Jans. Hij pachtte de plaats aan de Noordzijde van het Heerendiep lot nummer 10
[Staatboek, 1701] Lot nr. 10: Peter Bronnes heeft nieuw aangewonnen land te Boeke gehadt een gras Nieulant, een gras 59 vierkante Roeden Tijn Jaer groen geweest, nog 1 3/4 gras 25 vierkante Roeden 4 jaer toegemaekt, tr. (2) met Grietje Berentz. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Tjadduwe Jans. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (4) met Aeltje Hermans. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stijntjen~1677 Oude Pekela    


Stijntjen Bronnes
Stijntjen Bronnes, ged. Oude Pekela op 19 jun 1677.


Grietje Berentz
Grietje Berentz.

tr. voor 1681
met

Pieter Bronnes, zn. van Bronne Jans en Stijne Peters, ged. Oude Pekela in 1657,
, hij hertrouwt met Grietje Berentz. Hij hertrouwt Oude PekelA 22 .1.1688 met Tjadduwe Jans. Tjadduwe is de dochter van een zuster van Trijne Benes. Vermoedelijk gaat het hier om Aaltje Benes, die op 25.03.1660 trouwt met Jan Thomas
Als getuigen bij het huwelijkscontract [[hc. RA VI D 3.1.1688] ]compareren voor hem Jan Bronnes en Hendrik Bronnes als broers; Jan Barentz Baalman als zwager en Wijpko Piters als oom; voor haar Trijne Benes, moeije; Rotger Hermans, als neef en voormond; en Jan Tonnis, vreemde voogd. Getuigen: Eltje Jakobs en Foppe Tammes. Er is dan sprake van twee voorkinderen. Hij trouwt ten vierde male, Ooude PekelA 30.4.1702, met Aeltje Hermans, weduwe van Jan Alberts Mouw, snikkevaarder. [Jan Albertz x Aaltjen Hermans, Oude Pekela 27 .07.1679. zie testament in RA Winschoten; 11.06.1681]. Aaltje Hermans was de dochter van Herman Rotgers en Trine Benes en daarmee een volle nicht van Tjadduwe Jans. Hij pachtte de plaats aan de Noordzijde van het Heerendiep lot nummer 10
[Staatboek, 1701] Lot nr. 10: Peter Bronnes heeft nieuw aangewonnen land te Boeke gehadt een gras Nieulant, een gras 59 vierkante Roeden Tijn Jaer groen geweest, nog 1 3/4 gras 25 vierkante Roeden 4 jaer toegemaekt, tr. (1) met Grietje Geertz. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) met Tjadduwe Jans. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (4) met Aeltje Hermans. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Berent~1681 Oude Pekela    
Teuntjen~1684 Oude Pekela    


Berent Bronnes
Berent Bronnes, ged. Oude Pekela op 3 jul 1681.


Teuntjen Pieters Bronnes
Teuntjen Pieters Bronnes, ged. Oude Pekela op 7 sep 1684.

otr. Onderwierum op 2 apr 1713, tr. op 14 mei 1713
met

Henrick Jans Das, zn. van Jan Hendriks Das en Griete Hendriks, geb. op 13 jan 1689, schipper, tr. (2) Winschoten op 1 feb 1722 met Antie Jans (Annegijn Jans Bos). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1715     
Peter~1716     
Jan~1718